lauantai 28. helmikuuta 2009

Laestadius ja Svebilius

Arjeplog, Ruotsin Lappi

Laestadius tunsi Ruotsin kirkon pappina hyvin Svebiliuksen katekismuksen ja opetti sitä oppilailleen Arjeplogin koulussa 1858.

Lutherin Vähä katekismus oli käytössä myös "Lindblomin selityksin". Tämä oli varmaan vaihtoehtona Svebiliukselle, joka saattoi joillekin oppilaille olla aika vaativakin luettava.

Tässä on Laestadiuksen omaa opettajan muistiinpanoa, jossa nämä kolme, Luther, Svebilius ja Lindblom, näkyvät oppilaiden nimien kohdalla.Examen Arjeplog skola 1858-02-12

År 1858 den 12te Februarii hölls Examen med 6 Fri Elever i Arjeplougs Schola, hvilka derstädes blifvit inskrifne på olika tider, och Examinerades barnen i följande ordning i närvaro af Herr Pastor Winnberg, hvilken af maxime venerandum Consistorium blifvit förordnad att förestå Lapp-Scholan härstädes från den 1sta Maj 1857.

Moniteuren Anders Thinvall, som egenteligen undervisat barnen, var äfven närvarande.

S.D. I enlighet med en af Herr Pastor Winnberg framlemnad förte[c]kning, forhördes [=förhördes] Barnen i följande ordning


1mo Lappgossen Nils Andersson född 1846, inskrifven i Scholan 1855 i Februarii: läste vid ankomsten ABC boken utantill, men var dålig i innan-Läsning. Läser nu innantill med färdighet utantill Luthers mindre Cateches, jämte Lindbloms [ överstrykt ord] förklaring deröfver samt Högströms frågbok. Men har icke förmåga att göra redo för det lästa styckets innehåll

2do Inga Jacobsdotter Njarg, född af Lappska föräldrar 1844, inskrifven i Scholan i Mars 1855, läste ABC Boken innantill: Läser nu innantill försvarligt, utantill som föregående. Saknar begrepp.


3dje aekta [=äkta?] Lappflickan Johanna Christina från Läkteå, född 1849, inskrifven i Scholan i October 1856, Läste då Abc boken; Läser nu redigt innantill [sida 2] utantill Luthers mindre Catekes jämte Lindbloms förklaring


4de Lappgossen Lars Larsson från Mavasvuome, fodd [=född] 1848; inskrifven i Scholan i Febr. 1857. kände knappast bok[-]stäfverna. Läser nu svagt innantill utantill Högströms frågboken

5. Lappflickan Ella Maria Anders dotter från Mavas [Maras?] vuobme född 1848 inskrifven i Scholan i Mars 1857, läste ABC Boken innantill; läser någorlunda redigt innan[-]till. utantill Luthers Mindre Cateches

6. Lappflickan Magdalena Sjuls dotter från Sernisjaur [Sevnisjaur?], född 1846, inskrifven Scholan i April 1857 Läste ABS Boken innantill; utantill Luthers mindre Cateches jämte Svebilii förkl. till 2dra hufvudstycket.

Som hvarken Herr Pastor Winnberg eller Catecheten Stenvall eller någon annan valfrejdad [välfrejdad] Person kan åtaga sig, att underhålla Scholbarnen, med annat vilkor [=villkor] än Scholbordets [ överstrykt ord] begagnande, så måste nu dessa Barn hemförlofvas till sina föräldrar den första Maj, eller när Föräldrarne anse lämpligast, att Barnen afhämta
ingen af Barnen klagade att de icke fått underhåll och kläder


Original, skrivet av L. L. Laestadius / Pajala kyrkoarkiv /


Tämä katekeesi on Laestadiuksen avustajineen antamaa kasteopetusta ja samalla tuon ajan Lapin peruskoulua.

Koulumatkalla kaamoksessa

olen tässä välillä saanut arvokkaan tiedon, että Svebiliuksen katekismus tunnettiin suomalaisten esikoisten parissa kyllä jo ennen tuota 2003 julkaisua.

ehkä monikin nettiruukun kirjoittajista ja lukijoista on saanut Svebiliukset jo rippikoulussa ja se saattaa olla jossain kirjahyllyssä edelleen tallessa?

Lestadiolaisen herätyksen aikoihin, kun tähdenvalo Ruotsin Lapissa syttyi, Svebilius oli hyvin tuttu ja Lappflickan ja Lappgossen hiki hatussa sitä opettelivat koulumestarin keppiä aristellen...

Uskallan nyt tämän vastaansanomattoman Arjepolegin todistuksen perusteella vuodelta 1858 sanoa

Olaus Svebiliuksen katekismuksen selitys on ollut mukana Lapin herätyksessä alusta asti, ja sen syvä kyntö on aurannut sydänten peltoja kaamoksen yössä Jumalan Pojan evankeliumille.

Svebilius yhtä lailla Lapissa kuin Kalannissa, missä Liisa Eerikintytär tuli herätykseen - Länsi-Suomen rukoilevaisuuden synnytyskivuissa ja Nousiaisten Abraham ja Antti Achreniuksen ohjauksessa.


Niin että seuroihin vain pää pystyssä, Raamattu toisessa kainalossa, Svebilius toisessa.

ja raikkaat uskon salaisuuksien opin tuulet puhaltavat ihmisjärjen päättelyt Jäämereen

upotkoot ne sinne oikein syvälle ja maistukoot turskille!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti