perjantai 6. maaliskuuta 2015

Jeesus - valkeus valkeudesta

"DiwaliOilLampCrop" by Arne Hückelheim
Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Konstantinopoli 381:

Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan Poikaan,
joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua,
valo valosta,
tosi Jumala tosi Jumalasta,
syntynyt, ei tehty,

Nykysuomen "valo valosta" on aika karu, joten laitoin otsikkoon tuon juhlavan vanhemman ilmauksen "valkeus valkeudesta". Samaa asiaahan ne tarkoittavat.

"Valo valosta" ilmausta ei ole Nikean 325 virallisessa tekstissä.


Valon analogia
Uskontunnustuksen laatijat haluavat tässä selkeyttää Isän ja Pojan suhdetta ja torjua Aleksandrian presbyteeri Ariuksen opetuksen siitä, että Isä ja Poika ovat eri olemusta (kr. ousios).

He käyttävät tässä tehtävässä analogiaa - toista asiaa, joka samankaltaisuuden kautta auttaa ymmärtämään ensimmäistä asiaa.

Jumalan Poika on syntynyt Isästä, valo valosta - valkeus valkeudesta.

Analogia, samankaltaisuus, on kuin öljylampun valo, joka sytyttää toisen öljylampun valon tai kynttilän liekki, joka sytyttää toisen kynttilän liekin. Ne eivät ole sama lamppu tai sama kynttilä, mutta valo on samaa "olemusta", liekit ovat samaa "olemusta".


Pyhät Kirjoitukset
Mutta Kristus valo valkeuden on enemmän, kuin tämä osallisuus Isän Jumalan valkeudesta!

Tästä kertovat seuraavat Raamatun kohdat, ja tarkkaavainen lukija löytää näitä vielä paljon lisää

Genesis
Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.
Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä.
1 Ms 1:3-4

Psalmit
Moni sanoo: "Kuka antaa meille sitä, mikä hyvä onä" Herra, käännä sinä meihin kasvojesi valkeus.
Ps 4:6

Sillä eivät he miekallansa valloittaneet maata, eikä heidän käsivartensa heitä auttanut, vaan sinun oikea kätesi, sinun käsivartesi ja sinun kasvojesi valkeus, koska sinä olit heihin mielistynyt.
Ps 44:3

Vanhurskaalle koittaa valkeus ja oikeamielisille ilo.
Ps 97:11

Kiitä Herraa, minun sieluni, Herra, minun Jumalani, sinä olet ylen suuri; valkeus ja kirkkaus on sinun pukusi.
Ps 104:1

Oikeamielisille koittaa pimeydessä valkeus, armollinen, laupias ja vanhurskas.
Ps 112:4

Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.
Ps 119:105

Ja jos minä sanoisin: "Peittäkään minut pimeys, ja valkeus minun ympärilläni tulkoon yäksi",
niin ei pimeyskään olisi sinulle pimeä: yä valaisisi niinkuin päivä, pimeys olisi niinkuin valkeus.
Ps 139:11-12

Jesaja
Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.
Jes 9:2

Israelin valkeus on tuleva tuleksi ja hänen Pyhänsä liekiksi, joka polttaa ja kuluttaa hänen ohdakkeensa ja orjantappuransa yhtenä päivänä
Jes 10:17

jos taritset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä, ja sinun pilkkopimeäsi on oleva niinkuin keskipäivä.
Jes 58:10

Daniel
Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykänänsä.
Daniel 2:22

Aamos
Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Herran päivää Se on oleva pimeys, eikä valkeus -
Aamos 5:18

Eikä Herran päivä ole pimeys, eikä valkeus, eikä se ole synkeys, jossa ei valoa oleä
Aamos 5:20

Matteus
kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus".
Mat 4:16

Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkässä;
Mat 5:14

Johannes
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
Joh 1:4

Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.
Joh 1:5

Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.
Joh 1:8

Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
Joh 1:9

Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
Joh 3:19

Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus".
Joh 8:12

Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus."
Joh 9:5

Niin Jeesus sanoi heille: "Vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee.
Joh 12:35

Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi tulisitte." Tämän Jeesus puhui ja meni pois ja kätkeytyi heiltä.
Joh 12:36


Paavali
ja luulet kykeneväsi olemaan sokeain taluttaja, pimeydessä olevien valkeus,
Room 2:19

niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
2 Kor 4:4

Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
2 Kor 4:6

Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina
Ef 5:8

mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.
Ef 5:13

1 Johanneksen kirje
Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
1 Joh 1:5

Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen, mikä on totta hänessä ja teissä; sillä pimeys katoaa, ja totinen valkeus jo loistaa.
1 Joh 2:8

Maailman valkeus - me?
Eikö ole suurenmoista!

Kristuksen kirkkaus on Jumalan kirkkaus, valo valosta, valkeus valkeudesta

Jeesuksen omat ovat maailman valkeus

ei siis vakan alle piiloon, vaan loistakoon Kristuksen kirkkaus Hänen omistaan, evankeliumit ja apostolit ja Pyhä Henki kehoittaa!


Kristus valo valkeuden 
Virsi 536

1.
Kristus, valo valkeuden,
Isän Poika iäinen,
armostasi jälleen uuden
päivän saamme suloisen.
Valo varjot hajottaa,
salatutkin paljastaa,
nostaa kaikki levoltansa
työhön kutsumuksessansa.

2.
Saakoon Henki rakastava
sydämemme lämmittää,
että kova, paha sana
tänään lausumatta jää.
Katso, Herra, eksymme.
Työmme, ajatuksemme
meidät ilman Henkeäsi
vievät kauas edestäsi.

3.
Anna, Jeesus, valon loistaa
synnin yöhön pimeään,
epäusko meistä poistaa,
auttaa uuteen elämään.
Kirkkaan armon valolla
murheen pilvet hajota.
Kulje tänään vierellämme,
Jeesus, parhain ystävämme.

4.
Rauha seurakunnassasi
väkevänä virratkoon.
Rauha sinun armostasi
isänmaata suojatkoon.
Estä riidat, vääryydet,
sodat, onnettomuudet.
Toimillemme, hankkeillemme
viisautta rukoilemme.

5.
Uskon lamppu lakkaamatta
öljystäsi loistakoon,
käymään tietä oikeata
Pyhä Henki johtakoon.
Päästä meidät pahasta,
anna rauha taivaassa
iloisesti kiittääksemme
armostasi, Jeesuksemme.

Säk. 1–3 Martin Opitz 1634.
Ruots. ja säk. 4–5 Johannes Melartopaeus 1664.
Suom. virsikirjaan 1701.
Uud. Elias Lönnrot 1872,
Anna-Maija Raittila 1984.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti