perjantai 6. maaliskuuta 2015

Jumalan Poika

 Nikea 325:
Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan Poikaan,
joka on syntynyt Isästä,
tosi Jumala tosi Jumalasta,
syntynyt, ei tehty,

Apostolinen:
ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta

Huomaamme tässä, että usko Jumalan Poikaan johtaa apostolisessa uskontunnustuksessa Jeesuksen sikiämiseen Pyhästä Hengestä Nasaretista ja syntymään neitsyt Mariasta Betlehemissä, Daavidin kaupungissa.

Nämä uskomme keskeiset kohdat tulevat Nikeassa vasta myöhemmin. Usko Jumalan Poikaan johtaa ensin Jeesuksen syntymään Isästä ennen maailman luomista, ennen aikojen alkua.

Nikean uskontunnustus ei puhu Pyhästä Hengestä lainkaan vaan sanoo suoraan, että Jumalan Poika syntyi Isästä Jumalasta.


Pyhät Kirjoitukset
Uskontunnustusten väkevä ilmaus "Jumalan Poika" tulee pyhistä Kirjoituksista.

Vanha Testamentti
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ovat nuo arvoitukselliset jakeet joissa on heprean bne haElohim, Jumalan pojat. Ilmaus ei esiinny muualla Vanhassa Testamentissa. Ihmisen elinikä asetetaan tässä maksimi 120 vuotta.

Ja tapahtui, koska ihmiset rupesivat lisääntymään maan päällä, ja siittivät tyttäriä;

Niin Jumalan pojat näkivät ihmisten tyttäret kauniiksi, ja ottivat emänniksensä kaikesta kuin he valitsivat.Silloin sanoi Herra: ei minun henkeni pidä nuhteleman ihmistä (sanan kautta) ijankaikkisesti, sillä hän on liha; sentähden olkoon hänelle aikaa, sata ja kaksikymmentä ajastaikaa.

Siihen aikaan olivat sankarit maan päällä: ja myös sitte, kuin Jumalan pojat makasivat ihmisten tytärten kanssa, ja he olivat siittäneet heille (lapsia): nämät olivat valtiaat, ne muinen kuuluisat miehet.
1 Ms. 6:1-4

Uusi Testamentti
Uudessa testamentissa "Jumalan Poika" ilmaus esiintyy 43 kertaa. Laitan ne tähän kirja kirjalta tutkittavaksemme ja mietiskeltäväksemme - rukouksen kanssa.

Kreikaksi ilmaus on Υἱὸς Θεοῦ Hyios Theou. Kreikkalaisessa ja koptilaisessa ikonitaiteessa näet tästä usein lyhennyksen ΥΘ

Raamatunkohdat ovat KR 1938 mukaan:


MATTEUS
Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi".
Mat 4:3

ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta', ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'."
Mat 4:6

Ja katso, he huusivat sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan Poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa?"
Mat 8:29

Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: "Totisesti sinä olet Jumalan Poika".
Mat 14:33

Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".
Mat 16:16

Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika".
Mat 26:63

ja sanoivat: "Sinä, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan Poika, ja astu alas ristiltä".
Mat 27:40

Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt; sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan Poika'."
Mat 27:43

Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat: "Totisesti tämä oli Jumalan Poika".
Mat 27:54


MARKUS
Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku.
Mar 1:1

Ja kun saastaiset henget näkivät hänet, lankesivat he maahan hänen eteensä ja huusivat sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika".
Mar 3:11

Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: "Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika".
Mar 15:39


LUUKAS
Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myäs se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.
Luk 1:35

Niin perkele sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi".
Luk 4:3

Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkän harjalle ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas;
Luk 4:9

Myös lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika!" Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen.
Luk 4:41

Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poikaä" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen".
Luk 22:70


JOHANNES
Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika."
Joh 1:34

Natanael vastasi ja sanoi hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas".
Joh 1:49

Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat ne saavat elää.
Joh 5:25

Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?"
Joh 9:35

niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: 'Sinä pilkkaat Jumalaa', sentähden että minä sanoin: 'Minä olen Jumalan Poika'?
Joh 10:36

Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi: "Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan Poika sen kautta kirkastuisi".
Joh 11:4

Hän sanoi hänelle: "Uskon, Herra; minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, se, joka oli tuleva maailmaan".
Joh 11:27

Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi".
Joh 19:7

mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.
Joh 20:31

Johanneksella esiintyy tämän lisäksi paljon ilmaus Isä ja Poika


APOSTOLIEN TEOT
Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika.
Apt 9:20


APOSTOLI PAAVALI
ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme,
Room 1:4

Sillä Jumalan Poika, Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus, olemme teidän keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen "on" ja "ei", vaan hänessä tuli "on".
2 Kor 1:19

ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.
Gal 2:20

kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
Ef 4:13


HEPREALAISKIRJE
Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.
Heb 4:14

ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.
Heb 6:6

jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti.
Heb 7:3

kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!
Heb 10:29


1. JOHANNEKSEN KIRJE
Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.
1 Joh 3:8

Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.
1 Joh 4:15

Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poikaä
1 Joh 5:5

Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa.
1 Joh 5:10

Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.
1 Joh 5:12

Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.
1 Joh:13

Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.
1 Joh 5:20


ILMESTYSKIRJA
Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niinkuin kiiltävä vaski:
Ilm 2:18


RAKAS POIKANI
Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".
Mat 3:17

Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä".
Mat 17:5

Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".
Mar 1:11

Ja tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani; kuulkaa häntä".
Mar 9:7

ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".
Luk 3:22

Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".
2 Piet 1:17


Jumalan Poika
Näemme tästä yhteenvedosta - ja tarkkaavainen lukija voi löytää vielä muita Uuden testamentin kohtia - miten äärimmäisen tärkeä ja keskeinen ilmaus Jumalan Poika on Kirjoitusten perusteella koko kristikunnalle.

Sekä Nikean uskontunnustus että Apostolinen mainitsevat Jumalan Pojan hyvästä syystä, sillä onhan kirjoitettu

Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.
1 Joh 4:15.

Tämä tunnustus ei suinkaan ole helppo sille ihmiselle, joka ottaa uskonasiat vakavasti - Jumalan Poika?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti