sunnuntai 17. huhtikuuta 2011

Jeesus Kristus - välimies

"Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu."
Heb 8:6 KR 1938
Mikä se semmonen "välimies" on?


Biblia käänsi tuon
"Mutta nyt on hän paremman viran saanut, niinkuin hän paremman Testamentinkin välimies on, joka parempain lupausten päällä seisoo."
Heb 8:6 KR 1776

Ja tuorein kirkkoraamattumme
"Mutta meidän ylipappimme on saanut paljon tärkeämmän tehtävän, yhtä paljon tärkeämmän kuin on se liitto, jonka välittäjä hän on. Se liitto on suurempi, koska se perustuu suurempiin lupauksiin."
Heb 8:6 KR 1992Sana "välimies" esiintyy Uudessa testamentissa kaikkiaan neljässä kohdassa, UT kirjeissä ja kahdesti Heprealaiskirjeessä "liiton välimies" yhdistelmänä
(KR 1938 mukaan):


Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi.
Gal 3:20

Sillä yksi on Jumala, yksi myäs välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
1 Tim 2:5


Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.
Heb 8:6

Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.
Heb 9:15


sana esiintyy lisäksi kahdessa kohdassa muodossa "välimiehen"

Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.
Gal 3:19

ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.
Heb 12:24Kaikissa näissä kohdissa on alkukielessä sama sana, johdannainen kreikan sanasta mesos (väli, keskellä)

Mesopotamia - virtojen välillä (Eufat ja Tigris)

Mesotsoinen - keskielämä (maailmankausi)

μεσίτης
mesitēs

henkilö - välimies, välittäjä, joku joka on välissäGalatalaiskirje ja 1 Timoteus korostavat matematiikkaa

yksi Jumala

paljon ihmisiä

yksi välimies.


Jotta voisimme tutkia näitä paremmin laitan tähän enempi tekstiä noista kohdistaRakkaat veljet! minä puhun ihmisten tavalla. Ei yksikään riko ihmisen testamenttia, koska se vahvistettu on, eikä siihen mitään lisää.

Lupaukset ovat tosin Abrahamille ja hänen siemenellensä annetut; ei hän sano: ja siemenille, niinkuin monesta, vaan niinkuin yhdestä: ja sinun siemenessäs, joka on Kristus.

Mutta sen minä sanon: testamenttia, joka Jumalalta on vahvistettu Kristuksen päälle, ei rikota, ettei lupaus turhaan raukeaisi lain kautta, joka sitte neljänsadan ja kolmenkymmenen vuoden perästä annettu oli.

Sillä jos perintö on laista, niin ei se silleen ole lupauksesta; mutta Jumala on sen Abrahamille lupauksen kautta lahjoittanut.

Mihinkä siis laki? Hän on tullut ylitsekäymisten tähden, siihenasti kuin siemen oli tuleva, jolle lupaus tapahtunut oli, ja on enkeleiltä asetettu välimiehen käden kautta.

Mutta välimies ei ole yhden, vaan Jumala on yksi.


Gal 3:15-20 KR 1776Kirjoittanut: Nosce te

Ei tämä nyt niin helpolla mene jakeluun.Mutta entiseen aikaan käytettiin Avioliiton solmimisessa puhemiehiä avuksi tytön ja pojan välillä.Sana oli tosiaan "puhemies"

Edustaja avioliitosta neuvoteltaessa, pojan ja tytön ja heidän perheidensä välissä - puskurina.

Täällä Lähi-idässä sellainen tapa yhä on olemassaKetä välimiestä ja enkeleitä apostoli Paavali tuossa tarkoittaa, Moosesta vai Kristusta?tuossa Paavali kirjoittaa Mooseksesta, joka on Vanhan liiton välimies

Enkelit ovat Siinain vuorella mukana ja kivitaulut annetaan Moosekselle, joka edustaa Israelin kansaa.

On välimies Jumalan ja Egyptistä lähteneiden Abrahamin jälkeläisten välillä - hoitaa tehtävää.

Apostolin ajatuksissa näyttää olevan myös lailliset asiat, lakiteksti, testamentin sitovuus, perintöasiat.Uusin käännös otsikoi "Lain tarkoitus" ja kääntää

Mikä sitten on lain tarkoitus? Se säädettiin perästäpäin osoittamaan rikkomukset, kunnes tulisi se jälkeläinen, jota lupaus koski.

Lain luovuttivat enkelit välittäjää käyttäen. Mutta välittäjää ei tarvita vain yhtä varten. Jumala on yksi.
Gal 3:19-20 KR 1992okay

Uuden testamentin mesitees - välimies - kohdista näemme siis, että Galatalaiskirje viittaa tällä sanalla Moosekseen.

Mooses, lain antaja, on Siinain vuorella välimies Jumalan ja Israelin kansan välillä.Entäs eka kirje Timoteukselle?

Apostolista neuvoa seurakunnille:

Niin minä siis neuvon, että ennen kaikkia pidettäisiin rukoukset, anomiset, toivotukset ja kiitokset kaikkein ihmisten edestä:

Kuningasten ja kaiken esivallan edestä, että me rauhassa ja levossa eläisimme, kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa; Sillä se on hyvä ja otollinen Jumalan meidän Vapahtajamme edessä, Joka tahtoo kaikkia ihmisiä autuaaksi, ja että he totuuden tuntoon tulisivat.

Sillä yksi on Jumala, ja yksi välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jesus, Joka itsensä kaikkein edestä lunastuksen hinnaksi on antanut, että senkaltaista piti ajallansa saarnattaman:

Johonka minä myös olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu (minä sanon toden Kristuksessa ja en valehtele,) pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa.Toisin kuin Galatalaiskirjeessä, jota kohta muistuttaa, tässä onkin puhe Jeesuksesta eikä Mooseksesta!

mesitees - välimies -

"Sillä yksi on Jumala, ja yksi välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jesus, Joka itsensä kaikkein edestä lunastuksen hinnaksi on antanut, että senkaltaista piti ajallansa saarnattaman"

1 Timoteuskirjeessä korostetaan, että välimies on ihminen (kreikan anthropos)

Hän - ihminen Jeesus - on antanut itsensä lunastuksen hinnaksi

tämä on saarnan sisältö, jota apostoli tahtoo julistaa

uskossa ja totuudessaolemme aikaisemmin keskustelleet nettiruukussa hieman siitä, että katolisia kirjeitä ei yleisesti pidetä apostoli Paavalin omina kirjeinä.

Tässä on silleen hyvin mielenkiintoinen prisman kohta.

Kaikkien aitona pitämässä Galatalaiskirjeessä on tuo kohta "yksi on Jumala ja yksi on välimies"

mutta apostoli viittaa siinä keskustelun tuohinassa (oi te hullut galatalaiset, rakkaat veljet...:-)

Moosekseen, joka on välimiehenä Siinailla ja enkelit ovat palvelustyössä.


1 Timoteuskirje viittaa samalla ilmauksella Jeesuksen kuolemaan pääsiäisenä Jerusalemissa ja käyttää siitä sanaa "lunastuksen hinta"

välimies Jumalan ja ihmisten välillä on maksumies.

tämä sisällön erilaisuus on hyvin opettavainen

joko apostoli Paavali käyttää mesitees sanaa kahdessa eri merkityksessä

tai Timoteuskirjeen kirjoittaja käyttää mesitees sanaa toisella tavoin kuin apostoli itse.joku ehkä kysyy "arvon pastori, mitä se rakentaa kristittyjä että Uuden testamentin kriittistä tutkimusta pohditaan ja vertaillaan näin tieteen tuloksia?"

huomaamme 1 Timoteuskirjeen käännöksessä sanat

usko ja totuus

voi sitä, joka uskoo eikä tahdo totuudesta tietää!

mikä sitten on totuus tässä asiassa?

sen selvittely veisi sinua syvemmälle apostoli Paavalin ja Uuden testamentin tuntemiseen.miten on?

sillä KR 1992 esittää tämän välimies kohdan erityisenä katkelmana - ikäänkuin vanhempana perimätietona, lausumana, joka on miltei runon muodossa.

joka tapauksessa se on alkuseurakunnan opetusta ja kanonista opetusta kirkon hyväksymässä Raamatussa.Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti.

Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Jumala on yksi,
ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä,
ihminen Kristus Jeesus.
Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta, todistukseksi Jumalan tarkoituksesta, kun oikea aika oli tullut.

Tämän sanoman julistajaksi ja apostoliksi minut on asetettu. Puhun totta, en valehtele. Minut on pantu kansojen opettajaksi, opettamaan niille uskon totuutta.


1 Tim 1:1-7 KR 1992Heprealaiskirjeessä välimies maisemat ovat taas toiset, Paavalin olimme Mooseksen seurassa Siinailla, 1 Timoteuskirjeessä ylistetään maksumiestä.

Heprealaiskirjeessä ollaan Jerusalemin temppelin ja siellä virkaa (kreikan liturgia) hoitavan ylipapin luona näin:Mutta tämä on pääkappale niistä, joita me puhumme:

meillä on senkaltainen ylimmäinen Pappi, joka istuu oikialla kädellä majesteetin istumella taivaissa,
Ja on pyhäin lahjain palvelia, ja sen totisen majan, jonka Jumala asetti ja ei ihminen.


Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja: sentähden tarvitaan, että tälläkin olis jotakin uhraamista.

Sillä jos hän nyt maan päällä olis, niin ei hän olisi pappi; sillä papit ovat, jotka lain jälkeen lahjoja uhraavat, Jotka palvelevat taivaallisten esikuvaa ja varjoa, niinkuin jumalallinen vastaus Mosekselle sanoi, kuin hänen piti majan päättämän: katso, sanoo hän, ettäs kaikki teet sen kuvan jälkeen, mikä sinulle vuorella osoitettu on.

Mutta nyt on hän paremman viran saanut, niinkuin hän paremman Testamentinkin välimies on, joka parempain lupausten päällä seisoo.


Heb 8:1-6 KR 1776Tämä kohta on jokseenkin selvä, eikö niin

Mooses on välimies ja ilmestysmaja ja ylipapit ja uhrit ovat vanhaa liittoa, joka on huonompi.

Jeesus on paremman, Uuden liiton välimies.

Näitä kahta välimiestä tässä verrataan

Heprealaiskirjeen sanasta kaine diathekee - uusi liitto, uusi testamentti

tulee erään pienen kirjan nimi "Uusi testamentti"Toinen kohta Heprealaiskirjeessä johtaa meidät suoraan pääsiäiseen.

Mutta hyvin liturgisessa mielessä, ylipapeista ja jumalanpalveluksista puhuen

uhreista

verestäMutta Kristus on tullut tulevaisten tavarain ylimmäiseksi Papiksi, suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei käsillä tehty ole, se on: joka ei näin ole rakennettu;
Eikä kauristen taikka vasikkain veren kautta, vaan hän on kerran oman verensä kautta mennyt pyhään, ja ijankaikkisen lunastuksen löytänyt.

Sillä jos härkäin ja kauristen veri, ja hehkoisen tuhka, priiskotettu saastaisten päälle, pyhittää lihalliseen puhtauteen,

Kuinka paljoa enemmin Kristuksen veri, joka itsensä ilman kaiketa viata iankaikkisen hengen kautta Jumalalle uhrannut on, on puhdistava omantuntomme kuolevaisista töistä, elävää Jumalaa palvelemaan?

Ja sentähden on hän myös Uuden Testamentin välimies, että ne, jotka kutsutut ovat, sen luvatun ijankaikkisen perimisen saisivat, että hänen kuolemansa siinä välillä kävi niiden ylitsekäymisten lunastukseksi, jotka entisen Testamentin alla olivat.

Sillä kussa Testamentti on, siinä pitää myös hänen kuolemansa oleman, joka Testamentin teki.

Sillä kuolemalla testamentti vahvistetaan, joka ei ole niin kauvan vahva, kuin se elää, joka sen teki.


Heb 9:11-17 KR 1776Tämä on aivan huikea kohta ja Uuden testamentin "välimies" mesitees kohtien kuningas.

"Sillä jos härkäin ja kauristen veri, ja hehkoisen tuhka, priiskotettu saastaisten päälle, pyhittää lihalliseen puhtauteen,
Kuinka paljoa enemmin Kristuksen veri, joka itsensä ilman kaiketa viata iankaikkisen hengen kautta Jumalalle uhrannut on, on puhdistava omantuntomme kuolevaisista töistä, elävää Jumalaa palvelemaan?"

todellakin omatunto, kuolleet työt, elävän Jumalan palveleminen

mutta miten se välimies homma?

maksumies, välittäjä?"Ja sentähden on hän myös Uuden Testamentin välimies,

että ne, jotka kutsutut ovat,

sen luvatun ijankaikkisen perimisen saisivat,

että hänen kuolemansa siinä välillä kävi niiden ylitsekäymisten lunastukseksi, jotka entisen Testamentin alla olivat."

tämä ei ole aivan yksinkertaista!

- on uusi liitto, Uusi testamentti, vanhan tilalle

- on kutsutut

- on luvattu ijankaikkinen perintö

- on ylitsekäymisten lunastus

- on vanhan Testamentin alla olevia

ja kaikki tämä kytketään vereen ja kuolemaan

mikä se semmonen kuollut välimies on?"Sillä kussa Testamentti on, siinä pitää myös hänen kuolemansa oleman, joka Testamentin teki.

Sillä kuolemalla testamentti vahvistetaan, joka ei ole niin kauvan vahva, kuin se elää, joka sen teki."
Heb 9:16-17 KR 1776

oletkos tehnyt testamentin perillistesi hyväksi?

siinä annat maat ja mannut, kotitalosikin, pojillesi ja tyttärillesi ja ottotytärkin saa jotain.

no.. poika tulee muuttokuorman kanssa ja sanoo "moi, lähtekääs, mä tuun nyt tähän"

no.. sinä selität hieman lakia pojallesi "testamentti tulee voimaan sen jälkeen kun kuolen"

no.. poika lähtee muuttokuormansan kanssa takaisin odottamaan kuolemaasi

eikö niin!Heprealaiskirjeessä on tässä kuitenkin kätkettynä melkoinen pommi.

huomaatko?

testamentti tulee voimaan sen jälkeen kun sen tekijä kuolee.

Uuden liiton on tehnyt Jeesus Kristus, Jumalan Poika.

Se ei ole Jumalan ja Israelin kansan liitto, jossa enkelit tuovat laintaulut Moosekselle.

Se on henkilökohtainen välimiehen urakka - ja tässä mesitees sanaa venytetään melko korkealle ja leveälle ja syvälle!Sillä kussa Testamentti on, siinä pitää myös hänen kuolemansa oleman, joka Testamentin teki.

Sillä kuolemalla testamentti vahvistetaan, joka ei ole niin kauvan vahva, kuin se elää, joka sen teki.Mutta Heprealaiskirjeen kirjoittaja näkee temppelissä vielä jotain tärkeää.

Tässä ei ole vain jostain laillisesta testamentin voimaantulosta sen laatijan kuoleman jälkeen.

Kuvassa on toinen syvyys, omituinen uskonnollinen syvyys, joka aikamme ihmisille voi olla varsin outo ja luotaantyöntäväkin.

Verta verta verta

pirskotusta, vuodatusta, kaatamista, Ihmisen Pojan veren juomistakin

varsin veristä meininkiäSentähden ei se entinenkään ilman verta säätty.

Sillä kuin Moses oli puhunut kaikelle kansalle jokaisen käskyn lain jälkeen, otti hän vasikkain ja kauristen verta veden kanssa, ja purpuravilloja, ja isoppia, ja priiskotti sekä Raamatun että kaiken kansan,Sanoen: tämä on sen Testamentin veri, jonka Jumala teille käskenyt on.

Ja majan ja kaikki jumalanpalveluksen astiat priiskotti hän myös verellä.

Ja lähes kaikki verellä lain jälkeen puhdistetaan, ja paitsi veren vuodatusta ei yhtään anteeksiantamusta tapahdu.

Niin siis tarvitaan, että taivaallisten kuvat senkaltaisilla puhdistetaan; mutta itse taivaalliset pitää paremmilla uhreilla puhdistettaman kuin ne olivat.Tässä asia on säädetty, paalutettu, ja sanottu

ilman verenvuodatusta ei tapahdu syntien anteeksiantamista.

miksi?

no siksi.

ilman sen enempiä selityksiä.

näin on maailmankaikkeuden Luoja, Jeesuksen taivaallinen Isä tämän asettanut.

Ehoollisen asetussanat kaikuvatkin Heprealaiskirjeen kohdassa Vanhassa testamentissaSeuraavana aamuna Mooses rakensi vuoren juurelle alttarin ja pystytti sen luo kaksitoista kivipatsasta Israelin kahdentoista heimon mukaan. Hän lähetti israelilaisia nuorukaisia uhraamaan polttouhreja ja teurastamaan sonneja yhteysuhriksi Herralle.

Puolet niiden verestä Mooses pani uhrimaljoihin, ja puolet hän vihmoi alttarille.

Sitten hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuullen, ja kansa sanoi:
"Me teemme kuuliaisesti kaiken, mitä Herra on käskenyt."

Mooses otti veren, vihmoi sillä kansaa ja sanoi:
"Tämä on sen liiton veri, jonka Herra nyt tekee teidän kanssanne näillä ehdoilla."

Mooses ja Aaron, Nadab ja Abihu sekä seitsemänkymmentä Israelin vanhinta lähtivät vuorelle. He näkivät Israelin Jumalan, ja se millä hän seisoi oli kuin safiirikiveä, kirkas kuin taivas itse.

Näitä Israelin valittuja vastaan hän ei nostanut kättään. He saivat katsella Jumalaa, ja he söivät uhriaterian.


2 Ms 24:4-11 KR 1992Wow!

eikö niin

Tämä liitto, nyt, näillä ehdoilla


Uhriaterian syöminen, verta

Kiirastorstain asiaa!


ja tässä he saavat nähdä Israelin Jumalan eikä Hän tapa heitä.

Tulee mieleen se ehtoollisateria Zinzendorfin Herrnhutissa Bethelsdorfin kirkossa elokuun 13. 1727, joka muutti siellä kaiken.

He saivat ehtoollisella kokea Herran Jeesuksen läsnäolon.ja näin mesitees - välimies - sanan tutkimisemme johtaa meidät viimeiseen kohtaan Uudessa testamentissa

joka on esikoislestadiolaisten perustava Raamatun kohta

ja erinomaisen hieno sellainen!Sillä ette ole käyneet sen vuoren tykö, johon ei ruveta saa, ja joka tulesta paloi, ette myös käyneet siihen synkeyteen ja pimeyteen, ja sen hirmuisen ilman tykö, Sen basunan kajauksen ja sanain äänen tykö, josta ne, jotka sen kuulivat, rukoilivat, ettei se sana pitänyt heille sanottaman.

Sillä ei he voineet kärsiä niitä, mitkä siinä sanottiin, ja jos joku peto siihen vuoreen sattui, niin se piti kivitettämän eli nuolella ammuttaman lävitse.

Niin hirmuinen sen näky oli, että Moseskin sanoi: minä olen hämmästyksissä ja vapisen.Vaan te olette käyneet Zionin vuoren tykö, ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin, ja monen tuhannen enkelitten joukon tykö, Yhteisen kokouksen ja esikoisten seurakunnan tykö, jotka taivaissa kirjoitetut ovat, ja Jumalan, kaikkein tuomarin tykö ja täydellisten vanhurskasten henkein tykö, Ja uuden Testamentin välimiehen Jesuksen tykö, ja priiskotusveren tykö, joka parempia puhuu kuin Abelin (veri).


Heb 12:18-24 KR 1776Rukoilemme

Kiitos Herra Jeesus Kristus, että tulit meille välimieheksi, jonka pirskotusveri puhuu parempaa kuin maasta kostoa huutava Aabelin veri.

Sinä rukoilit niiden puolesta, jotka sinut ristillä teurastivat.

Yksi on Jumala, mutta meitä on monta.

Sinä, suuri Välimies, hoidat meitä jokaista laumoissasi, ravitset, lohdutat, rohkaiset, kannat, viet perille.

Sinä, Välimies, teet meistä uskon kautta elävän Jumalan palvelijoita.

Hoosianna!

Jumala auta

AamenHoosianna, Daavidin Poika,
kiitetty olkoon hän!
Kiitetty Daavidin Poika,
joka tulee Herran nimeen.
Hoosianna, hoosianna,
hoosianna, hoosianna!
Kiitetty Daavidin Poika,
joka tulee Herran nimeen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti