sunnuntai 27. maaliskuuta 2011

Pelastava tunnustus

Mikä on totuus? Pontius Pilatus

Kristus on salattu Jumala.

Minä en kuitenkaan - hyvistä yrityksistä huolimatta - pysty määrittelemään, onko mama oikeasti Kristuksen oma tai seuraako Haamul elävää Jumalaa tai kuunteleeko Nosce te Jumalan puhetta ja tahtoo olla Herralle kuuliainen.

Haamul ei kuitenkaan - hyvistä yrityksistä huolimatta - pysty määrittelemään, onko mikolla Pyhä Henki vai puhuuko hän omiaan - tai puhuuko hänessä suorastaan syvyyden henkivalta, kuten täällä eräät muut ovat sanoneet.

Nosce te ei pysty - eikä tietääkseni ole Nettiruuksusa edes pyrkinyt - määrittelemään, onko tietyn esikoislestadiolaisen saarnaajan julistus elävää Hengen inspiroimaa sanaa vai kuollutta kirjainta.

...
Minä voin koitenkin suullani tunnustaa omalta kohdaltani, että olen saanut syntini anteeksi Kristuksen uhrikuoleman tähden, että Herra Jeesus asuu sydämessäni ja että olen opetuslapsi, jolla on lapseuden Henki, Pyhän Hengen sinetti.

Se on minun oma todistukseni itsestäni - ei esikoisten seuraväen todistus minusta, ei maman tai Haamulin tai Nosce ten todistus minusta. Itse Pyhä Henki vakuuttaa minulle, että näin Jumalan suuresta armosta on vastoin kaikkea järkeä ja vastoin kaikkea sitä, mitä itse itsessäni näen - Kristus asuu minussa ja minä olen hänen omansa eikä kukaan voi riistää minua Hänen kädestään.


samaten vain mama voi todistaa siitä, mitä Jeesus hänelle merkitsee - tai ei merkitse.

myös Haamulin oman suun tunnustus kertoo, mitä hän uskoo ja mitä hänelle henkilökohtaisesti tänään Jeesus merkitsee - tai ei merkitse.

sanoistaan Nosce te tunnistetaan Jeesukseen uskovaksi kristityksi - tai sitten ei.

"Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan."
Rm 10:10 KR 1938Mahtavat sanat - pelastavat sanat!

sinun oma suun tunnustuksesi


Mutta arvon Paulus, mitä oikein tarkoitat sanoilla "suun tunnustus"?


Annetaan Paavalille anteeksi, että hän ei osaa selittää asioita helposti ja yksinkertaisesti.

Pyydetään Jumalan Hengen apua ymmärtääksemme, mitä apostoli Paavali Roomalaiskirjeessä on tästä sanonut. Aamen!

Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä.

Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: "Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?" se on: tuomaan Kristusta alas, tahi: "Kuka astuu alas syvyyteen?" se on: nostamaan Kristusta kuolleista.

Mutta mitä se sanoo?
"Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi";

se on se uskon sana, jota me saarnaamme.

Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".


Rm 10:5-11 KR 1938nimimerkki mama on nettiruukussa väittänyt - eikä kukaan ole sitä kiistänyt - että Jeesus ei oikein kuulu esikoislestadiolaisuuden teologisiin rakennelmiin.

Jeesuksen sijasta - joka sana on jotenkin suorastaan hävettävä kahvikeskusteluissa - puhutaan vapaasti Pyhästä Hengestä.

miten perus-essu siis ymmärtää "suun tunnustuksen"

- tuleeko hänelle ensinnä mieleen syntien tunnustaminen, assosiaationa sanasta "tunnustaa" jolla on sekin merkitys, kertoa mitä on tehnyt?

- tuleeko hänelle ensinnä mieleen uskon tunnustus "tahdon uskoa, että syntini annetaan anteeksi"?

- vai tuleeko hänelle ensinnä mieleen, että en taaskaan työpaikalla avannut suutani, vaan pelkäsin kertoa olevani uskossa?

...
en tiedä.

kysynkin siksi, mistä suun tunnustuksesta apostoli Paavali puhuu?

siitäkö, että sanon julkisesti toisille ihmisille, että uskon Jeesuksen asuvan sydämessäni?"Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"

Apostoli kirjoittaa tässä oudosti ja syvällisesti, viitaten pyhiin Kirjoituksiin


"Tämä laki, jonka minä teille nyt annan, ei ole liian vaikea, ei etäinen eikä salattu. Se ei ole taivaassa, niin että joutuisitte sanomaan: 'Kuka nousee meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen ja ilmoittaa sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa?'

Se ei myöskään ole meren takana, niin että joutuisitte sanomaan: 'Kuka käy hakemassa sen meren takaa ja ilmoittaa sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa?'

Se on aivan teidän lähellänne, teidän suussanne ja sydämessänne, valmiina noudatettavaksi."
5 Ms 30:11-14 KR 1992Apostoli kirjoittaa olennaista asiaa ihmisen pelastumisesta ja murtautuu tässä ulos oman uskontonsa, juutalaisuuden, perinteestä.

Juutalaiselle pelastus on Jumalan antama laki, Toora, joka kertoo liiton kansalle, kuinka tulee elää Jumalalle mieliksi.

Joka rikkoo lain on pulassa Jumalan ja ihmisten kanssa, syyllinen, tuomittava ja tarvitsee puhdistautumista tässä elämässä

(Mooseksen uskonnossa tuonpuoleisuus ei ole niin tärkeä kuin kristillisyydessä ja islamissa).

Tämän pelastavan lain sanan tilalle apostoli asettaa Jeesuksen Kristuksen - uskon sanan saarnan.

Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.
Rm 10:8 KR 1938


- ajatteleeko perus-essu tässä että Aamen näin asia juuri on:

uskon sana, jota me apostolisesti saarnaamme

se paljastaa synnin ja tuomion ja osoittaa tien armahtavan Jeesuksen luo, jonka nimessä ja veressä saamme uskoa synnit anteeksi ja uskoa itsemme aivan sinne keskelle taivaan autuutta.

lain ja evankeliumin saarna

...
tuossa on paljon asiaa, mutta apostoli Paavali ei kirjoita tässä siitä.mistä syystä rabbi Gamalielin oppilas otta esiin juuri tämän kohdan Toorasta, 5 Ms 30:11-14?

mitä Laki (ja profeetat) todistavat Hänestä?

jota lukiessaan juutalaisen sydän on yhä tänään peitossa, eikä Kristuksen valkeus hänelle siitä loista.

Paavali puhuu tässä omasta kansastaan lihan puolesta, juutalaisista, ja siitä ikävästä, joka hänen sydämessään on heidän takiaan.

Kohta on kokonaisuudessaan melkoinen - se puhuu siitä, kuinka Herra Jumala karkottaa laista luopuneen kansansa pois Luvatusta maasta hajaannukseen, diasporaan.

Ja kuinka Herra Jumala tuo Abrahamin jälkeläiset takaisin omaan maahansa, ja jotain tapahtuu heille.

Luetaan yhdessä tätä ihmeellistä tekstiä, jonka ääreen apostoli Paavali suorastaan jämähti ihmettelemään Jumalan korkeita ja käsittämättömiä teitä.Kun olette kokeneet siunauksen ja kirouksen, jotka annoin teidän valittavaksenne, te alatte miettiä tätä kaikkea niiden kansojen keskellä, joiden sekaan Herra, teidän Jumalanne, on teidät hajottanut.

Silloin te ja teidän lapsenne palaatte Herran, Jumalanne, luo ja tottelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne sekä noudatatte kaikkia hänen käskyjään, jotka minä teille nyt annan, ja Herra on teille armollinen ja kääntää teidän kohtalonne.

Hän kokoaa teidät jälleen yhteen niiden kansojen joukosta, joiden sekaan hän on teidät hajottanut.

Vaikka olisitte hajaantuneet maailman kaikkiin ääriin, Herra, teidän Jumalanne, kokoaa ja noutaa teidät sieltäkin.

Hän tuo teidät siihen maahan, jonka esi-isänne aikoinaan omistivat, ja te saatte ottaa sen jälleen haltuunne. Herra osoittaa hyvyytensä teitä kohtaan ja antaa teidän lisääntyä lukuisammiksi kuin esi-isänne olivat.Herra, teidän Jumalanne, taivuttaa teidän sydämenne ja jälkeläistenne sydämet kuuliaisiksi, niin että rakastatte häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Silloin te saatte elää,

ja Herra, teidän Jumalanne, antaa näiden kirousten kohdata teidän vihollisianne ja vihamiehiänne, jotka vainosivat teitä.

"Te käännytte jälleen Herran puoleen, olette hänelle kuuliaisia ja täytätte kaikki hänen käskynsä, jotka minä nyt teille annan, ja Herra, teidän Jumalanne, antaa teille runsain mitoin menestystä kaikessa, mitä teette.

Teille syntyy paljon lapsia, karjanne lisääntyy ja maanne tuottaa suuren sadon. Herra iloitsee jälleen teidän menestyksestänne, kuten hän iloitsi teidän esi- isiennekin menestyksestä.

Teidän tulee totella Herraa, Jumalaanne, ja noudattaa kaikkia hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka on kirjoitettu tähän lain kirjaan. Silloin te palaatte taas Herran luo koko sydämestänne ja sielustanne.


"Tämä laki, jonka minä teille nyt annan, ei ole liian vaikea, ei etäinen eikä salattu.

Se ei ole taivaassa, niin että joutuisitte sanomaan: 'Kuka nousee meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen ja ilmoittaa sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa?'

Se ei myöskään ole meren takana, niin että joutuisitte sanomaan: 'Kuka käy hakemassa sen meren takaa ja ilmoittaa sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa?'

Se on aivan teidän lähellänne, teidän suussanne ja sydämessänne, valmiina noudatettavaksi.

5 Ms 30:1-14 KR 1992Apostoli Paavali aivan tyssäsi tämän Mooseksen kirjan kohdan luona ja sanoi varmaan hepreaksi tai kreikaksi Wow!

Herra Jumala lupaa tuoda Israelin kansan takaisin - vaikka ihan maailman ääristä asti - ja heissä tapahtuu muutos

"rakastatte häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Silloin te saatte elää"
5 Ms 30:6

Paavali on kohdannut Jeesuksen eikä enää muusta tahdo puhua kuin Hänestä ja Hänessä aina ja joka paikassa, oli asia mikä tahansa!

ilmeisesti hänen päässään liikkuu jotain tällaista -

Mooses puhuu Jumalan rakastamisesta koko sydämestä, ja silloin Hänen kansansa saa elää ja kiroukset kohtaavat muita.

Mutta kun laki on kohdannut Jeesuksen niin homma on mennyt nyt ihan toiseksi.

Ei kuitenkaan ihan toiseksi.

(Paavali näet on melko vaikeatajuinen tyyppi)

tämä Jumalan lupaama Israelin kansan uudistuminen niin, että he sydämestään ihan oikeasti rakastavat Jumalaa yli kaiken ei onnistu Mooseksen lain avulla vaan tässä Tooran kohdassa on kätkettynä Kristus.Missä, apostoli Paavali, missä tässä Tooran kohdassa on kätkettynä Kristus?

väärennätkö sinä, Paavali, tässä Jumalan Sanaa ja selittelet sitä oman pääsi mukaan?

Mooses sanoo "Tämä laki, jonka minä teille nyt annan, ei ole liian vaikea, ei etäinen eikä salattu."

ja tarkoittaa sillä Siinain lakia, Jumalan sormella kivitauluihin kirjoitettua lakia.

Mooses sanoo:
"Se on aivan teidän lähellänne, teidän suussanne ja sydämessänne, valmiina noudatettavaksi."

Paavali sanoo:
Tämä on se uskon sana, jota me saarnaamme.Sen, mihin Mooseksen laki ei pystynyt, Jumala tekee Kristuksen kautta.

Mutta eiväthän kristityt noudata Jumalan lakia yhtään sen paremmin kuin juutalaiset - pikemmin päinvastoin on tapahtunut, kun kirkon historiaa ja nykypäivää katselemme.

Eivät perus-essutkaan väitä täydellisesti noudattavansa Lapin neuvoja ja ohjeita, vaan tunnustavat Jumalan tahdon arjessa rikkovansa ja olevansa kovin puutteellisia vaeltajia tässä kristillisyydessä. Siitä tulee usein ihan oikea suru puseroon.

Mitä tämä nyt sitten on - Mooseksen lain kohdalle Kristus?Paavali on joskus pikkusen vaikeatajuinen eikä Roomalaiskirje suinkaan ole kevyttä luettavaa.

Apostolin ajatus rientää tässä kohdassa - ja en väitä ollenkaan tulkitsevani häntä oikein, arvostele sinä minua ja arvostele ankarasti! - ja hyppää melkoisen hypyn maailmojen välillä.

"Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut"

bye bye Mooses

jotain uutta on tullut vanhan tilalle

ja kuitenkin jotain vanhaa on edelleen mukana, ei apostoli heitä suinkaan Tooraa nurkkaan eikä TV-studion lattialle.melkoinen loikka

sitä ei oikein järki käsitä, missä Jeesuksen privaatti oppilaan aivoitukset kulkevat, eikä hän sitä oikein helpoin sanakääntein osaa sanoa.

antaa sanojen virrata vaan


"sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi"

...
eli näin!

siis ei "tunnustan syntini"
siis ei "tunnustan uskovani Jeesukseen"
siis ei "olen kristitty"

vaan sanot julkisesti, toisten kuullen että "Jeesus on Herra!"

se on pelastava tunnustustämä on kristinuskon vanhin tunnustus

Jeesus on Herra

alkutekstissä "tunnustus" on sana homologia eli "sanoa samaa"

Kyrios JesusKyrios Jesus

kaksi sanaa, jotka on syytä painaa mieleen

ja oikealla hetkellä myös tunnustaa, sanoa samaa, vaikka henkesi uhalla, kuten marttyyrit ovat tunnustaneet - ja Herra Jeesus itse hyvällä tunnustuksella tunnusti Pontius Pilatuksen edessä maksaen siitä rohkeudesta omalla kuolemallaan

Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.

Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen hyvän tunnustuksen
1 Tim 6:12-13 KR 1992Pilatus meni takaisin palatsiin, käski tuoda Jeesuksen eteensä ja kysyi häneltä: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?"

Jeesus vastasi: "Itsekö sinä niin ajattelet, vai ovatko muut sanoneet minusta niin?"

Pilatus sanoi: "Olenko minä mikään juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle luovuttaneet. Mitä sinä olet tehnyt?"

Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä."

"Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Pilatus sanoi.

Jeesus vastasi: "Itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua."

"Mitä on totuus?" kysyi Pilatus.


Joh 18:33-38 KR 1992

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti