perjantai 4. syyskuuta 2009

Ihmisen kehitys

arpidithecus ramidus 4.4. miljoonaa vuotta sitten
Taiteilijan näkemys.

Saamme vapain ja iloisin sydämin tutustua kaikkeen siihen, mitä ihmiskunta on löytänyt, havainnut ja ajatellut luomakunnan menneisyydestä ja nykyajasta.

Sillä kaikki se todellisuus, mistä me puhumme ja teorioitamme laadimme, on hyvän Jumalan luomaa ja Hänen käsittämätön viisautensa ja majesteettinsa on nähtävissä kaikissa Hänen töissään pienimmistä suurimpiin.

Tiede etsii totuutta ja vaikka se usein eksyykin harhateille ja erehtyy, tutkimus korjaa itse itseään edeten tiedon etsinnässä ja ymmärryksen haussa.

Jotkut vääntävät tätä tietoa jumalanvastaisiin väitteisiinsä omaksi turmiokseen.

toiset pakenevat tietoa peläten, että totuus voisi jotenkin vahingoittaa Jeesuksen omia.

Rakkaus totuuteen ei ole oikotie totuuteen!

Kristityillä ei ole mitään pika-kahvia, suoraa tietä Jumalan ilmoituksen kautta luontoa koskevaan tietoon.

Hikihatussa asioita on tutkittava ja opiskeltava ja puntaroitava ja märehdittävä muiden ihmisten rinnalla.

Mutta Herra Jeesus tahtoo ja voi siunata tämän tiedon niin, että se kääntyy palvelemaan Jumalan tahtomalla tavalla ihmiskuntaa hyvään eikä pahaan.

Tiedon avulla me myös Hengen voimassa kukistamme kaikki sellaiset väitteet ja muurit joita on nostettu Jumalan tuntemista vastaan.

Eräs lahja, jonka Pyhä Henki seurakunnalle antaa apostoli Paavalin mukaan 1 Kor 12 on "tiedon sanat" ja Herra on asettanut joitakin myös opettajiksi.

Ei tietoa tule pelätä, vaikka se onkin Kiusaajan käytössä niin mukavasti kutkuttava "tulette tietämään niinkuin Jumala".

Paljon on Jumalan seurakunnan harmina myös vääriä opettajia, joista jotkut ovat hyvinkin hurskaan näköisiä Raamatun puolustajia.

Meillä on seurakunnassa erilaisia lahjoja, mutta kaikille on haasteena tuo Jumalan niin auliisti lahjoittama rakkaus totuuteen.

Sen avulla saamme vapaasti tutkia ja arvostella kaikkea ja pitää sen, mikä hyvä on.



Lahjat ovat moninaiset, mutta yksi on Henki;

Ja virat ovat moninaiset, mutta yksi on Herra.

Ja voimat ovat moninaiset, mutta yksi on Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa.

Mutta jokaiselle annetaan Hengen ilmoitus hyödytykseksi.

Sillä yhdelle annetaan Hengen kautta puhua viisaudesta, toiselle puhua tiedosta, sen yhden Hengen kautta:

Mutta toiselle usko siitä yhdestä Hengestä: toiselle lahjat terveeksi tehdä siinä yhdessä Hengessä:

Toiselle voimallisia töitä tehdä, toiselle ennustus, toiselle henget eroittaa, toiselle moninaiset kielet, toiselle moninaisten kielten selitys.

Mutta nämät kaikki se yksi Henki vaikuttaa, jakaen kullekin omansa niinkuin hän tahtoo.

Sillä niinkuin ruumis on yksi, ja hänellä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, ehkä heitä on usia, ovat kuitenkin yksi ruumis; niin on myös Kristus.


1 Kor 12:4-12 Biblia 1776



Paavalin kirjeessä tähdennän tiedon merkitystä juuri siksi, että siihen kohdistuu esikoislestadiolaisten kristittyjen parissa niin paljon epäluuloa ja pelkoa.

Raamatun mukaan tieto on Pyhän Hengen armolahja siinä missä viisaus ja sairaiden parantaminen tai profetoiminen.

Tieto ja viisaus eivät ole ihan sama asia.

Paavali kirjoittaa samassa kirjeessä yhteydessä epäjumalille uhrattuun "... kaikilla meillä on tieto. Tieto paisuttaa mutta rakkaus rakentaa"
1 Kor 8:1 Biblia 1776

mieleeni tulee useitakin ihmisiä, joiden syvällistä hengellistä viisautta ihailen vaikka heillä ei ole ihmeemmin tietoa tämän luomakunnan asioista.

tunnen myös ihmisiä, joilla on valtavasti tietoa, mutta vähän ymmärrystä.

Sananlaskut näistä viisauden asioista paljon puhuvat!


Tällä johdannolla siis.

Jos et tahdo kuulla tietoa ihmisen kehityksestä, jätä tämä palsta heti kättelyssä väliin - älä ahdista itseäsi turhaan.

Jos luet tätä palstaa, arvostele ja pistä hanttiin joka kohdassa, missä siltä tuntuu ja anna palautetta että mikon korvat soi...

mutta ota tämä myös kutsuna tutustua entistä paremmin aikamme luonnontieteen huikeisiin saavutuksiin, jotka jatkuvasti muokkaavat käsitystämme siitä, keitä me oikein olemme ja mistä me tulemme.



ihmisen kehitys? tämä tarkoittaa siis oman lajimme asettamista aika-akselille, historiaan.

Raamattu antaa sen kuvan, että ihminen luotiin erityisesti ja kerralla, eikä mainitse mitään kehityksestä.

kreationistin täytyy sen vuoksi kynsin ja hampain pitää kiinni siitä, että ihminen on ollut paikalla maailman luomisesta asti myös lajina sellaisena, kuin hän nyt on.

amerikkalainen kreationismi on varsin laajalti omaksuttua Yhdysvalloissa. Kun presidentiksi republikaanien puolella pyrkinyt Sarah Patin mainitsi uskovansa, että dinosaurukset ja ihmiset ovat eläneet samaan aikaan, hän vain toisti tuota yleisesti omaksuttua näkemystä.

Tosin ensimmäinen luomiskertomus antaa luomisen jaksoja ennen ihmistä, mutta kun se sekoitetaan toiseen luomiskertomukseen Eedenin puutarhasta, niin soppa on valmis.


Darwin epäili lajien ikuista pysyvyyttä näkemiensä fossiilien takia jo ennen kuin HMS Beagle saapui Galapagos-saarille.

Fossiili on kivettymä. Jokin orgaaninen kasvi tai eläin tai kala tai lintu tms. vajoaa mutaan.

Tietyissä olosuhteissa se voi jättää jäljen, esimerkiksi dinosauruksen jalanjäljen, tai kivettyä fossiiliksi, jossa hieno kalkkikivi tai muu kivi on vaihtunut pehmeiden orgaanisten osien tilalle.

kivettyneet puunlehdet, oksat, jalanjäljet ja muut painumat, dinosaurusten luut, linnun sulka kertovat olosuhteista aiemmin, siihen aikaan kun tuo eliö on mutaan painunut.


koska kyseessä ovat pitkät ajanjaksot, kreationistien täytyy kiistää koko fossiilin maailman merkitys väittämällä, että niiden synty ja ajoitus ymmärretään aivan väärin.

Varhaisesta ihmisestä löydetyt todisteet ovat siis ensin arkeologisia - ensimmäisiin työkaluihin asti noin 2 miljoonaa vuotta sitten - ja sen jälkeen melko puhtaasti paleontologisia eli säilyneiden luiden ja hampaiden tutkimusta.

Luu kestää hyvin pitkiä aikoja sopivissa olosuhteissa.

Todisteet varhaisesta ihmisestä ovat siis luonteeltaan maapallon geologisista kerrostumista löydettyjä luita ja fossiileja.


Fossiilien ajoittaminen on kerrostuma-analyysiä eli stratigrafiaa.

Eri puolilta maailmaa löydetään samanlaisia fossiileja samoista kerrostumista, ja näistä luodaan hiljalleen yhä täydemmäksi muodostuva verkosto.

Kuten arkeologiassa, myös geologiassa voidaan sitten käyttää ajoitettuja fossiileja kerrostuman iän määrittämiseen.


"nuoren maailman geologiaa" edustavien amerikkalaisten kreationistien on kaikin keinoin osoitettava nämä ajoitusmenetelmät vääriksi ja tehtävä naurunalaisiksi hiili-14 isotooppiin perustuva atomikello ja paljon pitempään puoliintumisaikaan perustuvat radioaktiiviset ajoitusmenetelmät.

heidän on myös torjuttava kaikki väitteet valon nopeudesta ja siihen perustuvista laskelmista avaruuden etäisyyksistä ja ajoista.

kyllä siinä mielikuvitus joutuu koville, kun näin Raamattua valehdellen ryhdytään puolustamaan!

vaan motivaatiota riittää ja raha juoksee. uskomattomissa määrissä.

(kuulin juuri, että Ron Wyattin organisaatio on maksanut miljoona dollaria saadakseen etsiä kaivauksin Puutarhahaudalta Jeesuksen verta. Kaveri itse on kuollut 1999, mutta show jatkuu.)


Luonnossa on monenlaisia "kelloja", joiden avulla on mahdollista arvioida maakerrostumien ja maan pintakuoren ikää käyttämättä radioaktiivisia mittauksia apuna.

Willard Frank Libby (1908-1980) keksi C-14 ajoitusmenetelmän vasta 1949, kun atomien rauhanomainen tutkimus alkoi toden teolla Hiroshiman jälkeen.

Tieteellisen geologian isä, Sir Charles Lyell, kohtasi Sisiliassa Etnan vuoren rinteillä "kellon". Jos nuo laavamuodostumat ovat aina syntyneet tuolla vauhdilla kuin nykyään, ja mikä etteivät, täytyy koko Etnan tulivuoren olla tosi vanha.

Tippukiviluolat ovat myös "kello". On laskettu esimerkiksi, että tietyissä keskimääräisissä kosteuden ja vesimäärän lukemissa stalagtiitit ja stalagmiitit kasvavat vuodessa millimetrin.

Useimmat meistä osaavat laskea puunrungon iän sen vuosirenkaista. Näitä voidaan asettaa sarjoiksi, ja saadaan melkoisia dendrokronologian sarjoja.

kreationistit tietenkin hyökkäävät tätä vastaan, kuinka Amerikan kivettyneet metsät voisivat muka olla vanhempia kuin maailman luominen noin 4000 eKr.


Ihminen on lisääntynyt ja täyttänyt maan ja on siinä mielessä ehdottomasti onnistunein kaikista Jumalan luomista elävistä.

Kutsumme omaa lajiamme latinaksi nimellä Homo sapiens sapiens, eli Viisas, viisas ihminen.

Meitä on tosi paljon.

Ihmisen tutkijat määrittelevät ominaisuuksiemme perusteella eri rotuja, suuria ihmisryhmiä joita yhdistää ihonvärin lisäksi monet muut tekijät.

Ulkoisten tuntomerkkien lisäksi parhaillaan on käynnissä ihmisen perintötekijöiden kartoitus, human genome projekti, sekä mm. Afrikan kaikkien rotujen DNA kartoitus.


Yhdysvaltain tilastokeskuksen arvion mukaan vuonna 2009 maapallolla elää 6.782 miljardia ihmistä.

Ja lisää tulee...



Ihmiskunnan joukossa kaikkein suurin osa on Han kiinalaisia, 19.73% maapallon väestöstä.

Ihmisten keskuudessa on 2009 14.2% väestöstä ihonväriltään mustia.

Me suomalaiset kuulumme porukkaan, josta käytetään nimeä "kaukaasialaiset". Valkoisia ihomme väriltä, enempi tai vähempi ja aurinkorannoista riippuen.



biologit katselevat ihmisen erityispiirteitä luokitellessaan meitä muista elollisista tämän planeetan asukkaista.

He sanovat, että aivojemme koko ja monimutkaisuus on sangen poikkeava lajituntomerkki.

Kävelemme "takajaloillamme" pystyasennossa. Se on melkoinen tasapainotaidon saavutus, johon mikään muu elollinen ei pysty.

Eikä valtava tasapainon tajumme rajoitu suinkaan vain siihen, että opimme naperoina siinä vuoden tuntumassa kävelemään isin ja äidin suureksi riemuksi - ja pari vuotta myöhemmin huoleksi, kun alamme juosta valtoimenaan.

"suuren aivokapasiteetin omaavia kaksijalkaisia pystyssä kulkevia"

onhan siinä määrittelyä!


Fossiilien ja DNA perusteella nykyään ajatellaan, että nykyihmisen laji esiintyy ensimmäisen kerran itä-Afrikassa noin 200.000 vuotta sitten.


Neandertal ihmisen virsi:


Kiitos nyt Herran!
Hän korkein on kuninkahamme.
Pyhänä soikohon
nimensä veisatessamme.
Oi kristityt,
hartaalla mielellä nyt
soikohon hallelujamme!

Kiitos nyt Herran!
Hän kaiken on alku ja luoja.
Siipeinsä varjossa
meillä on turva ja suoja.
Huomaatko sen,
kuinka on uskollinen
armon ja autuuden tuoja?

Kiitos nyt Herran!
Hän elämän meille on luonut.
Hän terveen ruumiin ja
mielen on lahjaksi suonut,
myös sairaille,
kaikille särkyneille
turvan on sanassaan tuonut.

Kiitos nyt Herran!
Hän siunaten töitämme johtaa
antaen armonsa
auringon päällemme hohtaa.
Muistakaa vaan
nyt hänen rakkauttaan
meitäkin, lapsiaan, kohtaan.

Kiitos nyt Herran,
kun nimeensä luottaa me saamme,
eläissä, kuollessa
turvata Vapahtajaamme.
Jeesus hän on,
hänelle kaikukohon
kiitos ja kunnia! Aamen.


Tämän riemullisen virren kirjoitti Joachim Neander (1650-1680).

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren.

Hän oli kalvinistinen kristitty, uskova mies, joka toimi 1674 alkaen opettajana Düsseldorfin latinalaisessa koulussa.

Hän kirjoitti yli 60 virttä, ja monien aiheet löytyivät luonnosta. Joachim vaelteli mielellään Düssel-joen varsia ja viihtyi erityisesti eräässä laaksossa, johon kansaa kokoontui hänen kanssaan rukoilemaan ja kuulemaan Jumalan Sanaa.

Neander oli niin suosittu kansan parissa, että hänet lähettiin papiksi valmistuttuaan sieltä pois Bremeniin vuonna 1679, jossa hän vuotta myöhemmin kuoli tuberkuloosiin.

Maailmankuulu kiitosvirsi on kirjoitettu 1680 eli samana vuonna jona hän pääsi Herransa lepoon.

Kansa alkoi kutsua tuota laaksoa nimellä Neanderin laakso eli Neandertal.



Jumalan aikataulut ovat tarkkoja!

Charles Darwinin mullistava teos oli ilmestyvä 1859, mutta elämän historiaa koskevat ajatukset olivat jo ilmassa.

Kolme vuotta aikaisemmin, elokuussa 1856, löydettiin Neander-laaksossa olevasta kalkkikivilouhoksesta luita, joita työmiehet luulivat ensin karhuksi.

Luiden joukossa oli kallon päälaki, kaksi reisiluuta, kolme vasemman käden ja kaksi oikean käden luuta, osa vasenta lonkan puolta, lapaluun kappale ja joitain kylkiluita.

Työmiehet antoivat luut C.J.Fuhlrot nimiselle luonnon harrastajalle, joka antoi ne edelleen Bonnin yliopiston anatomian professorille nimeltä Hermann Schaaffhausen (1816–1893).



tästä löydöstä alkaa varsinaisesti ns. paleo-antropologia eli "vanhan ihmisen" tutkimus.

Laji on meille hyvin läheistä sukua, ja kuuluu samaan Homo sapiens ryhmään kanssamme. Tutkijat ovat antaneet sille nimeksi

Homo sapiens neanderthalensis
Homo sapiens sapiens

on taas meidän virallinen merkkimme.




Neandertalin ihmistä ei suinkaan pidetä meidän esi-isänämme, vaan serkkunamme, samasta puusta veistettynä ihmisenä.

Nykyään ajatellaan että yli 99% neandertalin ihmisen geeneistä on samat kuin meidän, eli käytännössä tosiaan samaa jengiä.

heidän näköisiään ihmisiä asustaa yhä eräin paikoin

neandertalin ihminen osasi puhua, käyttää tulta, tehdä taidokkaita työkaluja ja hautaustavoissakin on merkkejä uskosta tuonpuoleiseen.

he olivat semmosta 150-160 cm pitkää porukkaa kuten mekin noihin aikoihin mutta luustonsa vankkuuden perusteella meitä fyysisesti vahvempia.

eli häviäisimme Neanderin kanssa kädenväännössä.



Israelista löydetty neandertal ihmisen luuranko ajoitettiin ns. thermoluminenssi menetelmällä noin 60.000 vuotta vanhaksi. antoivat kaverille nimeksi Moshe...

samaan aikaan menisi tuo Suomen kohuttu Susiluolan kivityökalu, jos se ihmisen tekemä on, eikä luonnon muovaama...

Ajoitukset vaihtelevat mutta jostain sieltä 300.000 vuotta sitten alkanee tarinansa Euraasiassa ja nuorimmat löydöt ovat Espanjasta noin 20.000 ennen Kristusta.



epäilevä lukijani voi olla jo monella tavoin varuillaan ja miettiä kaikkea kuulemaansa muualta, etenkin kehitysopin vastustajien leireistä.

mikä lie koko tarina, onko Neanderin ihminen oikeasti ollut olemassa, onko laji tunnistettu oikein, niitähän on löydetty vain noin 400 henkilöä koko maailmasta, onko ajoitus oikein?

hyvä!

kokoajan olen kutsumassa kriittiseen arviointiin, totuuden puntarointiin ja kaiken virheellisen ja etenkin vilpillisen pois karsimiseen jos sellaista tekstissäni on.

joten jatketaan...


no mihis me nyt sitten pannaan se Raamatun Aatami ja Eeva ja paratiisi, joka sukuluettelojen perusteella laskien ajoittuu jonnekin 4000 eKr?

1. luetaan Raamattua huolella ja pannaan merkille, että sen alussa on kaksi aivan erilaista luomiskertomusta.

2. ensimmäinen luomiskertomus on "luonnontieteellinen". Se kertoo luomisen viikon rytmissä, kuinka Jumala on järjestyksessä luonut kaiken. Laittanut auringon ja kuun taivaalle ja viimeiseksi luonut ihmisen omaksi kuvakseen.

tähän ikivanhaan luomiskertomuksen luomaan malliin mahtuu kaikki saamamme tieto luomakunnan historiasta.

3. toinen luomiskertomus on myyttinen eikä puhu siitä todellisuudesta, jota tiede voi tutkia. Jumalan Sana ei kuitenkaan kerro vanhoja taruja huvin vuoksi, vaan tämä kertomus piirtää äärimmäisen voimakkaan ja selkeän kuvan ihmisen, Adamin, ja Jumalan välisestä jännittävästä suhteesta.

jos Jumala tahtoo puhua myyttien kielellä, sallitaan se hänelle. Emme sille mitään voi! Hän tekee mitä tahtoo.



joku, joka ei ole tutkinut Raamatun alkulukuja huolellisesti, voi tuohon tietenkin huudahtaa.

"no voi ihme, mitä soopaa. ei siellä ole kahta eri kertomusta vaan yksi, jossa kaikki on sulassa sovussa kertomuksen kokonaisuuden kanssa."

tällainen ihminen ei tosiaan ole lukenut Raamattuaan kunnolla ja puhuu tietämättömyydestä.


eikö kertomus Aatamista sitten ole totta?

no - se on todempi kuin tosi, Jumalan Sanaa!

mutta sen syvälle tunkeva sanoma ei ole luonnonhistoriaa eikä historiaa vaan mytologian kieltä.

Kainin kertomus on ikäänkuin rajana tämän verhon takaa näkyvän ihmisen salaperäisen alkuperän ja meidän ankaran todellisuutemme välillä.


no niin.

jos tämän etapin jälkeen vielä joku uskaltaa jatkaa lukemista niin mennään ajassa taaksepäin!


tämän maapallon pinnalla on taaperrellut viimeiset pari- kolmesataa vuotta viisas ihminen.

nämä kaksi tyyppiä, sapiens ja neandertal, eivät ole polveutuneet toisistaan ja kovasti koetetaan selvittää, mitä sukua ovat toisilleen, serkkuja, natoja vai orpanoita.

mutta kelataan videota ajassa taaksepäin ennen tätä nykyihmisen ilmestymistä.

kyllä niitä kivityökalujen tekijöitä ja luolassa asujia vaan oli ennen meitäkin.

Ihmisen sukupuun tutkijoiden mukaan Eeva - kaikkien nykyihmisten kantaäiti - on elänyt itä Afrikassa 150.000 vuotta sitten.

siis melko äskettäin.



mutta sekä meidän että serkkumme neandertalin esi-isänä pidetään ihmistä, joka tunnetaan nimellä "Homo Heidelbergensis"

Tästä tyypistäkään emme tiedä kovin paljon - ne jotka tietävät, sanovat että parhaat löydöt hänen kivityökaluistaan ja luistaan ajoittuvat aikaan 600.000 - 400.000 vuotta sitten.

Vahvaluinen kuin neandertalin ihminen, korvien välissä 1100 - 1400 kuutioiset aivot.

Pitkiä huipeloita, keskimäärin 180 senttisiä...

Hurjaa oli elämänsä, metsästivät kivikärkisillä keihäillä mammutteja, joita tuohon aikaan Euroopassa kulki komeina laumoina.

Välillä onnistuttiin kaatamaan eurooppalainen leijona ja tuolla oli pileissä irlantilainen peura.

Saattoi kaadettu eläin painaa jopa 700 kiloa, että oli siinä koko perheelle purtavaa!



tuossa pleistoseenisella geologisella ajanjaksolla on tehty monia löytöjä ja ihmisen sukupuun tutkijat koettavat niitä luokitella ja tutkia.

vanhempia kuin homo heidelbergensis ja kuitenkin tavalla tai toisella varsin samanmoisia Jumalan puutarhoissa metsästeleviä luolien asujia.

heidän käsistään ei ole löytynyt taidetta tai paljon muutakaan kivityökalujen lisäksi.

1,5 miljoonaa vuotta - 600.000 vuotta sitten heitä Euroopassa ja muualla vaelteli, varmaan aika pieninä perheinä ja klaaneina.

olot olivat paratiisimaiset, riistaa riitti ja vesi oli saastumatonta, luonto yltäkylläinen.

mikäs siinä oli kelliä - paljon ei teknistä tai sosiaalista kehitystä näköjään tapahtunut miljoonaan vuoteen.



kelataan aina vaan taaksepäin.

siellä 1.8 - 1 miljoonan vuoden haarukassa maapallolla elää ihmisen esi-isänä pidetty tyyppi, joka kävelee pystyasennossa ja on saanut siksi nimen homo erectus.

Tämä tyyppi on ensimmäinen tunnettu homo lajin edustaja, joka lähti Afrikasta vaeltamaan maailmalle ja saapui reissuillaan Eurooppaan.

Hänen sukuaan on löydetty kaukoidästä Indonesiasta ja Vietnamista ja aina Kiinasta asti, joten vaellushalua kyllä tuon vajaan miljoonan vuoden aikana riitti.



katseemme kääntyy sitten ihmisen tunnettuun alkukotiin, Afrikkaan.

muualta ei ole ainakaan toistaiseksi löydetty yhtä vanhoja todisteita esi-isistämme.

Vuonna 1962-64 Mary ja Louis Leakey löysivät Tansaniasta Olduvai-joen uomasta hyvin vanhoja ihmisen kaltaisia luita ja työkaluja.

Kivityökalujen löytyminen on tässä jo ratkaisevaa, sillä nämä tyypit olivat melko lailla erilaisia kuin me.

Sanotaanko paljon enempi apinan näköisiä...

mutta koko planeettamme asukkaiden joukossa ainoastaan ihminen tekee työkaluja, joten nimeksi annettiin Homo habilis.

Aivojensa koko oli noin puolet nykyihmisen kapasiteetista, korviensa välissä oli semmonen 700-800 kuutioinen apparaatti.

mutta kyllä silläkin ajatella voi ja tehdä kivistä saaliin tappamiseen, nylkemiseen ja syömiseen sopivia yksinkertaisia työkaluja, lähinnä melko pyöreitä palloja, joihin on lohkottu terää.

Myös Kenian Turana-järven luota on löydetty samanlaisia jäänteitä.

Ihmisen sukupuun tutkijat pitävät tätä kaveria rouvansa kanssa Homo erectuksen edeltäjänä ja siten meidän esi-isänämme ja -äitinämme suoraan alenevassa sukupuussa.

tai ainakin melko suoraan..



arkeologit käyttävät tästä kaudesta nimeä alempi vanha kivikausi (lower Palaeolithic tai early Paleaolithic)

siihen oikeastaan heidän hommansa loppuukin, sillä tästä taaksepäin ei enää löydetä työkaluja, eli merkkejä ihmsestä.

tosi jännä on siis oppia tuntemaan mahdollisimman hyvin tämä ihmisen varhainen kanta-isä, joka jostain syystä keksi ruveta työkaluja väsäämään.

tieteellä ei ole mitään selitystä miksi, onpahan paljon arvailuja.

jotain siellä jokivarressa istuessa aivoissansa niksahti ja niin alkoi kirvestä syntyä!

(meillä on muuten Rockefellerissä joitain tuon kauden työkaluja Ubeidia nimisestä kohteesta Kinneretin järven eteläpuolelta. Että ehkä joku heistä lähti käymään pohjoisessa?)



väännetään vaan videota taaksepäin...

työkalut 2 miljoonaa, tulen käyttö 1.5 miljoonaa, aivojen kasvua ja mässäilyä mammutin lihalla...

vaan taaksepäin?

aina vaan niukemmaksi käy todistusaineisto, mutta aivan upeita löytöjä on viime vuosina tehty Hadarista Etiopiasta.

Ranskalainen geologi, M.Taieb, havaitsi Hadarin alueella geologisesti ja antropologisesti merkittäviä kerrostumia.

Hänen johdollaan muodostettiin tutkimusryhmä, joka kartoitti seutua 1971 ja kaivaukset alkoivat 1973.

löydöt ovat olleet aivan huikeita, pelkästään 1973 löydettiin yli 6000 nisäkkään fossiileja 87 eri lajista.

1973 löytyi hammas ja sitten 1974 kohtalaisen kokonainen tyttösen luuranko, joka sai nimekseen Lucy.
(varmaan Beatles yhtyeen 1967 hitti-kappaleen innoittamana...)

1976-77 löytyi satoja luunkappaleita ainakin kolmestatoista eri hominidista (nämä eivät ole meidän homo lajiamme)


Ihmisen alkuperän tutkijat ajoittavat näitä löytöjä 3 miljoonaa vuotta sitten ja kutsuvat heitä Australopithecus nimellä (eteläinen apina).

semmottia lyhyenlaisia 1.2 - 1.4 metrisiä takajaloillaan käveleviä 400 kuutioisia aivoja pääkopassaan kantavia...

vaan ihmisen kehitystä koskevan tutkimuksen mukaan nämä eivät suinkaan ole apinoita.


kuten arvata saatta, itä-Afrikasta on etsimällä etsitty todisteita vielä varhaisemmista omaan sukupuuhumme kuuluvia hemmoja.

Ardipithecus ramidus ramidus on jo varsin pikkarainen ja huonosti tunnettu, mutta todella kiehtova tapaus.

4.4 miljoonaa vuotta sitten.

ja aina vaan hankalammaksi käy löytää vielä vanhempia todisteita.

Orrorin tugenensis ajoitetaan 6 miljoonaa vuotta sitten.

hän on ensimmäinen simpanssin ja ihmisen yhteisestä sukupuusta eroava hominiini, 7 miljoonaa vuotta sitten.



näin häippäsevät jälkemme maapallolta ennen 7-5 miljoonaa vuotta

kuka tietää mitä huomenna löydetään

mutta näillä näkymin on pihvi tuommoinen.

ei - emme ole polveutuneet simpanssista, mutta tuo veikeä - ja nykyään kovin uhanalainen - ystävämme on meille läheistä sukua.

tosin seitsemisen miljoonaa vuotta sitten lähdimme samasta sukupuusta erikseen

molemmilla meillä on äänihuulia varten tarvittu aukko kurkussamme, hienolta nimeltä larynx.

vaan eipä simpanssit ole oppineet puhumaan - me olemme jo kauan sitten.


tällainen on noin lyhyesti kuvattuna ja hyvin yksinkertaisesti ja puutteellisesti sanottuna nykyään tunnettu ihmislajin esihistoria.

paljon se herättää enempi kysymyksiä kuin antaa vastauksia.

miksi? miksi? miten?

Charles Darwinin 1800-luvulla antamat vastaukset ovat aivan riittämättömiä, mutta hän viitotti tien jolla tämä tutkimus on saanut edetä.



Milloin ihmisestä sitten tuli ihminen?

Milloin maapallo siirtyi psykotsooiseen, tietoisuuden aikaan?

Milloin Adam ja Eeva alkoivat kuulla Jumalan äänen?


sukumme tutkijat, paleontologit ja arkeologit, etsivät aina muinaisen ihmisen löytöpaikoilta merkkejä uskonnosta.

homo religiosis, rukoileva, rituaalisesti kuolleensa hautaava tai jotain uskonnollista symboliikkaa edustavat merkit ovat 100% todiste siitä, että kyseessä on ihminen.

sellaiseksi näet Jumala on meidät luonut, eikä mikään ateisti pysty saippualla pesemään uskontoa ihmisen perusolemuksesta.

NL sitä yritti huonoin ja surullisin tuloksin.



mielemme tekee kuitenkin yhdistää korkeampi uskonnollisuus, samoin kuin korkeampi ajattelu tänne aivan omaan aikaamme

siis homo sapiens sapiens ja neanderthalensis tasolle

ihan äskettäin.

mutta nämäkin porukat elivät tyytyväisinä paratiisimaisissa oloissa jääkausia ihmetellen...

sen kummemmin eteenpäin kulttuurissa ja tekniikassa pyrkimättä.

yli 200.000 vuotta.



sitten vaan noin 4000 eKr alkaa sivilisaation huikea nousu

missä?

no siellä Edenin maisemissa, nykyisen Syyrian ja Irakin ja Kuwaitin alueilla

minne Raamattu sen sijoittaakin.

vaan ei näistä vielä ole riittävästi tietoa ja onhan sitä kulttuuria toki Egyptissäkin

... mutta kun jotkut sanoo että Sumerista tulivat Egyptiin paateillaan ja perustivat faaroiden mahdin?

hmm..



no, toki paljon tapahtuu ennen 4000 eKr Lähi-idässä ns. uudella kivikaudella eli neoliittisella ajalla.

mulla on etuoikeus saada sitä täällä ihan työkseni tutkia.

neoliittista aikaa 10.000 - 5000 eKr ennen kuin vaskea alettiin käyttää...


vaan jostain syystä se kulttuurin nousu lähti hurjaan vauhtiin 4000

eikä ole vieläkään pysähtynyt


minusta Raamatun kertomukset luomisesta ja varhaisista ihmisistä ovat hurjan mielenkiintoisia ja Jumalan ilmoitusta.

vaan ne ovat monellakin tavalla kutsu oppimaan, opiskelemaan, syventymään Jumalan ihmeelliseen luontoon ja Hänen luomistekojensa kruunuun, ihmiseen.

joka on Jumalan kuva tällä planeetalla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti