sunnuntai 6. helmikuuta 2011

Joonan merkki

Mitään merkkiä ei anneta Markuksen evankeliumissa! Lakia tarkasti noudattamaan pyrkiviä fariseuksia tuli pyytämään Jeesukselta "profeetan merkkiä", varmaan jotain ihmettä, että he uskoisivat.

Näin he koettelivat (kiusasivat) Mestaria.

....
Fariseuksia tuli väittelemään Jeesuksen kanssa. He vaativat häneltä merkkiä taivaasta pannen näin hänet koetukselle.

Jeesus huokasi syvään ja sanoi:
"Miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Totisesti: tälle sukupolvelle ei merkkiä anneta."

Ja hän jätti heidät, astui taas veneeseen ja lähti vastarannalle.
Mk 8:11-13
....

Ei mitään merkkiä - bye bye - ja veneen vana vaan jäi järvelle, kun se lähti kauas pois vastarannalle vieden Jeesuksen mukanaan.Luukkaan evankeliumissa on Joonan merkki. Jeesusta kiusaavia fariseuksia ei mainita:

Kun ihmisiä tuli yhä lisää, Jeesus alkoi puhua heille:

Tämä sukupolvi on paha sukupolvi. Se vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin Joona oli merkki niniveläisille, niin on Ihmisen Poika oleva merkkinä tälle sukupolvelle.

Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven ihmisten kanssa ja langettaa heille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo!

Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona!
Lk 11:29-32


Luukas selittää "Joonan merkin" kytkemällä sen jatkoon:

katsokaa, kuinka jopa pakanat kuulivat Jumalan sanan, Saaban kuningatar tuli Salomon luo, niiniveläiset tekivät parannuksen Joonan saarnasta, ja Jeesuksen oma sukupolvi torjuu hänet - katso, tässä on enemmän kuin Salomon viisaus ja enemmän kuin Joonan saarna!

(ei mitenkään turhan vaatimaton sana Jeesukselta! itsetuntonsa oli kohdallaan kyllä)

hiukka arvoitukselliseksi Luukkaan kertomuksessa kuitenkin jää, miksi juuri Joonan merkki?

miksei vaikkapa Salomon merkki?

asiaa voimme pohtia.

niin näyttää Matteuksen evankeliumin tallentaman kertomuksen lähde tehneen!Matteus kertoo Markuksen tavoin Jeesuksen testaamisesta, mutta tässä versiossa Mestari vastaa, viitaten sekä ihmisen kykyyn ennustaa säätä että Joonan merkkiin.

...
Jeesuksen luo tuli 0fariseuksia ja saddukeuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja pyysivät häntä näyttämään merkin taivaasta.

Mutta Jeesus vastasi heille: "Illalla te sanotte: 'Tulee kaunis ilma, kun taivas ruskottaa', ja aamulla: 'Tänään tulee ruma ilma, sillä taivas on synkän ruskottava.' Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkejä.

Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki."

Hän jätti heidät siihen ja lähti pois.
Mt 16:1-4Arvoituksellista - mikä ihmeen Joonan merkki?

No - Matteuksella on sama tapahtuma kerrottuna toiseen kertaan, ja nyt saamme tuon kuuluisan selityksen mikä Joonan merkki:Silloin muutamat lainopettajat ja fariseukset sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, anna tässä meidän nähtemme merkki!"

Mutta Jeesus vastasi heille:

"Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki.

Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona!

Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettaa sille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo!
Mt 12:38-42


Tässä kohdassa ovat mukana Luukkaan evankeliumin elementit

Fariseukset tulevat koettelemaan Jeesusta "näytä meille merkki!"

sellaista kuningas Herodeskin halusi vangitulta Jeesukselta, kuin joltain pelleltä tai taikurilta


Tämän kuultuaan Pilatus kysyi, oliko mies galilealainen.

Saatuaan tietää, että Jeesus oli Herodeksen hallintoalueelta, hän lähetti Jeesuksen Herodeksen luo, sillä tämäkin oli niinä päivinä Jerusalemissa.

Herodes ilahtui kovin nähdessään Jeesuksen, sillä hän oli jo pitkään halunnut tavata hänet. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja toivoi, että tämä tekisi hänen nähtensä jonkin ihmeteon.

Hän kyseli Jeesukselta kaikenlaista, mutta Jeesus ei vastannut hänelle mitään.

Ylipapit ja lainopettajat, jotka olivat paikalla, syyttivät Jeesusta kiivaasti.

Herodes ja hänen sotilaansa alkoivat nyt kohdella Jeesusta halveksuvasti. Herodes teki Jeesuksesta pilkkaa puettamalla hänet komeaan pukuun, ja sitten hän lähetti Jeesuksen takaisin Pilatuksen luo.

Tuona päivänä Herodeksesta ja Pilatuksesta tuli ystävät; siihen saakka he olivat olleet vihoissa keskenään.

Lk 23:6-12Yhteenveto tähänastisesta:

Joonan merkki mainitaan Matteuksessa ja Luukkaassa.

Matteus ja Luukas esittävät Joonan merkin ilman suoraa selitystä samassa tilanteessa, jota Markus kuvaa kovin tylysti - Jeesus vain lähti veneellä pois kieltäytyen antamasta mitään merkkiä vallastaan.

Matteuksella on sama kertomus kuitenkin toiseen kertaan, ja siinä on lisättynä erikoinen selitys Joonan merkille:

"Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki.

Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä."
Mt 12:39-40


Joonan merkki herättää oman tieteellis-teknisen aikakautemme ihmisen mielessä ainakin kolme asiallista ongelmaa.

Koetan tässä vastata näihin väitteisiin tässä parhaani mukaan - anna sinä itse omat vastauksesi parhaasi mukaan!

1. Emme tunne sellaista Joonan kirjassa mainittua kalaa, joka voisi ihmisen niellä ja on mahdotonta, että joku eläisi jonkun sellaisen vatsassa.

2. Meillä ei ole mitään tietoa siitä, että joku juutalainen olisi assyrialaisaikana saarnannut Herran nimessä parannusta Niinivessä ja siellä olisi sellaiseen ryhdytty.

3. Joonan merkin tulkinta Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ei ole alkuperäinen "Jeesuksen sana" vaan myöhempi alkuseurakunnan antama tulkinta.


1. Joona ja kala

Merimiehet koettivat vielä soutaa laivan takaisin rantaan mutta eivät onnistuneet, sillä myrsky heidän ympärillään yltyi yhä vain kovemmaksi. Niin he huusivat Herraa ja sanoivat:
"Oi Herra, älä anna meidän tuhoutua tämän miehen takia! Vaikka hän olisikin syytön, älä vedä meitä vastuuseen hänen hengestään. Sinä, Herra, olet tehnyt, niin kuin itse tahdoit!"

Sitten he tarttuivat Joonaan ja heittivät hänet mereen.

Meren raivo laantui heti. Miehet pelkäsivät ja kunnioittivat nyt Herraa, uhrasivat hänelle teurasuhrin ja tekivät pyhiä lupauksia.

Mutta Herra pani suuren kalan nielaisemaan Joonan. Joona oli kalan vatsassa kolme päivää ja kolme yötä.
Joona 1:13-17 (2:1)

Kirjoittanut: MikkoL, 06.02.2011 06:06

[Vastaa tähän viestiin] [Lähetä viesti kirjoittajalle] [Kommentoi] [Poista]

Heprealaisessa alkutekstissä on sanat דג גדול dag gadol, suuri kala.

KR 1992 kääntää
"Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä."
Mt 12:40

Myös Mannisen komitea käänsi Mt 12:40 "meripedon vatsassa"

Biblia kääntää "valaskalan vatsassa"

Alkutekstissä on κῆτος ketos
se tarkoittaa kalaa, jolla on suuri kita saalistamista varten, kreikassa myös "valas"

muistetaan kuitenkin, että valas ei ole kala vaan nisäkäs!
Kohtaan 1. siis sanomme, että aikamme luonnontiede ei tunne Välimeren alueelta (eikä varmaan mualtakaan) "suurta kalaa", joka voisi niellä ihmisen.

Aikamme käsityksen mukaan kukaan ihminen ei voi elää kolmea vuorokautta jonkun elukan mahassa.Kohtaan 2. - että meillä ei ole minkäänlaista viittausta Assyrian ja Babylonian lähteissä suureen parannuksen päivään heprealaisen profeetan saarnan seurauksena - sanomme Aamen.

emme toki tunne kaikkia lähteitä, mutta Joonan kirjassa kuvattu tapahtuma saattaa olla kirjallinen tehokeino, joka ei viittaa todelliseen historiaan.


Kohtaan 3. - että kakkosversio Matteuksen evankeliumissa vaikuttaa kirjallisuuden tutkimuksen perusteella "epäperäiseltä" eli myöhemmin alkuseurakunnassa lisätyltä tulkinnalta Jeesuksen arvoituksellisiin sanoihin sanomme Aamen.

tämä on totta, näin näyttää lähdetutkimuksen valossa asia olevan.

Mutta!

ja tämä on se tärkeä mutta suhtautumisessamme Raamattuun.

Meille on "annettu" teksti ja saamme sitä tutkia niin paljon kuin tahdomme ja kykenemme myös kirjallisuuden tutkimuksen ja perinnetutkimuksen menetelmin, vertaillen ja pilkkoen ja yhdistellen.

Vaan meille on "annettu" teksti, ja saamme sen annetulla tasolla siihen seurakunnassa tyytyä, yrittämättä tunkeutua sen taakse jonkin tutkijoiden luoman "historiallisen Jeesusksen" luokse.

tätä juuri tarkoitan, että Raamattu on sekä jumalallinen että inhimillinen kirja Khalkedonin paradoksin tapaan - juuri tällaisena.Joonan merkki ekassa merkityksessä jää jotenkin vajaaksi (tässä on enemmän kuin Joona).

Joonan merkki tälle pahalle sukupolvelle on valtavan väkevä.

Toki ihmiset ovat nauraneet ja ivailleet Joonan kirjan sanomaa, eikä joitain Raamattuun uskovia lukuunottamatta monikaan sitä aivan ota todesta.

Porgy ja Bess sisältää mainion epäilevän laulun "It ain't necessarily so!" joka kuvaa tuota Raamatun ihmeisiin liittyvää skeptisyyttä, epäilyä.

niin tuttua meille kaikille.Mutta tässä on enempi kuin joku vanha kalavale, johon Jeesuksen kuolema ja hautaaminen liitettäisiin.

Uuden testamentin kirjoitukset suhtautuvat kuolemaan aivan toisella tavalla, kuin luonnollinen ihminen.

Luonnolliselle ihmiselle totuus on, että ei tommosia kaloja ole ja koko Joonan kertomus on huuhaa palkinnon arvoinen.

Luonnolliselle ihmiselle totuus on, että mihin puu kaatuu, siihen se maatuu.

Kuolemaan päättyy ihmisen elämä, ei elämästä selviä hengissä.

Nirri lähti, silmät sulkeutuivat, sydän lakkasi sykkimästä, aivot kuolivat, koko ihmisen systeemi pysähtyy ja elämän sijasta on kuollut ja kuopattu (tai poltettu tai hukutettu)

Luonnollisen ihmisen - ja me kaikki olemme luonnollisia ihmisiä, kuolevaisia - näkökulmasta Jeesus on kuollut ja kuopattu.

Kuolleet miehet eivät kävele mihinkään haudastaan.Uuden testamentin kirjoituksissa kuolema ei suinkaan ole tällainen lopullinen lahoaminen ja maatuminen, jossa ihminen - tai eläin tai kasvi tai hyönteinen tai lintu tai kala - lakkaa elämästä ja kuolee.

Uudessa testamentissa kuolema ei ole sen luonnollisempi asia kuin Joonan kala.

Kuolema on aktiivinen voima, ihmisen vihollinen, jota katsotaan kirjoituksissa Jumalan näkökulmasta.

Jumala lähetti suuren kalan nielaisemaan Joonan, joka oli viskattu mereen hukkumaan, ja itse asiassa tuo kala pelasti Joonan ja hän sitten tallusteli kiltisti Niiniveelle saarnaamaan.

Jeesuksen kuollut ruumis laskettiin maan poveen, rikkaan miehen omistamaan kalliohautaan, johon ketään ei oltu vielä haudattu.

Hän oli maan povessa kolme vuorokautta, mutta ei vihollisen vankina vaan Elämän Herrana.Kuolema - viimeinen Vihollinen - ei ottanut Jeesuksen henkeä, vaan Hän antoi henkensä.

Lääketieteen käsityksen mukaan ristiinnaulittu kuolee tukehtumalla. Roikkuessaan noin käsistään ihmisen pallea väsyy eikä jaksa enää hengittää. Ellei jalkoihin voi tukeutua, tukehtumiskuolema tulee noin puolessa tunnissa.

voit kokeilla - riipu ristiinnaulitun asennossa puoli tuntia tukematta jalkojasi mihinkään.

sen tähden ristiinnaulittujen sääriluut rikottiin, etteivät he voi nousta jalkojensa varaan ja kuolema - ei lainkaan armollinen - tulee nopeasti.Evankeliumit kertovat sen sijaan, että Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.

Risti ei sitä ottanut.

jos olet joutunut seuraamaan keuhkosyöpään kuolevan lähtöä, hän ei huuda, ei pysty hengittämään.

Tarkoitan tässä sitä, että Kuolema ei ottanut Elämän Herran henkeä, vaan Jeesus astui kuolemaan.

"kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin""Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä."
Markus 15:37

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσε.

alkutekstissä on afeis fonen megalen

megafoni!

ex-epneuse - hengitti ulos, antoi henkensäMutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä.
Mt 27:50

Ja Jeesus huusi kovalla äänellä: "Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni." Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran.
Lk 23:46

Jeesus joi viinin ja sanoi: "Se on täytetty." Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.
Joh 19:30Joonan merkki vertaus Matteuksessa ei tarkoita kuoleman hetkeä vaan hautaa - niinkuin kalan vatsassa niin Ihmisen Poika on maan povessa kolme päivää ja yötä.

mutta tahdon korostaa, että tässä on enemmän kuin Joona!

kuolema on kuin suuri kala, meripeto, joka nielee Ihmisen Pojan - ja me kaikki kuljemme tuon tien.

Hautaan päättyy elämämme, oli se sitten kalliohauta, uurna tai järven tai meren pohja.

Mutta tämä hauta ei ole meille kristityille enää luonnollisen ihmisen kokema pelottava, kylmä kuolema, kuoleman nieleminen kauhu ja edessä pimeä ja inhottava kalan vatsa.

vaan Jeesus on kulkenut sen tien, Hän on astunut alas "infernaan", helvettiin, Tuonelaan, ja saarnannut sielläkin mokoma!

Jumalan Pojan surmaamisesta riemuinnut Saatana huomasi, että ups! joku on murskannut minun pääni.

Kuolema on nielty.

Jeesus nieli ison kalan

Voitto on saatu

Kuolema, missä on sinun voittosi, missän on sinun otasi Manala?

ja Ilmestyskirja kertoo että kun vihollisista viimeinen lopulta voitetaan, Kuolema vihollinen heitetään tuliseen järveen.Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema: tulinen järvi.

Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen.
Ilm 20:14-15

...

joten kun kohtaat ihmisen, jota askarruttaa Joonan merkki, toivon että näistä mietteistä olisi jotain apua sinulle.

kun kohtaa ihmisen, jota naurattaa kertomus Joonasta ja kalasta ja Niinivestä, anna hänelle suurempi naurun aihe - jos tämmöinen puhe häntä naurattaa.

katso - tässä on enemmän kuin kala vale

tässä on enemmän kuin Joona!

vaan usko ei ole jokamiehen...Riemuitsemme yhdessä ortodoksien ja koko kristikunnan kanssa

Kristus nousi kuolleista,
kuolemalla kuoleman voitti
ja haudoissa oleville elämän antoi!

Kristus nousi kuolleista,
kuolemalla kuoleman voitti
ja haudoissa oleville elämän antoi!

Kristus nousi kuolleista,
kuolemalla kuoleman voitti
ja haudoissa oleville elämän antoi!

Amen, Halleluja!


Virsi 82
On ehtoo jo,
ja aurinko
jo laski murheessansa.
Ristinpuusta otetaan
Jeesus kuoltuansa.

En tuskatta
voi katsella
nyt hautaamista Herran.
Rakkaat kasvot kohdata
saanko vielä kerran?

Näin kärsivää,
näin lempeää
ei ollut ketään toista.
Herran suu on vaiennut,
kasvot eivät loista.

Hän runneltu
ja surmattu
on syntieni tähden.
Kuinka nyt en itkisi
tuomioni nähden?

Vaan kuollutta
kun Jeesusta
katselen verissänsä,
häntä kiitän, ylistän
aina rististänsä.

Ah Herrani,
suo armosi,
suo minun luottavasti
kuolemaasi turvata
kuolemaani asti.

säk. 1 Friedrich von Speen kokoelmassa 1628,
säk. 2–6 Johann Rist 1641.
Suom. Elias Lönnrot 1874.
Virsikirjaan 1886.
Uud. komitea 1984.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti