sunnuntai 6. maaliskuuta 2011

Esikoisuuden geologinen murtoviiva

Esikoislestadiolaiset ovat allergisia lakihenkisyydelle.

ulkopuolisten on tätä vaikea ymmärtää, koska heidän silmissään esikoiset ovat kaikkein lakihenkisimpiä lestadiolaisista suunnista.

sisältäpäin asia näyttää aivan toiselta.

evankeliumi, syntien anteeksisaaminen, on kaikkein tärkein asia eikä Kristuksen ansioon ihminen saa millään tavoin itse yrittää lisätä mitään.

yritys itse kelvata Jumalalle on omavanhurskautta, lain alla elämistä ja hengellisesti täysin väärin.

esikoisten parissa on ollut keskustelua, saisiko kristityille lainkaan saarnata lakia.

kun kristitty sitten Jumalan lapsena saa uskoa synnit anteeksi, tästä ilosta syntyy sisäinen halu kilvoitella, panna pois pahat teot ja myös halu vaeltaa tässä maailmassa Jumalan tahdon mukaan.

Kristillisyyden neuvot ovat Pyhän Hengen johtamaa opastusta seurakunnassa ja kertoo miten tänä päivänä saamme elää Jumalan lapsina.

se ymmärretään, että ei omilla voimilla ole tämä mahdollista, ja kehotetaan kääntämään katse Kristukseen (Wettainen) ja turvaamaan kaikessa Häneen.Esikoisuudessa on hyvin selkeä asia, varma ja luotettava, että ihminen pelastuu iankaikkiseen elämään ja välttyy kadotuksen liekeistä yksin uskosta Jeesukseen Kristukseen.

Korostus on tässä luterilainen ja evankelinen ja paljon pannaan painoa sille, että tämä pelastava usko ensinnäkin syntyy armojärjestyksessä ja sitten säilyy vahvana loppuun asti.

Esikoisuus on täällä maan päällä sitä varten, että uskovat sielut pelastuisivat iankaikkiseen iloon.

Kristillisyyden päämäärä on pelastus, iankaikkinen ilo, tämän lyhyen ajallisen vaelluksen jälkeen.

Herästysliike on täysin suuntautunut tämän hengellisen asian hoitamiseen, ja koko yhteisö on olemassa sitä varten - pelastuksen laiva, kuten kirkkoa on kutsuttu.

jos olet laivassa, asiasi ovat hyvin.

jos et nouse laivaan kun kutsutaan se on oma vikasi.

ja kaikenlaista ohjetta ja neuvoa on tarjolla, että ei kukaan vahingossakaan putoaisi pelastuksen laivan laidan yli kylmään mereen ja hukkuisi pimeään.


Esikoisten hengellisyys on herätyskristillisyyttä, kutsua rakkaan Jeesuksen luo, joka antaa anteeksi armossaan, puhdistaa synnistä, vioista ja matkan vaivoista ja joka yksin on tie perille sillattoman virran yli taivaan kotiin.

Pelastava usko annetaan Jumalan sanan saarnan kautta ja näin sielu pääsee käsittämään armon ja saa kokea syntien anteeksiantamisen omalle kohdalleen todeksi.

Todistaa muillekin, että synnit saa uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä.

ja näin yhdessä vaelletaan tämän maailman halki uskon lampun palaessa sydämessä ja lain ja evankeliumin kokonaisen Jumalan sanan saarnan ohjatessa.Tämä hengellisyys ei siis perustu lain tekoihin, vaan siihen, että saa ja jaksaa uskoa synnit anteeksi niinkuin Jumalan sana sen todistaa palvelijoidensa kautta.

Lain tekoja aristellaan, pelätään, ettei vain tulisi yritystä itse ansaita Jumalalta jotain, ettei vain tulisi omanvanhurskauden yrittäminen mukaan.

On perustuttava uskoon eikä tekoihin.

Ihminen on joko heränneessä sieluntilassa, pelastettu uudesitsyntynyt Jumalan lapsi tai ei ole.

tämä on se ratkaiseva kysymys, johon koko toiminta on suuntautunut, seurat, saarnat, rukoushuoneet, leirit ja rippikoulut ja mitä muuta mukaan tulee.

kuinka on sun sielus laita?

oletko saanut uskoa synnit anteeksi ja omantunnon rauhan?

onko vaatteesi pesty Karitsan verellä?

milloin viimeksi kävit rippittäytymässä, kuulit todistuksen, että saat vielä uskoa anteeksi - uskoa itsesi aivan keskelle taivasta.Kaikelle tälle löytyy Uudesta testamentista ja Vanhasta testamentista paljon perustelua ja selkeää tukea.

Esikoisuudessa on selkeä varmuus, että oppi on puhdasta ja sitä samaa aitoa apostolista uskoa, jota Jerusalemissa alkuseurakunta jo tunnusti.

Joskus mainitaan muidenkin kansojen etsikon aikoja, Jan Huss, Martti Luther - mutta paljon on katolista pimeyttä ja pyhien palvontaa ja messu-uhria tunkemassa luterilaisuuteenkin.

Tämä herätys tuli Pohjolaan rovasti Laestadiuksen kautta ja hänen saarnojaan luetaan, Luther myös tunnetaan ja esikoisuuden vanhimmat tahtovat pitäytyä alkuperäisessä väärentämättömässä Jumalan sanassa - laissa ja evankeliumissa.

Tämän pelastavan uskon sinetöi itse Pyhä Henki, joka on asuvaisena seurakunnan johtajissa ja saarnaajissa, ehkä myös uskovissa.Esikoisuuden sanoma kohdistuu yksilöön - kuinka on sun sielus laita?

Esikoisuus tarjoaa yksilölle yhteisön, jossa pelastava usko syntyy ja jossa sitä hoidetaan kehdosta hautaan.

Saarnaajat hoitavat tätä piskuista Jumalan lammaslaumaa Siionin muurien sisällä ja vahtivat, etteivät sudet ja muut pedot pääse raatelemaan.

Uskovat saapuvat viikottain tai harvemmin, yksilöstä riippuen, rukoushuoneelle hoidettaviksi - kuulemaan Jumalan sanaa, oppimaan kristillisyydestä ja saamaan yhteisestä kokoontumisesta voimaa matkalle kiusauksia, uupumusta ja eksytyksiä vastaan.Jos väärin todistan, niin korjatkaa!

yritän parhaani mukaan kuvata tätä arvokasta vanhaa Pohjolan ja Amerikan hengellistä liikettä ja antaa siitä totuudenmukaista profiilia.Kun tämä lähtökohta on niin syvälle juurtunut - kristillisyyden tarkoitus on että ihminen pelastuu iankaikkiseen elämään ja tämä tapahtuu siten, että henkilökohtaisesti uskotaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja pysytään sitten tässä uskossa

tämä hengellinen herätysliikkeen perusasetelma on olemassa myös niiden elämässä, jotka muutoin ovat etääntyneet kristillisyydestä tavalla tai toisella.

Luterilainen motto yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden - on korostunut joidenkin sydämissä ja näin on vapauduttu aiemmista "pakollisista kuvioista" tässä kristillisyydessä.

ydinjoukossa, laivassa, pysyville tällaiset ihmiset ovat ottaneet itselleen lihan vapauksia, vihaavat nyt kristillisyyttä koska eivät nöyrästi tahdo alistua vanhinten ohjeisiin ja neuvoihin, ovat ehkä eriseuran hengen tai katkeruuden hengen takia eronneet.

omasta syystään etääntyneet ja nyt ainoa pelastuksen mahdollisuus on palata takaisin laivaan, jonne on aina syntisen lupa tulla parannuksen ja synneistä luopumisen ja anteeksiannon sanaan tarttumalla.Geologinen murtoviiva (fault line), syvällinen peruskallion allekin ulottuva erottava linja, kulkee armon ja autuuden asiassa.

on täysin tinkimätön tosiasia ja uskon perustava perusta, että ihminen pelastuu yksin uskosta Kristukseen, tarttumalla syntien anteeksiantamukseen, joka on tarjolla ja tekemällä parannuksen synneistä, erheistä ja rikkomuksista.

Tätä tarkoitan käyttämällä ilmausta Vipu.

Joidenkin ihmisten kohdalla jumalallinen Vipu on asennossa A. He ovat turvallisesti laivassa, saavat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja pääsevät kerran autuaasti perille taivaaseen Jumalan armosta. Yksin Jumalan armosta, ei omien tekojensa tai pyhän vaelluksensa tähden.

Joidenkin ihmisten kohdalla Vipu on asennossa B - he eivät ole osallisia tästä kristillisyydestä eikä heillä ole toivoa pelastumisesta.

Pelastuminen on ihmisen tärkein asia, ja pelastavan uskon saa ja se pysyy voimassa kuolemaan asti Kristuksen omien parissa, siellä missä asuvainen Pyhä Henki tekee julistetun Jumalan sanan eläväksi ja osuvaksi.Tämä asetelma on niin syvässä uskovan sydämessä ja olemuksessa, että hänen voi olla täysin mahdoton ottaa vastaan Jeesuksen opetusta viimeisestä tuomiosta.

Apostoli Paavalin tärkeimpiin kuuluvassa Roomalaiskirjeessä (joka kaikkein ankarimmankin tieteellisen tutkimuksen perusteella on apostoli Paavalin kirje) on kirjoitettu


"Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei vaella lihan, vaan hengen jälkeen.

Sillä hengen laki, joka eläväksi tekee Kristuksessa Jesuksessa, on minun synnin ja kuoleman laista vapahtanut."
Room 8;1-2 Biblia 1776Lause on käännetty Mannisen komiteassa

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
Room 8:1-2 KR 1938


Uusin käännös on:

Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.

Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
Room 8:1-2 KR 1992Johanneksen evankeliumissa on tällaista Vipu AB teologiaa vahvistavaa sanomaa

usko Jeesukseen vapauttaa tuomiosta

jos uskot, Vipu on kohdallasi A asennossa

jos et usko, Vipu on kohdallasi B asennossa


Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan, tuomitsemaan maailmaa, mutta että maailma pitää hänen kauttansa vapahdettaman.

Joka hänen päällensä uskoo, ei häntä tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu; sillä ei hän uskonut Jumalan ainoan Pojan nimen päälle.
Joh 3:17-18 Biblia 1776Ilmesyskirjan Elämän Kirja voidaan tästä Vipu teologiasta käsin ymmärtää

Ja joka ei löydetty elämän kirjassa kirjoitetuksi, se heitettiin tuliseen järveen.
Ilm 20:13

tämä voidaan käsittää niin Vipu teologiasta käsin, että Elämän Kirjaan on kirjoitettu niiden nimet, jotka uskovat Jeesukseen.Vaikka käytän tällaista kuvaa "Vipu AB teologia" kyseessä on todella suuri, vakava ja syvälle käyvä asia.

Kuin geologinen murtuma esikoislestadiolaisessa teologiassa, jolla on hyvin kauaskantoiset vaikutukset aivan kaikkeen tässä kristillisyydessä.pistipä norppa hankalan - piti oikein mennä opiskelemaan.

"Korvausteologian mukaan Jumala on mitätöinyt liittonsa Aabrahamin kanssa. Siksi Israelilla ei ole enää mitään oi­keutta Kanaanin maahan. Seurakunta on nyt korvannut Israelin eikä tuolla kansalla ole enää ainutlaatuista tulevai­suutta Siionissa.

‘Se puolestaan tarkoittaa sitä, että on monia seurakuntia, lähinnä reformoidussa perinteessä, jotka eivät näe Israelin paluussa meidän päivinämme yhtään mitään merkitystä. Se on poliittinen sattuma. Sillä ei ole mitään tekemistä Ju­malan tarkoitusperien kanssa, ja Israel on aivan kuten mikä tahansa muu kansa. Lyhyesti sanottuna Jumalan suunni­telmissa ei ole mitään erityistä Israelin ennallistamisesta.""Tämä on korvausteologian taustalla oleva perusteoria. Pi­tääkseen paikkansa tämän teorian täytyy perustua siihen ajatukseen, että Aabrahamin liitto on mitätöity, sillä tämä liitto antaa Israelin kansalle Israelin maan ikuiseksi perin­nöksi ja historiallisen tehtävän olla siunaukseksi maailmalle."
Malcolm Heddingnimimerkki X esittämä ajatus lienee aika huikea

Jumala on mitätöinyt liittonsa pakanakansojen kanssa ja ainoastaan esikoislestadialaiset ovat tänään Hänen kansaansa.

jos ajattelet, että esikoiset näin taivasten valtakunnastaan ajattelevat toivon totisesti, että olet täysin väärässä...

(ja pelkään tietysti pahinta, kun olet sentään vuosikymmeniä siellä ollut mukana)


Kirjoittanut: Haamul,
Paimenet, jotka opettavat Jumalan Sanaa tuntematta Raamattua juuri nimeksikään, ovat hekin vastuussa opetuksestansa. Yksittäinen es.lest.seurakuntalainen ei ehkä paljon uhraa ajatusta Israelille, muuna kuin historiallisena Jeesuksen suvun lähtöpaikkana. Onhan nyt opetettu "aikamme Betlehemistä" jne.

Harhaopetustahan tuo on, että Betlehem olisi muuttanut Lappiin.

On kuitenkin yhä totta, että oikeita Abrahamin lapsia ovat ne, jotka uskoon perustautuvat. Eli tänä päivänä on tietysti Messiaan tultua oikeilla Abrahamin lapsilla usko Jeesukseen, lihaan tulleeseen Jumalan Poikaan.Paavali Rm.11:ssa kirjoittaa:

"Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

Tuossa kerrotaan kyllä Jeesuksesta. Hän on se, joka on poistava "jumalattoman menon Jaakobista".

Mutta noita Paavalin merkillisiä sanoja ei voi ihan tuosta vain sivuuttaa: "Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut"

Hamaan siihen asti. Mitä se sitten tarkoittaakaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti