torstai 5. maaliskuuta 2015

Jeesus Kristus on Herra

Khristos Pantokrator
Vanhin tunnettu Kristus ikoni,
Pyhän Katariinan luostari, Siinai
kuva Wikimedia Commons

Me uskomme yhteen Herraan Jeesukseen Kristukseen (Nikea 325)

JEESUS
Joosef antoi Marian synnyttämälle pojalle enkelin neuvon mukaan nimeksi Jeesus.
"Ja hänen pitää synnyttämän Pojan, jonka nimen sinun pitää kutsuman Jesus; sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä"
Mt 1:21
Nimi Ἰησοῦς (Iēsous) on kreikkalainen muoto heprean nimestä jeshua, joshua ישוע, ja tarkoittaa "Jumala pelastaa".

Evankelista Matteus viittaa Jesajan profetiaan, jossa nimeksi annetaan Immanuel, "Jumala meidän kanssamme"
Mutta tämä on kaikki tapahtunut, että täytettäisiin, mitä Herralta on sanottu prophetan kautta, joka sanoo:

Katso, neitseen pitää raskaaksi tuleman ja synnyttämän Pojan, ja hänen nimensä pitää kutsuttaman Emmanuel; se on niin paljo sanottu: Jumala meidän kanssamme.
Mt 1:22-23


KRISTUS
Kreikan sana Χριστός, Khristos, tarkoittaa "voideltu".

Vanhan testamentin kreikankielinen käännös käyttää sitä käännöksenä heprean sanasta Messias, "voideltu" (Mashiah מָשִׁיחַ)

Israelin ja Juudan kuninkaat voideltiin tehtäväänsä Jumalan kansan hallitsijana.
Niin otti Samuel öljyastian ja kaasi hänen päänsä päälle, ja antoi suuta hänen ja sanoi: näetkös, että Herra on sinun voidellut päämieheksi* perimisensä päälle?
1 Sam 10:1
Meidän Herramme Jeesus Kristus voideltiin hautaan
Kuin Jesus oli Betaniassa, spitaalisen Simonin huoneessa,
Tuli vaimo hänen tykönsä, jolla oli lasi kallista voidetta, ja kaasi sen hänen päänsä päälle atrioitessansa.
Mutta kuin hänen opetuslapsensa sen näkivät, närkästyivät he ja sanoivat: mihinkä kelpaa tämä haaskaus?
Sillä tämä voide olis kalliisti taittu myytää ja annettaa vaivaisille.
Mutta kuin Jesus sen ymmärsi, sanoi hän heille: mitä te vaivaatte tätä vaimoa? Sillä hän teki hyvän työn minun kohtaani.
Sillä teidän tykönänne ovat aina vaivaiset; mutta en minä teillä aina ole.
Sillä että hän kaasi sen voiteen minun ruumiini päälle, sen on hän tehnyt minun hautaamisekseni.
Totisesti sanon minä teille: missä ikänä tämä evankeliumi saarnataan kaikessa maailmassa, niin tämä myös, minkä hän teki, pitää mainittaman hänen muistoksensa.
Matteus 26:6-13
Jeesus on voideltu iloäljyllä, Pyhällä Hengellä, joka kyyhkysen muodossa laskeutui Häneen kasteessa ja on näin Jumalan valitun kansan hartaasti odottama - ja hylkäämä - Israelin profeettojen lupaama Messias.


HERRA
Jeesus on Herra

Kyrios Κύριος on Vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä vastine hepreankielen sanalle Herra, Adonai

Tämä sana on kiertoilmaus, jolla juutalaiset lukevat tetragrammin, neljällä kirjaimella kirjoitetun יְהֹוָה yhwh. He eivät koskaan lausu Jumalan nimeä, jotta eivät rikkoisi Jumalan käskyä vastaan edes vahingossa, vaan lausuvat tämän Adonai, Herra.

Ytimeksä uskontunnustus "Jeesus on Herra" esiintyy jo Uudessa testamentissa ja on varsin väkevä ilmaus, johon sisältyy tuo juutalaisten korvissa niin kauhistuttava jumalanpilka - "Jeesus on Jumala"
Sentähden teen minä teille tiettäväksi, ettei yksikään, joka Jumalan Hengen kautta puhuu, Jesusta kiroile: ja ei yksikään taida Jesusta kutsua Herraksi, vaan Pyhän Hengen kautta.
1 Kor 12:3
Bitynian maaherra Plinius Nuorempi (61-112 AD) oli huomannut tässä krisittyjen heikon kohdan. Tuomarin edessä he saattoivat sitä tai tätä selitellä, mutta Plinius oli havainnut, että kristitty ei voinut kirota Jeesusta.

Tämä oli maaherran happotesti - onko kyseessä kristitty. Jos tämä käskystä kirosi Jeesuksen, oli vapaa menemään. Jos ei, edessä oli kuolemantuomio vaaralliseen kristittyjen lahkoon kuulumisesta.

Apostoli tarkoittaa, ettei kukaan voi tosissaan sanoa "Jeesus on Herra" muuta kuin Pyhässä Hengessä. Ei sellaista ihminen kykene itse sydämessään uskomaan.Me uskomme yhteen Herraan Jeesukseen Kristukseen (Nikea 325)

ei mikään kevyt tokaisu!

1 kommentti: