tiistai 1. syyskuuta 2009

Pyhän Hengen puhe


Pyhä Henki rukoilee

Jumalan Henki ei ole mykkä, vaikka Hän toisinaan huokaa Jeesuksen omissa sanomattomin huokauksin:

Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta -

- Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.

Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä"

(Room. 8: 22, 23, 26, 27).nuo jakeet saattavat meidät hiljaisiksi.

eikö niin.

Pyhä Henki puhuu kaikilla kielillä

ajattelemme myös, että kielilläpuhuminen on Pyhän Hengen lahja.

ihminen puhuu oudoilla kielillä, joita kukaan ei ymmärrä.

aito kielilläpuhuminen ei ole jotain kangertelevaa savujen toistamista ti-ki-ti-ki, joka vaikuttaa lähinnä aivovammalta.

vaan se on kaunista, usein sointuvaa ja kuitenkin käsittämätöntä.

Henki puhuu Jeesuksen oman suun kautta.

Rukousta, ylistystä, joka on kuitenkin käsittämätöntä.

Apostoli Paavali neuvookin, että jos ei ole kielilläpuhujalla tulkkia, niin olisi hiljaa ja puhukoon ja ylistäköön kotonaan.


Noudattakaat rakkautta, olkaat ahkerat hengellisten lahjain perään; mutta enemmin propheteeraamaan.

Sillä joka kielillä puhuu, ei hän ihmisille puhu, vaan Jumalalle; sillä ei kenkään kuule, vaan hän puhuu salaisuudet hengessä.

Mutta joka propheteeraa, se puhuu ihmisille parannukseksi ja neuvoksi ja lohdutukseksi.

Joka kielillä puhuu, hän parantaa itsensä; mutta joka propheteeraa, hän seurakunnan parantaa.

Mutta minä tahtoisin, että te kaikki kielillä puhuisitte, mutta paljoa enemmin, että te propheteeraisitte; sillä se, joka propheteeraa, on suurempi kuin se, joka kielillä puhuu, paitsi sitä jos hän sen selittää, että seurakunta sais siitä parannuksen.

Vaan nyt, rakkaat veljeni! jos minä tulen teidän tykönne kielillä puhuen, mitä minä olisin teille hyödyllinen, ellen minä puhuisi teille eli ilmoituksen kautta, eli tiedon kautta, eli prophetian kautta, taikka opin kautta?Pyhä Henki puhuu profeettain kautta

Profeetalla on profeetan henki ja uskomme, että seurakunnassa profetoiva puhuu Pyhässä Hengessä.

Jumalan Henki puhuu tämän ihmisen kautta.

Profetoiminen ei ole välttämättä tulevaisuuden ennustamista, vaan se on salatun paljastamista.

Syvälle ihmisen sieluun tunkevaa totuudellista julistusta, jossa ihminen kokee että juuri hänelle nyt puhutaan.

Profetia voi olla lohdutusta, rohkaisua, nuhtelua ja toki siihen voi sisältyä myös tulevista asioista tietoa.Apostoli Paavali puhui itse Pyhässä Hengessä oudoilla kielillä.


Niin tekin, koska te ahkerasti hengellisiä lahjoja etsitte, niin ahkeroitkaat seurakunnan parannukseksi, että teillä kyllä olis.

Sentähden, joka kielillä puhuu, se rukoilkaan, että hän sen taitais myös selittää.

Sillä jos minä kielillä rukoilen, niin minun henkeni rukoilee, mutta minun mieleni on hedelmätöin.

Kuinkas se siis on? Minä rukoilen hengessä, ja rukoilen myös mielessäni: minä veisaan hengessä, ja veisaan myös mielessäni.

Mutta koska sinä hengessä siunaat, kuinkas se, joka oppimattoman siassa on, pitää sinun kiitoksees amen sanoman? sillä ei hän ymmärrä, mitäs sanot.

Sinä tosin hyvästi kiität, vaan ei se toinen siitä parane.

Minä kiitän minun Jumalaani, että minä taidan usiammalla kielellä puhua kuin te kaikki.

Mutta seurakunnassa tahdon minä paremmin viisi sanaa puhua minun mielestäni, muita neuvoakseni, ennen kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä.(voisi olla helluntailaisten ystäviemme hyvä muistaa tämä, että apostoli Paavali puhui kielillä, kun seuraavan kerran luterilainen rovasti ottaa asian puheeksi.)


Niin siis kielet ovat merkiksi, ei niille, jotka uskovat, vaan niille, jotka ei usko; mutta ei prophetiat ole uskottomain, vaan uskovaisten tähden.

Sentähden jos koko seurakunta yhteen paikkaan kokoontuis ja kaikki puhuisivat kielillä ja sinne tulisivat oppimattomat taikka uskottomat; eikö he teitä mielipuoleksi sanoisi?

Mutta jos te kaikki propheteeraisitte, ja sinne tulis joku uskomatoin taikka oppimatoin, ja hän nuhdeltaisiin kaikilta ja tuomittaisiin kaikilta,

Ja niin hänen sydämensä salaudet julki tulisivat, ja hän lankeais kasvoillensa ja rukoilis Jumalaa, tunnustain että Jumala olis totisesti teissä.


Pyhä Henki puhuu seurakunnalle monella eri tavallaKuinkas se on, rakkaat veljet?

Koska te kokoon tulette, niin kullakin teistä on psalmi, hänellä on opetus, hänellä on kieli, hänellä on ilmoitus, hänellä on selitys: ne tapahtukoon kaikki parannukseksi.

Jos joku kielillä puhuu, se puhukaan itse toisena, taikka ensinnäkin itse kolmantena, ja vuorottain, ja yksi sen selittäkään.

Ellei hän selittäjä ole, niin olkaan seurakunnassa ääneti ja puhukaan itsellensä ja Jumalalle.

Mutta prophetat puhukaan itse toisena, eli itse kolmantena, ja ne muut tuomitkaan.

Ja jos jollekulle tykönä istuvalle ilmoitus tapahtuu, niin olkaan ensimäinen ääneti.

Sillä kyllä te kaikki propheteerata taidatte, yksi toisenne perään, että kaikki oppisivat ja tulisivat neuvotuksi.

Ja prophetain henget ovat prophetaille alamaiset.vaan taitaa apostoli Paavali sanoa, ettei Jumalan Henki puhu vaimojen kautta?Sillä ei Jumala ole sekaseuraisuuden, vaan rauhan Jumala, niinkuin kaikissa pyhäin seurakunnissa.

Teidän vaimonne pitää seurakunnissa ääneti oleman; sillä ei heille ole sallittu puhua, vaan että he ovat alamaiset, niinkuin myös laki sanoo.

Mutta jos he jotain oppia tahtovat, niin kysykööt miehiltänsä kotona; sillä häijysti se vaimoille sopii, että he seurakunnassa puhuvat.

Eli onko Jumalan sana teistä tullut? Taikka onko se ainoasti teidän tykönne tullut?

Jos joku luulee itsensä prophetaksi, eli hengelliseksi, se tutkikaan, mitä minä teille kirjoitan, että ne ovat Herran käskyt.

Mutta jos joku on tietämätöin, se olkoon tietämätöin.

Sentähden rakkaat veljet, ahkeroitkaat propheteerata ja älkäät kieltäkö kielillä puhumasta.

Kaikki tapahtukoon soveliaasti ja säädyllisesti.


Raamatunkohdat ovat kaikki tietenkin Paavalin kuuluisasta 1 Kor 14 Biblia 1776 käännös.Pyhä Henki puhuu saarnassa

Tämä on erityisesti esikoislestadiolaisen saarnaperinteen keskeinen kohta - puhe Hengessä eli Jumalan Hengen ohjaama puhe.

Seurakunta istuu hiljaa rukoillen, että Herra antaisi elävän ja kohtia osuvan sanan tänä iltana saarnaajan suun kautta, joka on kuin Malakian kirjan Herran enkeli.

Myös luterilaisessa kirkossa on tapana ennen saarnaa rukoilla, että Herra avaisi Sanansa ja seurakunta odottaa, että pappi puhuisi Pyhän Hengen vaikuttamia armon sanoja.

Nämä Jumalan antamat sanat osuvat ja kutsuvat parannukseen ja lohduttavat evankeliumilla. Elävinä ja todellisina.

Eräänlaista mannaa ja mettä, mutta pieninä pisaroina.

Sanovat, että kun Jeesus puhui kansanjoukoille, se oli kuin silkkaa mannan ja hunajan sadetta.


Pyhä Henki puhuu suoraan

Pyhä Henki kuiskaa meille myös arjen keskellä ohjeita ja neuvoja ja muistuttaa meitä Jeesuksen opetuksista.

Toisinaan Pyhä Henki antaa ihmselle oikein semmoisen koulun tai aamukasteen hetkiä, mannaa elämään.

Täällä nettiruukussakin on todistettu kauniisti, kuinka Pyhän Hengen puhetta on kuultu ja kuinka Hänen kanssaan jutellaan välittömästi kaikista asioista.


Tällaisella Pyhän Hengen henkilökohtaisella puheella on toki monta eri tarkoitusta tilanteen mukaan.

Useimmiten on kyse tavalla tai toisella toisten ihmisten palvelemisesta ja siihen varustamisesta.

Mannaa päivän matkalle


Jossain mielessä Pyhän Hengen arka kuiskaus on mannaa, joka on tarkoitettu sille päivälle.

Muistan aikoinaan kaksi naista, jotka alkoivat kuulla aamuvarhain hyvin selkeää Pyhän Hengen puhetta.

He alkoivat kirjoittaa sitä muistiin ja julkaisivat sitten kirjan näistä aamuhetkistä.

En lainkaan pitänyt tästä kirjasta - siinä oli jotenkin eilisen päivän mannan ellottava maku.Pyhä Henki avaa Jumalan Sanan ja tekee sen eläväksi ja ajankohtaiseksi

Aivan toinen asia sen sijaan on, kun Pyhä Henki avaa Jumalan Sanaa Jeesuksen lupauksen mukaan.

Nämä ovat suuria armonhetkiä koko seurakunnalle, joista on pitkäksi aikaa iloa.

Jossain essujen seuroissa voi saarna olla niin Henkeä täynnä, että sitä muistetaan vielä kauan ja kuunnellaan nauhoitettunakin - jos siihen vaan lupa saadaan.

Joillekin Pyhä Henki on avannut Jumalan Sanaa niin valtavasti, että Herra on heidän kauttaan uudistanut koko kirkkoaan.

Martti Lutherin mannat ovat Jumalan Sanaan sidottuja, ja sen tähden yhä aamun raikkaita yli 400 vuotta myöhemmin.


Onko puhe Pyhästä Hengestä?

miten tiedämme, onko Pyhä Henki puhumassa saarnaajan tai julistajan tai Hengestä kerskaavan kristityn kautta?

varsinainen happotesti taitaa olla tämä.

Kehuuko hän Jeesusta?

Kirjoittanut: Amadeus

Olettaisin, että Jumalan Hengen tärkein tehtävä tässä maailmassa on kirkastaa ja viedä eteenpäin ilosanomaa pelastuksesta, joka on Herrassa Jeesuksessa.


Kirjoittanut: Haamul

1. Joh. 4:2: Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta.

Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että henki tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi? Siihen jos tietää vastauksen, silloin varmaan erottaa henget Hengestä.


Jonkun yksittäisen asian kohdalla voi olla ongelmallisempaa erottaa henkiä.

Tunnustaako sellainen henki Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, joka sanoo vaikkapa niin, että

Jeesuksen neitseestäsyntyminen on naurettavaa satua, eihän sellainen ole mahdollista.

No, tuo on helppo tapaus: noin ei varmasti puhu Jumalan Henki.


Mutta on monia asioita, joihin ei ole noin helppo vastata, onko asialla Pyhä Henki vai joku muu.


On varmasti totta, että oikea Henki aina korottaa Kristusta. Sellainen henki, joka pyrkii sijoittamaan jonkun muun, esim. jonkun ihmisen, sille pyhälle paikalle, joka kuuluu ainoastaan Ihmisen Pojalle Kristukselle, ei ole Pyhä Henki.


Kirjoittanut: Patu

1. Joh. 4:2: Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta.

Minusta tähän asiaan liitty myös sakramentit. On tunnustettava, että Jeesus on tullut ihmiseksi ja lihaan ja on läsnä kasten ja ehtoollisen sakramenteissa kaikkine armohyvyyksineen. Joka ei niitä tunnusta, se henki ei ole Jumalasta.


Kirjoittanut: Haamul

Näinhän se on. Jeesuksen omia sanoja Henki ei voi vastustaa. Koska Jeesus on sanonut, että ehtoollisessa ON Hänen ruumiinsa ja verensä nautittavana, elämäksi jokaiselle, joka uskoo, niin silloin asia on myös niin. Jokainen henki, joka muuta sanoo, on valehtelija.

Sama koskee kasteen sakramenttia. Jeesus itse on sanonut, että joka uskoo ja kastetaan, pelastuu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti