lauantai 5. kesäkuuta 2010

Esikoiset ja homous

Esikoislestadiolaisella herätyksellä tusin on virallista kantaa aikame ilmiöihin - esimerkiksi parhaillaan eri puolilla kristikuntaa tapahtuvaan homosuhteiden laillistamiseen tai Suomen tasavallan lainsäädäntöön, jolla rekisteröidyssä suhteessa elävillä on oikeus adoptoida omat lapset liittoon.

"virallista" kantaa voisivat edustaa vain Lapin vanhinten saarnat tai puolivirallisesti esimerkiksi Rauhan Side-lehden pääkirjoitus tms.

Lausuntojen antaminen ja asioiden selvittely ei kuitenkaan ole ollut tapana tässä kristillisyydessä, jossa pääpaino on heränneen väen oman henkilökohtaisen jumalasuhteen hoitamisessa.


seuraavat kohdat varmaan ovat aika yleisesti tässä kristillisyydessä omaksuttuja eivätkä välttämättä poikkea heränneen kansan näkemyksistä aikamme Suomessa

lista on avoin korjauksille, missä ehkä annan väärän kuvan ja tietenkin myös keskusteluille.


Perus-essun lähtökohta homoseksuaalisuuteen nähden on ehdottoman torjuva: homous on kauhistus Jumalan silmissä ja synti.

Raamattu on tässä yksiselitteinen - miehen kanssa makaava mies (tai naisen kanssa makaava nainen) tekee syntiä. Suhde on luonnoton ja Jumalan tahdon vastainen.

Kaikki yritykset vedota uuteen tietoon homoudesta, tehdä eroa synnynnäisen tai varhasilapsuudessa kehittyneen homouden ja aikuisten himokkaan irstailun välillä on Jumalan pyhän Sanan vesittämistä.

Kirkossa käytävä keskustelu homoparien siunaamisesta on osoitus evankelis-luterilaisen kirkon rappiosta ja vahvistaa ajatuksia, että kirkosta ehkä on kohta erottava.

Yhteiskunnan antama suoja parisuhteen rekisteröimiseksi on jumalattoman maailman menoa, jossa syntiä varjellaan ja ihmisiä rohkaistaan elämään Jumalan tahdon vastaisessa suhteessa.


Sielunhoidollisesta näkökulmasta katsoen esikoislestadiolainen kristitty uskoo, että myös homoseksuaalisuuteen langennut ihminen saa armahduksen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä.

Hän saa vaeltaa armon alla ja näin saa voimaa taistella pahaa himoaan vastaan ja tehdä siitä parannuksen.


Edellä olen koettanut kuvata perus-essun näkemystä homoseksuaalisuudesta.

en tiedä onko Suomen, Ruotsin ja Norjan kristittyjen välillä suuriakaan eroja suhtautumisessa tähän ihmisten elämän todellisuuteen.


jos minulta itseltäni kysyttäisiin "näetkö kaikki homoseksuaaliset suhteet (niin siveät kuin irstailevatkin) Jumalan tahdon vastaisina ja syntinä?"

vastaisin: Jumalan luoma homoseksuaalinen ihminen ei ole itse valinnut taipumustaan, ei pysty siihen vaikuttamaan muuttumalla heteroksi tai "parannusta tehden".

hän on mitä on.

vaihtoehtona hänellä on todellisuudessa siis aktiivinen seksuaalinen elämä tai selibaatti.

siveästä homoudesta Raamattu ei puhu mitään, koko modernin länsimaisen kulttuurin ajatus tuollaisesta Jumalan luomasta synnynnäisestä taipumuksesta on Raamatun hengelle vieras.

Vanhassa testamentissa kirjoitetaan yleisesti miehen kanssa makaavasta miehestä, joka on Jumalalle kauhistus ja hävitettävä kansasta (Mooses - hän ei taida mainita lesboja)

Paavali käyttää homoseksuaalisuutta esimerkkinä Jumalasta vieraantuneesta ihmiskunnasta, sekä naispuoliset että miespuoliset homot:

"Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan."
(Paavali Room 1:26-27)


oman käsitykseni mukaan on mahdollista olla uskova kristitty, juutalainen tai muslimi homo.

Uskova homo on toki taipumuksensa suhteen luonnonvastainen - onhan hänen ruumiinsa rakennettu heteroseksiä varten - mutta seksuaalinen veto kohdistuu omaan sukupuoleen.

Kristittynä hän on tavallinen ihminen, joka on saanut armon uskoa Jumalaan ja kilvoitella tässä elämässä armon varassa samalla tavoin kuin heterot veljensä ja sisarensakin seurakunnassa.

Hänen erityisenä huolenaan on pidättäytyä heteromiesten (tai naisten) viettelemisestä esimerkiksi homoseksuaalisiin kokeiluihin, vaan pitäytyminen seksuaalisissa suhteissa omiensa parissa.

heteroilla on monet seksuaaliset kiusaukset, joihin ahkerasti langetaan ja johon anteeksiantamusta etsitään.

on tärkeä, että heterot pysyisivät omiensa parissa - homoeroottinen suhde on väkevä, voimallisesti palava ja usein parissa vuodessa loppuun kuluva.

sen kanssa ei tule leikkiä.


läntisessä maailmassa homoparien suhteen laillistaminen, avioliitto monissa maissa, Suomessa rekisteröity suhde, suojaa näitä ihmisiä uskonnolliselta ja muulta fyysiseltä ja henkiseltä väkivallalta, vainolta ja herjaamiselta.

uskon että tämä maailman muuttuminen on Jumalan tahto.

homoseksuaaleihin kohdistunut hirvittävä viha, väkivalta ja vaino on eräs musta piste kristikunnan historiassa.

mielestäni kirkon ei tule siunata homopareja. Raamattu ei anna siihen mitään perustetta.

---
näin olen siis koettanut piirtää esikoislestadiolaisuuden linjaa

ja hahmottaa omia näkemyksiäni

--
hahmota sinä omasi! keskustelu on vapaa.

7 kommenttia:

 1. Samoilla linjoilla olen. Syntiä ei tule siunata, ja saman sukupuolen sisäinen parittelu on Raamatussa sellaiseksi ilmaistu. Se on siis torjuttu sekä homoseksuaalisilta että heteroseksuaalisilta.

  Vastaavasti myös esimerkiksi varastaminen on kielletty kaikilta: vaikka kleptomaaneilla voi olla synnynnäinen taipumus varastaa ja saada varastamisesta itselleen tyydytystä, kielto olla varastamatta koskee yhtä lailla heitä kuin muitakin.

  Homoseksuaaleja ei tule kuitenkaan vihata. Kuten ei tule kleptomaaneja, pedofiilejä tai klassisesta musiikista pitäviäkään.

  Itse luomisajatusta olen miettinyt: onko niin, että Jumala on luonut jonkun heteroksi, toisen homoksi, kolmannen kleptomaaniksi, neljännen alkoholismitaipumuksen omaavaksi, viidennen väkivaltaiseksi ja kuudennen pasifistiksi? Vaikka joku ominaisuus olisi perinnöllinen tai jopa joskus synnynnäinenkin, niin mielestäni sitä ei silti voi automaattisesti kategorisoida Jumalan luomistyöksi ja Jumalan ihmiselle erityisesti tarkoittamaksi ominaisuudeksi. Etenkin luterilainen perisyntioppi nimenomaan opettaa sitä, että ihminen on jo syntyjään syntinen. Silti ei sanota, että vastasyntyneen syntisyys olisi Jumalan luomaa.

  VastaaPoista
 2. synnynnäinen taipumus luonnonvastaiseen käytökseen jota esiintyy tietty prosentti väestössä on "Jumalan luomaa" siinä kuin eläinkunnassakin havaittu poikkeuksellinen käytös.

  asia on vaikea ja näin kysyttiinkin sokeana syntyneen kohdalla, onko tämä Jumalan rangaistus hänen vanhempiensa synneistä.

  Jeesus ei tuohon vastannut helpolla tavalla - vaan kertoi että tämän nimenomaisen ihmisen kohdalla nyt nähdään Jumalan, Hänen Isänsä, valtava voima.

  aidosti homoseksuaaliselle ihmiselle on varmaan aika etovaa ajatella heterosuhdetta.

  jos heterojen ja homojen syvät seksuaaliset ongelmat saavat heidät tulemaan Jeesuksen luokse, Jumalan valtava voima tulee näkyviin Pojan kautta.

  uskonnollinen ryhmä, esikoiset, voi tähän kutsua tai ajaa Hänen luotaan pois!

  VastaaPoista
 3. "synnynnäinen taipumus luonnonvastaiseen käytökseen jota esiintyy tietty prosentti väestössä on "Jumalan luomaa" siinä kuin eläinkunnassakin havaittu poikkeuksellinen käytös."

  Eläin- samoin kuin ihmiskunnassa on havaittu monenlaisia synnynnäisiä taipumuksia. Jopa taipumus raiskata on kai perinnöllinen. Samoin taipumus rikollisuuteen on sellainen. Empatiakyvyn puutekin on perinnöllistä, mikä taipumus taas johtaa usein väkivaltarikollisuuteen jne. Aikoinaan ajateltiin, että ihminen on kuin tyhjä taulu, johon vasta kasvatus muovaa käyttäytymispiirteet. Mutta nykykäsitys on toisenlainen. Kasvatuksen lisäksi myös synnynnäiset tekijät vaikuttavatkin yllättävän paljon. Monet taipumukset ovat perinnöllisiä ja synnynnäisiä. Siksi syntyneiden lähtökohdat ovat erilaiset. Toisesta tulee helpommin rikollinen kuin toisesta, vaikka nämä saisivat samanlaisen kasvatuksen. Ja vastaavasti identtisistä kaksosista tulee keskimäärin aika samanlaisia, vaikka nämä kasvattaisikin täysin eri tavalla ja toisistaan erillään.

  Kysymys synnynnäisestä sokeudesta on vähän erilainen. Fyysiseen sokeuteen kun ei liity tekoja, jotka olisi Raamatussa kielletty. Jeesus sanoi, ettei sokeus ollut Jumalan rangaistusta hänen vanhempiensa teoista. Mutta sokeutta Raamatussa ei ole torjuttu muutenkaan. Poikkeuksena on se, etteivät sokeat saaneet toimia uhripappeina VT:n puolella.

  VastaaPoista
 4. heteroseksuaalisen vietin saaneen miehen tai naisen on aika kevyt näistä "synnynnäisistä piirteistä" puhua - kilvoittelua riittää rakkauden tulen valtavan voiman kanssa.

  mitään ymmärtämystä en näe viestissäsi niitä kohtaan, jotka joko syntymästään tai varhaislapsuuden traumojen seurauksena ovat luonnonvastaisesti kiinnostunut samalla voimalla omasta sukupuolestaan.

  todellakin Jumalan luomia ovat esimerkiksi rikollisuuteen synnynnäisesti taipuvat ihmiset. tai syntymästään sokeat.

  miten näihin taivaallisiin syntymälahjoihin sitten kukin suhtautuu ja taipumuksiaan toteuttaa tai kiistää vaihtelee.

  yhteiskunta on päättänyt, monissa maissa, että homoseksuaalisesti suuntautunut hyväksytään täysivaltaisena kansalaisena ja nyt Kokoomus on puoluekokouksessa päättänyt, että suomalaisen yhteiskunnan tulisi pudottaa avioliitosta kokonaan sukupuolinen identiteetti - sukupuolineutraali, vapaasti mies nainen, mies mies tai nainen nainen suhde.

  kirkko on tässä hyvin merkittävän haasteen edessä ja Raamattu on avain miten tässä Jumalan hyvä tahto saisi kansamme keskuudessa tapahtua.

  VastaaPoista
 5. Hei Mikko, en kirjoittanut sielunhoidollista tekstiä. Enkä myöskään mitään parannussaarnaa. Sen takia et löydä teksteistäni mitään ymmärtämystä ketään kohtaan. Kuten et löydä tekstistäni kenenkään tuomitsemistakaan etkä kehotuksia parannukseenkaan.

  Joka ainut ihminen on Jumalan luoma. Ja Jumala haluaa että joka ainut ihminen pelastuisi. Hän rakastaa joka ainoaa ihmistä, on tämä sitten vaikka vasenkätinen, samaan sukupuoleen rakastuva, postimerkkeilyn harrastaja, väkivaltarikollinen, mustasukkainen tai pedofiili. Mutta joka ainut ihmisen teko ei ole Jumalan mielen mukainen.

  VastaaPoista
 6. Lisättäköön vielä, että ilmeisesti jokaisella ihmisellä on jokin sellainen synnynnäinen taipumus, jonka toteuttaminen on Raamatun mukaan syntiä. Kenellä on himo mihinkin. Kenellä taas vaikka taipumus olla ottamatta muita ihmisiä huomioon: Synnynnäisistä taipumuksista mainittakoon myös esim. autismin seuraukset: (esim. rakkauden kaksoiskäsky ja kultainen sääntö ovat todella vaikeita toteuttaa autisteille, joilla ei ole edes kykyä asettua katsomaan maailmaa toisen asemasta. Teepä siinä sitten lähimmäiselle niin kuin itselleen, kun ei ole välttämättä edes minä-kuvaa, saati kykyä tajuta lähimmäinen samanlaiseksi kuin itse on. Moni vakavasti autistinen ei tunnista edes itseään valokuvasta. Saati lähimmäistä.)

  No, Luoja meitä kaikkia auttakoon kuitenkin elämään tahtonsa mukaista elämää.

  VastaaPoista
 7. sorry, taisin lukea rivien välistä jotain mitä siellä ei tosiaan ole.

  olen sitä mieltä, että homoseksuaalisuus on luonnonvastaista. "ruuvit ja mutterit" on rakennettu tarkoituksenmukaisesti toisiaan varten. kyseessä on siis todellinen ongelma, eikä joku luonnollinen asia, kuten tahdotaan sanoa.

  mutta Jumala on Luoja, meille käsittämätön ja tutkimaton - luomakunnassa on monenlaista vajavaisuutta. siksi on tärkeää, että tätä vähemmistöä suojellaan heteroenemmistön syrjinnältä, vihalta, halveksunnalta, väkivallalta, jopa murhilta. että he saavat myös oikeuden elää ihmisarvoista elämää.

  kirkko ei tässä kamppailussa ole todellakaan ollut kärjessä. mutta siihen ovat katseet nyt kääntyneet.

  jos "sukupuolisesti neutraali" avioliitto tulee voimaan (Kokoomuksen puolueohjelma 2010) niin asia menee taas uuteen ulottuvuuteen kristittyjen kannalta.

  VastaaPoista