torstai 14. helmikuuta 2013

Israelin Jumala haastaa biologi Jerry Coynen

Drosophila sp. Jumalan ihmeellinen pieni luomus!
Kuva wikimedia

[Alussa saanen kertoa, että torjun sekä amerikkalaisen fundamentalisen kreationismin pseudo-tieteelliset väitteet - etenkin Answers in Genesis valheet - ja myös Älykkään Suunnittelun perusteet. Joku on viisaasti sanonut "Jumala ei insinöörin tavoin suunnitellut minua, Hän rakasti minut olemaan."  Teksti on käännös Phos to alethinon blogissa olevasta kirjoituksestani]

Professori Jerry Coyne haastaa usein Jumalaan uskovia ja väittää, että vain luopumalla sellaisista vääristä perusteista on mahdollista tehdä aidosti tieteellistä tutkimusta evoluutio biologian alalla.

Mutta entä jos Israelin Jumala, joka on ainoa todellinen Jumala, haastaisikin vuorostaan Jerry Coynen? Se voisi olla jotain tällaista Hänen sanansa valossa

Ensimmäinen kohta
Olet mielestäsi viisas, mutta todellisuudessa olet tyhmä, kun et ylistä Jumalaa Luojana and palvot sen sijaan ihmisyyttä, elotonta ainetta ja ylistät pakanallista Onnetar Sattumaa antaen hänelle ratkaisevan merkityksen sille, että olet mikä olet.
Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi, ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin..
Room 1:21-23
Toinen kohta
Kieltäessäsi Jumalan luomistöiden hyvyyden suljet itsesi - ja ne jotka sinua kuulevat - 1800-luvun mekanistisen maailmankuvan pimeään laatikkoon, josta puuttuu todellisen luomisen ilo, vapaus ja mielikuvituksellisuus.

Esimerkiksi Israelin Jumala näki hyväksi, että kasvullisuus on suurelta osin vihreää eikä vaaleanpunaista tai mustaa (punertava tai musta olisivat kasveille tehokkaampia värejä tallentamaan valon energiaa).  Klorofylli esiintyy ensimmäisissä maapallolta tunnetuista elämänmuodoista - syanobakteereissa - ja torjuu tieteelle tuntemattomasta syystä vihreän aaltopituuden. Meille ihmisille tämä on ihana asia, sillä sen tähden luonto on niin kauniin vihreä.  Ihmisetkin tietävät tänään että syanobakteerit eivät ole jokin sattumanvarainen elämän alkumuoto vaan ne ovat olennaisia kaikelle elämäelle maapallolla, koska ne alkoivat kärsivällisesti pumpata happea ilmakehään.
Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä." Ja niin tapahtui. Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kolmas päivä.
1 Ms 1:11-13
Kolmas kohta
Kieltämällä Israelin Jumalan osuuden elämän kehityksessä ja kaikkeuden luomisessa seuraat 1800-luvun darwinistien viitoittamaa tietä heidän kiistäessään G.W.F. Hegelin idealistisen Weltgeist. Kovaksikeitetyt darwinistit ja marksilaiset omaksuivat Hegelin filosofian, mutta projisoivat prosesseja ajassa vievän absoluuttisen Maailmanhengen elottomaan Aineeseen. Jotenkin, kukaan ei tiedä miten kun ei uskota edes Kaikkitietävään Jumalaan, Aine ajaa eteenpäin elämänmuotojen evoluutiota tai ihmisen sosiaalisen yhteisön kehittymistä historian kuluessa. Sen enempää pähkäilemättä he väittävät Demokritoksen kanssa että Vain Aine merkitsee (only Matter matters)  ja toivottavat persoonattomasti Olkoon Voima kanssasi (may the Force be with you). Tämä sydänten pimentyminen näkyy keskenään sisäisessä yhteydessä olevissa Hegelin jälkeisissä ismeissä, evolutionismissa ja kommunismissa. (Nämä materialistisen ateismin ismit eivät ole sama asia kuin tieteellinen evoluutio biologia sosiologia).
Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
Room 1:21 
Neljäs kohta
Ateistina olet tiedemiehenä tutkinut tuota ihmeellistä pientä luomusta, hedelmäkärpästä. Tällä hyönteisellä on kunniapaikkansa Genetiikan Kuuluisuuksien Salissa (Hall of Fame of Genetics) koska sen nopea lisääntymisvauhti tekee siitä erityisen hyvin soveltuvan kohteen genetiikan tutkimukseen.

Henkilökohtaisen kristittynä itävaltalainen munkki Gregor Mendel tutki periytymiseen liittyvää säännönmukaisuutta viljelemällä herneitä luostarin puutarhassa. Myös herneillä on paikkansa tuossa kuuluisuuksien hallissa, Hall of Fame of Genetics.

Vastoin väitettäsi, sen enempää oma ateismisi kuin Mendelin kristillisyys ei vaikuta mitenkään olennaiseti genetiikan tarkkojen luonnonlakien tutkimukseen. Juutalainen, kristitty, ateisti, mormoni, hindu tai muslimi voi tutkijana paneutua laboratoriossaan Israelin Jumalan töiden tutkimiseen ja tehdä tieteellisiä löytöjä käsillä olevasta todistusaineistosta. Uskonnollisen taustan aiheuttama ero ei ole metodeissa eikä tieteellisissä johtopäätöksissä vaan pikemmin tutkijan omassa sydämessä. Monoteistisen uskon omaavat ylistävät Jumalaa Hänen ihmeistään eivätkä suostu kieltämään Jumalan osuutta kaikkeuden Luojana tai palvomaan epäjumalia  (Tietenkin on totta, että uskonnollinen katsomuis - tai sen puute - voi värjätä tieteellistä työskentelyä. Silloin on kyseessä huono tieteenteko. Sellaiset tendenssit näkyvät helposti ja kollegat ne havaitsevat ja korjaavat, missä siihen on tarve.)

Viides kohta 
Kiellät Kirjoitukset ja erityisesti Genesiksen ensimmäisen luvun, jossa Jumala väittää luoneensa kaiken - sinut mukaanlukien. Ja kuitenkin eräs tärkeimmistä julkaisuistasi keskittyy nimenomaan siihen aiheeseen, jonka Israelin Jumala sanoo olevan niin keskeinen elämän luomisessa - lajiutuminen (speciation)!

Hepreankielen käsite Raamatussa on leminehu joka tavallisesti käännetään "lajiensa mukaan". Lajiutuminebn on vahvasti esillä Ensimmäisen Mooseksenkirjan ensimmäisessä luvussa ja sinä olet saavuttanut hienoja tuloksia tutkimalla ja opettamalla juuri tätä aihetta.
Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä." Ja niin tapahtui. Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kolmas päivä.
Genesis 1:11-13 NIS
The origin of species was the main issue driving Charles Darwin in his revolutionary study of the nature. How can we best understand the biodiversity in Galapagos Islands without referring to supernatural intervention as was done on the basis of the world view of his times.

Lajien synnyn selittämiseksi Darwin kuvasi luonnonvalinnan mekanismin ja loi näin erään kaikkien aikojen vaikuttavimman tieteellisen teorian. Jatkat hänen jalanjäljissään painien lajiutumiseen liittyvien erityisten kysymysten parissa - miten lajit kehittyvät, eriytyvät, ja itsenäistyvät niin etteivät ne enään risteydy keskenään. 150 vuotta lajien synnyn tutkimusta ei ole vieläkään tuonut ratkaisevia vastauksia ja leminehu teeman tutkimus jatkuu biologian ja genetiikan alueilla kirjassasi kuvaamalla tavalla.

Kuudes kkohta
Kiistät ihmisen erityisaseman maapallon elävien keskuudessa ja uskovien näkemyksen, että ihminen olisi jotain muuta. Loogisesti ajatellen väität, että ihminen on vain yksi laji muiden joukossa elämän suuressa kehityksessä. Katsot, että ihminen kehittyi sattumalta kohtua kantavien nisäkkäiden joukosta ja olet itsekin onnellisesti käyneen mutaation sarjan tuottama tulos.

Israelin Jumala sanoo, että olet väärässä. Hän antaa kaksi kiistämätöntä ja melko yllättävää seikkaa, jotka erottavat ihmisen muusta luomakunnasta ja tekee meistä mahtavan prototyypin, Kaikkivaltiaan Jumalan itsensä kuvia.
Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu."
1 Ms 1:26-28 


 • kaiken luodun elämän valtias 
 • seksuaalisuus ja hedelmällisyys


 • Et voi kiistää, että ihminen on valloittanut koko planeetan, johon hänet on luotu asumaan ja vallitsemaan ja että ihminen on menestynein kaikkien korkeampien elämänmuotojen joukossa halliten maalla, merellä ja ilmassa. Vae victis!

  Toinen ihmisyyden olennainen piirre - seksuaalisuus - julistetaan Raamatun jakeessa yllättäen jumalalliseksi. Tällä tavoin, miehenä ja naisena, ihminen "on kuin me".

  Tieteellisen biologian edustajat tietävät paremmin kuin kukaan, miten äärimmäisen merkittävä ja kaikkea orgaanista elämää hallitseva seksuaalisuus on. Miten ratkaisevaa sukupuolisuus on elämän kehitykselle, lajien muodostumiselle, elämänmuotojen muuttumiselle ja sopeutumiselle, parhaiten säilymiselle elämän taistelussa.  Seksuaalisuus on elämää ajava voima, mutta kahden sukupuolen olemassaolo on erittäin vaikea selittää sattumanvaraisen mutaation ja ympäristön aiheuttaman paineen perusteella. Sinä teet parhaasi selittääksesi seksuaalisuuden kehittymisen käytössäsi olevalla tieteellisellä apparaatilla, jonka perustana on luonnonvalinta. Mutta tehtäväsi ei ole helppo.

  Miksi Jumala määrittelee ihmisen jumalallisuuden siinä, että tämä on mies ja nainen?

  No, tämä on merkittävä teologinen ja filosofinen keskustelu ihmisyydestä, jonka sivuutat, koska et kuuntele mitä Jumala puhuu. Jumalan asettama haaste on tässä haastava ja tutkimisen arvoinen - mikä erottaa ihmisen sekusaalisuuden ja lisääntymisen muusta elämästä, jonka Jumala on luonut?

  Seitsemäs kohta 
  Kieltämällä Jumalan kiellät itseltäsi mahdollisuuden päästä rauhaan teoistasi rest in peace (R.I.P.)

  Sillä täytettyään luomistyönsä kuudessa päivässä, Israelin Jumala lepäsi ja sai hyvin ansaitun sapatin rauhan Sabbath Shalom. 

  Jumalallinen lepo töistä on ainoastaan mahdollista saada Jumalan armosta niille, joille Hän tahtoo sen antaa. Kuinka sitten ne, jotka eivät edes etsi Jumalaa, voisivat levätä teoistaan tämän elämän jälkeen (sillä elämä ei ole yksiulotteinen)?

  Haudatessaan kuolleensa kristityt rukoilevat dona eius requiem. Tämä on pyyntö, että Israelin Jumala antaisi poisnukkuneelle iankaikkisen rauhan. Rukous osoittaa, ettei edes uskovien parissa pidetä itsestään selvyytenä tai automaattisena, että tämä rauha annetaan. Requiem on kokonaisuudessaan rukouse, että Jumala ei vain antaisi rauhaa vaan vieläkin enemmän - että Jumala ei karkottaisi ihmistä läsnäolostaan ikuiseen pimeyteen vaan ottaisi kuolleen luokseen ikuiseen valoon.

  Requiem aeternam dona eis, Domine,
  et lux perpetua luceat eis.
  Te decet hymnus, Deus, in Sion,
  et tibi reddetur votum in Jerusalem.
  Exaudi orationem meam,
  ad te omnis care veniet.
  Requiem aeternam dona eis, Domine,
  et lux perpetua luceat eis.  Rukous 
  Jotain tällaista Jumala saattaisi sanoa biologi Jerry Coynelle sen perusteella, mitä on kirjoitettu. Israelin Jumala sanoo vielä paljon muutakin - nämä seitsemän kohtaa perustuvat ainoastaan yhteen ainoaan lukuun aivan Raamatun alussa.

  Tätä rukoilemme Jerrylle ja itsellemme ja meille kaikille  - että silmämme ja sydämemme saisivat aueta uskossa näkemään Jumalan tekojen majesteettista suuruutta Luonnossa ja että saisimme ottaa vastaan uskon Kirjoituksissa ilmoitettuun Israelin Jumalaan, joka on ainoa todellinen Jumala. Ennenkuin on liian myöhäistä

  Kyrie, eleison.
  Christe, eleison.
  Kyrie, eleison.
  Amen

  2 kommenttia:

  1. Saaneen toistaa yhtä mieliajatustani joka tuosta ylläolevasta tekstistä tulee mieleen:

   Luomakunta on ilmoitus. Luomakuntaa tutkitaan tieteiden avulla. Siis tieteet ovat toinen tapa tehdä teologiaa lähtien tästä ilmoituksen toisesta muodosta, maailmankaikkeudesta ja sen asukkaista.
   Tämän teologian kieli on erillaista verrattuna Raamatuntutkimukseen mutta tulos on sama .

   Tietomme luomisen ihmeellisyydestä kasvaa ja ruokkii henkemme tarvetta ymmärtää Luojaa ja olla yhteydessä häneen, miten hän sitten itsekullekin ilmestyy..

   VastaaPoista
  2. Ajattelen kiitollisena Jumalalle samaan tapaan. Pelkko ja ahdistus tieteen parissa katoaa ja ihmettely kasvaa.

   Yleinen ilmoitus, jossa Jumala puhuu kaikille ihmisille luonnossa, historiassa

   VastaaPoista