sunnuntai 27. syyskuuta 2009

Koston Jumala

Pyhä Jumala sanoo: minun on kosto, minä olen kostava.


Älkäät itse kostako, minun rakkaani, vaan antakaat (Jumalan) vihan siaa saada. Sillä kirjoitettu on: minun on kosto, minä tahdon kostaa, sanoo Herra.

Room 12:19 Biblia 1776Herra on koston Jumala, hän maksaa takaisin täydellä mitalla.


Jer 51:56 KR 1992

sillä koston Jumala, Herra maksaa täydellisesti hänelle
Jer 51:56 Biblia 1776


Sillä minä, Herra sinun Jumalas, olen kiivas Jumala, joka etsiskelen isäin pahat teot lasten päälle, kolmanteen ja neljänteen polveen, jotka minua vihaavat;

Ja teen laupiuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat, ja pitävät minun käskyni.


2 Ms 20:5-6 Biblia 1776näin meidän aivomme toimivat, että kun luemme tai kuulemme sanoja niiden myötä mieleemme nousee nopeasti erilaisia ajatuksia.

nämä ajatukset ohjaavat ajatuksemme tiettyihin kuvioihin, tuttuihin ja uusiinkin.tuo kymmenen käskyn yhteydessä oleva varoitus, joka on mukana Vähässä katekismuksessa, on alkukielellä


לא־תשׁתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על־בנים על־שׁלשׁים ועל־רבעים לשׂנאי׃


siinä on ensin

el qana

kiivas Jumala.

sana esiintyy Jeesuksen opetuslapsen nimessä, Simon Kiivailija, eli Siimon Kananeus

Matt. 10:1-4
Mark. 3:14-19
Luuk. 6:13-16
Ap.t. 1:13

tämä tarkoittanee "kiivailijoiden" puoluetta, terrorismiakin käyttänyt vastarintaliike Rooman miehityksen aikana


paqad avon abt al banim

kostan isien synnit pojille


paqad on hepreassa sanan juurena "vierailla" hyvässä tai pahassa tarkoituksessa

vanhassa suomenkielessä "kostaa" saattoi myös sisältää "maksaa" merkityksen

maksaa paha pahalla, kostaa


"silmä silmästä, hammas hampaasta" oli Vanhan testamentin oikeusistuimen käytäntöä. Vanhaa lainsäädäntöä, Jumalan antamaa lakia Moosekselle heti kymmenen käskyn jälkeen.


Koska miehet keskenänsä riitelevät, ja toinen lyö toistansa kivellä eli rusikalla, ja hän ei kuole vaan makaa vuoteessansa:

Jos hän paranee, niin että hän käy ulos sauvansa nojalla, niin sen pitää syyttömän oleman joka löi: ainoastaan maksakaan hänen työnsä vahingon, josta hän on estetyksi tullut, ja hänen pitää kaiketi hänen terveeksi laittaman.


Kun joku lyö palveliaansa eli palkkapiikaansa sauvalla, niin että hän kuolee hänen käsiinsä: hän pitää kaiketi kostettaman.


Vaan jos hän päivän taikka kaksi elää, ei pidä häntä kostettaman, sillä se on hänen rahansa.


Jos miehet tappelevat keskenänsä, ja loukkaavat raskaan vaimon, niin että hänen täytyy hedelmänsä kesken synnyttää; ja ei kuoleman vahinko tapahdu: niin hän pitää rahalla rangaistaman, sen jälkeen kuin vaimon mies häneltä anoo, ja se pitää annettaman arviomiesten ehdosta;


Mutta jos kuoleman vahinko tulee, niin pitää hänen antaman hengen hengestä.

Silmän silmästä, hampaan hampaasta, käden kädestä, jalan jalasta.

Polton poltosta, haavan haavasta, sinimarjan sinimarjasta.Joka lyö palveliansa eli palkkapiikansa silmän, ja turmeles sen, hänen pitää päästämän sen vapaaksi silmän tähden.

Niin myös jos hän lyö palvelialtansa taikka palkkapiialtansa hampaan suusta, niin pitää hänen päästämän sen vapaaksi hampaan tähden.


2 Ms 21:18-27 Biblia 1776


tässä meillä on tietty oikeustaju ja vaikka nämä rautakautiset lain määräykset ja ehdot ovat aika rankkoja, niiden taustalla on tietty oikeudenmukaisuus.

jos joku suutuu orjaansa tai orjattareensa, ja lyö tämän silmän sokeaksi tai hampaan suusta, niin vapauttakoon.

oudompi on tuo määräys, että jos mukiloi toisen ja tämä heti kuolee niin on syypää, mutta jos toinen kituu päivän pari ennen kuolemaansa, niin on syytön.tässä siis Biblia käyttää "kostaa" sanaa lakien yhteydessä ja varmaan myös 10 käskyn kohdalla merkityssisältö on saman suuntainen.

Jumala on asianomainen ja asettuu samojen lakien alaiseksi - asianomainen, sillä jos ihminen palvoo jotain muuta jumalaa, Jumala kostaa.


Minä (olen) Herra sinun Jumalas; joka sinun Egyptin maalta orjuuden huoneesta ulos vienyt olen.

Ei sinun pidä muita jumalia pitämän minun edessäni.

Ei sinun pidä tekemän sinulles kuvaa eikä jonkun muotoa, niiden jotka ylhäällä taivaassa ovat, eli niiden, jotka alhaalla ovat maan päällä, eikä niiden, jotka vesissä maan alla ovat.

Ei sinun pidä kumartaman niitä, eikä myös palveleman niitä: Sillä minä, Herra sinun Jumalas, olen kiivas Jumala, joka etsiskelen isäin pahat teot lasten päälle, kolmanteen ja neljänteen polveen, jotka minua vihaavat;

Ja teen laupiuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat, ja pitävät minun käskyni.

2 Ms 20:2-6 Biblia 1776


on niitä, jotka vihaavat Jumalaa
on niitä, jotka pitävät Hänen käskynsä


näin Jeesuskin sitten asian sanoi

"Jolla minun käskyni ovat ja ne kätkee, se rakastaa minua:

mutta joka minua rakastaa, hän rakastetaan minun Isältäni, ja minä tahdon häntä rakastaa, ja ilmoitan itseni hänelle."

Joh 14:21 Biblia 1776

samoin käskyistä on kyse lähetyskäskyssä (joka on sekin käsky!

paitsi essuille, joita se ei koske... :-)


"Menkäät siis ja opettakaat* kaikkea kansaa, ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen,

Ja opettakaat heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti.
Amen!"

Mt 28:19-20 Biblia 1776mutta tässä meillä taitaa useimmilla nousta niskakarvat pystyyn, vaikka itse meidän Jumalamme puhuu:

Sillä minä, Herra sinun Jumalas, olen kiivas Jumala, joka etsiskelen isäin pahat teot lasten päälle, kolmanteen ja neljänteen polveen, jotka minua vihaavat;

2 Ms 20:5 Biblia 1776Profeetta Jeremia ennustaa tulevista ihmeellisistä päivistä, jolloin ei enää sanota, että isät söivä raakoja rypäleitä ja lasten hampaat höltyivät.

suvun kirous isän pahojen töiden tähden kolmanteen ja neljänteen polveen asti.

ei tunnu oikeudenmukaiselta

viattomista lapsista niin kovin on nettiruuksusakin puhuttu

saati sitten että Jumala kostaisi 1800 luvulla eläneiden isien syntejä heille?

neljäs sukupolvi on nimittäin

4x40 eli 120 vuotta

Jumalan kosto 80 - 120 vuotta isän kuoleman jälkeen?näin Jeremia:

Katso, aika tulee, sanoo Herra, että minä tahdon Israelin huoneen ja Juudan huoneen kylvää ihmisen siemenellä ja karjan siemenellä.

Ja pitää tapahtuman, että niinkuin minä olin valpas heitä hävittämään, repimään, raatelemaan, kadottamaan ja rankaisemaan: niin minä myös tahdon valpas olla heitä rakentamaan ja istuttamaan, sanoo Herra.

Ei silloin enään pidä sanottaman: isät ovat happamia viinamarjoja syöneet, ja lasten hampaat ovat huoltuneet.

Vaan jokaisen pitää pahan tekonsa tähden kuoleman, ja kuka ihminen syö happamia viinamarjoja, hänen hampaansa pitää huoltuman.

Katso, se aika tulee, sanoo Herra, että minä teen uuden liiton Israelin huoneen kanssa ja Juudan huoneen kanssa.

En senkaltaista kuin entinen liitto oli, jonka minä heidän isäinsä kanssa tein, kun minä heidän käteensä rupesin, heitä Egyptin maalta johdattaakseni; jota liittoa ei he pitäneet, ja minä vallitsin heitä, sanoo Herra.


Mutta tämän pitää se liitto oleman, jonka minä Israelin huoneen kanssa teen tämän ajan perästä, sanoo Herra: minä tahdon minun lakini antaa heidän sydämeensä ja sen heidän mieliinsä kirjoittaa; ja minä tahdon olla heidän Jumalansa, ja heidän pitää minun kansani oleman.

Ja ei pidä kenenkään lähimmäistänsä opettaman, eikä veli veljeänsä, ja sanoman: tunne Herraa; sillä heidän pitää kaikkein minun tunteman, sekä pienten että suurten, sanoo Herra; sillä minä tahdon heidän pahat tekonsa antaa anteeksi, ja en ikinä enään muista heidän syntejänsä.Näin sanoo Herra, joka auringon antaa päivällä valkeudeksi, kuun ja tähtien järjestyksen yöllä valkeudeksi: joka meren liikuttaa, että hänen aaltonsa pauhaavat, Herra Zebaot on hänen nimensä:

Kun senkaltaiset säädyt minun edestäni hukkuvat, sanoo Herra, silloin myös Israelin siemenen pitää puuttuman, ettei se ole enään kansa minun edessäni ijankaikkisesti.

Näin sanoo Herra: jos taivasta taidetaan ylhäällä mitata, ja maan perustusta alhaalla tyynni tutkiskella; niin myös minä tahdon heittää pois koko Israelin siemenen kaikkein, niiden tähden, mitkä he tehneet ovat, sanoo Herra.

Jeremia 31:27-37 Biblia 1776


koston Jumala

epäuskoinen sydän kysyy "mahtaako Jumala kostaa, vaikka paa teenkin?"

paatunut sydän sanoo "ei Jumala kosta enkä piittaa vaikka kostaisi"

pelästynyt sydän kysyy, "mistä löydän armollisen Jumalan?"

uskosta vieraantunut sydän sanoo "synkeitä nuo uskovien puheet kostavasta Jumalasta"

katkeroitunut sydän sanaa "kostakoon Jumala sinulle, mitä olet minulle tehnyt"

vihaava sydän sanoo "minä kostan itse, enkä jätä tilaa Jumalan vihalle"


maailma ei pelkää Jumalaa, koska se kuvittelee ja luuloettelee, että kostaakseen Jumalan täytyy tehdä jotain yliluonnollista.

eihän sellaista tapahdu.

"elämän oma laki" ei heille paljon sano.

he eivät tiedä, että pyhän Raamatun kuvaamissa tapauksissa Jumala kostaa käyttämällä toisia ihmisiä, joskus kokonaisia kansakuntia, työkalunaan.


kostaa ei ole sama asia kuin tuomita tai rankaista.

omankäden oikeus ei oikein tahdo toimia kunnolla ja pahoja virheitä tapahtuu, syyttömät saavat kärsiä.

sen tähden ihmiset ovat vanhastaan ottaneet koston yhteisön käyttöön.

sukuviha, verikostojen kierre, on yhä todellisuutta Lähi-idän kansojen parissa ja taitaa edelleen kuulua romaanien elämään myös siellä Suomessa.

vanhat istuivat tuomarien kivillä ja pohtivat oikeutta, tuomioita ja rangaistuksia, joskus tulikokeen avulla.

moderni yhteiskunta antaa tuomitsemien ja rankaisemisen viranomaisten tehtäväksi lakien säätelemällä tavalla.

rangaistus rikoksesta on eräänlainen yhteisön kosto syylliselle.


kosto on suloista

kristitty alakynteen joutunut ihminen, ehkä sielullisesti tai muuten toista heikompi, voi turvautua miellyttävään sanoiksi pukemattomaan ajatukseen

"kyllä Jumala sinulle kostaa minun puolestani"

naapuri voi puhkua kostoa kalavesistä tai aidasta tai koiranpuremasta vuosikausia, asia kytee ja syö ja puree ja kostoon etsitään suomalaisittain sisukkaasti ja peräänantamattomasti tilaisuutta.Kosto on teko, jonka tekijä pyrkii vahingoittamaan joko suoraan tai epäsuoraan henkilöä, jonka hän joko katsoo aiheuttaneen hänelle vääryyttä tai kohdelleen häntä epäoikeudenmukaisesti.

Suomen laki ei oikeuta kostoa, vaan asiankäsittely voidaan riitauttaa oikeusistuimissa tietyin perustein.

Mikäli rikos on tapahtunut kostamistarkoituksessa, se saattaa johtaa raskauttavien asianhaarojen vallitessa annettavaan sanktioon.

Kosto on yksi kolmesta tavallisimmasta henkirikosten motiivista; muut kaksi ovat kateus ja mustasukkaisuus


suomalainen wikipedia


Jumala siis pyrkii vahingoittamaan ihmistä, joka palvoo muita jumalia, ja hänen jälkeläisiään kolmanteen ja neljänteen polveen asti.

mites käännöskomitea 1992 selvisi tästä vaikeasta Raamatun viestistä:

Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla.

Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua.

Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.

2 Ms 20:4-6 Biblia 1776KR 1992 ei käytä ilmausta kosto vaan

"panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista"

"vaadin tilille"


kristittyinä helposti kuittaamme Jumalan koston sanoen, "se on sitä Vanhan liiton aikaa, ei Jeesuksen Taivaallinen Isä ole enää Siinain vuorella ilmestynyt kiivas kostava Jumala"

mieleemme nousevat Jeesuksen sanat kuinka monta kertaa tulee antaa anteeksi (77x7) ja kuinka tulee kääntää vasen poski, kun toinen lyö päin naamaa oikealle poskelle ja päinvastoin.

antaa anteeksi vihamiehille ja rukoilla niiden puolesta, jotka vainoavat.

missä siis kosto?


no ensinnäkin

Isä kosti Poikansa kuoleman omaisuuskansalleen Israelille aivan hirveällä tavalla.

vaikka Hänen suunnitelmansa oli että Pojan tulee kärsiä ja antaa henkensä.


toiseksi

vaikka Jumala itse herätti Assyrin kurittamaan epäjumalia palvelevaa Israelia, Hän kosti Assyrille ja omat pojat murhasivat suurkuningas Sanheribin kun tämä meni temppeliinsä rukoilemaan.

kolmanneksi

vaikka Jumala itse herätti Baabelin kuninkaan kurittamaan epäjumalia palvelevaa Juudeaa ja Jerusalemia, Hän kosti Babylonialle mitä julmimmalla tavalla Persian ruoskalla.neljänneksi

Roomalaiskirjeessä apostoli Paavali ei sano kristityille, älkää kostako.

Hän neuvoo pahemman tien

jättäkää tilaa Jumalan vihalle, antakaa Jumalan kostaa teidän puolestanne.

jos emme ymmärrä mitä tämä on, tutustukaamme Jerusalemin hävitykseen vuonna 70 jKr.


Paavali neuvoo myös kokoamaan tulisia hiiliä vihollisen päänpäälle!


Älkäät itse kostako, minun rakkaani, vaan antakaat (Jumalan) vihan siaa saada. Sillä kirjoitettu on: minun on kosto, minä tahdon kostaa, sanoo Herra.

Room 12:19 Biblia 1776


Sentähden, jos vihollises isoo, niin syötä häntä, ja jos hän janoo, niin juota häntä; sillä koskas tämän teet, niin sinä tuliset hiilet hänen päänsä päälle kokoot.

Älä anna sinuas voitettaa pahalta, vaan voita sinä paha hyvällä.

Room 12:20-21 Biblia 1776

3 kommenttia:

 1. Oletko pohtinut, saattaako tilille vaatiminen tarkoittaa sielunvaellusopin mukaista karman käskyn täyttymistä? Jumalan säätämässä järjestyksessähän ei ole mitään epätarkoituksenmukaista.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Intian uskonnossa on vahvana ajatus sielun vaelluksesta tässä ajassa kuolemasta uuteen elämään. karman laki on voimassa ja sen mukaan määräytyy seuraavan kuolemanjälkeisen elämän tila.

   skepsis.ry kertoo asiallisesti:
   "Hindulaisuuteen ja buddhalaisuuteen liittyvässä sielunvaellusopissa tekojen katsotaan vaikuttavan sielun asemaan seuraavassa elämässä. Sielunvaellusoppi perustuu näkemykseen, jonka mukaan sielu eli atman on ”karkulainen”, joka ei ole tajunnut olevansa osa kaiken alkulähdettä ja yhteyttä, brahmania. Sielun tuleekin pyrkiä perimmäiseen todellisuuteen, joka sijaitsee harhaisen ilmiömaailman toisella puolella. Päämääränä on siis saavuttaa ykseyden eli ”täydellisen tietoisuuden” tila.

   Sielu tavoittelee valaistumista, mutta sielun teot vaikuttavat siihen, läheneekö se perimmäistä todellisuutta vai ei. Karman lain mukaan ihminen joutuu maksamaan teoistaan ja tekemättä jättämisistään syntymällä henkilöksi, jonka on vaikea tavoitella valaistumista. Toisaalta sielu voi syntyä tekojensa ansiosta etuoikeutetuksi ihmiseksi (esim. pappisäätyyn), jolloin valaistumisen tavoittelu on helpompaa. Sielu siis lähestyy brahmania useiden inkarnaatioiden, ruumiillistumien avulla. Ruumiillistumisen tasoa ohjaa karman laki, jota ei käsitetä moraaliseksi tuomioksi, vaan pikemminkin maailmassa vaikuttavaksi luonnonlaiksi. Sielunvaellusoppi karman lakeineen tulee kyseenalaiseksi jälleensyntymisen mahdollisuutta tarkastellessa."
   http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/sielunvaellus.html

   Poista
  2. skepsis.ry asiallisessa selostuksessa tosin hindulaisuus ja buddhalaisuus ovat sekaisin ja viimeisen lauseen käännös jostain nimeämättömästä alkutekstistä taitaa olla paha huti.

   Poista