sunnuntai 20. kesäkuuta 2010

Kristityn vapaus - avioero

avioliitto on tänään miljoonien suomalaisten kokemus eikä tuon valtavan ihmisen elämän vuolaan virran yleistäminen ole mahdollista.

lainsäätäjä laatii vain ne puitteet, joissa miehen ja naisen, tai rekisteröidyn parisuhteen, tulee toimia lakien ja asetusten mukaan.

sekä suhteen solmimisen että eroamisen.

asia on täsmälleen tämänpuoleinen, tähän maailmanaikaan kuuluva, sillä Jeesus sanoi selvin sanoin, että tulevassa elämässä kuoleman jälkeen ei ole avioliittoinstituuttia.


Sitten Jeesuksen luo tuli saddukeuksia*, jotka kieltävät ylösnousemuksen.

He esittivät hänelle kysymyksen: "Opettaja, Mooses on säätänyt näin: 'Jos jonkun veli kuolee ja jättää jälkeensä vaimon mutta ei lasta, tämän miehen tulee ottaa veljensä vaimo ja hankkia jälkeläinen veljelleen.'

Oli seitsemän veljestä. Vanhin heistä otti vaimon ja kuoli jättämättä jälkeläisiä. Silloin toinen otti lesken, mutta hänkin kuoli jälkeläisiä jättämättä. Samoin kävi kolmannen ja kaikkien seitsemän: heiltä ei jäänyt jälkeläisiä. Viimeisenä kaikista kuoli nainen.

Kun he ylösnousemuksen päivänä nousevat kuolleista, kenen vaimo hän silloin on? Hänhän on ollut kaikkien seitsemän vaimo."

Jeesus vastasi heille: "Te kuljette eksyksissä, ja mistä syystä? Koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Kun noustaan kuolleista, ei oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Ylösnousseet ovat kuin enkelit taivaassa."


Markus 12:18-27 KR 1992aktiivista kirkossakävijää tässä suuressa kansankirkossa on kuitenkin suhteellisen pieni porukka, vaihtelee paikkakunnittain käyntiprosentti kovin, mutta lienee asujaimistosta siinä 12-17% välillä.

kaikkien kirkkoon kuulumattomien kristillisten ryhmien lukumäärä jää kansamme keskuudessa hyvin pieneksi. ortodokseja noin 60.000

uskova kristitty elää siis aikamme Suomessa, jossa hänen omaisensa, vanhempansa, lapsensa, sisaruksensa sukulaisensa tai tuttavansa voivat kohdata monenlaista avioliiton muotoa, uusperhettä, kolmatta avioliittoa, avoparia, jopa homparia.

noin puolet jokaisesta avioliitosta - solmittiinpa ne kirkossa tai siviilissä - särkyy keskimäärin 11 vuoden jälkeen.

ja nämä vuodet eivät välttämättä nekään ole onnellisia.

no, puolet avioliitoista sentään kuitenkin kestää!tarkennamme focusta vielä Suomen kansasta, aktiivisista kirkossakävijöistä tähän esikoislestadiolaisuuteen, jonka vaikutusaluetta on Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Inkerissä, USAssa ja muuallakin

saako uskova erota puolisostaan?tämän kysymyksen mukana herää ainakin kolmenlaista ajatusta

1. millainen on oma avioliittoni, haluaisinko minä erota? vai olenko onnellisesti naimisissa?

2. nainen: "nehän erosivat, ja mies on onnellisesti uusissa naimisissa, entinen rouvansa sai kaiken syyn niskaansa tässä kristillisyydessä. näin kävisi varmaan minullekin ja eihän se Raamattukaan antaisi lupaa"
mies: "nehän erosivat, ja mies on onnellisesti uusissa naimisissa. mutta kun olen tämän lupauksen Jumalan edessä tehnyt"

3. laissa ja isien perinnäissäännöissä on tiettyjä poikkeuksia. mutta jos erotaan, tässä kristillisyydessä kuitenkin tahdotaan pysyä Raamatun neuvossa eikä uudelleen avioliittoon menemistä pidetä suotavana.onko kristitty vapaa eroamaan puolisostaan?

uskova alkaa mielessään ja Raamattu kädessä tutkia, mitä on kirjoitettu avioerosta.

erityisesti taas esiin nousevat Mooses, Jeesus, Paavali kirjoitukset

niiden pohjalta on mahdollista rakentaa myös esikois-farisealainen isien perinnäissääntö, lain neuvo ja määräys, jota tulee noudattaa.

näin monet tekevät ja Raamatun kirjaimen viesti on varsin selkeä.

kristityt suhtautuvat avioeroon hyvin nihkeästi.

katolinen kirkko ei meinaa avioeroa sallia ollenkaan.papiston parissa on monenlaista suhtautumista.

selkeästi tämä näkyy kysymyksessä eronneiden uudelleen vihkimisestä.

on pappeja, jotka Raamattuun nojaten kieltäytyvät vihkimästä eronnutta uuteen avioliittoon.

suuri osa papistosta ja varmaan piispojenkin kristillisyyden neuvot, sallivat laskua pitämättä uuden kirkollisen vihkimisen.

teoriassa joku henkilö voisi solmia Suomen ev.lut. kirkossa kolmannen tai neljännen avioliittonsakin.Jeesuksen Vuorisaarnassa antama lain ohje, joka kiristää ja täydentää aikaisemmin Siinailla annettua lakia:


"On myös opetettu, että jos mies tahtoo erota vaimostaan, hänen on annettava tälle erokirja.

Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, ajaa hänet aviorikokseen. Ja aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen."

Mt 5:31-32 KR 1992

tätä lakia soveltaen uskonnollinen auktoriteetti, saarnaaja, jolta asiaa kysytään, pastori, pohtii ratkaisua:

Jeesuksen sanojen mukaan miehen ei tule hylätä vaimoaan paitsi jos tämä on rikkonut avioliiton, tehnyt huorin.

ei ole muuta kristillisesti hyväksyttävää syytä avioeroon.


miehensä hylkäämän naisen ottaminen ensimmäiseksikin vaimoksi on huorintekoa. Aviorikos.

Jeesuksen lain mukaan siis hylättyä naista ei saa naida.

(tosin ei ole aivan selvä, tarkoittaako Jeesus tässä lain kohdassa aviorikoksen takia hylättyä naista - mutta siltä se vaikuttaisi)Matteuksen evankeliumissa Jeesusta kuvataan toisena Mooseksena, sinä profeettana, jonka Jumalan lupasi lähettää.

Vuorisaarna on eräänlainen Siinai 2, mutta jykevyydessään ja ehdottomuudessaan paljonkin Siinain lakia ankarampi.

Sama asia esitetään hieman toisessa yhteydessä Markuksen evankeliumissa, ja Jeesuksen sanat ovat sisällöllisesti samat:Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka häntä koetellakseen kysyivät, saako mies hylätä vaimonsa.

Hän vastasi heille: "Mitä Mooses on siitä säätänyt?"

He sanoivat: "Mooses antoi meille luvan kirjoittaa erokirjan ja hylätä vaimon."

Silloin Jeesus sanoi: "Te olette kovasydämisiä, siksi hän laati teille sen säännöksen. Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

Markus 10:2-9 KR 1992miksi fariseusten yksinkertainen kysymys on Jeesuksen koettelemista?

olikos rabbi antanut epäilyttäviä lausuntoja asiasta?

Jeesus vastaa viattoman näköisesti, kysymällä lainoppineilta, mitä laki sanoo.


"Mooses antoi meille luvan kirjoittaa erokirjan ja hylätä vaimon."

laki on selvä, juutalainen mies saa hylätä vaimonsa.


silloin Jeesus sananmukaisesti räjähtää heille!


toki Hän tietää, mitä on ihmisen sydämessä.

kaikenlaiset syyt johtavata avioeroon,

akka on ruma, riitelee aamusta iltaan, rahaton, ei tuo lapsia, laiskuri, ei alistu tottelemaan perheen päätä,

tai se toinen nainen on niin paljon kivampi seuralainen, ymmärtää, osaa laittaa tosi hyvät osterit, kaunis ja viehättävä

että vaihdanpa

ja montaa muuta syytä löytyy

jotka eivät välttämättä ole kovin epäitsekkäitä

(naisen aloittamasta hylkäämisestä ei tässä ole puhe, ei liene ollut tapana Raamatun aikoina)Jeesus vetää lain tässä entistä tiukemmalle ja perustelee sitä yllättävällä tavalla

"Te olette kovasydämisiä, siksi hän laati teille sen säännöksen."

mitä helkkaria?

eikös tämä ole Jumalan laki, Siinailla annettu?

miten niin "hän laati teille"

ja vielä teidän kovasydämisyytenne tähden

ei teidän hurskautenne tähdenihmisellä on kova sydän


sanomme kauniisti "timantti timanttia hioo"

vaan prosessi voi olla melkoista meteliä ja saviastian lentelyä!

kova sydänJeesus asettaa Mooseksen lakia kiristäessään kuvioon itse Isän Jumalan luomistyöt.

"Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi.

Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.

He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi.

Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."Jeesus ei tässä puhu avioliitosta

vaan seksistä

Jumala on luonut ihmisen siten, että hänessä on mies ja nainen

yhdessä he ovat Jumalan kuva


kun mies yhtyy naiseen - siis fyysisesti, ihan ruumiillisesti - tapahtuu miehen ja naisen sulautuminen yhdeksi.

ei sitä tee papin aamen

sen tekee sukupuolinen yhtyminen, kuten Jumala on asian luonut - varsin taitavasti

"Minkä Jumala on yhdistänyt"

se ei siis ole papin aamen vaan tämä Jumalan teko

"sitä älköön ihminen erottako"

divorce is outtämä Jeesuksen antama vastaus on melkoinen!

sen verran melkoinen, että kun tilanne on ohi ja sopiva väli, Jeesuksen seuralaiset pyytävät hieman jatkoselitystä


Kun he olivat keskenään, opetuslapset kysyivät uudestaan tätä asiaa.

Jeesus sanoi heille: "Se, joka hylkää vaimonsa ja menee naimisiin toisen kanssa, on avionrikkoja ja tekee väärin vaimoaan kohtaan.

Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen."


Mk 10:10-12 KR 1992tämä on täyttä lakia

ankaraa lakia niille, joiden ongelma ei ole aviorikos

elämänohjetta aikamme ihmiselle, joka perustuu näkemykseen miehen ja naisen uskollisesta parisuhteesta

niinkuin joutsenet on luotu elämään yhdessä kuolemaansa asti

niin on Jumala luonut ihmisen ihmiselle, miehen ja naisen toisilleen, elämään yhdessä kunnes kuolema heidät erottaaKristityn vapaudesta puhuva apostoli Paavali käyttää Jeesuksen opetuksen mukaista - ja Siinain lakia ankarampaa - lakia

kuvatakseen vapautta laista!


Veljet, tehän tunnette lain ja tiedätte, että laki hallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää.

Laki sitoo naimisissa olevan naisen mieheensä niin kauan kuin tämä on elossa.

Mutta jos mies kuolee, nainen vapautuu siitä laista, joka sitoi hänet mieheen.

Jos hän miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, hän on avionrikkoja.

Mutta miehensä kuoltua hän on vapaa lain määräyksestä eikä tee aviorikosta, jos menee naimisiin toisen miehen kanssa.

Room 7:1-3 KR 1992


veljet, sisaret - tehän tunnette lain.

ja se laki on tuo, minkä Mooses antoi "saa erota"

ja jonka Jeesus kiristi yhteen ainoaan tapaukseen "aviorikos"

ja jonka lain Paavali tuntee, samoin kristityt yleisesti

sillä LAISSA on kirjoitettu näin


myös maallisen LAIN avioliittokaaressa puhutaan avioliitosta, syistä sen purkamiseen

kyseessä on synnin ja kuoleman lain alaisuus

tiukasti tähän maailmaan kuuluva asia, jota ei siellä Jumalan luona enää ole, vaan uuden ruumiin saaneet ihmiset ovat kuin enkeleitä.

ei ole enää miehiä ja naisia.


tähän ihanteeseen pyritään jo ajassa, esimerkiksi sulkeutumalla luostariin nunnaksi tai munkiksi, selibaattiin, itsensä tavalla tai toisen, henkisesti, kemiallisesti tai fyysisesti kastroiden.


tämän ihanteen olen havainnut myös syvällä esikoislestadiolaisen moraalin taustalla - että Jumalan luoma seksuaalisuus on syntiä, on synti olla mies tai nainen, vaan pitää olla kuin enkelit taivaassa.

mutta tässä menee hieman puurot ja vellit sekaisin

seksi kuuluu Jumalan luoman maailman todellisuuteen

seksittömyys on sitten siellä, ja se on muutenkin vähän toinen juttu.Apostoli pohtii juuri tätä asiaa:

Otan nyt puheeksi asian, josta kirjoititte. Miehen on kyllä hyvä olla koskematta naiseen, mutta haureuden välttämiseksi tulee kunkin miehen elää oman vaimonsa ja kunkin naisen oman miehensä kanssa.

Mies täyttäköön aviovelvollisuutensa vaimoaan kohtaan, samoin vaimo miestään kohtaan.

Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan vaan miehen, samoin ei miehen ruumis ole hänen omassa vallassaan vaan vaimon.

Älkää keskeyttäkö yhdyselämäänne, paitsi ehkä yhteisestä sopimuksesta joksikin aikaa, jotta voitte keskittyä rukoukseen; palatkaa sitten taas yhteen. Muutenhan Saatana pääsee kiusaamaan teitä, kun ette kuitenkaan pysty hillitsemään itseänne.

1 Kor 7:1-5 KR 1992apostoli neuvoo siis aviopareja olemaan ahkerina sängyssä

varottaa vetäytymisestä pois, jatkuvan seksisuhteen katkaisemisesta, koska silloin Saatana pääsee iskemään.


apostoli on itse päässyt koko tästä kierteestä Jumalan lahjana - häntä ei seksi kiinnosta:

"Sanon tämän myönnytyksenä enkä käskynä. Soisin kaikkien elävän niin kuin itse elän. Jokaisella on kuitenkin oma Jumalalta saatu armolahjansa, yhdellä yksi, toisella toinen."
1 Kor 7:6-7 KR 1992

(eiks ole aika mainio kommentti Paavalilta..)laki, elämänohje,tästä tärkeästä asiasta sitten jatkuu:

"Naimattomille ja leskille minä sanon, että heidän olisi hyvä pysyä yksin niin kuin minäkin.

Mutta elleivät he jaksa hillitä itseään, menkööt naimisiin, sillä on parempi mennä naimisiin kuin palaa himon tulessa.

Naimisissa oleville taas annan käskyn, en minä vaan Herra: vaimo ei saa erota miehestään.

Jos hän kuitenkin eroaa, olkoon menemättä enää naimisiin tai sopikoon miehensä kanssa.

Samoin ei mies saa erota vaimostaan.


1 Kor 7:8-11 KR 1992Apostolin opetus ei mene kuuleviin korviin tämän päivän Suomessa

kuten sanottu, joka toinen avioliitto eroaa

joka toisessa solmitussa avioliitossa mies tai nainen hylkää puolisonsa.

Paavali sanoo hauskasti - osoittaen vapauttaan laista:

on Herran käsky - älkää erotko!

jos kuitenkin eroatte, niin ....

eli taisi tuntea seurakuntansa...


esikosilestadiolaisessa isien perinnössä varmaan elää juuri tämä tietynlainen vapaus

mies tai vaimo saa erota, mutta sitten odotetaan, että pysyy lopun ikäänsä yksin.

se on aika lasti sekin, kuorma, etenkin nuoremmalle miehelle tai naiselle.tuttuja ovat myös apostolin itse antamansa neuvot

- hän tekee tarkan eron Herran sanojen ja omiensa välillä - eivät mene sekaisin nämä kaksi.

Sitten sanon vielä, en Herran sanana vaan omanani:

- uskosva mies ei saa jättää vaimoa, vaikka tämä ei olisi uskova tai kristitty, ja suostuu moisen miehen kanssa elämään

- sama uskovan naisen kohdalla

"Mies, joka ei usko, on uskovan vaimonsa pyhittämä, ja vaimo, joka ei usko, on uskovan miehensä pyhittämä. Muutenhan teidän lapsenne olisivat epäpuhtaita; nyt he kuitenkin ovat pyhiä."
1 Kor 7:14mutta mites tää laki nyt männöö päälaelleen?

"Mutta jos se puoliso, joka ei usko, tahtoo erota, niin erotkoon.

Uskovaa veljeä tai sisarta ei tällaisessa tapauksessa sido mikään pakko.

Jumala on kutsunut teidät elämään rauhassa.

Ja mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mies, mistä tiedät, voitko pelastaa vaimosi?"

1 Kor 7:15-16 KR 1992hetkinen, sano putkinen

mites tämä apostolin opetus näin pomppii raiteiltaan?

onhan Mooses ja Jeesus sanansa sanonut, toinen toista tiukempi

onhan hän itsekin todennut, että näin on laki ja määräykset ja kaikki tietävät.


miksi tämä poikkeus?

kuinka on mahdollista, että apostoli antaakin yhtäkkiä luvan erota, vaikka ei ole kysymys haureudesta?näin tulemme siihen kristityn vapauteen, jota apostoli itse edustaa


hänellä on vapaus pohtia asioita tilanteen mukaan, miettiä perusteita ja syitä, ja jos syytä on, poiketa laista.

erotkoon vaan!

ja perustelut eivät löydy laista, joka on yksiselitteinen etenkin Jeesuksen itse antamassa muodossa.


Paavali harkitsee asiaa, tekee erottelua oman - sinänsä melko luottettavan arvostelukykynsä - ja Herran sanojen välillä.

hän puntaroi elämän todellisuutta,
"Uskovaa veljeä tai sisarta ei tällaisessa tapauksessa sido mikään pakko."

ei sido mikään pakko!


"Jumala on kutsunut teidät elämään rauhassa."
jos kerran avioliitto on yhtä helvettiä, ns UFO avioliitto, jossa tuntemattomat lentävät esineet ovat jokapäiväisiä


"Ja mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mies, mistä tiedät, voitko pelastaa vaimosi?"
ja mites näiden pelastuksenkaan asioiden kanssa.

joten anna mennä, jos kerran tahtoo erota...asia koskee niin monenalisia kohtaloita, että Paavali esittää sitten vaatimattoman omankin mielipiteensä lesken tilanteesta

"Vaimo kuuluu yhteen miehensä kanssa niin kauan kuin tämä elää, mutta miehen kuoltua hän on vapaa menemään naimisiin kenen kanssa haluaa, kunhan se vain tapahtuu Herrassa.

Hänen osansa on kuitenkin parempi, jos hän pysyy leskenä.

Tämä on minun käsitykseni, ja luullakseni minussakin on Jumalan Henki."elämän hengen laki Kristuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

nyt voimme tietenkin lisätä siihen "synnin ja kuoleman lakiin", jonka Mooses ja Jeesus antavat, Paavalin poikkeukset ja pohtia lain kannalta, mitä ne merkitsevät.

mutta tärkeämpi on katsoa apostolin omaa käyttäytymistä lain kanssa.

hän on vapaa mies.

Paavali on kuollut laille.

Hän tutkii miten tässä tapauksessa ja miten tässä tapauksessa olisi hyvä juttu, oikein ja Jumalan tahto

eikä vetoa yksinkertaiseen kirjoitettuun kirjaimeen.

tätä omaa auktoriteettiaan hän esikoisten saarnaajien tavoin perustelee sillä, että hänessä on Jumalan Pyhä Henki.täysin selkeää ei meille Paavalin opetus ole varmaan siitä syystä, että meiltä puuttuu tuo Kristuksen välittömän paluun odotus.

koska tämä maailma kohta päättyy, niin ei ne avioliittoon menemiset nyt niin välttämättömiä ole.

jos himot polttavat, mene sitten, mutta paree olis olla yksin niinkuin minä, Paavali, Jumalan armosta olen"Naimattomista naisista minulla ei ole Herran antamaa käskyä.

Sanon kuitenkin oman mielipiteeni, sillä Herra on suonut minulle sen armon, että minuun voi luottaa.

Sen ahdingon ajan vuoksi, jota nyt elämme, jokaisen on hyvä pysyä entisellään.

Jos sinulla on vaimo, älä pyri hänestä eroon. Jos sinulla ei enää ole vaimoa, älä etsi itsellesi uutta.

Mutta jos menetkin naimisiin, et tee väärin.

Ja jos naimaton nainen menee naimisiin, hänkään ei tee väärin.

Naimisissa olevat joutuvat kuitenkin elämässään ahtaalle,
mistä haluaisin teitä säästää."

1 Kor 7:25-28 KR 1992tuommoista yleistä neuvoa, kun maailmanloppu kerran kohta tulee.

ei mitään kovin tiukkapipoista lain kirjaimen paukuttelua...

Jos sinulla on vaimo, älä pyri hänestä eroon.

Jos sinulla ei enää ole vaimoa, älä etsi itsellesi uutta.

ja silleen

ja suorastaan salaperäiseksi Paavalin viesti korinttilaisille sitten käy


Sanon teille, veljet: aika on käymässä vähiin.

Siksi niidenkin, joilla on vaimo, on nyt elettävä kuin heillä ei vaimoa olisikaan,

surevien on oltava kuin he eivät surisi ja

iloitsevien kuin eivät iloitsisi;

niiden, jotka ostavat jotakin, on oltava kuin eivät saisi pitää ostamaansa,

ja niiden, jotka käyttävät hyödykseen sitä mitä tässä maailmassa on, on oltava kuin eivät saisi siitä mitään hyötyä.

Tämä nykyinen maailmamme on näet katoamassa.

1 Kor 7:29-31 KR 1992"no mites minä sitten?" kysyt

sinäkin, kuten kasteessa Kristuksen omaksi otettu apostoli Paavali, olet vapaa synnin ja kuoleman laista

ei ollaksesi irrallinen Jumalan tahdosta, irrallisten suhteiden orja tms

vaan elääksesi Kristuksen Jeesuksen kanssa

olet vapaa laista silloin, kun elämän hengen laki Kristuksessa on tehnyt sinut vapaaksi


omassa elämäsi tilanteessa käyt silloin Kristuksen, ei ihmisten luokse, ja asetat koko potin Hänen tutkittavakseen ja tuomittavakseen.

tee sitten, mitä Jumalan Poika Jeesus Kristus sinulle neuvoo.

eli noudata apostolin esimerkkiä. käytä järkeäsi, pohdi tilannettasi, Jumalan hyvää tahtoa, lastesi parasta, puolisosi parasta, koko juttua ja Jumalan Henki johdattaa ja kuljettaa sinua.

älä jää lain alle.

käy Kristuksen luo.ja tämä ei tosiaan johda yleistyksiin, vaan jokainen tapaus on ainutlaatuinen - jokainen avioliitto ja sen suunnitelma Jumalan hyvän luomistyön tulosta

ja jokainen avioero sitä väistämättä rikkoo, niinkuin jokainen yhdyntä avioliiton ulkouolella


yksi kristitty äiti on jatkuvasti mielipuolisten fyysisten hyökkäysten kohteena ja lapset itkee nurkassa.

sosiaalihoitaja sanoo eroa! Jeesus sanoo älä eroa!

älä eroa.

yksi kristitty mies on saanut kuulla vaimonsa syrjähypystä, sitä jatkui pari vuotta. Raamattu sanoo saat erota! Jeesus sanoo älä eroa!


yksi kristitty vaimo juoksee lastensa kanssa hankeen pakoon yhteiskunnan arvostamaa miestään, joka humalassa heiluu haulikko kädessä.

koko kortteli sanoo älä eroa! Jeesus sanoo eroa!

jokainen avioliitto on Jumalan silmissä kallis ja kristityn kodin pyhät lapset ovat taivasten valtakunnan aarteita.

mutta synnin ja kuoleman laki on kristityn kohdalla murrettu.

sijaan on tullut elämän hengen laki Kristuksessa.


/////

jos jaksoit tämän nivaskan lukea, niin ajatuksemme ovat kulkeneet ensin Suomen kansan ja kirkon avioliittoa koskevista laillisista ja käytännöllisistä näkökohdista, sukunimilaista ja avioeron tilastoista

uskovien maailmaan, jossa pohdimme Jeesuksen seurassa Mooseksen lakia ja avioliiton olemusta

sitten vielä raotimme hieman apostoli Paavalin monisärmäistä ja syvällistä opetusta miehen ja naisen suhteista

vahvasti on siinä elämän makua

ja samalla olemme kokoajan pohtineet sitä perustavaa kysymystä, mitä tarkoittaa että kristitty on vapaa laista.


eli vaikka olisimme kovin eri mieltä, ehkä ei kuitenkaan ihan huonosti käytettyä aikaa näin lepopäivänä?

Raamatun äärellä kun riittää sitä rukihista, enemmän kuin jaksamme tai pystymme ottamaan edes vastaan. ylenpalttisesti.

siunatkoon Herra Jeesus Kristus Suomen kansaa

jonka avioliitot, kuten apostoli kirjoitti, aiheuttavat paljon ahdistusta.

2 kommenttia:

 1. "noin puolet jokaisesta avioliitosta - solmittiinpa ne kirkossa tai siviilissä - särkyy keskimäärin 11 vuoden jälkeen"

  Totta. Tilastoista näkyy myös se, että osalla avioliittoja kertyy oikein kokoelmakaupalla. Selvästi suurin osa selviää sentään yhä yhdellä avioliitolla eroamatta koskaan. Mutta tilastojen mukaan näyttää siltä, että mitä useampi liitto on jo takana, sitä todennäköisemmin tulee vielä lisäerokin. Esim. 3 tai 4 avioliittoa jo kokeneiden lisäliitoissa erotodennäköisyydet ovat todella korkeita.

  Onpa vielä pieni vähemmistö sellaisiakin, jotka eroavat ja liittyvät keskenään uudelleen. Yksi sellainen tapaus on jatkuvasti ollut suomalaisessa lehdistössäkin esillä mm. 7 päivää -lehdessä. Missä on sitten saatu lukea milloin eroista, milloin kihlauksista, milloin taas eroista, milloin häistä. Ja liitoissa pariskunta on kuitenkin kai pysynyt koko ajan samana, vaikka onkin välillä eronnut. Siitä en ole päässyt selvyyteen, mitä teologisesti oikein on eronneen avioliitto uudelleen aiemman puolison kanssa: onko kyse uudesta avioliitosta vai vanhan jatkumisesta. Lain edessä kai kyse on uudesta liitosta. Mutta jotenkin itse tekisi mieli ajatella, että maallisesta erosta huolimatta liitto on voinut Jumalan edessä jatkua.

  VastaaPoista
 2. avioerojen tilastoihin antamasi kommentit selventävät kuvaa - yhden avioliittonsa kanssa elämästä eroamatta selviävät lienevät tällaisten syiden takia kuitenkin enemmistö, eikä aivan fifty fifty perheet hajoa tai kestä.

  koetan tuoda esiin Jeesuksen varsin vallankumouksellisen luomiseen perustuvan opetuksen, että "yhdeksi lihaksi" tuleminen ei ole papin aamen, tai rabbin tai imaamin, vaan miehen ja naisen fyysinen yhtyminen. sen tähden olisi niin tärkeä että nuoret ottaisivat vakavasti tämän, eivätkä lähtisi esiaviollisiin suhteisiin.

  Jeesuksen opetus vastaa näkemystä että eronnut pari joka solmii liittonsa uudelleen on edelleen sama "yksi liha" luomisen näkökulmasta.

  VastaaPoista