keskiviikko 27. helmikuuta 2013

Jeesuksen veri

Muuttuneet ajat ja uskomukset
Paljon on vettä virrannut Jordanissa siitä, kun Johannes siellä kastoi Jeesuksen. Ajat ovat muuttuneet, sivilisaatiot vaihtuneet, tietoa ja oppia tullut paljon lisää ja kuitenkin monella tavoin ihminen on perusteellisesti sama kuin apostolien aikaan.

Nyt käynnissä oleva keskustelu riivaajista, pahoista hengistä, on osaltaan tällainen kahden eri kulttuurin törmäys - Uuden testamentin ajan ihmiset kantoivat sairaita omaisiaan ja riivattuja teidenkin varrelle, missä Jeesuksen odotettiin kävelevän.

Osattiin kyllä tehdä ero pitalin ja pahan hengen välillä, mutta vasta aivan nykyaikana on alettu ymmärtää, ettei paras hoito ole kahlehtia ihminen ja ruoskia hänestä pahoja henkiä ulos, kuten Keskiajalla vielä tehtiin. Ei myöskään 1900-luvun alun mielisairaalat, joissa ihmiset viimeistäänkin sairastuivat...

Paljon on niitä, jotka hylkäävät kaikkien kansojen parissa olevat käsitykset henkimaailmasta, ihmisen sydämeen tunkeutuvista vieraista ruumiittomista olennoista. Silloin on vaikea myös kuulla kuvauksia Jeesuksen ja riivaajien keskusteluista Uudessta testamentissa, kun semmosia henkiä ei kuulemma ole muuta kuin harhaisissa uskomuksissa ja taikauskoisissa taruissa.

Että Jeesus tuli tekemään tyhjäksi P*rkeleen teot ... mitä sairasta puhetta tämä on?

Vaan ei ole tämä ainoa asia, missä Raamatun ajan sivilisaatio ja nykyaika törmäävät.


Uhri - muinaisen maailman käsite?
Jeesuksen verinen uhri Golgatalla - miten sen nykyajan ihminen käsittäisi, kun ei jumalille annettavista eläin saatika ihmisuhreista kovin ole kiinnostunut, vieroksuu suorastaan ajatusta ristillä riippuvasta alastomasta miehestä.

Vaan eipä ollut Jeesuksen veri mikään helppo asia roomalaisajan ihmisillekään, ei suinkaan!

Yli tuhat vuotta Taivaan Isä valmisteli ainoan Poikansa tuloa ja opetti valittua kansaa esikuvien, typosten avulla.

Jerusalemin temppeli on tällainen esikuva, ja koulutusta kesti sen parissa kuningas Salomon ajoista noin 1000 eKr aina nykyaikaan asti.

Sinäkin olet tämän koulutuksen kohde, sillä Jeesuksen uhrikuolemaa ei voi käsittää, ellei myöskin lue Vanhaa testamenttia ja anna Pyhän Hengen valaista temppeliä ja sen uhreja.


Jeesus opettaa lähipiiriään
Vasta aivan ajallisen elämänsä viimeisinä aikoina ennen pääsiäistä Jeesus alkoi opettaa lähimmille oppilailleen, että Kristuksen tulee kuolla. Ei ollut mitään yleistä opetusta ja lähipiirikään ei oikein meinannut nielaista moista, S*tana Pietarin suullakin ryhtyi vastarintaan.

Rupesi Jeesus riivaajaa ajamaan siinä lähimmästä oppilaastaan, Kalliosta (vaikka ei Kalliossa...)

21. IV. Siitä ajasta rupesi Jesus julistamaan* opetuslapsillensa, että hänen piti Jerusalemiin menemän, ja paljon vanhimmilta ja pappein päämiehiltä ja kirjanoppineilta kärsimän, ja tapettaman, ja kolmantena päivänä ylösnouseman.
22. Ja Pietari otti hänen erinänsä, rupesi häntä nuhtelemaan, sanoen: armahda itsiäs, Herra: älköön sinulle se tapahtuko!
23. Niin hän käänsi itsensä ympäri ja sanoi Pietarille: mene pois minun tyköäni, s.aatana! sinä olet minulle pahennukseksi: ettes ymmärrä niitä, jotka Jumalan ovat, mutta ne, jotka ihmisten ovat.
Matteus 16:21-23


Jeesuksen veri - miten tämän voi ymmärtää?
Jeesuksen veri on niin syvällinen asia, että ainoastaan Jumalan Henki voi ihmiselle opettaa, mistä on kyse. Tämä opetus tapahtuu Jumalan Sanan kautta.

Evankeliumeissa tästä on jonkin verran puhetta, mutta nimenomaan apostoli Paavali ja sitten Hebrealaiskirjeen tuntematon kirjoittaja tätä asiaa Kristuksen kirkolle opettavat.

Hebrealaiskirje avaa Jerusalemin temppelin näkökulmaa, mutta se on erinomaisen vaikea meille pakanoille. Tämä kirje onkin suunnattu Jumalan omaisuuskansalle, jonka temppeli Jerusalemissa tuhottiin pian Jeesus Nasaretilaisen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen.

Nyt sitä rakennetaan uudelleen ja kunhan se on pystyssä alkaa siellä taas eläinten uhraus, kuten Mooseksen laki ikuisiksi ajoiksi on säätänyt.

Esikoisille on erityisen rakas yksi kohta Hebrealaiskirjeestä

Mutta harvemmin saarnaajat tätä kirjettä muuten selittävät, koska se on vaikea Jumalan lapsillekin.

Tämän maailman ihmisille nykyaikana Hebrealaiskirje on täyttä hepreaa.

Samoin puhe Jeesuksen verestä, ristin uhrista, Golgatasta.

Ei ole henkilökohtaista eikä suomalaisen koulun ja kulttuurin antamaa perustaa lainkaan käsittää, että jumalille jotain uhrattaisiin yhä tänään.


Semantiikkaa
Jumalan lapset paljon käyttävät ilmausta Jeesuksen pyhä veri ja toki kirkkokansa saa osallisuuden Kristuksen ruumiista ja verestä pyhässä Herran Ehtoollisessa.

mutta kuka oikeasti käsittää, mistä on kyse?

tai ketä oikeasti kiinnostaa, mitä Jumala yli tuhat vuotta kansalleen opetti tästä asiasta?

riittää, että osaa käyttää oikeita sanoja, jotka seurakunta käsittää ja tunnistaa omaksi, ja uskoa, niinkuin tulee uskoa.

asiat ovat, kuten niiden tulee olla.

joka muuta väittää, on rauhan siteen rikkoja.


Heprealaiskirjeen opetuksia
5. II. Sillä ei hän ole enkelitten alle antanut tulevaista maailmaa, josta me puhumme.
6. Mutta yksi sen todistaa toisessa paikassa ja sanoo: mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, eli ihmisen poika, ettäs häntä etsiskelet?
7. Sinä olet hänen vähäksi hetkeksi enkelitten suhteen alentanut: sinä olet hänen kunnialla ja ylistyksellä kaunistanut, ja asettanut kättes töiden päälle.
8. Kaikki olet sinä heittänyt hänen jalkainsa alle. Sillä siinä, että hän kaikki on hänen allensa heittänyt, ei hän mitään jättänyt, jota ei hän ole hänen allensa heittänyt; mutta nyt emme vielä näe kaikkia hänen allensa heitetyksi.
9. Vaan Jesuksen, joka vähäksi hetkeksi enkelitten suhteen alennettu oli, näemme me kuoleman kärsimisen kautta kaunistetuksi kunnialla ja ylistyksellä, että hänen piti Jumalan armosta kaikkein edestä kuolemaa maistaman.
10. Sillä se sopi hänen, jonka tähden kaikki ovat* ja jonka kautta kaikki ovat, joka paljon lapsia kunniaan saattaa, että hän heidän autuutensa Pääruhtinaan kärsimisen kautta täydelliseksi tekis.
11. Sillä ne kaikki yhdestä ovat, sekä se, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, jonka tähden ei hän myös häpee heitä veljiksensä kutsua§,
12. Sanoen: minä julistan sinun nimes minun veljilleni ja keskellä seurakuntaa sinua veisulla ylistän;
13. Ja taas: minä turvaan häneen; ja taas: katso, minä ja ne lapset, jotka Jumala minulle antanut on,
14. Että siis lapsilla on liha ja veri, niin on hän myös niistä osalliseksi tullut, että hän olis kuoleman kautta hukuttanut sen, jolla kuoleman valta oli, se on: perkeleen,
15. Ja päästänyt ne, jotka kuoleman pelvosta piti kaiken ikänsä orjana oleman.
16. Sillä ei tosin hän koskaan enkeleitä päällensä ota, vaan Abrahamin siemenen hän päällensä ottaa,
17. Josta hänen kaiketi piti veljiensä kaltainen oleman, että hän armollinen ja uskollinen ylimmäinen Pappi Jumalan edessä olis, sovittamaan kansan syntejä.
18. Sillä siitä, että hän kärsinyt on ja on kiusattu, taitaa hän myös niitä auttaa, jotka kiusataan.
Hep 2:5-18

ei ole Hebrealaiskirje kieltä, jota tämän ajan tavallinen Matti ja Maija käsittäisi.

mutta eivät taida saarnaajat riittävästi tätä kirjettä itse tutkia ja opettaa seuraväelle, että miten se Jeesus Ylimmäinen pappi on...

mikä ihmeen Päämies?

no semmonen kun oli kerran - ja kohta taas oleva on - Jerusalemin temppelissä joka sijaitsi ja kohta taas rakennetaan Jerusalemiin, Välimeren itärannalle

ihan oikeasti


Jeesusko muka pappi - kysyy vannoutunut maallikko
22. Ja näin paljoa paremman Testamentin toimittajaksi on Jesus tullut.
23. Ja niitä tosin monta papiksi tuli, ettei kuolema sallinut heidän pysyä;
24. Mutta tällä, että hän pysyy ijankaikkisesti, on katoomatoin pappeus,
25. Josta hän myös taitaa ne ijankaikkisesti autuaiksi tehdä, jotka hänen kauttansa Jumalan tykö tulevat, ja elää aina ja rukoilee alati heidän edestänsä.
26. Sillä senkaltainen ylimmäinen Pappi meille sopii, pyhä, viatoin, saastatoin, syntisistä eroitettu ja korkeammaksi taivaita tullut,
27. Jolla ei olisi joka päivä tarve, niinkuin muut ylimmäiset papit, ensin omain synteinsä edestä uhraamaan, sitte kansan syntein edestä; sillä sen hän on jo silloin tehnyt, kuin hän itsensä uhrasi.
28. Sillä laki asettaa ihmiset ylimmäiseksi papiksi, joilla heikkous on; mutta valan sana, joka lain jälkeen sanottiin, asettaa Pojan ijankaikkisesti täydelliseksi.
Hep 7:22-28

On siinä Pyhän Hengen saaneella lestadiolaisella nielemistä...

Jeesusko muka pappi? mitäs ne papit hengellisistä asioista ymmärtävät, pyh!

Jeesusko muka oikein ylimmäinen pappi, arkkipiispaa korkeampi? Kari Mäkelä sen kyllä myöntää, vaan entä sinä...että Jeesuksen pappeus on pappeutta?

Konstantinapolin patriarkkaa ylempi patriarkka ortodoksisen kirkon järjestyksen mukaan ja jopa Moskovan patriarkkaa isompi Herra!

Paavia korkeampi paavi Rooman kirkon järjestyksen mukaan

Jerusalemin temppelin juutalaista ylipappia korkeampi ylipappi Melkisedekin järjestyksen mukaan

no jopas on pappien pappi tämä Jeesus Kristus

verisesti Jumalalle uhrattu juutalaisten kuningas INRI

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti