torstai 5. maaliskuuta 2015

Jeesus Kristus - Nikea 325

Nikea 325
Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan Poikaan,
joka on syntynyt Isästä,
tosi Jumala tosi Jumalasta,
syntynyt, ei tehty,
joka on samaa olemusta kuin Isä
jonka kautta kaikki on tehty [taivaassa ja maassa]
joka meidän ihmisten
ja meidän pelastuksemme tähden astui alas,
tuli lihaksi ja tehtiin ihmiseksi,
Hän kärsi ja kolmantena päivänä nousi ylös,
astui ylös taivaisiin,
mistä hän on tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.

[Mutta jotka sanovat "oli aika, jolloin häntä ei ollut" tai "häntä ei ollut, ennenkuin hänet tehtiin" tai "hänet tehtiin olemattomasta" tai "hän on eri olemusta" tai essensi tai "Jumalan Poika on luotu" tai "muuttuva" tai "vaihtuva" - pyhä yhtenen apostolinen kirkko tuomitsee heidät]

Πιστεύομεν εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς μονογενῆ, τοὐτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός, θεὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί
δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς
τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα,
παθόντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς,
καὶ ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.


Konstantinopoli 381
Huomaa, että Nikean uskontunnustus on Jeesuksen Kristuksen kohdalla lyhyempi kuin kirkoissa lausuttu nikealais-konstantinopolilainen, jossa on säilytetty useimmat Nikean sanamuodot, mutta jotain muutettu ja useita tarkennuksia lisätty. Tässä on vertailun vuoksi 381 Konstantinopolissa Jeesuksesta Kristuksesta annettu "täydennetty Nikean uskontunnustus". Merkitsen muutokset vahvistuksella

Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan,
joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua,
Jumala Jumalasta,
valo valosta,
tosi Jumala tosi Jumalasta,
syntynyt, ei luotu,
joka on samaa olemusta kuin Isä
ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä,
joka meidän ihmisten
ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista,
tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta 
ja syntyi ihmiseksi,
ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana,
kärsi kuoleman ja haudattiin,
nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu,
astui ylös taivaisiin,
istuu Isän oikealla puolella
ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.

virallinen teksti (ilman vahvistuksia) kappeli

Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί·
δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο·
τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα,
σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός,
καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς·
οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Oi esikoinen, kuka on Jeesus?
Sanonko oikein, että keskiverto esikoislestadiolainen - siis normi-essu - tietää mielestään riittävästi Jeesuksesta, eikä ole kiinnostunut mokomista kirkollisista sanakoukeroista, jotka ovat pelkkää katolista harhaa ja pään tietoa, eivät elävää uskoa?

Ja sanonko oikein, että normi-essulle Jeesus on syntien anteeksiantamisen takuumies, taivallinen vakuutus siitä, että saa syntisenä uskoa hyvään paikkaan kuoleman jälkeen?

Esikoislestadiolainen ei kysy "kuka on Jeesus" vaan "mitä Jeesuksen ristinkuolema merkitsee minulle, vajavaiselle ja syntiselle ihmiselle, joka tahdon Häneen uskoa"


Sormusen kristinoppi
Piispa Eino Sormusen 1948 kansalle laatiman lyhyen kristinopin helmi oli ytimekäs lause

"Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia"

Jeesuksen Kristuksen tunteminen
Henkilökohtainen usko siihen, mitä Vapahtajamme Jeesus Kristus on puolestamme tehnyt ja mihin parannuksen ja evankeliumin saamme tarttua, on Kristuksen tuntemista - mitä Hän merkitsee minulle.

Uskontunnustus on toisenlaista Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemista - kuka Hän on?

Nikean kirkolliskokous 325 vastasi tähän kysymykseen pakotettuna, sillä Arius Aleksandrialainen oli opettanut väärin siitä, kuka Jeesus on. Väittely oikeastaan vasta alkoi Nikeasta ja sitä kesti Kristuksen kirkossa Ariuksen oppien kanssa yli 200 vuotta kokouksen jälkeen.

Voimme sanoa, että meitä eivät presbyteeri Ariuksen opetukset kiinnosta eikä syventyminen Kristuksen kirkon yhteisesti tunnustamaan oppiin siitä, kuka Jeesus on. Mutta tällöin vain paljastamme oman tietämättömyytemme, emme hengellisesti laiskoina ja röyhkeinä Pyhästä Hengestä kerskujina edes tunne oman uskomme perusteita!

Jeesus on Jumala
Nikean uskontunnustuksen hienot sanakäänteet Jeesuksesta Kristuksesta voidaan näet kiteyttää tähän yhteen lauseeseen "Jeesus on Jumala"

Tämä usko Jeesuksen jumaluuteen räjäytti juutalaisen monoteismin - uskon yhteen Isään Jumalaan - pirstaleiksi ja on tänään ylittämätön railo juutalaisuuden ja kristinuskon välillä..

Tämä usko yhteen Jumalaan on islamin opettajien mielestä jumalanpilkkaa.ja näin tiedämme heidän omien sanojensa perusteella, että heissä on anti-Kristuksen henki koska he kieltävät lihaan tulleen Jumalan Pojan.

Sano: Hän on Jumala, ainoa, Jumala, ikuinen, absoluuttinen. Hän ei synnytä eikä Häntä ole synnytetty eikä ole ketään Hänen kaltaistaan
Koraani suura 112 (al-ikhlas) ayat 1-4
Kuka on valehtelia, vaan se joka kieltää Jesuksen olevan Kristuksen? Se on antikristus, joka kieltää Isän ja Pojan. Jokainen joka kieltää Pojan, ei hänellä Isääkään ole.
1 Joh 2:22-23

Sillä te tuntekaat Jumalan Henki, että jokainen henki, joka tunnustaa Jesuksen Kristuksen lihaan tulleen, se on Jumalasta, Ja jokainen henki, joka ei tunnusta Jesusta Kristusta lihaan tulleeksi, ei se ole Jumalasta: ja se on antikristuksen henki, josta te kuulitte, että hän on tuleva, ja on jo parhaallansa maailmassa.
1 Joh 4:2-3
Kahden rintaman kamppailu
Käyn tässä kirjoitussarjan viimeisessä jaksossa kaikessa rauhassa läpi Nikean uskontunnustuksen opetuksen Jeesuksesta.

Tähän näet huipentuu Kristuksen ja Lohikäärmeen taistelu Rooman sielusta. Toisaalta Wihollinen koetti Rooman keisareiden ja maaherrojen sotilasmahdilla väkivalloin tuhota Kristuksen seuraajat maanpäältä.

Toisaalta viekas Sielunvihollinen kylvi Taivasten valtakunnan peltoon lustetta, valhevehnää, joka uhkasi sisältäkäsin turmella uskon Jeesukseen Kristukseen.

Herramme, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maanpäällä, voitti Lohikäärmeen molemmilla rintamilla
  1. auringon kirkkaudella Milvian sillalla, synnyttäen keisarin sydämeen elävän uskon Kristuksen voimaan
  2. Pyhän Hengen kirkkaudella Nikean kirkolliskokouksessa, murtaen valheen vallan ja kukistaen syvyyden enkelin myrkyllisen opetuksen siitä, kuka Hän on.
On siis oikein, kohtuullista ja autuaallista viettää paljon aikaa elämästämme Jeesuksen Kristuksen luona keskustellen Hänen kanssaan ja kysellen Hänen omiltaan ja veritodistajilta "kenen ihmiset sanovat Hänen olevan" ja "kenen sinä sanot Hänen olevan"

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti