lauantai 20. kesäkuuta 2009

Kristus ja Lapin luottamus

Kristus - kreikan sanasat khristos, voideltu. käännös Vanhan testamentin heprean sanasta מָשִׁיחַ

Mashiah, Messias, tarkoittaa voideltu.

Öljypuun arvokkaalla öljyllä voideltiin Raamatun Israelin kuninkaat, kun heidät valittiin profeetallisesti tehtävään ja kun heidät asetettiin komeissa kruunajaisissa valtaistuimelle.

1 Sam 10:1 kertoo, kuinka profeetta Samuel voiteli Saulin, Israelin ensimmäisen kuninkaan:

"Niin otti Samuel öljyastian ja kaasi hänen päänsä päälle, ja antoi suuta hänen ja sanoi: näetkös, että Herra on sinun voidellut päämieheksi perimisensä päälle?"

Voideltuja on Vanhassa Testamentissa

Herran temppeli ja sen esineistö - 2 Ms 40:9-11
Ja ottaman voidellusöljyn, ja voiteleman majan ja kaikki ne mitkä siinä ovat, ja pyhittämän sen kaluinensa, että ne olisivat pyhät,
Ja voiteleman polttouhrin alttarin kaluinensa, ja pyhittämän alttarin: ja se alttari pitää oleman kaikkein pyhin.
Sinun pitää myös voiteleman pesinastian jalkoinensa, ja sen pyhittämän.


kuningas - 1 Kun 1:38-39
Ja pappi Zadok, ja Natan propheta ja BenaJa Jojadan poika ja Kreti ja Pleti menivät alas, ja asettivat Salomon kuningas Davidin muulin päälle ja veivät hänen Gihoniin. ja pappi Zadok otti öljysarven majasta ja voiteli Salomon, ja he soittivat basunalla, ja kaikki kansa sanoi: onneksi kuningas Salomolle!

pappi - 3 Ms 4:3
Jos pappi, joka voideltu on, rikkoo kansan pahennukseksi, niin hänen pitää rikoksensa edestä, kuin hän tehnyt on, tuoman virheettömän nuoren mullin Herralle rikosuhriksi


profeetta - Jesaja 61:1
Herran, Herran henki on minun päälläni, sentähden on Herra minua voidellut, saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa; hän on minun lähettänyt parantamaan särjettyjä sydämiä: saarnaamaan vangeille lunastusta ja sidotuille pääsemistä;

Tämän kohdan Jeesus luki Nasaretin synagoogasas ja sanoi, että se on nyt käynyt toteen heidän silmäinsä edessä.poikkeuksena myös Kyyros, Persian kuningas, joka ei ollut juutalainen Jes 45:1

Näin sanoo Herra voidellullensa Korekselle, jonka oikiaan käteen minä rupeen: minä taivutan pakanat hänen eteensä, ja päästän kuningasten miekat heidän suoliltansa, että ovet avataan hänen eteensä, eikä uksia suljeta.Lapin luottamus - tarkoittaa esikoislestadiolaisen herätyksen piirissä esiintyvää hengellisen hallituksen korostamista.

Suuren hajaannuksen aikaan 1900-luvun taitteessa lestadiolaisen herätyksen läntinen siipi, Jällivaaran vanhimmat, jatkoivat Raattamaan ja Purnun linjaa. Saarnaajien tuli olla luotettavia ja valtuutettuja eikä vapaasti missä vain seuroissa liikkuvia.

Ryhdyttiin korostamaan äitiseurakuntaa eli "emoseurakuntaa" ja sen merkitystä herätyksen alkuperäisen ja aidon sanoman valvonnassa.

itäiset lestadiolaiset eivät hyväksyneet lainkaan "Jällivaaran paavia" vaan irtautuivat omaksi suunnakseen, samoin uusheräys. itä-lestadiolaisuus järjestäytyi rauhanyhdistyksiksi joiden keskusjärjestö SRK sitä nyt johtaa.

esikoisten parissa säilyi Ruotsin Lapin korostaminen ja vaikka liike jäi pieneksi vähemmistöksi, se on jatkanut elämäänsä keskittyen etenkin etelä-Suomeen ja Lahteen, jossa on parhaillaan menossa Juhannuksen suurseurat.

Nykyiset Lapin vanhimmat ovat siellä mukana juhlistamassa vuotuista suurtapahtumaa.Helsingin rukoushuoneen saarnaaja, metsäsuunnittelija Tauno Immonen, julkaisi kirjoituksen 2002, jonka Lapin luottamusta koskevan jakson olen kopioinut nettiruukkuun.

Käyn tässä palstassa läpi tämän kirjoituksen arvioiden sitä Jumalan Sanan valossa.

Koska monin kohdin arvosteluni on kärkevää, tahdon korostaa, että Ruotsin Lapilla on ratkaiseva merkitys esikoislestadiolaiselle herätykselle.

Olisi suuri virhe koettaa irtautua vanhasta perinteestä ja rakentaa muuta hallitusmuotoa. Se merkitsisi esikoisuuden loppua.

Kapinan lietsominen hengellistä hallitusta vastaan ei ole lainkaan toivottavaa.

Tarkoitus on tällä palstalla esittää tuon tekstin valossa mahdollisimman totuudellinen kuva herätyksen piirissä liikkuvista ajatuksista.

Arviointini arvostelu on tervetullutta ja olen pyytänyt ylläpidolta, että saisin sitä kautta tulevia viestejä tähän keskusteluun niiltäkin, jotka eivät ole Ruukku-lehden tilaajia.hengellinen hallitus, vallankäyttö seurakuntien omaisuuden, arvokkaiden rukoushuonekiintiöiden, saarnalupien ja keskinäisen valtataistelun parissa on luonnollista.

kaikkialla, missä kristittyjä ihmisiä on koolla ja koettavat elää yhdessä samassa seurakunnassa on puolueita, joku on Keefaan ja joku Paavalin puolella, joku Apolloksen.

kamppailu vallasta, eräänlainen hengellisen yhteisön evoluutio vahvimman voittaessa, on luonnollista joskin Jeesus siitä hieman toppuuttelee että älkää te hallitko toisianne kuten maalliset valtijat.

Hän antoi tästä itse omalla elämällään esimerkin, jota kannattaa jokaisen paavin, arkkipiispan, metropolin ja Lapin vanhimman seurata


"Mutta kuin Jesus kutsui heidät tykönsä, sanoi hän heille: te tiedätte, että ne, jotka ovat asetetut kansain päämiehiksi, hallitsevat heitä, ja heidän ylimmäisillänsä on valta heidän ylitsensä.

Mutta ei niin pidä oleman teidän keskenänne; vaan joka teidän seassanne tahtoo suurin olla, se olkaan teidän palvelianne.

Ja joka teistä tahtoo tulla ensimäiseksi, hän olkaan kaikkein orja;

Sillä ei myös Ihmisen Poika ole tullut, että häntä palveltaisiin, mutta palvelemaan ja antamaan henkensä lunastuksen hinnaksi monen edestä."

Markus 10:42-45 Biblia 1776Nyt käsillä olevassa tapauksessa on kuitenkin ajauduttu niin pitkälle, että uhkaamassa on todella vaarallinen tilanne suoranaisena epäjumalanpalveluksena.

uskon että Herran enkelin käsi on jo kohotettuna.

Näemme tämän vaaran kertomuksessa kuningas Herodes Agrippas I (10-44 jKr) Kesarean kaupungin amfiteatterissa.

Hän on Aristobulus IV ja Bereniken poika, ja antoi vaatimattomasti kutsua itseään nimellä "Agrippas Suuri".

Vain 34 vuotias kuningas saapuu teatterissa olevaan tilaisuuteen ylväästi hopeiseen rintahaarniskaan pukeutuneena.

Auringon valo sattuu haarniskaan saaden sen kimaltamaan, ja kansa tervehtii kuningasta "Jumalan ääni, ei ihmisen"

Tämä ilmaus esiintyy Tauno Immosen seurakuntakirjeessä 2/2002 olevassa kirjoituksessa.Tyyron ja Siidonin asukkaat olivat pyytäneet kuningasta avuksi rauhan saamiseksi. Sitä varten hän oli nyt pääsiäisenä 44 saapunut Kesareaan kansankokoukseen.

Agrippas I oli järjestellyt vuoden 44 kuluessa myös juutalaisen kansan uskonnollisia riitoja Jerusalemissa.

Siellä oli syntynyt varsinainen jeesustelijoiden ryhmä, joka puhui omituisia erään Jeesus Nasaretilaisen asiasta. Olihan maaherra Pontius Pilatus tuon miehen jo tuominnut kuolemaan ja kaveri oli tapettu, niinkuin niin monta muuta juutalaista messias-kuningas ehdokasta.

Agrippas oli antanut surmata tuon Galilean kalastusfirman, Sebedeus et co, poikiin kuuluvan Jaakobin. Tämä nasaretilaisen seuraaja oli otettu kiinni Jerusalemissa ja teloitettu lyömällä häneltä pää pois roomalaisella miekalla.

Kuningas Agrippas oli myös antanut viranomaisten ottaa kiinni toisen Galilean kalastajan, nasaretilaisen seurassa kulkeneen Simonin, joka ei osannut pitää suutaan kiinni vaan puhui kansalle Jeesuksesta pitkin Jerusalemin katuja.

kaveri oli onnistunut jotenkin karkaamaan putkasta.

Mutta nyt olivat käsillä tärkeät valtion asiat. Tyyro ja Siidon ovat Libanonin mahtavia kaupunkeja, rikkaita ja suuria.Mutta sillä ajalla otti kuningas Herodes muutamia seurakunnasta kiinni, vaivataksensa,

Ja mestasi Jakobin, Johanneksen veljen miekalla.

Ja kuin hän näki sen Juudalaisille kelpaavan, pyysi hän myös Pietaria käsittää, (ja se oli makian leivän päivänä.)

Jonka hän myös käsitti, ja pani vankiuteen, ja antoi hänen neljän sotamiesten neljänneksen haltuun vartioida häntä, ja ajatteli pääsiäisen jälkeen asettaa hänen kansan eteen.

Niin Pietari pidettiin tornissa; mutta seurakunnassa tapahtuivat rukoukset hartaasti hänen edestänsä Jumalan tykö.

Apt 12:1-5 Biblia 1776Mutta kuin päivä tuli, niin ei sotamiehillä ollut vähin kapina, kuhunka Pietari tullut oli.

Ja kuin Herodes piti sanan hänen perässänsä, eikä häntä löytänyt, antoi hän vartiat tutkia ja käski heitä rangaista. Ja meni Juudeasta alas Kesareaan ja viipyi siellä.

Ja Herodes oli vihoissansa Tyron ja Sidonin asuvaisille; mutta he tulivat yksimielisesti hänen tykönsä ja lepyttivät kuninkaan kamaripalvelian Blastuksen, ja anoivat rauhaa; sillä heidän maakuntansa sai kuninkaan maasta elatuksensa.

Mutta määrättynä päivänä oli Herodes puetettu kuninkaallisissa vaatteissa, istuen tuomioistuimella, ja piti puheen heidän tykönsä.

Mutta kansa huusi: Jumalan ääni, ja ei ihmisen.

Ja Herran enkeli löi kohta häntä, ettei hän kunniaa Jumalalle antanut. Ja hän syötiin madoilta, ja antoi henkensä.

Mutta Jumalan sana kasvoi ja eneni.

Apt 12:18-24 Biblia 1776Tuona aikana elänyt juutalainen historioitsija Josefus kertoo meille samasta tapahtumasta, ja näin voimme ajoittaa tämän vuoteen 44.

Josefus kertoo, että kuningas Herodes Agrippas I taisteli rohkeasti juutalaisuuden puolesta.

Tästä kertoo myös tuo hänen yrityksensä tukahduttaa juutalaisten parissa levinnyt nasarealainen herätysliike väkivalloin.

Rohkeasti hän oli mennyt itse keisari Caligulan luokse 40-41, kun tämä vaati että Jerusalemin temppeliin oli pystytettävä hänelle patsas. Caligula kuoli 41.

Pääsiäisen jälkeen 44 kuningas tuli Kesareaan, johon oli järjestetty roomalaiset kisat uuden keisarin, Claudiuksen, kunniaksi.

Kesken kisojen hän näki pöllön lähellään. Kun Agrippas oli ollut aiemmin vankina Tiberiaan kaupungissa, hän oli nähnyt siellä pöllön. Joku oli ennustanut, että se merkitsee pikaista vapautumista vankilasta, mutta jos hän näkee pöllon uudelleen, se merkitsee pikaista kuolemaa.

Kesken kisojen kuningas sai hirveitä kipuja sydämeensä ja ala-vatsaansa ja kuoli viiden päivän kärsimysten jälkeen.

Näin siis historioitsija Josefus kuningas Herodes Agrippaan kuolemasta Kesareassa.


"Mutta kansa huusi: Jumalan ääni, ja ei ihmisen.
Ja Herran enkeli löi kohta häntä, ettei hän kunniaa Jumalalle antanut."
Apt 12:22-23


"Me kaikki haluamme ottaa neuvot vastaan taivaallisina neuvoina."

Tauno Immonen 2002 Lapin vanhinten äänestä, jota ei sovi arvostella eikä epäillä.1. Jumala on synnyttänyt seurakuntansa eläväksi lukittujen ovien takana.


1.1. Vastoin Raamatun ilmoitusta, tässä sanotaan että "Jumala on synnyttänyt seurakuntansa"

Raamattu ilmoittaa, että Pyhä Henki saattoi raskaaksi kihlatun neitsyen, joka ei vielä miehestä tiennyt.

Jumalan ainoa lapsi syntyi neitsyt Mariasta Beetlehemissä, noin 8 kilometriä Jerusalemista etelään sijaitsevassa pienessä kaupungissa.

Tämä tapahtui ajanlaskumme alussa, nykyisten tietojen ja laskelmien valossa joskus 7 - 4 eKr. Kuningas Herodes Suuri nimittäin kuoli vuonna 4 ennen ajanlaskumme alkua.

(munkki Erasmus pieni laski 500-luvulla Jeesuksen syntymän melko tarkasti)


1. Jumala on synnyttänyt seurakuntansa eläväksi lukittujen ovien takana.

1.2. Isä Jumala ei ole "synnyttänyt seurakuntansa" vaan kaikki valta taivaassa ja maan päällä on annettu Jeesukselle Kristukselle.

Lupauksensa mukaan Herra Jeesus tuli omiensa tykö takaisin, kun Pyhä Henki laskeutui apostolien päälle Jerusalemissa ilmeisesti vuonna 34 jKr.


Ennen olen minä tosin, oi Teophilus, puhunut kaikista niistä, mitä Jesus rupesi sekä tekemään että opettamaan,

Hamaan siihen päivään asti, jona hän otettiin ylös, sitte kuin hän apostoleille, jotka hän valinnut oli, Pyhän Hengen kautta oli käskyn antanut;

Joille hän myös kärsimisensä jälkeen oli itsensä eläväksi osoittanut moninaisilla merkeillä, ja näkyi heille neljäkymmentä päivää, ja puhui heille Jumalan valtakunnasta.

Ja kuin hän heidät oli koonnut, kielsi hän heitä lähtemästä Jerusalemista, vaan että he Isän lupausta odottaisivat, josta te olette (sanoi hän) kuulleet minulta.

Sillä Johannes tosin kasti vedellä, mutta te kastetaan Pyhällä Hengellä, ei monen päivän perästä.Kuin he siis kokoontuneet olivat, kysyivät he häneltä, sanoen: Herra, tällä ajallakos Israelille valtakunnan jälleen rakennat?

Mutta hän sanoi heille: ei teidän tule tietää aikaa eikä hetkeä, jotka Isä on omaan voimaansa pannut.

Vaan teidän pitää saaman Pyhän Hengen voiman, joka on tuleva teidän päällenne, ja teidän pitää minun todistajani oleman, sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa, ja sitte maailman ääreen.

Ja kuin hän nämät sanonut oli, otettiin hän ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänen ylös heidän silmäinsä edestä.

Ja kuin he katselivat taivaaseen, hänen mennessänsä, katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa,

Jotka myös sanoivat: Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaasen? Tämä Jesus, joka teiltä otettiin ylös taivaasen, on niin tuleva kuin te hänen taivaasen menevän näitte.Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, joka Öljymäeksi kutsutaan ja on läsnä Jerusalemia sabbatin matkan.

Ja kuin he tulivat sisälle, niin he astuivat ylös saliin, kussa he oleskelivat: Pietari ja Jakob, ja Johannes ja Andreas, Philippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jakob Alphein poika ja Simon Zelotes, ja Juudas Jakobin.

Nämät kaikki olivat yksimielisesti pysyväiset rukouksessa ja anomisessa, vaimoin kanssa ja Marian Jesuksen äidin ja hänen veljeinsä kanssa.Ja kuin viideskymmenes päivä täytettiin, olivat he kaikki yksimielisesti koossa.

Ja humaus tapahtui äkisti taivaasta, niinkuin suuri tuulispää olis tullut, ja täytti koko huoneen, kussa he olivat istumassa.

Ja heille näkyivät viileskellyt kielet, niinkuin tuliset, ja istuivat kunkin heidän päällensä.

Ja he täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä ja rupesivat puhumaan muilla kielillä, senjälkeen kuin Henki antoi heidän puhua.

Niin Jerusalemissa asui Juudalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikkinaisesta kansasta, joka taivaan alla on.

Ja kuin tämä ääni tapahtui, niin kokoontui suuri kansan paljous, ja hämmästyivät; sillä kukin kuuli niiden puhuvan omalla kielellänsä.

Ja he tyhmistyivät kaikki ja ihmettelivät, sanoen keskenänsä: katso, eikö nämät kaikki, jotka puhuvat, ole Galilealaiset?

Apt 1:1-14. 2:1-7 Biblia 1776Apostolien teot kertovat Pyhän Hengen vuodatuksesta helluntaina, juutalaisten elonkorjuu juhlana eli Shavuot ilmeisesti vuonna 34.

Kristillinen kirkko syntyy tässä ja tämän kirkon Herra ja Kuningas ja Ylimmäinen pappi on Jeesus Kristus, Israelin luvattu Messias, Jumalan ainoa Poika, jolle kuuluu ylistys, kunnia ja kiitos aina ja iankaikkisesti.

Aamen1. Jumala on synnyttänyt seurakuntansa eläväksi lukittujen ovien takana.

1.3. Tauno Immonen viittaa tässä toiseen Raamatun kohtaan, josta on tullut esikoislestadiolaisen seurkauntaoppitarun pseudo-raamatullinen avain.

Johanneksen evankeliumi kuvaa, kuinka pelokkaat opetuslapset ovat koolla lukittujen ovien takana peläten viranomaisia, jotka ovat heidän johtajansa vanginneet ja teloittaneet ja nyt käyvät varmaan vielä nasarealaisen seuraajien kimppuun.

Ylösnoussut Herra Jeesus ilmestyy sinne heidän keskelleen, puhaltaa ja antaa heille Pyhän Hengen ja valtuudet sitoa ja päästää syntejä maanpäällä.

Esikoisten parissa kehitettävän tarinan mukaan jotain samanlaista tapahtui Jällivaarassa. Kuvaus ei ole ihan tarkka, koska se ei voi olla - onhan se täysin epähistoriallinen.

Tarinaa iskettiin varmaan Purnun kuoleman jälkeen, kun johtaja puuttui ja vanhinten neuvosto etsi arvovaltaa.

Ikäänkuin olisi ollut jokin tilanne Larsin aikoina tai pian sen jälkeen, kun "vanhimmat" ovat olleet jossain salaperäisessä huoneessa suljettujen ovien takana, ja kokeneet samanlaisen Pyhän Hengen kosketuksen ja saaneet itselleen avainten vallan ainoina tämän maapallon päällä.


Röyhkeä ajatus on, että etsikkoajat ovat ohi maailman kansoilta joilla oli tilaisuutensa. Kirkot ovat mädäntyneet ja menettäneet elävän uskon.

Kuolleen uskon kantajia ovat kaikki roomalais-katoliset, ortodoksit, protestantit, helluntailaiset, vapaakirkolliset, baptistit ja keitä heitä sitten onkin.

Ainoastaan ja vain niillä, jotka ovat saaneet syntien anteeksiantamuksen vakuutuksen tämän Pohjolan yöhön syttyneen elävän seurakunnan uskollisten palvelijoiden kautta, on elävä usko.

muut menevät helvettiin minne kuuluvatkin.


Mitä sitten todella tapahtui?

Lestadiolaisen liikkeen historian tutkijat, mukaan lukien tuore Jorma Ojalan kirja, sekä alkuperäiset todisteet kertovat seuraavaa.

Laestadiukselle itselleen synninpäästö oli outo asia. Lapin Marian kohtaaminen ei ollut mikään rippi, kuten sitä joskus ehkä tahdotaan ajatella nykyajan tilannetta taaksepäin siirtäen.

Juhani Raattamaa oli tullut jo Larsille avuksi ja oli pitämässä rovastin määräyksestä Jällivaaran seudulla konfirmaatiokoulua muistaakseni 1848.

tyttö oli tullut synnintuntoon, eikä millään tahtonut rauhottua.

Ovi oli jo auki tuavasta ja Raattamaan poro siellä odotti reen edessä että millos lähdettäis. Ovi ei ollut suljettuna.

Raattamaa sitten kysyi tytöltä, kun ei muuta osannut "uskotkos että olemme Jumalan miehiä", johon tyttö vastasi myöntävästi.

sitten Raattamaa julisti tytölle synninpäästön Jumalan miehen oikeudella - ja välisttömästi Jeesus antoi tytön sydämeen rauhan.


Vanhinten kollegiaalinen hallinto on vasta 1910-luvun kuluessa kasvanut, liikkeen johdossa ollut Joonas Purnu kuoli 1902.

Tässä vaiheessa arvovaltaa korostettiin myös julkaisuilla "Vanhinten ääni"

Isän ääni - Fadersrösten

kerättyjen kirjeiden ja muun aineiston julkaisu alkoi myöhemmin Sam Wettaisen johdolla

Fadersrösten
Bromma : Sam Wettainen, 1960-1989
Svenska

näistä sitten suomeksi koottu

Aikakautemme vanhinten kirjoituksia = Vanhinten kirja I
* Vanhinten kirja II
* Julkaisukokoelma
* Isän ääni 1960-69
* Isän ääni 1970-79
* Isän ääni 1980-89

ja leeviläisten Vanhinten kirja IIIKuin siis sen sabbatin päivän ehtoo oli, ja ovet olivat suljetut, jossa opetuslapset kokoontuneet olivat Juudalaisten pelvon tähden, tuli Jesus ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi heille: rauha olkoon teille!

Ja kuin hän sen sanonut oli, osoitti hän heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset ihastuivat, että he näkivät Herran.

Ja Jesus taas sanoi heille: rauha olkoon teille! niinkuin Isä minun lähetti, niin minä myös lähetän teidät.

Ja kuin hän nämät sanonut oli, puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi heille: ottakaat Pyhä Henki:

Joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, ja joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt.

Joh 20:19-23 Biblia 17762. Hän on jättänyt siihen Pyhän Hengen ja taivaan valtakunnan avaimet.

2.1. Jumala ei ole jättänyt Pyhää Henkeä mihinkään.

Tauno Immosen opetuksessa näkyy huolestuttavalla tavalla se, ettei hän näytä ymmärtävän, mikä on pyhä Kolmiyhteinen Jumala.

Pelkästään Johanneksen evankeliumin yhtä kohtaa lukien voi saada tuollaisen oudon näkemyksen, että Pyhä Henki olisi jokin Jeesuksen hönkäys.

salaperäisellä ja tutkimattomalla tavalla Lapin vanhinten, lähetysmiesten ja saarnaajien puheita sinetöivä läsnäolo.

Mutta jos luemme koko Johanneksen evankeliumin, ymmärrämme, että Pyhä Henki on jotain aivan muuta.

Kyyhkysenä Johannes Kastaja näki Hengen laskeutuvan Jeesus Nasaretilaisen ylle Jordanin kasteessa, kun taivaat olivat auki ja sieltä kuului Isän ääni

"tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä"

... tähän tämä minunkin pieni kirjoitukseni tähtää, että rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa tahtoisivat totella tuota Isän ääntä, kuunnella Jeesusta Kristusta ja heittäisivät ihmisopit pusikkoon, minne ne kuuluvatJohannes Kastajan elämän suurin tapahtuma - hän sai kastaa Jumalan Pojan vedellä parannukseen:Jesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku.

Niinkuin prophetaissa kirjoitettu on: katso, minä lähetän minun enkelini sinun kasvois eteen, joka on valmistava sinun ties sinun etees.

Huutavan ääni on korvessa: valmistakaat Herran tietä, tehkäät hänen polkunsa oikiaksi.

Johannes kasti korvessa ja saarnasi parannuksen kastetta syntein anteeksi antamiseksi.

Ja hänen tykönsä meni ulos koko Juudean maakunta ja Jerusalemin asuvaiset, ja kastettiin kaikki häneltä Jordanin virrassa, tunnustain syntinsä.

Ja Johannes oli puetettu kamelin karvoilla, ja ympäri hänen suoliansa oli hihnainen vyö, ja söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa,

Ja saarnasi, sanoen: se tulee minun jälkeeni, joka on minua väkevämpi, jonka en minä ole kelvollinen kumarruksissa kenkäin rihmaa päästämään.

Minä tosin kastan teitä vedellä; mutta hän kastaa teitä Pyhällä Hengellä.

Ja tapahtui niinä päivinä, että Jesus tuli Galilean Natsaretista ja kastettiin Johannekselta Jordanissa.

Ja kohta kuin hän astui vedestä ylös, näki hän taivaat aukenevan ja Hengen tulevan alas hänen päällensä niinkuin kyyhkyisen,

Ja ääni tuli taivaasta: sinä olet minun rakas Poikani, johonka minä mielistyin.


Markus 1:1-11 Biblia 1776Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium.

Som skrevet står hos profeten Esaias: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn; han skal rydde din vei;

det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne!

således stod døperen Johannes frem i ørkenen og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse,

og hele Judea og alle de fra Jerusalem gikk ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.

Og Johannes hadde klædning av kamelhår, og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning.

Og han forkynte og sa: Efter mig kommer den som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å bukke mig ned og løse.

Jeg har døpt eder med vann, men han skal døpe eder med den Hellige Ånd.

Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og blev døpt av Johannes i Jordan;

og straks da han steg op av vannet, så han himmelen åpne sig og Ånden komme ned over ham som en due.

Og det kom en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede; i dig har jeg velbehag.


Markus 1:1-11 Det Norsk Bibelselskap 1930Isä on Jumala, Poika on Jumala, Pyhä Henki on Jumala.

Ja kuitenkaan ei ole kolmea jumalaa vaan Yksi.


Pyhä Henki on Jumala, Hän ei ole sama kuin Isä eikä Hän ole sama kuin Poika, vaan oma itsenäinen persoona.

Kristillinen kirkko tunnustaa, että Pyhä Henki lähtee Isästä.

läntinen kirkko lisää tähän "Isästä ja Pojasta"


Pyhä Henki ei siis ole joku Lapin aavoilla ja kairoissa vaikuttava henkonen, joka jotenkin siirtyy sukupolvelta toiseen Jällivaaran juurista.

Pyhä Henki on Jumala.

Virsi 126

Me kiitämme sinua,
me sinua rukoilemme,
me ylistämme ja kunnioitamme sinua.
Me sinua kiitämme
sinun suuren kunniasi tähden.
Oi Herra Jumala,
taivaallinen kuningas,
Isä, kaikkivaltias Jumala!
Oi Herra, kaikkein korkeimman ainoa Poika,
Jeesus Kristus!
Oi Herra Jumala,
Jumalan Karitsa,
Isän Poika,
joka pois otat maailman synnit,
armahda meitä!
Sinä yksin olet pyhä,
sinä yksin olet Herra,
sinä yksin olet korkein,
Jeesus Kristus,
Pyhän Hengen kanssa
Isän Jumalan kunniassa.
Aamen.


Latinalainen Laudamus te 300-luvulta.
Ruots. Olavus Petri 1531.
Suom. Mathias Westhin käsikirjoituksessa 1540-luvulla.
Mikael Agricola 1549.
Virsikirjaan 1938.2. Hän on jättänyt siihen Pyhän Hengen ja taivaan valtakunnan avaimet.

2.2. Tässä lauseessa on avain esikoislestadiolaisen herätysliikkeen käsitykseen Jumalan valtakunnasta.

On tämä merkillinen, savuton, hajuton, näkymätön mutta puheissa jatkuvasti toistettu ja ajatuksissa ja uskossa oleva käsityst Pyhän Hengen läsnäolosta, vain tässä meidän kristillisyydessämme.

koska Pyhä Henki "annettiin suljettujen ovien takana" joissain hämärissä, tarkemmin sanomattomissa oloissa Jällivaaran tuntumassa joskus silloin Laestadiuksen aikaan...

ja koska tämä Pyhä Henki on ihmisten sitoma - ilman kätten päällepanoa, kuten kristillisissä kirkoissa, vaan ihan noin vain kuten joku on sen päätellyt ja kuten se nyt yleisesti uskotaan ilman sen kummempia selityksiä - siihen saarnaajien, lähetysmiesten ja vanhinten ketjuun, joka tunnetaan.

niin Pyhää Henkeä ei sitten kai ole missään muualla.tämä on siitä mukava ajatus, että näin ihmiset saavat omiin käsiinsä korkeimman mahdollisen tuomiovallan koko ihmiskunnan keskuudessa.

silleen mukava, että koska Pyhä Henki on vain tässä meidän kristillisyydessämme, Siionin muurien suojassa, niin vain me - koko maailmassa - vain me päätämme, kuka saa elää ikuisesti Jumalan luona ja kuka menee ikuisesti helvettiin elävältä poltettavaksi perkeleen ja hänen enkeleidensä kanssa.2.3. taivaan valtakunnan avaimet

Tuossa Johanneksen evankeliumin hienossa kohdassa ei mainita mitään taivasten valtakunnan avaimista.

Tämä on Jeesuksen sanasta Pietarille, kun Simon melkoisen koulutuksen jälkeen on alkanut oivaltaa, kenen seurassa sitä on tallusteltu.Mutta kuin Jesus tuli Kesarean maan ääriin, joka kutsutaan Philippuksen, kysyi hän opetuslapsiltansa ja sanoi: kenenkä sanovat ihmiset minun, Ihmisen Pojan, olevan?

Niin he sanoivat: monikahdat Johannes Kastajan; mutta muutamat Eliaan; muutamat taas Jeremiaan, taikka jonkun prophetaista.

Sanoi hän heille: mutta kenenkä te sanotte minun olevan?

Vastasi Simon Pietari ja sanoi: sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.

Ja Jesus vastaten sanoi hänelle: autuas olet sinä, Simon Jonan poika! sillä ei liha eikä veri ilmoittanut sitä sinulle, vaan Isäni, joka on taivaissa.

Mutta minä myös sanon sinulle: sinä ole Pietari, ja tämän kallion päälle tahdon minä rakentaa minun seurakuntani, ja helvetin portit ei pidä häntä voittaman.

Ja minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet: ja mitä sinä maan päällä sidot, pitää sidotun oleman taivaissa, ja mitä sinä päästät maan päällä, sen pitää oleman päästetyn taivaissa.

Niin hän haastoi opetuslapsiansa kellenkään sanomasta, että hän oli Jesus Kristus.


Matteus 16:13-20 Biblia 1776Jos saarnaajat jaksaisivat pysähtyä tutkimaan opetustaan Jumalan Sanan valossa, niin tuollaisilta virheiltä vältyttäisiin.

Johanneksen evankeliumissa ollaan suljettujen ovien takana.

Jeesus ei antanut "taivasten valtakunnan avaimia" opetuslapsille yleisesti, vaan Matteuksen evankeliumi, josta tämä tulee, sanoo nimenomaan että Jeesus sanoi Pietarille

"Ja minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet"tässä on nyt pieni kädenvääntö esikoislestadiolaisten saarnaajien ja Rooman paavin välillä.

Rooman piispa näet sanoo istuvansa Pietarin istuimella.

Hän katsoo, siis tällä hetkellä Benediktus XVI, että jollain ihmeellisellä tavalla Pietarille annetut valtakunnan avaimet ovat nyt hänen yksityisomaisuuttaan.

Hänellä on tuo valta heittää ihmisiä helvettiin sitomalla heidät kirouksin ja bullin synteihinsä, vapauttaa hetkeksi aneilla tai kerrassaan päästää taivaan iloon.

Mikä valta, mikä mahti!

Ei tuo heille sitten kuitenkaan riittänyt, ihmisten tuonpuoleisesta kohtalosta määrääminen.

Paavin vallan noustessa he myös innostuivat lisää ja sanoivat, että toinen avain on taivasten vallan avain ja toinen on maallisen vallan avain.

Paavi on sekä taivaan että maan korkein valtias, Jeesuksen Kristuksen sijainen maanpäällä!

Sekään ei ihan riittänyt ja 1800-luvulla italialaiset kardinaalit ja paavit päättivät, että paavi on erehtymätön.

se oli heidän suurin erehdyksensä.veikkaan että paavi Benediktus XVI ei tiedä, että Lapissa on pieni porukka, joka vaatii avainten vallan itselleen sotkemalla Johanneksen ja Matteuksen evankeliumien tekstit samaan syssyyn.

voisi herättää suorastaan hilpeyttä Vatikaanin käytävillä, jos ei olisi niin surullista.

Heitä on yli tuhat miljoonaa.

Essuja semmonen niukasti 15.000?mutta näillä Lapin Pietareilla on riitaa myös Jeesuksen kanssa.

Jeesus sanoi Pietarille

"sinä olet Pietari, ja tämän kallion päälle tahdon minä rakentaa minun seurakuntani, ja helvetin portit ei pidä häntä voittaman"

- ensinnäkin, kuten käsillä olevasta Helsingin seurakuntakirjeestä näemme, essujen mielestä Jeesuksella ei ole mitään tekemistä seurakunnan kanssa.

"Isä Jumala on sen synnyttänyt jättämällä Kiirunaan Pyhän Henkensä."

- toiseksi, tiedämme esikoislestadiolaisten opetuksesta, että helvetin portit ovat voittaneet Pietari-kalliolle rakennetun läntisen, latinalaisen kirkon ja varmaan myös Johannekselaisen itäisen kreikkalaisen kirkon.

ei siellä näet ole elävää kristillisyyttä.

etsikkoajat ovat ohi ja Jeesus on hukannut miljoonat ihmiset, jotka Isä Jumala olisi tahtonut taivaan kotiin tuoda.huonosti on käynyt Jeesukselle näissä hommissa, maailman viettelykset, järjen usko ja perkeleen juonet ja helvetin portit kaatoivat Hänen työnsä maahan.

no onneksi siellä sentään on Jällivaarassa vielä jokun essu jäljellä, vaikka tahtovatkin muuttaa Ruotsin taloudellisen tilanteen pakottamina etelämmäksi.

laiha lohdutus lienee Jeesukselle kuitenkin - "kuinka minä noin erehdyin, että helvetin portit eivät sitä voita"3. Siis asuvainen Pyhä Henki on sidottu elävään seurakuntaan ja taivaan valtakunnan avaimet asuvaiseen Pyhään Henkeen.


sido sinä, arvoisa Tauno, Pyhä Henki, minne tahdot.

sidon sinä taivaan valtakunnan avaimet "asuvaiseen Pyhään Henkeen"

ihan sellaisten Lapin luottavaisten saarnaajien kaulaan, kuin lehmänkellona kilisemään "tulkaa tänne, täältä pääsee taivaaseen, mulla on avaimet"

vaan mistä olet semmoiset narut löytänyt, jolla tämä poro sidotaan johonkin?

Jumala on Henki ja henkeä on hankala narulla sitoa ihmisiin.

ai niin "Pyhä Henki ja me olemme päättäneet" että näin on.


4. Elävässä kristillisyydessä on käytännössä oikea raamatullinen lähetystoimi ja hengellinen hallitus, niin kuin Raamattu todistaa. Apt.15. luku.


Katsotaas tätäkin hieman lähemmin.

"Elävä kristillisyys" tarkoittaa siis ainoastaan ja vain esikoislestadiolaista herätystä.

kaikki muu on kuollutta kristillisyyttä, pään tietoa, vino pino kirkkoja ja herätysliikkeitä, joissa ei voi pelastua iankaikkiseen elämään.

Etenkin nuo vanhoillis-lestadiolaiset eriseuralaiset, helvetin pohjalle vaan...Niin apostolit ja vanhimmat tulivat kokoon, tätä puhetta tutkimaan.

Mutta kuin suuri kamppaus ollut oli, nousi Pietari ja sanoi heille: miehet, rakkaat veljet! te tiedätte, että Jumala kauvan ennen tätä aikaa valitsi meidän seassamme, että pakanat piti minun suuni kautta evankeliumin sanan kuuleman ja uskoman.

Ja Jumala sydänten tutkia todisti heille ja antoi heille Pyhän Hengen niinkuin meillekin,

Ja ei tehnyt yhtään eroitusta meidän ja heidän välillänsä, puhdistain uskolla heidän sydämensä.

Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa, että te tahdotte opetuslasten kaulaan panna sen ikeen, jota ei meidän isämme emmekä me voineet kantaa?

Vaan me uskomme Herran Jesuksen Kristuksen armon kautta autuaaksi tulevamme niinkuin hekin.

Ja kaikki joukko vaikeni ja kuulteli Barnabasta ja Paavalia, jotka juttelivat, kuinka suuret merkit ja ihmeet Jumala oli heidän kauttansa pakanoissa tehnyt.

Vaan sitte kuin he vaikenivat, vastasi Jakob ja sanoi: miehet, rakkaat veljet, kuulkaat minua!Simon jutteli, kuinka Jumala ensin on etsinyt omistaaksensa kansaa nimellensä pakanoista.

Ja tämän kanssa prophetain sanat pitävät yhtä, niinkuin kirjoitettu on:

Senjälkeen tahdon minä palata, ja Davidin kaatuneen majan jälleen rakentaa, ja hänen reikänsä paikata, ja sen ojentaa:

Että ne, jotka ihmisistä jääneet ovat, pitää Herran perään kysymän, niin myös kaikki pakanat, joissa minun nimeni avuksihuudettu on, sanoo Herra, joka nämät tekee.

Jumalalle ovat kaikki hänen työnsä tiettävät maailman alusta.

Sentähden minä päätän, ettemme niitä häiritsisi, jotka pakanoista Jumalan tykö kääntyvät;

Vaan kirjoittaisimme heille, että he välttäisivät epäjumalain saastaisuutta, ja salavuoteutta, ja läkähtynyttä ja verta.

Sillä Moseksella on muinaiselta jokaisessa kaupungissa niitä, jotka häntä saarnaavat, koska se joka sabbatina synagogassa luetaan.


Apt 15:6-21 Biblia 1776Silloin kelpasi apostoleille ja vanhimmille, koko seurakunnan kanssa, joukostansa valita miehiä ja lähettää Antiokiaan, Paavalin ja Barnabaan kanssa: nimittäin Juudaan, joka kutsuttiin Barsabas, ja Silaan, ylimmäiset miehet veljesten seassa.

Ja kirjoittivat heidän kättensä kautta tällä tavalla: me apostolit ja vanhimmat veljet toivotamme veljille, jotka pakanoista Antiokiassa ja Syriassa ja Kilikiassa ovat, terveyttä!

Että me olemme kuulleet, kuinka muutamat meiltä lähteneet ovat teitä opillansa eksyttäneet ja teidän sielujanne vaivanneet, sanoen: teidän pitää itsenne antaman ympärileikata ja lain pitämän; joille emme ole käskeneet.


Niin kelpasi meille yksimielisesti kokoontuneille valita miehiä ja teidän tykönne lähettää, meidän rakkaan Barnabaan ja Paavalin kanssa,

Jotka miehet ovat sielunsa meidän Herramme Jesuksen Kristuksen nimen tähden alttiiksi antaneet.

Niin me olemme lähettäneet Juudaan ja Silaan, jotka myös sen suusanalla teille ilmoittavat.

Sillä niin kelpasi Pyhälle Hengelle ja meille, ettei yhtään enempää raskautta pidä teidän päällenne pantaman kuin nämät tarpeelliset:

Että te vältätte epäjumalain uhria, ja verta, ja läkähtynyttä, ja salavuoteutta. Jos te niitä vältätte, niin te teette hyvin. Olkaat hyvästi!

Apt 15:22-29 Biblia 1776


Näemme tässä mallin, jonka mukaan esikoisten hengellinen hallitus on tahdottu muokata.

Apostolien teoissa Jerusalemissa olevat kristillisyyden vanhimmat ovat kokoontuneet käsittelemään esille tulleita asioita seurakunnista.

Yhdessä asiaa mietitään, puheenvuoroja kuullaan ja sitten päätetään, miten toimitaan.

Tästä tulee myös tuo "lähetysmiesten" malli, jotka vanhinten valtuuttamina vievät kirjeenä kirjoitettua päätöstä ja ohjetta seurakuntiin.

Samoin lähetyskirjeen malli, joka on merkittävä osa esikoisten kirkollista ja hengellistä elämää.myös tuo arvovaltainen sanonta "Pyhä Henki ja me" tulee tästä Apostolien tekojen kohdasta

"Sillä niin kelpasi Pyhälle Hengelle ja meille, ettei yhtään enempää raskautta pidä teidän päällenne pantaman kuin nämät tarpeelliset"


5. Elävä Jumalan sanan siemenen on kuljetettu meidän aikaamme.

Apostolisen kristillisyyden jälkeen elävä kristillisyys on ollut seurakunnallisessa muodossa Johan Hussin, Martti Lutherin ja nyt tänä viimeisenä aikana, jolloin se on syntynyt Ruotsin Lapissa, kun rovasti Laestadius sai elävän uskon Lapin Marian kautta.


5.1. Tässä on mainittuna pähkinänkuoressa "elävän kristillisyyden historia" Euroopassa. Kaikkiaan kaksi tunnustettua kristittyä, Johan Huss ja Martti Luther.

Sitten rovasti Laestadius, joka sai elävän uskon Lapin Marian kautta.

Ajatus on että näin elävä Jumalan sanan siemen on kuljetettu halki aikojen nykyiseen aikaamme.


Aukkoja on paljon, eikä tästä näy oikein miten sitä elävää sanaa on kuljetettu.

Katsotaan ihan kalenteri kädessä.

Tauno Immonen lähtee Apostolisesta seurakunnasta, joka tuossa mainittiin Apt 15. luvun yhteydessä.

Se alkaa Herramme Jeesuksen Kristuksen kärsimisen ja ylösnousemuksen ajalta noin 34 jKr ja päättyy Jerusalemin kaupungin julmaan hävitykseen 70 jKr.

Jerusalemin temppelistä ei jäänyt kiveä kiven päälle. Jeesuksen veli Jaakob oli kivitetty Jerusalemissa, Pietari ja Paavali surmattu Roomassa 64.

Juutalaiset kristityt olivat hajaantuneet maailmalle ja ensimmäiset pakankristityt seurakunnat alkoivat syntyä.


Jan Huss eli nykyisen Tshekin tasavallan alueella 1300 vuotta myöhemmin 1372-1415, kun hänet Konstanzan kaupungissa poltettiin harhaoppisena.

Martti Luther syntyi nykyisessä Saksassa noin 70 vuotta myöhemmin 1483 ja kuoli 1546.

Lars Levi Laestadiuksen elinvuodet ovat 1800-1861 ja paikka pohjoinen Ruotsi.Olen itse hieman tutkinut tätä esikoisten mainitsemaa Huss-Luther....Laestadius linjaa ja näitä kirjoituksiani ja niihin tulleita asiantuntevia huomautuksia on täällä nettiruukun raamattupiirissä.

tämä sukkession linja Hussista esikoisiin on todella olemassa, ja se on erittäin mielenkiintoinen ja puhutteleva.

Mutta tämä nyt vallassa oleva ns Nilivaaran Lapin uskollisten linja ei kulje Hussiin eikä Lutheriin, vaan Lars Levi Laestadiuksen opetuksen erityisiin painotuksiin, joita pidän varsin myrkyllisinä.


6. Ruotsissa on aikakautemme Betlehem.

Seuraavaksi tulemme tähän meidän kristillisyytemme historiaan ja olemukseen.

Lestadiolaisuuden syntyhetkenä pidetään Pajalan seurakunnan tapahtumia 1857, kun piispa antoi ohjeet että rovastin heränneille pitämän jumalanpalveluksen lisäksi on pidettävä myös toinen jumalanpalvelus tavalliselle kirkkokansalle.


Tauno Immosen esittämä ajatus on, että valo on sammunut Kristuksen kirkossa, etsikkoajat menneet ohi, kaikki suuret kirkkokunnat ovat vailla Pyhää Henkeä ja sen antamia valtuuksia julistaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä.

Jumalan Sana syntyy nyt uudelleen tähän pimentyneeseen maailmaan, tällä kertaa Kiirunaan joskus siis 1800-luvun loppupuolella.7. Siellä on nostettu pystyyn Daavidin kaatunut maja; hengellinen hallitus.

kuten sanoin, Kristus on hävinnyt taistelunsa tämän maailman ruhtinaalle, helvetin portit ovat voittaneet Pietarin kirkon ja ortodoksit ja luterilaiset ja kaikki muutkin.

Apostolinen usko on hukassa ja seurakunnan hengellinen hallitus on kaatunut.

"kaatunut Daavidin maja" ei ole raamatullinen ilmaus.

Ehkä se tarkoittaa kaatunutta Jerusalemin temppeliä?

Daavidin aikana oli Ilmestysmaja, ehkä ajatus on että se on romahtanut kasaan pirun juonissa.

tässä erehdyin pahasti.

Daavidin kaatunut maja on toki Raamatussa ja profetia mainitaan juuri tuossa Apt 15 luvussa jakeissa 15-17.

Ja tämän kanssa prophetain sanat pitävät yhtä, niinkuin kirjoitettu on:

Senjälkeen tahdon minä palata, ja Davidin kaatuneen majan jälleen rakentaa, ja hänen reikänsä paikata, ja sen ojentaa:

Että ne, jotka ihmisistä jääneet ovat, pitää Herran perään kysymän, niin myös kaikki pakanat, joissa minun nimeni avuksihuudettu on, sanoo Herra, joka nämät tekee.


huomaa, että tämä asia, Daavidin kaatuneen majan nostaminen, on ilmaistu juhlallisesti passiivimuodossa.

Jeesuksella ei ole kirkkonsa kanssa mitään tekemistä, jotenkin vaan Kiirunassa kaatunut maja nostettiin, tuulen kaatama poronnahkojen kattama kota on taas pystyssä ja mukavasti nuotiosta savu sen katon kautta yötaivaalle nousee.8. Sieltä on elävä kristillisyys levitetty oikean raamatullisen lähetystoimen kautta niin laajalle kuin sen nyt näemme olevan.


Saamme näin kuulla tämän Ruotsin Bethlehemin ihanuudesta.

"elävä kristillisyys" - siis ruotsin-suomalainen esikoislestadiolaisuus - on "oikean raamatullisen lähetystoimen" kautta - eli Apt 15 mallin mukaan - levitetty niin laajalle kuin näemme.


Jeesusta tähän ei ole tarvittu. Normaali ruotsalaisten ja suomalaisten muuttoliike Amerikkoihin Suurten järvien kuparikaivoksille sekä työn perässä etelämmäksi Suomessa, kuten vaikkapa Hämeenlinnan höyrysahalle ja uittopuuhien myötä Lahteen, on riittänyt.

ja nyt Tauno Immonen pystyy näkemään "elävän kristillisyyden" laajuuden ja levinneisyyden.

Kristuksen kirkko kun on siitä hankala, että se on näkymätön eikä sen rajoja ihmiset pysty vetämään.minkään Suomessa vaikuttavan herätysliikkeen tai kirkkokunnan lähetystyö ei ole niin jumissa kuin esikoislestadiolaisten.

vanhoillisetkin puhaltavat reippaasti ohi.

jotenkin surkeaa hiiren ininää on tuo Tauno Immosen omakehu.

Hussilaiset, eli moravialaiset, kun Pyhä Henki heitä kosketti 1727 alkoivat oikean raamatullisen ja apostolisen lähetystyön välittömästi.

Nykyään heitä on - tuosta 300 hengen porukasta kun lähdetään - 852.000 ihmistä ympäri maailman.

Kiirunan ja Jällivaaran essujen luku senkun vähenee, liekö kohta jäljellä yhtään, sisäisen muuttoliikkeen seurauksena.

"oikeaa raamatullista lähetystointa" tosiaan.


9. Se on kasvanut suureksi puuksi, jonka oksat ulottuvat yli valtakuntien rajojen ja valtamerien, mutta puun runko ja juuri on edelleen Ruotsin Lapissa


riippuu, miten asiaa katsotaan.

minusta tämä on kitukasvuinen, huonosti hoidettu ja omaan hurskauteensa ihastunut pieni herätysliike ja perinneliike, jonka uudistamiseen tarvitaan itse suurta Puutarhuria.10. Siellä ovat olleet koko tämän viimeisen etsikkoajan uskolliset vanhimmat, jotka ovat Pyhän Hengen ja seurakunnan kehottamina aikanansa kantaneet huolta elävästä kristillisyydestä, niin kuin he tänäkin aikana tekevät.


Pääsemme sitten kirjoituksen varsinaiseen ytimeen, jossa saarnaaja Tauno Immonen kertoo Ruotsin Lapin vanhinten merkityksestä tässä meidän kristillisyydessämme.

On aivan kuin hän ihaillen katselisi omaa isäänsä, kuinka suurenmoisella tavalla Jumalan lapsista pidetään huolta tässä valtakunnassa, jonka avainkaula lapsi hän saarnaajana itse myös on.


11. Jumala on antanut kristillisyyden vanhimmille suurimman valkeuden ja viisauden hyvin hallitsemaan koko kristillisyyden laveudessa.


Jälleen näemme, ettei Jumalan Poikaa tarvitse kuunnella, kuten Jordanilla Johannes Kastaja ymmärsi.

Jumala on itse antanut suurimman valkeuden ja viisauden kristillisyyden vanhimmille.

Jumalan tarkoitus on, että he näin hyvin hallitsevat koko kristillisyyden laveudessa.


---
Tällä kohtaa viimeistään jokaisen esikoislestadiolaisen kristityn, joka tätä tekstiä lukee, tulee päättää itse mielessään.

tahdotko elää Jumalan vanhimmille antaman suuriiman valkeuden ja viisauden ohjeiden ja neuvojen mukaan, heitä ovat

Levi Larsson, Lars Larsson, Gunnar Persäter, Odd Minde, Ulf Bolsöy, Bror Erkstam, Håkan Gustavsson, Göran Larsson, Hans-Olof Wettainen ja Sven-Åke Blombacke.


vai tahdotko elää Jumalan Pojan uskossa, Pyhän Hengen totuudellisessa valossa ja kirkkaudessa, Isän Jumalan rakasta Poikaa kuunnellen?12. Kun kristillisyydessä tulee vaikeuksia ja koettelemuksia, pyydetään apua Ruotsin Lapin seurakunnalta, joka koettelee pyynnöt ja lähettää vanhimmat saarnaamaan Jumalan sanaa sinne missä tarve on suurin.


Hyvä Tauno Immonen, neuvoisin että kääntyisit korkeamman tahon puoleen, kun tässä meidän kristillisyydessämme tulee vaikeuksia ja koettelemuksia.

Ei pohjoisemmaksi vaan ylemmäs.

Herra Jeesus Kristus näet elää ja hallitsee ja istuu Isän Jumalan oikealla puolella valtaistuimellaan.

Sieltä yksin tulee apua meidän kristillisyytemme huoliin.

kiitos Herran, jos Lapin vanhinten, lähetysmiesten ja saarnaajien kautta.

mutta nämä kun näyttävät nyt ottavan kunnian kaikesta ihan itselleen.13. Suomessa on aikojen kuluessa ollut useasti tarve ja olemme pyytäneet ja saaneet monet kerrat lähetyksen.

Niin taas tälläkin kerralla meilä on suuri tarve ja olemme esittäneet avunpyynnön nöyrällä sydämellä.

---
Kun tsaari Aleksanteri ensimmäistä kertaa matkusti Suomessa, joka oli tullut Venäjän valtaan hän kulki komean saattueensa kanssa maanteillä halki maaseutujen.

Hän katseli tien vieressä pelloilla ja kotipihoilla työtä tekeviä suomalaisia, jotka ihmetellen katsoivat kasakkojen keihäitä ja pistimiä ja tsaarin komeita kärryjä.

Aleksanteri katsoi heitä ja totesi "näen heidän käytöksestään, että suomalaiset eivät koskaan ole olleet orjia"14. Pyyntömme on koeteltu Ruotsin Lapin kristillisyydessä ja lähetetty vanhimmat meitä neuvomaan, opettamaan ja lohduttamaan.


Apostolien tekojen 15 luvun mukaan?

ei hyvänen aika!

Apostolien teoissa ei kukaan ole niin tärkeä kuin Herra Jeesus Kristus!15. Olemme totisesti tunteneet, että Jumala on kristillisyytemme vanhinten kautta vastannut tulella taivaasta.


Raamatullinen kuva - aika pelottava, jos katsomme missä yhteydessä se usein esiintyy.

Tässä on ajatuksena ehkä Pyhän Hengen tuli, jonka Jumala on antanut kun seurakunta on nöyrästi rukoillut Lapin vanhimmilta apua vaikeuksiinsa.

vanhimmilta, ei Jumalan Pojalta16. Vanhimmat ovat saarnoissaan antaneet samat neuvot, jotka olemme lapsuudessamme kuulleet, uskoneet ja niitä seuranneet.


Vanhinten suitsutus jatkuu, he edustavat alkuperäistä sanomaa tässä meidän kristillisyydessämme, pitävät yllä jatkuvuutta.

Tämä lienee eräs syy siihen, että saarnoja ei saisi Risto Blomin tavoin tutkia, niitä ei saisi nauhoittaa, arvostella eikä kerätä Internetiin.

Nyt Lahden juhannusseurojen aikana verkkokuuntelua on jahdattu nykyajan tekniikan keinoin.

jotta säilyisi tämä valheellinen todistus, että nykyinen saarna on samaa kuin ennenkin.


17, He ovat antaneet neuvot myös ajankohtaisiin asioihin.

Nilivaaran lähetyskirje 1992 esimerkiksi neuvoo monista nykyajan asioista. Samoin Kiirunan kirje 2008.

Kaariväli on parikymmentä vuotta ja sanoma suhteellisen yhtenäinen.

Pienikin koreus kadottaa.


8. Me kaikki haluamme ottaa neuvot vastaan taivaallisina neuvoina.


Hurskaasti sanottu.

Tässä on nyt Lapin vanhimmilla mahdollisuus ratkaista, kulkeako Herran enkelin kohotetun miekan alle vai antaako Jumalalle kunnia.


19. Emmehän pane niitä oman järjen puntariin.
20. Emme epäile ja arvostele niitä.

Lapin luottamus kukassa.

tämä on todellista luottamusta, ei tarvitse itse yhtään ajatella, ei saa epäillä eikä saa halaistua arvostelun sanaa sanoa.

Isä hoitaa lapsiaan hyvin ja lapset palkitkoon isälle kuuliaisuudessa ja hyvän käytöksen ja rakkauden teoin.


21. Jos vihollinen pääsee pettämään meitä tällä tavalla, niin olemme silloin pahoja työntekijöitä.


Vanhinten taivaallisten neuvojen epäily, kyseenalaistaminen, niistä arvostelevasti keskusteleminen ovat "pahojen työntekijöiden" puuhaa ja syvyydestä alkuisin.22. Jumala, rakas taivaallinen Isä varjelkoon meitä väärästä mielestä.

Niin vakava vaara on arvostelu, että oikein rukoillaan Jumalaa, rakasta taivaan Isää, sellaisesta väärästä hengestä ja pahan työntekijän teosta varjelemaan.


23. Johdattakoon Jumala meitä oikeassa mielessä niin, että puolustamme kaikki kristillisyyden neuvot ja opetamme lapsiamme ja toisiamme niin kuin meitä on neuvottu.

Ei riitä vain, että tiedämme että paavi on erehtymätön.

Meidän tulee myös aktiivisesti puolustaa vanhimpia, isäämme, ja kehotettava tottelevaisuuteen ja kuuliaisuuteen.

vaikka omaa järkeämme ja omaa uskoamme vastaankin.24. Niin ovat edesmenneet polvikunnat tehneet ja näemme sen suuren siunauksen joka siitä on seurannut.


esikoislestadiolaisuudelle on ominaista vanhinten auktoriteetin ja emoseurakunnan korostaminen.

ilman niitä se lakkaisi olemasta.


25. Sen työn hedelmänä on meillä tänä päivänä elävä kristillisyys.


Näin vanhinten arvovallan suojeleminen ja sen aktiivinen puolustaminen - siitä työstähän tässä on kyse - on säilyttänyt elävän kristillisyyden.

Ei näissä taisteluissa ole Jeesuksen apua tarvittu.

Syrjäytetään ja estetään etenemästä ja vaiennetaan Lapin vanhinten ehdotonta, erehtymätöntä taivaallista ääntä arvostelevat ulos tästä ainoasta pelastavasta kristillisyydestä.

ulos pimeyteen.

ei siinä Hyvää Paimenta tarvita, muutama puhelinsoitto vain.26. Kiitämme sitä taivaan Jumalaa.


Tutkimassani jaksossa mainitaan muutamassa kohdassa rakas taivaallinen Isä.

mutta jakson lopussa kiitetään elävän kristillisyyden säilymisestä tämän työn kautta taivaan Jumalaa.

"taivaan Jumala" ei ole raamatullinen ilmaisu, vaan lähinnä yleisuskonnollinen.

monet pakankansat ajattelevat, että ylhäällä, taivaassa tai korkeuksissa, on joku jumalolento.

Ukko Ylijumala oli suomalaisen vanhan pakanuuden korkein.

Jeesus opetti meidät tuntemaan Isän, joka voidaan tuntea vain Pojan kautta.

Tauno Immosen kolminaisuudessa näyttävät tosiaan olevan

Isä Jumala, tämä meidän kristillisyytemme Lapin vanhinten johdossa, Pyhä Henki

näistä Pyhä Henki on sidottu avainlasten kaulaan asuvaisena ja meidän kristillisyytemme hoitaa sovituksen, lunastuksen ja pelastuksen asiat.

Jeesusta ei lainkaan mainita koko jaksossa.


Olen kirjoittanut pitkästi tästä tärkeästä tekstistä.

Mielestäni Tauno Immonen on tehnyt hyvin merkittävän työn kirjoittamalla rehellisesti ja vakaumuksellisesti mustaa valkoisella näkemyksistään.

Näin voimme keskustella ja ottaa esiin tässä olevia taustoja ja johtopäätöksiä.

Samoin oma tekstini on vapaasti arvosteltavana, missä käsitän väärin, yksipuolisesti tai en ollenkaan kirjoituksen todellista sisältöä.

Mielestäni tämä Helsingin seurakuntakirjeen 2/2002 teksti antaa erinomaisen kuvan siitä, mitä on esikoisten parissa oelvan Lapin luottamus.

Se on haaste Lapin vanhimmille, ja kutsu neuvoa saarnaajia tuntemaan kuka on Kristus, Jumalan ainoa Poika. Pallo on näet pahasti hukassa.

Kristus, joka verellään on maksanut ihmisen hinnan, joka Pietarin kalliolle on perustanut seurakuntansa, joka sitä öin ja päivin hoitaa, huolta kantaa, rukouksin Isän eteen tuo ja vaivaa näkee, että jokainen kadonnut lammas vielä löydettäisiin, ennenkuin tulee loppu.


Varokaa noita koiria, noita kelvottomia työntekijöitä, noita pilalle leikattuja!

Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka palvelemme Jumalaa Hengen ohjaamina, ylpeilemme Kristuksesta Jeesuksesta emmekä luota mihinkään omaamme.


Kavahtakaat teitänne koirilta, kavahtakaat teitänne pahoilta työmiehiltä, kavahtakaat poisleikkaamisesta.

Sillä me olemme se ympärileikkaus, jotka Jumalaa hengessä palvelemme ja kerskaamme meitämme Kristuksessa Jesuksessa, ja emme turvaa lihaanGi akt på hundene, gi akt på de onde arbeidere, gi akt på de sønderskårne!

For vi er de omskårne, vi som tjener Gud i hans Ånd og roser oss i Kristus Jesus og ikke setter vår lit til kjød

Fil 3:2-3
Det Norsk Bibelselskap 1930

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti