torstai 14. huhtikuuta 2011

Kristus ostoksilla

Luther selittää uskontunnuksen ydintä tarkalla ja raamatullisella vainullaan.

Hän lisää apostolisen uskontunnustuksen lyhyeen virteen viittaukset lunastamiseen ja ostamiseen

ja nämä kaikille katekismusoppilaille tuttuun asiaan, rahaan (kultaan, hopeaan, kultadukaatteihin, hopeadinareihin, Saksan markkoihin, euroihin ja dollareihin, joiden takana on ollut kultavaranto Fort Knoxin holveissa)Hän on lunastanut minut,
kadotetun ja tuomitun ihmisen,

ostanut omakseen

ja voitollaan vapauttanut

kaikista synneistä, kuolemasta ja Perkeleen vallasta,

ei kullalla eikä hopealla,

vaan pyhällä, kalliilla verellään ja syyttömällä kärsimisellään ja kuolemallaan.


Martti Luther Vähä KatekismusUudessa testamentissa myyminen esiintyy tavallisessa merkityksessään, myydä jotain.

Apostoli Paavali käyttää sanaa kerran hengellisessä merkityksessä

"Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen: vaan minä olen lihallinen, synnin alle myyty."
Rm 7:14 Biblia 1776

merkillinen ilmaus!

kuka Paavalin on myynyt synnin alle ja millä hinnalla?

Kreikassa tässä on aika väkevän surullinen sävy
πιπράσκω, πράω
piprasko, prao

nimittäin tarkoittaa asettaa julkisesti esille, näkyville

ja liittyy antiikin maailmassa niin tavalliseen orjakauppaan.

Torilta voitiin ostaa rahalla ihmisiä vielä Yhdysvalloissakin 1800-luvulla.

ja miehet voivat ostaa tyttöjä kuulemma Sellossa uusilal vaatteilla (uutisten mukaan)

Paavalin sanoissa voimme kuulla tämän että (passiivissa) joku on myynyt hänet synnin orjaksi.


nettiruukussa norppa sitkeästi korostaa ihmisen vastuuta ja kiistää tämän passiivin.

ihminen syntyy vapaana ja hän tekee itse itsestään synnin orjan, lihallisen.

Paavali puhuu tässä siitä, että joku - kuka lie- on hänet myynyt ja hän on lihallinen

on sitä, ei omasta valinnastaan

pyhä Augustinus antaa tälle passiiville tuon "alkuperäinen synti" nimen ja vastuun hän apostoli Paavalin tavoin vierittää ensimmäiselle Aadamille, ihmiselle.

Ei ole siis yhtään ihmistä, jota ei ole myyty...

kaikki vain eivät sitä tiedä, vaan luulevat olevansa vapaita

"Jokainen joka syntiä tekee on synnin orja"
Jeesusmyymisestä siis riittää asiaa, mutta tämän palstan aihe on ostaminen

Ostaa esiintyy Uudessa testamentissa sanan luonnollisessa ajallisessa merkityksessä

ostoskärryjä me kaikki olemme joskus lykänneet, ainakin melkein kaikki.

jotain ostaneet tai myyneetkin.

ilmaus on kuitenkin harvinainen hengellisessä mielessä

Lutherin mielessä varmaan ostaminen ja lunastaminen sulavat yhteen, kun selitykseensä sen otti.

vain kahdessa kohdassa Uutta testamenttia Jeesus on hengellisisllä ostoksilla


Niin oli myös vääriä prophetaita kansan seassa, niinkuin teidänkin sekaanne vääriä opettajia tulee, jotka vahingolliset eriseurat tuovat ja kieltävät sen Herran, joka heidät ostanut on, saattain itsellensä nopian kadotuksen,

Ja moni noudattaa heidän kadotustansa, joiden kautta totuuden tie pilkataan.

2 Piet 2:1-2 Biblia 1776


"kieltävät sen Herran, joka heidät ostanut on"

tässä on mukavasti kreikan sanaἀγοράζω
agorazo

jonka taustana on Ateenasta tuttu sana agora - aukio, tori ja siitä sana ostaa.

mennä torille ja ostaa

aukean paikan kammo on psykiatriassa nimeltään

agorafobia (toripelko)


Herra Jeesus on "käynyt torilla" ja ostanut ihmisiä!

sinne lähetetään myös Hänen palvelijansa, toreille ja katuvierille

ei enää ostamaan vaan kertomaan, että teidät on ostettu vapaiksi, miksi yhä orjuuden kahleissa kuljette?

"Paula on rikki ja lintu on poissa, näin minä riemuiten laulaa nyt saan"Toinen kohta on upea jakso Ilmestyskirjasta

Ja minä näin, ja katso, keskellä istuinta, ja neljän eläimen ja vanhimpien keskellä seisoi Karitsa, niinkuin tapettu, jolla oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat seitsemän Jumalan henkeä kaikelle maalle lähetetyt:

Ja se tuli ja otti kirjan istuimella istuvaisen oikiasta kädestä.

Ja kuin hän kirjan ottanut oli, lankesivat ne neljä eläintä ja neljäkolmattakymmentä vanhinta Karitsan eteen, ja jokaisella oli kantele ja kultaiset maljat suitsutusta täynnä, jotka ovat pyhäin rukoukset,

Ja veisasivat uutta virttä, sanoen: sinä olet mahdollinen kirjaa ottamaan ja sen sineteitä avaamaan; sillä sinä olet tapettu ja verelläs meitä Jumalalle lunastit kaikkinaisista sukukunnista, ja kielistä, ja kansoista ja pakanoista,

Ja olet meidät tehnyt meidän Jumalallemme kuninkaiksi ja papeiksi, ja me saamme vallita maan päällä.

Ilm 5:6-10 Biblia 1776


sanot ehkä "mutta tuossahan on käännetty lunastanut?"

jees.

mutta alkukielessä on tuo sama verbi agorazo

ostaa

se voidaan toki ymmärtää myös "lunastaa" mielessä, maksaa jotain jostain, mutta verbi on tässä Raamatun kohdassa "ostaa"tämä on Lutherin selityksessä mukana hyvin painokkaasti

Jeesus lähti ostoksille, mutta ei maksanut ostamiaan ihmisiä rahalla, kullalla ja hopealla tai euroilla tai Saksan markoilla tai kultadukaateilla.

niillä paavi myyskenteli Fuchs pankkiirien avulla aneita kalliille sieluille tuohon aikaan kun munkki Luther luostarissa sai siitä raivarin 1517

vaan omalla verellään Karitsa ostoksia on tehnyt.


Lutherin sanoissa on tämä kohta myös taustalla

tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,
1 Piet 1:18Shakespearen näytelmä Venetsian kauppias on kirjoitettu 1596-98 viisikymmentä vuotta Lutherin kuoleman jälkeen 1546.

Siinä Shylock on antanut lainan, jonka takuuna on kilo lainanottajan omaa lihaa.

Kun kaveri ei maksa, Shylock vaatii takuutaan, mistäs leikattais?

Asia menee Venetsian tuomareille, jotka myöntävät, että lainanantajalla on kyllä oikeus saada kilo asiakkaan lihaa.

Mutta se on leikattava niin, ettei verta vuoda.

siitä ei ole nimittäin sopimuksessa mainintaa, ei pisaraakaan verta.

Jeesus, Jumalan Karitsa, maksoi verellään ja osti sillä ihmisiä.Kenen kanssa Jeesus kävi kauppaa?

Keneltä Kristus osti ihmisiä?

no jonkun mieleen tulee Saatana.

Mutta ei Saatana omista ihmistä.

ehei.


He lauloivat uuden laulun:

-- Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan
ja avaamaan sen sinetit,
sillä sinut on teurastettu,
olet verelläsi ostanut Jumalalle
ihmisiä kaikista heimoista,
kaikista kielistä, kansoista ja maista.
Olet tehnyt heistä kuningassuvun, meidän Jumalamme pappeja; he tulevat hallitsemaan maan päällä.


Ilm 5:9-10 KRK 1992Ilmestyskirja ei selitä

sanoo vaan että verellä on tehty kauppaa

melko globaaleilla markkinoilla

kenen kanssa? sitä ei sanota


"Myydä" esiintyy vain kerran:
Room 7:14

"Maksaa" esiintyy vain maallisessa merkityksessä, sekä maksaa rahalla että maksaa eli kostaa

"Ostaa" esiintyy vain kahdesti:
2 Piet 2:1 ja Ilm 5:9

"Lunastaa" sen sijaan esiintyy monessa kohtaa.


Luukkaalla ja muualla "lunastus" on kreikan sana

λύτρωσις
lutrosis

lunastaa, ostaa vapaaksi (englannin redeem, saksan erlösen)

Paavalin kirjeissä se on hyvin keskeinen käsite ja apostoli käyttää sanaa

ἀπολύτρωσις
apo-lutrosis

siinä korostetaan apo- alulla vielä, että kyseessä on ihan täysi lunastusmaksu, koko hinta hoidettu, ei jäänyt mitään maksamattomia laskuja roikkumaan.

eli lunastus ja ostaminen ovat lähellä toisiaan, eivät kuitenkaan sama sana.
Apostoli Paavalin kirjeissä on "lunastuksesta" valtavan syvällistä hengellistä sanomaa.

En ryhdy sitä tässä penkomaan, mutta suosittelen jokaiselle tämänkin asian katsomista - arvokasta paastonajan Sanan tutkimista meille jokaiselle, hiljentymisen aikaa ja Raamatun lukemista rukouksen kanssa.

Kristus ostoksilla on näet melkoinen juttu.

Jos joku on sinut myynyt

Jos joku on sinut ostanut

oishan siitä hyvä tietää...Laitan tähän nuo lunastuksesta puhuvat kohdat

millaisilla ostoksilla Kristus on liikkunut tämän maalman toreilla ja kujilla..."Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen"
Lk 1:68

Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.
Lk 2:38

Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat.
Lk 24:21

Tämän Mooseksen, jonka he kielsivät sanoen: 'Kuka sinut on asettanut päämieheksi ja tuomariksiä', hänet Jumala lähetti päämieheksi ja lunastajaksi sen enkelin kautta, joka hänelle orjantappurapensaassa oli ilmestynyt.
Apt 7:35ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
Rom 3:24

eikä ainoastaan se, vaan myäs me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.
Rom 8:23Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,
1 Kor 1:30

Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" -
Gal 3:13

lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
Gal 4:5jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
Ef 1:7

sen, joka on meidän perintämme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi.
Ef 1:14

älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.
Ef 4:30

Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
Kol 1:14hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.
Tit 2:14

meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
Heb 9:12

Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnän.
Heb 9:15

tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,
1 Piet 1:18

Kirjoittanut: norppa
Joka syntiä tekee on synnin orja.

Jeesus sanoo: Synti on siinä etteivät usko Minuun!

Ihminen on siis luonnontilassa synnin vallan alla siksi, kun ei usko Jeesukseen.

Perkele on ensimmäinen ja pääsynnintekijä, joka houkuttelee ihmisiä seuraamaan omaa tietään.

Jeesuksen pitää puhdistaa ihmisestä epäusko kaikkine ilmenemismuotoineen ihmisestä, joka pelastuu lopulta taivaaseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti