sunnuntai 8. maaliskuuta 2015

Jeesus - kaikki on luotu Hänen kauttaan

Christ Pantocrator mosaic from Hagia Sophia
Image Dianelos Georgoudis
Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Nikea 325
Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan Poikaan,
joka on syntynyt Isästä,
tosi Jumala tosi Jumalasta,
syntynyt, ei tehty,
joka on samaa olemusta kuin Isä
jonka kautta kaikki on tehty taivaassa ja maassa

δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς

Tutkiessamme Nikean uskontunnustusta lause lauseelta tulemme tähän kohtaan, joka ei jätä mitään arvailun varaan - Jeesus, Jumalan Poika, Jumalasta syntynyt, on tosi Jumala ja Luoja on Hänen kauttaan luonut taivaan ja maan.

Verrattuna juutalaisuuteen ja islamiin, kristityillä on kuin suurennuslasi, jonka kautta Jumalan olemus näkyy selkeämmin kuin heille. Isä Jumala, kaiken Luoja, kyllä kuten me kaikki yhdessä uskomme. Mutta tarkemmin katsottuna siellä Isän Jumalan ytimessä on myös toinen persoona, Jumalan Poika.

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että Kristus, joka sinua kutsuu pelastukseen, tuntee sinut läpeensä - sinun aivosi, sydämesi, kätesi, hampaasi ja hiuksesi on luotu Jeesuksen kautta.

Kreikan ilmaus käyttää prepositiota di, "di ou", kautta, lävitse, jonka Suomen ev.lut. kirkko kääntää "jonka kautta"

"Kaikki on tehty" (verbillä egeneto, syntynyt) ei jätä mitään ulkopuolelle.


Pantokrator
Idän kirkossa tämä Jeesuksen korottaminen ilmaistaan kauniisti ikonitaiteessa teoksissa, joiden nimenä on Kristus Pantokrator.

Kreikan pantokrator tarkoittaa Kaikkivaltias.

Jeesus Kristus Kaikkivaltias.Παντοκράτωρ

Ei ihme, että juutalaiset loukkaantuivat ja muslimit pitävät opetusta jumalanpilkkana. Ihminenkö Kaikkivaltias Jumala?

Pantokrator esiintyy vain kahdessa Uuden testamentin kirjassa, kerran apostoli Paavalin kirjeissä 2 Kor 6:18 ja yhdeksän kertaa Ilmestyskirjassa

"Ja olen teidän Isänne, ja teidän pitää oleman minun poikani ja tyttäreni*, sanoo kaikkivaltias Herra." kr. Kyrios Pantokrator viitaten Isään Jumalaan

Kaikkivaltias, Pantokrator, esiintyy erityisesti Ilmestyskirjassa erityisesti Jeesuksen huikeana arvonimenä, jossa Jeesus on tosi Jumala

Minä olen A ja O, alku ja loppu, sanoo Herra, joka on, joka oli, ja joka tuleva on, kaikkivaltias. Ilm 1:8

Ja niillä neljällä eläimellä oli kullakin kuusi siipeä ympärillä, ja he olivat sisältä silmiä täynnänsä; ja ei heillä ollut lepoa päivällä eikä yöllä, ja sanoivat: pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias, joka oli, ja joka on, ja joka tuleva on. Ilm 4:8

Sanoen: me kiitämme sinua Herra, kaikkivaltias Jumala, joka olet, ja olit, ja tuleva olet: että sinä olet saanut sinun suuren voimas, ja hallinnut; Ilm 11:17

Ja he veisasivat Moseksen, Jumalan palvelian virttä ja Karitsan virttä, sanoen: suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekos, Herra Jumala kaikkivaltias! oikiat ja totiset ovat sinun ties, sinä pyhäin Kuningas! Ilm 15:3

Sillä he ovat p.erkeleiden henget, jotka ihmeitä tekevät* ja menevät maan ja koko maanpiirin kuningasten tykö, kokoomaan heitä sotaan suurena kaikkivaltiaan Jumalan päivänä. Ilm 16:14

Ja minä kuulin toisen (enkelin) alttarilta sanovan: jaa, Herra kaikkivaltias Jumala, sinun tuomios ovat totiset ja oikia Ilm 16:7

Ja minä kuulin niinkuin paljon kansan äänen, ja niinkuin suuren veden äänen, ja niinkuin suurten pitkäisten äänen, jotka sanoivat: halleluja! sillä Herra kaikkivaltias Jumala on valtakunnan omistanut. Ilm 19:6

Ja hänen suustansa kävi ulos terävä miekka, jolla hänen pitää pakanoita lyömän, joita hän on hallitseva rautaisella vitsalla. Ja hän on sotkuva kaikkivaltiaan Jumalan närkästyksen ja vihan viinakuurnan
Ilm 19:15

Ja en minä hänessä templiä nähnyt; sillä Herra kaikkivaltias Jumala on hänen templinsä, ja Karitsa. Ilm 21:22Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on luotu taivaassa ja maan päällä.

Tämä on suurenmoinen Nikean uskontunnustuksen kohta Isästä ja Pojasta, jota ei ole apostolisessa uskontunnustuksessa.

Kristitty, joka tahtoo tutkistella Jumalan sanasta, kuka Jeesus Kristus on, saa tästä haasteen: mitkä ovat tämän uskonlauseen raamatulliset perusteet?
Alussa oli sana, ja se Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se Sana.
Tämä oli alussa Jumalan tykönä.
Kaikki ovat sen kautta tehdyt, ja ilman sitä ei ole mitään tehty, joka tehty on.
Joh 1:1-3


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti