keskiviikko 16. syyskuuta 2009

Toisenlainen uudestisyntyminen

Ilmaus "syntyä uudelleen" tai "uudestisyntyminen" on melko harvinainen Raamatussa, sitä ei lainkaan taida olla Vanhassa testamentissa.

Evankeliumeissa ilmaus esiintyy vahvasti Johanneksella, mutta ei lainkaan muilla, paitsi yhdessä kohtaa Matteuksella.

Matteuksen kohta on kuitenkin täysin erilainen kuin Johanneksen.

Itse asiassa luulen, että herännyt kansa on paljolti kävellyt tämän evankeliumin kohdan ohi, koska se ei mitenkään tunnu asettuvan samalle linjalle herätyskristillisen "uudestisyntymisen" kanssa.

Vähän siitä ainakaan itse näen keskustelua tai saarnan juurta otettavan.

Jae kuuluu näin:Silloin vastasi Pietari ja sanoi hänelle: katso, me luovuimme kaikista ja seuraamme sinua: mitä siis meidän siitä on?

Niin sanoi Jesus heille: totisesti sanon minä teille, te, jotka minua olette seuranneet, uudessa syntymisessä, kuin Ihmisen Poika istuu kunniansa istuimella, pitää myös teidän istuman kahdellatoistakymmenellä istuimella, tuomiten kahtatoistakymmentä Israelin sukukuntaa.

Ja jokainen, joka luopui huoneista, taikka veljistä, taikka sisarista, taikka isästä, taikka äidistä, taikka emännästä, taikka lapsista, taikka pellosta, minun nimeni tähden, hänen pitää satakertaisesti saaman, ja ijankaikkisen elämän perimän.

Mutta monta ensimäistä tulee viimeiseksi ja viimeistä ensimäiseksi.


Matteus 19:27-30 Biblia 1776

Kirjoittanut: MikkoL, 16.09.2009 09:23


Niin Jeesus sanoi heille:
"Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa."

Matt 19:28 KR 1938


"Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa."
Matt 19:28 KR 1992


ο δε ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι υμεις οι ακολουθησαντες μοι εν τη παλιγγενεσια οταν καθιση ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου καθησεσθε και υμεις επι δωδεκα θρονους κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλolen pahoillani, mutta mielestäni KR 1992 "uuden maailman syntyessä" ei ole oikein onnistunut.

Mannisen porukat tekivät tässä taas tarkkaa työtä, vaikka heidän kielensä on vanhahtavaa ja kreikan makuista.

Matteuksen evankeliumi ei puhu mitään "uuden maailman syntymisestä" joka tuo mieleeni lähinnä Jehovan todistajien Uuden maailman evankeliumin.

se on käännöskomitean antama "dynaminen ekvivalenssi", vastaava merkitys Suomen kielessä.

mielestäni se ei kuitenkaan ole vastaava, vaan muuttaa alkutekstin merkitystä lisäämällä sanoja.Jeesuksen vastaus Pietarille on majesteettinen.

Petrus vähän murisee "kuule, meiltä meni kalastusveneet ja verkot ja vakituinen työpaikka, ei ole omakotitaloa, tonttia eikä kesämökkiä ja autokin on vanha..."

Jeesus ei lainkaan loukkaannu.

Tunteehan Hän Pietarin läpikotaisin, vilpitön mies ja valmis kuolemaan Hänen puolestaan, ainakin melkein...

mitään suurempaa kaveri tuskin olisi voinut kuulla, mitään uskomattomampaa

Israelin Jumalan kirkkaudessa saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa!on siinä ent. kalamiehelle purtavaa

on meillekin

ei mene kalloon, mitä Mestari tässä oikein sanoo.

ei sovi meidän systeemeihimme maailman lopusta

ei sovoi meidän rakennelmiimme pelastuneiden osasta.

mitä ihmeen tuomiota, mitkä ihmeen valtaistuimen, mikä ihmeen uudestisyntyminen, kun Herramme Jeesus Kristus istuu kirkkautensa valtaistuimella.


Luukkaan evankeliumissa Jeesuksen sanat ovat hieman toisessa yhteydessä eikä siinä ole mukana tuota erikoista "uudestisyntymistä"


Mutta heidän välillänsä tuli myös riita, kuka heistä näkyis suurin olevan.

Niin hän sanoi heille: kansain kuninkaat vallitsevat heitä, ja joilla valta on heidän ylitsensä, ne kutsutaan armollisiksi herroiksi.

Mutta ette te niin: vaan joka teistä suurin on, se olkoon niinkuin nuorin, ja joka ylimmäinen on, se olkoon niinkuin se, joka palvelee.

Sillä kumpi suurempi on: se joka atrioitsee, taikka se joka palvelee? eikö se joka atrioitsee? mutta minä olen teidän keskellänne niinkuin se, joka palvelee.

Mutta te olette ne, jotka minun kiusauksissani minun kanssani pysyitte.

Ja minä säädin teille, niinkuin minun Isäni sääsi minulle, valtakunnan:

Että teidän pitää syömän ja juoman minun pöydälläni minun valtakunnassani, ja istuman istuimilla, ja tuomitseman kaksitoistakymmentä Israelin sukukuntaa.

Luukas 22:24-30 Biblia 1776Luukas sijoittaa tämän huikean lupauksen Kiirastorstain iltaan, ehtoollisen asettamisen yhteyteen.no sitten tulee se jymypaukku!

Jumalan Sana on voimallinen ja aina niin tuore ja yllättävä.

luemme kohteliaasti nuo Matteuksen ja Luukkaan sanat, joissa Jeesus lupaa valitsemalleen kahdelletoista apostolille majesteettisen tulevaisuuden.

on siinä kalamiehillä ja tullimiehillä ja selooteilla mietttimistä.

nostamme hattua kauniisti ja sanomme "oikein hyvä, onpas mukavaa, vai niin on apostoleille Herra luvannut"

mutta mitä se meitä koskee

muuta kuin jotain uteliasta, joka pohtii maailmanlopun vaiheita ja asteita ja tapahtumien käänteitämutta jo varhain 50 luvulla jKr ennenkuin evankeliumeja on kirjoitettu, apostoli Paavali on tietoinen näistä Jeesuksen sanoista.

tai jostain saman suuntaisesta.

ja hän kirjoittaa asiasta melkein kuin ohimennen ja nuhdellen kreikkalaisen Korintton kaupungin äsken kääntyneille kristityille.

eivät tainneet olla juutalaisia, ainakaan kaikki, sillä pakanoiden apostoliksi Paavali asetettiin.

Korinttossa oli syntynyt riitaa kristittyjen välillä, ja alkoivat vetää toinen toistaan maallisten oikeusviranomaisten eteen.

Apostoli pitää tätä mokana, ja kehottaa heitä valitsemaan keskuudestaan henkilöitä, jotka tuomitsevat veljien välillä.

mutta onko siihen pätevyyttä?Miksi joku teistä, jolla on toisen kanssa jotakin asiaa, rohkenee riidellä vääräin ja ei pyhäin edestä?

Ettekö te tiedä, että pyhät pitää maailmaa tuomitseman? Ja jos maailma pitää teidän kauttanne tuomittaman, ettekö siis te kelpaa pienempiä asioita tuomitsemaan?

Ettekö te tiedä, että meidän pitää enkeleitäkin tuomitseman? kuinka siis ei ajallisia asioita?

Kuin siis teillä on jotakuta asiaa ajallisesta hyvyydestä, niin te otatte ne, jotka seurakunnassa ovat katsotut ylön, ja asetatte tuomariksi.

Teille minä sanon näitä häpiäksi: eikö niin yhtään viisasta ole teidän seassanne, joka taitais tuomita veljiensä välillä?

Vaan veli riitelee veljensä kanssa, ja sittenkin uskottoman edessä.

Niin on siis kaiketi vika teidän seassanne, että te toinen toisenne kanssa käytte oikeuden eteen. Miksi ette paremmin vääryyttä kärsi? miksi ette ennen suo teitänne vahingoittaa?

Vaan te itse vääryyden ja vahingon teette, ja semminkin teidän veljillenne.

1 Kor 6:1-8 Biblia 1776tässä ei nyt ole puhe Jeesuksen seurassa kulkeneista kahdestatoista apostolista eikä Israelin kahdestatoista sukukunnasta.

tässä on puhe pakanallisen Korintton kaupungin keskuuteen syntyneen seurakunnan jäsenistä, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen.

ja on puhe koko maailmasta.

jännä, miten ohimennen Paavali tuon toteaa, aivan kuin itsestäänselvyytenä


Ettekö te tiedä, että pyhät pitää maailmaa tuomitseman?

Ja jos maailma pitää teidän kauttanne tuomittaman, ettekö siis te kelpaa pienempiä asioita tuomitsemaan?


että semmonen - toisenlainen uudestisyntyminen - Matteuksen evankeliumin luku 19 jae 28


Niin sanoi Jesus heille: totisesti sanon minä teille, te, jotka minua olette seuranneet, uudessa syntymisessä, kuin Ihmisen Poika istuu kunniansa istuimella, pitää myös teidän istuman kahdellatoistakymmenellä istuimella, tuomiten kahtatoistakymmentä Israelin sukukuntaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti