keskiviikko 2. helmikuuta 2011

Ihmisten polttaminen ja Raamattu (2)

Sateenkaari on taivaalla merkkinä liitosta, jonka Jumala on tehnyt luomansa ihmisen kanssa. Tulvivat vedet eivät enää koskaan kaikkia ihmisiä ja muita eläviä hukuta maan päältä.

Jumala sanoi vielä:
"Tämä on merkkinä liitosta, jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan päällä elävien olentojen kanssa kaikkiin tuleviin sukupolviin asti: minä asetan kaareni pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta.

Kun annan pilvien nousta taivaalle ja sateenkaari näkyy pilvissä, muistan liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaiken elollisen kanssa: vedet eivät enää koskaan paisu tuhotulvaksi hukuttamaan kaikkea elävää.

Kaari näkyy pilvissä, ja kun minä sen näen, muistan ikuisen liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaikkien maan päällä elävien kanssa."

Ja Jumala sanoi vielä Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä teen kaikkien maan päällä elävien kanssa."

Sen sijaan ihmiset poltetaan.

..........
Ensimmäinen vertauskuva on Johannes Kastajalta, joka ennustaa tulevasta kuninkaasta, Messiaasta

"Minä kastan teidät vedellä parannukseen,

mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan.

Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu."
Mt 3:11-12

...
Messias on polttava ihmisiä kahdella tavalla

- Pyhän Hengen ja tulen kasteella

- Kuin ruumenet eli akanat poltetaan, mutta sammumattomassa tulessa

niinkuin Lars Levi Laestadius saarnoissaan puhuu ihmisistä, jotka joutuvat elävältä poltettaviksi. Sammumattomassa tulessa.Jeesus itse on melkoinen liekinhietin!

Tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle -- ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt!

Mutta minut on kasteella kastettava -- ja missä ahdistuksessa olenkaan, ennen kuin olen sen läpi käynyt!

Luuletteko, että olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? En suinkaan, vaan riitaa! Tästedes saman perheen jäsenet ovat eri puolta: viidestä on kolme kahta, kaksi kolmea vastaan. Isä joutuu vastakkain poikansa kanssa, poika isänsä, äiti tyttärensä ja tytär äitinsä, anoppi miniänsä ja miniä anoppinsa kanssa."
Lk 12:49-53Liekit koskettivat niitä yhtätoista

Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla.

Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat.

He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle.

He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.
Apt 2:1-4

...
kastettiin Pyhällä Hengellä ja he näkivät tulenlieskoja

Pyhällä Hengellä ja tulella!

puhutaan herätyksen tuulista seudulla mutta myös herätyksen syttymisestä, Hengen tulestaToinen vertauskuva:

Jeesus esitti heille toisen vertauksen taivasten valtakunnasta: "Mies kylvi peltoonsa hyvää siementä. Mutta kun kaikki nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni pois.

Kun vilja nousi oraalle ja alkoi tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli näkyviin. Työmiehet menivät silloin isäntänsä luo ja sanoivat hänelle: 'Herra, etkö sinä kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikkaviljaa?'

Isäntä sanoi heille: 'Se on vihamieheni työtä.' Miehet kysyivät silloin häneltä: 'Tahdotko, että menemme kitkemään sen pois?' 'En', hän vastasi, 'te voitte rikkaviljaa kootessanne nyhtää sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti.

Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle: Kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Mutta vehnä korjatkaa aittaani.'"
Mt 13:24-30Jeesus - liekinheitin!

"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään.

Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi.
Joh 15:5-6Sitten Jeesus lähetti väkijoukon pois ja meni sisälle. Opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon rikkaviljasta."

Hän vastasi heille:
"Mies, joka kylvi hyvää siementä, on Ihmisen Poika.

Pelto on maailma.

Hyvä siemen tarkoittaa niitä, jotka kuuluvat taivasten valtakuntaan, rikkavilja niitä, jotka ovat Paholaisen vallassa.

Paholainen, joka kylvi rikkaviljaa, on Saatana, elonkorjuu on maailman loppu, ja korjuumiehet ovat enkeleitä.

Niin kuin rikkavilja kootaan ja hävitetään polttamalla, niin tapahtuu maailman lopussa.

Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja harjoittavat vääryyttä.

Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin, ja siellä itketään ja kiristellään hampaita.

Mutta Jumalan omat loistavat silloin Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko.

Jolla on korvat, se kuulkoon!
Mt 13:36-43Matteuksen evankeliumin antama selitys Jeesuksen vertaukselle luetaan usein huolimattomasti.

Ei tässä puhuta mitään pakanoista, ulkopuolisista, vaan omasta joukosta.

Niistä jotka ovat valtakunnan lapsia ja näyttävät aivan omalta porukalta, ja ovat kuitenkin Paholaisen vallassa (KR 1992 tulkitseva käännös).

"Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset."
Mt 13:38 KR 1938

tämä käännös on tarkkaMatteuksen evankeliumissa Jeesuksen sanoissa esiintyy eniten ilmaus Gehenna (gee bne hinnom, Hinnomin poikien laakso)

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita,ja sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen'!

Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat.
Täyttäkää siis te isäinne mitta.

Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? (gehenna)
Mt 23:33 KR 1938Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion?
Mt 23:33 KR 1992

Uusi käännös käyttää sanaa "kadotustuomio"

mutta alkutekstissä on kyllä tuo sana Gehenna, jonka vanhemmat kirkkoraamatut kääntävät sanalla helvetti.

"Sana helvetti on tullut suomen kieleen muinaisruotsista, jossa sana Hel-vite viittaa manalan valtiattaren Helin rangaistukseen.

Sana on siirtynyt useisiin eurooppalaisiin kieliin skandinaavisen mytologian kautta (esimerkiksi englannin hell, saksan Hölle)."
suomalainen wikipediaUuden testamentin aikana juutalaiset eivät tahtoneet enää polttaa rikollisen ruumista, koska sillä on merkitys kuolleiden ylösnousemuksessa

(muuten suomalainen wikipedia sanoo virheellisesti että: "Juutalaisuudella ei ole selkeää helvettikäsitettä eikä tuonpuoleista". Tämä oli saddukealaisten juutalaisuutta, fariseukset kyllä uskoivat - ja uskovat - ylösnousemukseen.)

tuomitun suuhun kaadettiin sulaa metallia, sisukset paloivat mutta ruumiin talo säilyi ulkoisesti eheänä.Palestiinaa Jeesuksen aikana hallinneessa Rooman imperiumissa ihmisten polttaminen oli rangaistusmuoto.

Polttohautaus oli myös kunniallinen tapa esimerkiksi juuri Kartagossa, jossa tuohon aikaan edelleen jatkui lasten polttaminen Molokille.

monet Jeesukseen uskovat poltettiin elävältä roviolla.

keisari Nero antoi valaista Via Appiaa ristiinnaulittujen ihmisten palavien ruumiiden soihduilla.Jeesuksen sanat ihmisen polttamisesta liittyvät selkeästi tuonpuoleiseen, maailmanloppuun ja sen jälkeisiin aikoihin.

Esimerkiksi vertaus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta.

"Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan (Haades) tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten.

Silloin hän huusi: 'Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.'
Lk 16:22-24 KR 1992Aivan hurjat ovat Jeesuksen sanat viimeisellä tuomiolla Matteuksen evankeliumissa

"Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen.

Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.'
Mt 25:41-43 KR 1992saatamme protestantteina lukea tämän kohdan opillisin painotuksinemme väärin...

Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. Te ette yksin uskossa luottaneet sanaani armosta, jonka olen ansainnut ja sovittanut syntinne, vaan yrititte omalla vanhurskaudellanne tästä tuomiosta selvitä.

ei-Matteus 25:41-42Kansakuntien tuomiolla vasemmalla puolella olevat ihmiset poltetaan.

Mutta kyseessä ei ole tämä meille tuttu tuli, joka palaa ja polttaa poroksi ja sammuu, eikä tämä meidän ajallinen ruumiimme, joka vanhan Aadamin tavoin multaan murenee ja maaksi jälleen tulee.


Kyseessä on kuoleman jälkeen, ylösnousemuksessa annettu hengellinen ruumis, joka on kuolematon.

kyseessä on Saatanalle, joka on henkivalta, ja hänen enkeleilleen, joilla ei ole ruumista, valmistettu nuotio, joka ei sammu.

Kyseessä on Raamatun kirjoittajien yritys kertoa Jeesuksen sanoin, mitä sanat eivät riitä kertomaan.Ihmisten polttaminen on siis keskeinen aihe Uudessa testamentissa.

Johannes kertoo, että Messiaan puimatantereella käy jytinä ja Messias polttaa ruumenet sammumattomassa tulessa

"Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen."
Mt 3:10

nämä kaadettavat puut ovat ihmisiä, jotka heitetään tuleen.


Jeesuksen vertauksessa rikas mies on Haadeksessa tuskassa ja lieskoissa.

Jeesuksen vertauksessa Hänestä irtoavat haarat kuivuvat ja poltetaan tulessa.

Jeesuksen vertauksessa Hänen valtakunnastaan kootaan tuomion päivänä kaikki ne ihmiset, jotka tekevät pahaa, ja heitetään tuleen.

Jeesuksen vertauksessa kansojen tuomiosta vasemmalla puolella olleet ihmiset heitetään tuleen.Uuden testamentin ja koko Raamatun viimeisessä kirjassa leiskuu toden teolla

kaiken ihmiskuntaa kohtaavan kirouksen ja vitsauksen ja liekkien ja sairauksien ja hengellisten eksytysten ja haureuden jälkeen

nainen poltetaan

Tämän jälkeen kuulin taivaasta mahtavan äänen, ikään kuin suuri kansanjoukko olisi laulanut:

-- Halleluja!
Pelastuksen tuo meidän Jumalamme,
hänen on kirkkaus ja voima.
Oikeat ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa. Hän on tuominnut suuren porton, joka turmeli maailman iljetyksillään, hän on kostanut portolle palvelijoidensa veren.

Taas kuului ääni:

-- Halleluja! Porton roviosta nousee savu aina ja ikuisesti.

Kaksikymmentäneljä vanhinta ja ne neljä olentoa heittäytyivät kasvoilleen Jumalan eteen ja osoittivat kunnioitustaan hänelle, joka istuu valtaistuimella. He sanoivat:

-- Aamen. Halleluja!


Ilm 19:1-4Saatana, Jeesuksen vihollinen saa lopullisen rangaistuksensa:

Kun tuhat vuotta tulee täyteen, päästetään Saatana vankilastaan, ja se lähtee liikkeelle, kiertää maan neljä kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin Gogin kuin Magogin ja kokoaa kansat sotaan, ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa. Ne nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin.

Mutta taivaasta iskee tuli, ja se tuhoaa ne kaikki.

Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti.


Ilm 20:7-10 KR 1992Ja sitten ihmisiä poltetaan

aivan Raamatun viimeisillä lehdillä lukee:Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä pakenivat maa ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkeäkään.

Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan.

Meri antoi kuolleensa, Kuolema ja Tuonela antoivat kuolleensa, ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan.

Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema: tulinen järvi.

Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen.

Ilm 20:11-15 KR 1992

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti