sunnuntai 27. maaliskuuta 2011

Parousia

Messias saapuu!
Taiteilijan näkemys

Kreikan kielessä sana parousia tarkoittaa sekä läsnäoloa että saapumista.

Sana esiinny Vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä - Septuagintassa LXX - vain kahdesti.

Molemmat parousiat eli tulemiset ovat 2. Makkabealaiskirjassa:

Kuin Juudas kuuli siitä joukosta, joka Nikanorilla oli, sanoi hän Juudalaisille, jotka hänen tykönänsä olivat, että sotajoukko tuleva oli.
2 Makk 8:12

Ja Makkabealainen viholliset näki, ja heidän moninaiset aseensa ja hirmuiset pedot, nosti hän kätensä taivaasen päin, ja rukoili ihmeellistä Jumalaa, joka kaikki näkee; sillä hän kyllä tiesi, ettei voitto haarniskain kautta tule, vaan Jumala antaa sen kellenkä hän suo; ja hän rukoili näin:
2 Makk 15:21.

Uudessa Testamentissa sana esiintyy kaikkiaan 24 kertaa takoittaen saapumista tai läsnäoloa.

Kuudessa kohdassa on puhe ihmisistä, 18 kohdassa on puhe Kristuksen toisesta tulemisesta.


Neljässä kohdassa parousian tulija on ihminen:

Olen iloinen siitä, että Stefanas, Fortunatus ja Akaikos ovat tulleet tänne.
1 Kor 16:17

Mutta Jumala, joka rohkaisee masentuneita, lohdutti meitäkin antamalla Tituksen tulla luoksemme.
2 Kor.7:6

Silloin te Kristuksen Jeesuksen omina saatte yhä enemmän aihetta riemuita minusta, kun jälleen tulen luoksenne.
Fil 1:26

Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä.
2 Tess 2:9


Kahdessa kohdassa sana parousia tarkoittaa, että henkilö
on ruumiillisesti läsnä:

"Sillä hänen kirjeensä ovat, sanotaan, kyllä mahtavat ja pontevat, mutta ruumiillisesti läsnäollessaan hän on heikko, eikä hänen puheensa ole minkään arvoista."
2 Kor 10:10 KR 1938
(uusi käännös hukkaa parousia merkityksen)

Siksi, rakkaat ystävät, niin kuin olette aina totelleet minua, kun olen ollut luonanne, totelkaa vielä enemmän nyt, kun olen poissa: tehkää peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne
Fil 2:12


The Blue Bible

Yhden kerran on maininta "Herran päivä tulee"

Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa -- tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaankappaleet sulamaan kuumuudesta
2 Piet 3:11-12Seitsemäntoista kohtaa Uudessa testamentissa käyttää sanaa "parousia" viittaamaan Jeesuksen tulemiseen.

Eniten sana esiintyy (4x) Uuden testamentin vanhimmassa kirjoituksessa, Ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä ja Matteuksen evankeliumin lopunaikoja koskevassa puheessa luvussa 24.Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: "Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?"
Mt 24:3

Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo.
Mt 24:7

Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee.
Mt 24:37

Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee.
Mt 24:39Kuka on meidän toivomme, riemumme ja kunniaseppeleemme seisoessamme Herramme Jeesuksen edessä, sitten kun hän saapuu, ellette te?
1 Ts 2:19

Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan -- niin kuin mekin rakastamme teitä -- ja vahvistakoon näin sydämenne, että ne olisivat pyhät ja moitteettomat Jumalamme ja Isämme edessä, kun Herramme Jeesus saapuu kaikkien pyhiensä kanssa.
1 Ts 3:12-13

Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut: Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle.
1 Ts 4:15

Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa.
1 Ts 5:23


Otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen.
2 Ts 2:1

Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä; silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella.
2 Ts 2:7-8Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Niin maamieskin: kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka.
Jaak 5:7

Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä.
Jaak 5:8Emmehän me, silloin kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa.
2 Piet 1:16

Niin, lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voimme astua rohkeasti esiin emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu.
1 Joh 2:28Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee.
1 Kor 15:22-23Herran tuleminen on esillä kautta Uuden testamentin, hyvin voimakkaasti ensin Paavalilla, siihen on viittauksia eräissä muissa kirjeissä ja Matteuksen evankeliumissa on tuo kuuluisa luku 24.

Ilmestyskirja on tietenkin tapaus erikseen.

Minun ymmärrykseni mukaan apostoli Paavali on saanut tiedon tästäkin asiasta, niinkuin evankeliumista, suoraan yksityisopettajaltaan, Ylösnousseelta.

Kun hän on kysellyt, että milloin? niin vastaus on tuo merkillinen salaisuus Toisessa Tessalonikalaiskirjeessä - sitten kun laittomuuden ihminen on ensin tullut.

(Jos pidämme 2 Tess kirjettä apostolin omana - Paavalin tutkijat ovat tässä kaiketi eri linjoilla).

Valtakunnan tuleminen on esillä Uudessa testamentissa ja Israelin huoneen uudelleen rakentaminen ja monta muuta aihetta, tämä ei ole mikään vaatimaton teema Raamatussa.Uuden testamentin tutkijat ovat kehittäneet uskontohistoriallisen mallin, jota sovelletaan myös UT kirjojen ajoittamiseen ja luokittelemiseen.

Tässä mallissa on Jeesuksen ylösnousemuksen kirkkaan räjähdyksen jälkeen hyvin vahvasti karismaattinen apostoli Paavalin ja Apostolien tekojen ajan alkuseurakunta, jossa ominaispiirteenä on Jeesuksen tulon odottaminen.

Ihan kohta hän tulee!

Tältä pohjalta ymmärrämme 1 Kor 7 ohjeet naimattomuudesta - kun Herra just tulee, niin ei näillä ajallisilla nyt ole niin suurta merkitystä.

Herran pikaisen tulon odotus, parousian odotus, alkaa kuitenkin jo Uuden testamentin vuosien aikana viiletä ... mikäs, kun Hän viipyy?

Uskontohistoriallinen ajatus on, että myöhemmissä kirjoituksissa jossain siellä 100 tuntumassa on viimeistään sopeuduttu siihen ajatukseen, että Herran tulo viipyy ja ensihetkien karismaattisuuden sijalle alkaa tulla varhainen "kirkkolaitos".

Tämä malli ei liene outo essuillekaan, lestadiolaisuuden alkuräjähdyksen ja sitten hiljaisen laitostumisen ja kaavoittumisen henkisenä liikkeenä.

tai hellareille...muistan kun opiskeluvuosina professorimme Heikki Räisänen totesi nasevasti "Jos Jeesus tulisi takaisin, olisi Hän jo tullut"

kaksituhatta vuotta on kulunut ja vielä vaan odotetaan...

jos odotetaan.

Tähän liittyy monia kirjoituksia Uudessa testamentissa Jeesuksen vertauksista alkaen - kun Isännän tulo viivästyy

kun morsiusneidot eivät jaksa ylkää odotella vaan nukahtavat

ja tuo yllätysmomentti - että parousia tapahtuu odottamatta ja tulee olla valmis.

Jeesus tulee, oletko valmis!

huutelivat nuoruudessani julisteet maasesudun puhelinpylväistäParousian odotus on toisaalta poikinut melkoisen paljon uskonnollisia ryhmiä, jossa tämä paluun hetki tiedetään tai aavistetaan, että se on ihan kohta.

Näitä Herran tuloon valmistuvia ryhmiä tänään ovat tietenkin adventistit, joiden nimikin kertoo adventista - tulemisesta.

ja heistä erkaantunut Jehovan todistajien uus-uskonto.

Vuorille on noustu Herraa vastaan myös suomalaisen heränneen väen keskuudessa. Eikös lestadiolaisuudestakin semmoinen ryhmä lähtenyt Herraa vastaan, vai muistanko väärin.

Myydään kaikki, mennään sinne ja kun Herra tulee olemme valmiita!

Ruotsista ja Saksasta lähti tänne Pyhään maahan Herraa vastaan 1800-luvun lopulla myös ryhmiä.

sillä Luukashan kertoo, että tänne Hän tulee.Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä: "Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?"

Hän vastasi: "Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka."

Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään.

Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä.

Nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän."
Apt 1:6-11 KR 1992

Venäläinen Taivaaseenastumisen kirkko
Öljyvuori, Jerusalem

Tuossahan se on vieressäni, Kidronin laakson takana kohoava Öljyvuori jonka ovelta näen.

Siellä on Jeesuksen Taivaaseenastumisen venäläinen kirkko muistuttamassa Apostolien tekojen sanasta

Herra tulee takaisin

Herra tulee Jerusalemiin, niinkuin sieltä lähtikin.


Apostolien teoissa jännite Jeesuksen arvaamattoman paluun ja tämän "väliajan" kohdalla on ratkaistu näin

Hän vastasi: "Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut.

Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka."
Apt 1:7-8


Jeesus sanoo omilleen - ei ole teidän asianne tietää, mitä Isä on asettanut niinkuin tahtoo.

Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee ja olette minun todistajiani.

Odottakaamme siis Herran tuloa kuin vartijat aamua

Ja sitä odottaessamme, olemme Pyhän Hengen antamassa voimassa Jeesuksen todistajia

Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka

minä täällä Jerusalemissa, sinä siellä maan äärissä ... fin landia... maan ääri

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti