sunnuntai 13. kesäkuuta 2010

Kristityn vapaus

Vapaa kuin lokki Jonatan?

"Ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää."

se siitä vapaudesta.

eikö niin?Ja minulle tuli tämä Herran sana:

"Mikä teillä on, kun te lausutte tätä pilkkalausetta Israelin maasta: 'Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät'?

Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei tule teidän enää lausua tätä pilkkalausetta Israelissa.

Katso, kaikki sielut ovat minun: niinkuin isän sielu, niin pojankin sielu - ne ovat minun. Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava.

Jos mies on vanhurskas ja tekee oikeuden ja vanhurskauden:

ei syö uhrivuorilla,
ei luo silmiänsä Israelin heimon kivijumaliin,
ei saastuta lähimmäisensä vaimoa,
ei ryhdy naiseen, joka on kuukautistilassa,
ei sorra toista, vaan antaa takaisin velanpantin,
ei riistä eikä raasta, vaan antaa leipäänsä nälkäiselle,
verhoaa vaatteella alastonta,
ei anna rahaansa korolle,
ei ota voittoa, vaan pidättää kätensä vääryydestä,
tekee oikean tuomion miesten välillä,
vaeltaa minun käskyjeni mukaan ja noudattaa minun oikeuksiani,
niin että tekee sitä, mikä oikein on

- hän on vanhurskas, hän totisesti saa elää, sanoo Herra, Herra.


näinhän se on oikeasti

eikö olekin ... Erikson?Mutta jos hänelle on syntynyt poika, väkivaltainen, verenvuodattaja, joka tekee yhtäkin näistä, mitä hän itse ei ole tehnyt:

syö uhrivuorilla,
saastuttaa lähimmäisensä vaimon,
sortaa kurjaa ja köyhää,
riistää ja raastaa,
ei anna takaisin panttia,
luo silmänsä kivijumaliin,
tekee kauhistuksia,
antaa rahansa korolle ja ottaa voittoa - saisiko tämä elää?

Ei hän saa elää: kaikkia näitä kauhistuksia hän on tehnyt, hänet on kuolemalla rangaistava; hän on verivelan alainen.
totta - syntiensä tähden hän ansaitsee lain ankaran rangaistuksen, kuoleman!Mutta katso, jos tälle on syntynyt poika ja hän näkee kaikki isänsä synnit, jotka tämä on tehnyt - näkee ne eikä tee sellaisia:

ei syö uhrivuorilla,
ei luo silmiänsä Israelin heimon kivijumaliin,
ei saastuta lähimmäisensä vaimoa,
ei sorra toista,
ei ota panttia,
ei riistä eikä raasta, vaan antaa leipäänsä nälkäiselle,
verhoaa vaatteella alastonta,
pidättää kätensä kurjasta,
ei ota korkoa eikä voittoa,
vaan tekee minun oikeuksieni mukaan, vaeltaa käskyjeni mukaan -

hänen ei ole kuoltava isänsä syntivelan tähden, hän totisesti saa elää.


ei ole ihminen vastuussa isänsä pahoista teoista - ei lasta rangaista vanhempiensa rikoksista

sillä Jumala on oikeudenmukainen

näinhän se on ... eikö olekin Norppa?Ja vielä te kysytte:
'Minkätähden ei poika kanna isän syntivelkaa?'

Kun poika on tehnyt oikeuden ja vanhurskauden, noudattanut kaikkia minun käskyjäni ja tehnyt niitten mukaan, hän totisesti saa elää.

Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava.

Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa.

Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen jumalattomuutensa.

Ja jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava.

Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta; vanhurskautensa tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää.

Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra; eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää?näinhän asia on - eikö olekin Martti Luther?Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä, tekee kaikkien niiden kauhistusten kaltaisia, joita jumalaton tekee - saisiko hän tehdä niin ja elää?

Ei yhtäkään hänen vanhurskasta tekoansa, jonka hän on tehnyt, muisteta.

Uskottomuutensa tähden, johon hän on langennut, ja syntinsä tähden, jota on tehnyt, niiden tähden hänen on kuoltava.rikkomus painaa enemmän kuin hyvä teko, eikö niin eero?Ja vielä te sanotte: 'Herran tie ei ole oikea'.

Kuulkaa siis, te Israelin heimo! Minunko tieni ei olisi oikea?

Eikö niin: teidän omat tienne eivät ole oikeat!

Jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä, sentähden hänen on kuoltava; vääryytensä tähden, jota on tehnyt, hänen on kuoltava.

Ja jos jumalaton kääntyy pois jumalattomuudestaan, jota on harjoittanut, ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän säilyttää sielunsa elossa.

Koska hän näki ja kääntyi pois kaikista synneistänsä, joita oli tehnyt, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava.
nämä Jumalan profeetan sanat ovat totuus ... eivätkö olekin Haamul?


Mutta Israelin heimo sanoo:
'Herran tie ei ole oikea'.

Minunko tieni eivät olisi oikeat, te Israelin heimo? Eikö niin: teidän omat tienne eivät ole oikeat!


Niinpä minä tuomitsen teidät, te Israelin heimo, itsekunkin hänen teittensä mukaan, sanoo Herra, Herra.

Kääntykää, palatkaa pois kaikista synneistänne, ja älköön syntivelka tulko teille lankeemukseksi.

Heittäkää pois päältänne kaikki syntinne, joilla te olette rikkoneet, ja tehkää itsellenne uusi sydän ja uusi henki. Ja minkätähden te kuolisitte, Israelin heimo?

Sillä ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää."

tekstit ovat Hesekielin kirjan 18 luku KR 1933 käännöksen mukaan.


näinhän tässä kristillisyydessä opetetaan ... eikö opetetakin, Gunnar ja Odd?"Ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää."

se siitä vapaudesta.

eikö niin?Jumalan oikeudenmukaisuudesta kertoo Hesekiel 18.

Tämä on selkeää ja ymmärrettävää puhetta.

Puhdasta synnin ja kuoleman lain maailmaa.

Tämän voi ymmärtää juutalainen - sillä juutalaisten pyhästä Kirjasta ja heidän profeetaltaan tämä sanoma tulee.

Tämän voi ymmärtää muslimi - sillä Jumalan oikeudenmukaisuus ja Hänen pyhä tahtonsa hallitsevat ihmisen elämää.

Tämän voi ymmärtää jokainen kristitty, sillä omatuntokin sanoo,että näin on.

Ei ole mieleen Herralle jumalattoman kuolema, vaan se, että hän kääntyy pahoilta teiltään ja saa elää.asia on kärjistynyt nettiruukun keskusteluissa, joissa olen nostanut esiin aikamme kuuman perunan - homoseksuaalisuuden.

meille on muistutettu täällä, että ei ole Jumalalle mieleen syntisen kuolema, vaan syntisen tulee kääntyä pahoilta teiltään ja näin hän saa elää.

ajatus homon kohdalla on, että hänen tulee lakata homoilustaan ja pyytää anteeksi Jumalalta kauheata rikostaan, joka on Jumalan Sanan vastainen luonnottomuus.

kääntyä tieltänsä, että saisi elää.

muuten hänelle ei heprealaiskirjeen vakavan varoituksen perusteella armo kuulu vaan on vain kauhea tuomion odotus.

kristityllä homolla joka elää rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole mitään toivoa päästä taivaaseen.

syntiin jääminen ja vielä sen rekisteröiminen on suora tie kadotukseen.Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme, sitä enemmän mitä lähempänä näette Herran päivän olevan.

Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi.

Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat.

Jos joku kieltää Mooseksen lain, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan; siihen riittää kahden tai kolmen todistajan sana.

Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan Pojan, pitää epäpyhänä liiton verta, jolla hänet itsensä on pyhitetty, ja häpäisee armon Henkeä!

Mehän tunnemme hänet, joka on sanonut:

-- Minun on kosto, minä olen maksava,

sekä myös:

-- Herra on tuomitseva kansansa.

On kauheaa joutua elävän Jumalan käsiin.


Heb 10:25-31 KR 1992tässä homoseksuaalisuus on asia, joka nostaa nämä ajatukset esiin.

mutta on monia muita asioita, joissa kristitty Jumalan lapsi tässä meidän kristillisyydessämme joutuu lankeamukseen.

toistuvasti.

kun myös heteroseksuaalisuus synnillistetään, on paketti valmis. ihmisessä on sellaisia jyllääviä voimia, että paraskin kristillisyyden neuvojen noudattaja huomaa itsessään tahdon tehdä syntiä, halun rikkoa Jumalan tahtoa.

ja näin lankeaa.

tällainen ihminen "lankeaa seitseämsti ja taas nousee"

suree syntiään ja etsii apua sielunhoidosta, ripistä

totuus kuitenkin on ankara

hänessä riippuu kiinni synnillinen himo - etenkin jos tällä ymmärretään sitä, että hän on mies tai nainen (hetero tietenkin)jos olen oikein ymmärtänyt, rukoushuoneen jonossa ei edes kysytä oletko rikoksen uusija.

synnit todistetaan anteeksi.

vaikka ihminen olisi kerran saanut jo anteeksi ja nyt uudelleen tieten tahtoen meni ja rikkoi Jumalan tahdon vastoin parempaa tietoaan.

eikös tuo Heprealaiskirjeen kohta sano, että ei ole enää armoa hänelle, vaan pelkkä tuomion odotus.


Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi.


eikös tämän kristillisyyden motto ole tässä

"Heittäkää pois päältänne kaikki syntinne, joilla te olette rikkoneet, ja tehkää itsellenne uusi sydän ja uusi henki. Ja minkätähden te kuolisitte, Israelin heimo?"

Jumalan rakas lapsi valvoo vaellustaan ja pyrkii tekemään kutsumuksensa vahvaksi, kuten 1 Piet 1 neuvoo.

kaikesta synnistä tehdään parannus, kaikki tunnustetaan ja pannaan pois.

käännytään pahoilta teiltä, pysytään poissa pahoilta teiltä ja toivotaan kuoleman hetkellä vielä, että kaikki synti on tullut perattua pois ja se mitä ei ole saatu kitkettyä pois saadaan kuulla anteeksi todistetuksi.

autuas se ihminen, jonka kuolinvuoteen luona on saarnaaja, jossa Pyhä Henki on asuvainen!


joten

missä vapaus?

vassa mipäys?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti