tiistai 15. syyskuuta 2009

Uudestisyntyminen

Tutkikaamme yhdessä Raamattua ja mitä siellä sanotaan uudestisyntymisestä.

Aihe on vakava. Kun Nikodemos tulee keskustelemaan Mestarin kanssa yöllä salaa hengellisistä asioista, Jeesus yllättää hänet heti vasemmalla suoralla.

"Jesus vastasi ja sanoi hänelle: totisesti, totisesti sanon minä sinulle: ellei joku vastuudesta synny, ei hän taida Jumalan valtakuntaa nähdä."

Ja kun Nikodemos nikottelee "kuinka ne taitavat tapahtua?"

Jeesus jatkaa nuhdellen, pitäisihän sinun tämä tietää:

"Jesus vastasi ja sanoi hänelle: sinä olet mestari Israelissa, ja et näitä tiedä!"


Joh 3:2,4,10 Biblia 1776


Esikoislestadiolaisuuden kannalta aihe on edelleen avoin haava.

Saarnaaja Risto Blom tahtoi tutkia oikein perusteellisesti, miten tulemme Jumalan lapseksi ja selvitti useiden vanhinten ja saarnaajien opetusta tästä asiasta avoimen Raamatun äärellä.

Vanhin Odd Minde antoi ymmärtää, että suomalainen saarnaaja on Kristuksen lammaslaumaa uhkaava susi, ja muiden saarnaajien toimesta Riston työ esikoisten keskuudessa loppui siihen.

Älköön tämä kuitenkaan estäkö ketään tutkimasta pyhää Raamattua, ja kysymästä Jumalan Sanan perusteella, mitä on uudestisyntyminen.

Onhan kyseessä iankaikkinen kohtalomme, ikuinen kadotus Jumalan yhteydestä tai ikuinen elämä Hänen luonaan.

Ei siis mikään mitätön sivuaihe.

Ei myöskään kristillinen seurakunta ole joku Vapaamuurarien salaseura, jossa vain sisäpiirillä on "tieto" ja muiden on tähän hämärään tietoon luotettava ilman Jumalan Sanan selviä perusteita.


Risto Blom

JUMALAN LAPSEKSI
Käsitys uudestisyntymisestä esikoislestadiolaisessa julistuksessa

Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja C58. 2001Uudestisyntyminen liittyy läheisesti esikoisuudessa kysymykseen armonjärjestyksestä, josta rovasti Lars Levi Laestadius paljonkin puhui.

Myös Juhani Raattamaa ja monet muut ensimmäiset herätyksen opettajat ovat asiasta paljon saarnoissaan ja opetuksissaan puhuneet.

Erityisen keskeinen on Jeesuksen vertaus Tuhlaajapojasta, joka on Luukkaan evankeliumin luvussa luvussa 15 jakeissa 11-32.

Tässä vertauksessa ei kuitenkaan mainita sanaa "uudestisyntyminen" tai "syntyä uudelleen".

MikkoL:
Isä puhuu kauniisti kuin kuolleesta joka on vironnut, kadonneesta, joka on löytynyt:

Niin sanoi isä palvelioillensa: tuokaat tänne ne parhaat vaatteet, ja pukekaat hänen yllensä, ja antakaat sormus hänen käteensä, ja kengät hänen jalkoihinsa,

Ja tuokaat syötetty vasikka, ja tappakaat se, ja syökäämme ja riemuitkaamme;

Sillä tämä minun poikani oli kuollut, ja virkosi jälleen: hän oli kadonnut, ja on taas löydetty; ja rupesivat riemuitsemaan.

Luukas 15:22-24


Selvyyden vuoksi käyn tällä palstalla läpi ensin niitä Raamatun kohtia, joissa esiintyy ilmaus uudestisyntyminen.Löytämäni kohdat ovat

Johannes 3:3,7
Matteus 19:28
Tiitus 3:5
1 Piet 1:3
1 Piet 1:23

Kreikankielisessä pyhän Raamatun alkutekstin on näissä kolme eri ilmausta

syntyä uudelleeen
γεννηθῆναι ἄνωθεν

uudelleensyntyminen (taas)
παλιγγενεσίᾳ

uudestisyntyminen
ἀναγεννήσαςtässä meidän kristillisyydessämme niin paljon puhuttu asia on siis yllättävän harvassa paikassa esillä itse Raamatussa.

väkevimmin Johanneksen evankeliumin kuvauksessa keskustelusta Nikodemoksen kanssa.

miltei ohimennen ja toisessa merkityksessä Matteuksen evankeliumissa.

Markuksella ja Luukkaalla sana ei esiinny lainkaan.

Paavalilla kerran, Tiituksen kirjeessä.

Ensimmäisen Pietarinkirjeen ensimmäisessä luvussa kahdesti.

Siinä kaikki.


Mistä syystä uudestisyntyminen on herätyskristillisyydessä, esimerkiksi lestadiolaisuudessa, helluntailaisuudessa tai viidesläisyydessä, sitten niin keskeinen asia?

koska siihen kärjistetään ihmisen koko suhde Jumalaan ja pelastukseen.

kaikki, aivan kaikki, hengellinen kokemus suhteesta pyhään Kolminaisuuteen sidotaan tähän henkilökohtaiseen tapahtumaan.

ei kaiketi ihminen voi syntyä uudesti ja olla ilman mitään tajua siitä?

näin uudestisyntyminen myös erottaa heränneen ja nukkuvan kristikunnan toisistaan.

englanninkielessä tästä käytetään ilmausta "Born again Christianity"

kristillisyys, joka korostaa uudestisyntymistä.


ajattelen, että ei kuitenkaan ole aivan raamatullista kytkeä kaikkea jumalasuhteen sisältöä tähän yhteen sanaan, joka harvoin Raamatussa esiintyy.

helposti siitä seuraa tietynlainen kaavamaisuus, blueprint, jonka mukaan Pyhän Hengen on synnytettävä lapsia taivasten valtakuntaan, jotta syntyminen menisi oikein ja tunnistettavalla tavalla eikä tuloksena olisi isättömiä äpärälapsia tai luulouskoa, armon varkaita.

Kuten Tuhlaajapoika vertauskin jo osoittaa, rakkaussuhde Jumalan ja ihmisen välillä on hyvin monisäikeinen, hieno ja henkilökohtainen.

Elämän kohtalot ja ne vaiheet, jotka johtavat uudestisyntymiseen ja Jumalan lapseksi pääsemiseen ovat yhtä erilaiset, kuin ovat sormenjälkemme.

kaikilla meillä sormenjäljet on, mutta yksikään ei ole samanlainen kuin toisen.Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän pitää uudesta syntymän.

Tuuli puhaltaa, kussa hän tahtoo, ja sinä kuulet hänen humunsa, ja et tiedä, kusta hän tulee taikka kuhunka hän menee: näin on jokainen, joka Hengestä syntynyt on.

Johannes 3:7-8 Biblia 1776


tässä ei todellakana ole mitään kaavamaista.

Hengestä syntynyt ei kulje kaduilla tuima katse silmissään ja otsa kurtussa

"oleks sä uskossa niinkuin mä, häh?"


muistan opiskeluajalta tuon keskustelun vanhoillisen teologipojan kanssa.

missä menee taivasten valtakunnan raja?

käsi heilahtaa "tässä"

meidän kahden välillä.

pahoin pelkään, että hän oli oikeassa siinä.

vaan oliko hän itse sittenkään oikealla puolella aitaa?Tutkikaamme siis yhdessä tätä ihmeellistä ja ihanaa asiaa, josta Herramme Jeesus Kristus käyttää sanaa "syntyä uudestaan"

aloitetaan Johanneksen evankeliumista.

mutta sana on täysin vapaa!

uskon että ylläpito ei heitä ketään nettiruukusta ulos tai kiellä kirjoittamasta tänne, olipa kirjoittaja mitä mieltä tahansa asiasta "uudestisyntyminen".

sudet ja lampaat ovat tervetulleita keskustelemaan.

muuten emme saa varmuutta näin olennaisesta asiasta tässä meidän kristillisyydessämme.Niin oli yksi mies Pharisealaisista, Nikodemus nimeltä, Juudalaisten ylimmäinen.

Se tuli yöllä Jesuksen tykö ja sanoi hänelle: Mestari, me tiedämme, että sinä olet Jumalasta opettajaksi tullut; sillä ei taida kenkään niitä tunnustähtiä tehdä, joita sinä teet, jollei Jumala ole hänen kanssansa.

Jesus vastasi ja sanoi hänelle: totisesti, totisesti sanon minä sinulle: ellei joku vastuudesta synny, ei hän taida Jumalan valtakuntaa nähdä.

Nikodemus sanoi hänelle: kuinka taitaa ihminen vanhana syntyä? taitaako hän äitinsä kohtuun jälleen mennä, ja syntyä?

Jesus vastasi: totisesti, totisesti sanon minä sinulle: ellei joku synny vedestä ja Hengestä ei hän taida Jumalan valtakuntaan sisälle tulla.

Mitä lihasta syntynyt on, se on liha, ja mitä Hengestä syntynyt on se on henki.

Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän pitää uudesta syntymän.

Tuuli puhaltaa, kussa hän tahtoo, ja sinä kuulet hänen humunsa, ja et tiedä, kusta hän tulee taikka kuhunka hän menee: näin on jokainen, joka Hengestä syntynyt on.

Vastasi Nikodemus ja sanoi hänelle: kuinka ne taitavat tapahtua?

Jesus vastasi ja sanoi hänelle: sinä olet mestari Israelissa, ja et näitä tiedä!


Tuttua tutumpi sana!

ja tuo ihmeellinen

"joka ei synny vedestä ja Hengestä"

ah, mikä tappelujen, taistojen, uskonsotien, kerettiläisrovioiden paikka meille kristityille

vaan kun Nikodemus pyytää tarkempaa selvitystä, Jeesus hämmästyttää vastauksellaan sekä hänet että meidät.

puhuuko Hän ihan "hyvää päivää - kirvesvartta" tyyliin

kun ei tuo vastaus anna mitään selvää armonjärjestystä eikä kaaviota eikä oikeastaan ole vastaus ollenkaan.

tai sitten on niin syvällinen vastaus, että sen tutkimiseen pohjia myöten ei ihmisen elinaika riitä?Kirjoittanut: Patu

Kiitos MikkoL tästä alustuksesta. Aihe on todella keskeinen raamattupiiriin.Taitaa olla niin arka aihe herätyskristillisissä "born again" piireissä, ettei keskusteluja juuri käydä. Eikö uudestisyntyminen ja vanhurskauttaminen ole kuitenkin toisiinsa kytköksissä mitä likimmin? Ja eikö kirkkomme oppi-isä ML sanonut, että vanhurskauttamisoppi on kaikkien muiden oppien äiti ja sen mukana kirkko seisoo tai kaatuu?

Risto Blomin tutkimuksen julkaisemisen jälkeen häntä tuli suomalaisten saarnaajien delegaatio nuhtelemaan Heinolassa. Riston kertoman mukaan hän yritti saada keskustelua itse julkaisun sisällöstä, uudestisyntymisestä, mutta se torjuttiin ja kysyttiin vain, miksi hän ko. tutkimuksen teki.

Olisi kiva, jos Risto B. ja nuhteludelegaatioon osallistuneet saarnamiehetkin itsekin osallistuisivat tähän keskusteluun, vaikka nimimerkkien suojissa. Eikö totuuden pitäisi tulla julki ja salassa pidetyt totuudet huudettava vaikka katoilta?Kirjoittanut: Rami
Olen samaa mieltä kuin Patu. Otit tärkeän asian puheeksi. On hämmästyttävää, että Jeesuksen itsensä esille ottama asia voidaan herätyskiikkeessä niin tyystin sivuttaa.
On mielenkiintoista nähdä mitä mielipiteitä tästä tuodaan esiin.
Tunnen itse tarvitsevani tässä asiassa paljon opetusta, vaikka jonkinlainen käsitys asiasta on jo tähän mennessä muotoutunut.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti