lauantai 7. maaliskuuta 2015

Jeesus - syntynyt, ei tehty

Nikea 325:

Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan Poikaan,
joka on syntynyt Isästä,
tosi Jumala tosi Jumalasta,
syntynyt, ei tehty,

Uskontunnustuksessa lausumme - sillä tämä on kaikkien, katolisten, ortodoksien, protestanttien hyväksymän uskontunnustuksen alkumuoto - että Jeesus on syntynyt eikä luotu.

Tämä ei ole mitään pilkun viilaamista kreikankielen hienouksin, vaan kristikunnan ilmaisema usko siihen, että Jeesus on Jumalan Poika, syntynyt eikä tehty.

Nikealais-konstantinopolilainen 381 käyttää hiemen enemmän sanoja:
Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan,
joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua,
Jumala Jumalasta,
valo valosta,
tosi Jumala tosi Jumalasta,
syntynyt, ei luotu,


Tehty vai luotu?
Nikea on alunperin kreikaksi ja tarkastelemamme kohta Jeesuksesta Kristuksesta on siellä näin

Πιστεύομεν εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς μονογενῆ, τοὐτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός, θεὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί

Konstantinopolin alkuteksti on näin

Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί·

Ilmaukset ovat molemmissa samat genethenta ou poiethenta - syntynyt ei tehty


Ei kumpaakaan

Raamatun ensimmäinen jae "Alussa Jumala loi taivaan ja maan" on Aleksandrian juutalaisten toisella vuosisadalla ennen Kristusta laatimassa kreikkalaisessa käännöksessä

"Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν"
En arkhe epoiesen ho theos ton ouranon kai ten gen
Gen 1:1

Hepreaksi tuo on
בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃
bereshit bara elohim et hashamaim veet haaretz

Hieronymus käänsi koko Raamatun latinaksi vuoden 400 AD tuntumassa ja Vulgatassa kohta on
in principio creavit Deus caelum et terram

Joten virallinen kirkon suomennos "syntynyt ei luotu" on raamatullinen ja oikea - luominen ja tekeminen eivät ole sama asia mutta tässä yhdellä iskulla kaksi kärpästä:

Jeesusta ei ole luotu

Jeesusta ei ole tehty

Jeesus on syntynyt Isästä.


Kristityksi synnytään
Mitä tämä pohdinta merkitsee esikoislestadiolaiselle kristitylle ja kaikille muille Jeesuksen omille?

Jumalan lapseksi synnytään.

Niinkuin Poika on syntynyt Isästä, niin kristitty on syntynyt Jumalan Sanasta.

Ei ole mahdollista tehdä Jeesuksen omia tai luoda heitä.

Taivaaseen päästään syntymällä sinne, ei millään muulla passilla.
Minun rakkaat lapseni, jotka minun täytyy vasta-uudesta kivulla synnyttää, siihenasti kuin Kristus teissä jonkun muodon sais!
Gal 4:19
(Gal 4 luvussa lapseus käsitetään syvälisesti, asiaa tulee tutkia Raamatun äärellä)
Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,
te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.
1 Piet 1:22-23

Nikodemus keskustelu
Niin oli yksi mies Pharisealaisista, Nikodemus nimeltä, Juudalaisten ylimmäinen.
Se tuli yöllä Jesuksen tykö ja sanoi hänelle: Mestari, me tiedämme, että sinä olet Jumalasta opettajaksi tullut; sillä ei taida kenkään niitä tunnustähtiä tehdä, joita sinä teet, jollei Jumala ole hänen kanssansa.
Jesus vastasi ja sanoi hänelle: totisesti, totisesti sanon minä sinulle: ellei joku vastuudesta synny, ei hän taida Jumalan valtakuntaa nähdä.
Nikodemus sanoi hänelle: kuinka taitaa ihminen vanhana syntyä? taitaako hän äitinsä kohtuun jälleen mennä, ja syntyä?
Jesus vastasi: totisesti, totisesti sanon minä sinulle: ellei joku synny vedestä ja Hengestä ei hän taida Jumalan valtakuntaan sisälle tulla.
Mitä lihasta syntynyt on, se on liha, ja mitä Hengestä syntynyt on se on henki.
Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän pitää uudesta syntymän.
Tuuli puhaltaa, missä hän tahtoo, ja sinä kuulet hänen humunsa, ja et tiedä, mistä hän tulee taikka minne hän menee: näin on jokainen, joka Hengestä syntynyt on.
Vastasi Nikodemus ja sanoi hänelle: kuinka ne taitavat tapahtua?
Jesus vastasi ja sanoi hänelle: sinä olet mestari Israelissa, ja et näitä tiedä!
Joh 3:1-10


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti