keskiviikko 6. huhtikuuta 2011

Elämä

Karitsan kunnioittaminen
Gentin alttaritaulu. Jan van Eyck (1432)

Viheriöivä luonto elää, taivaalla kaartelevat linnut elävät, me jotka tätä kirjoitamme ja luemme elämme.

Kukaan ei tiedä, mitä elämä syvimmiltään on - se on ihmiskunnan tieteen suurimpia arvoituksia.

Kaikki tietävät, mitä elämä on ja osaavat erottaa kuolleen mätänevän linnun raadon elävästä siivekkäästä visertelijästä.

Elämää ei kyetä tekemään keinotekoisesti - vain elämä synnyttää elämää, kaksineuvoisesti tai joskus yksineuvoisesti.

Eeva, Havva, on elämän äiti ja ihmiskunta elää sukupolvesta toiseen kantaen koko elämän historiaa olemuksessaan.

Tästä syystä ei ole Yksi vain kaikki se elämä, joka meitä luonnossa ympäröi ja josta olemme osallisia, vaan kaikki elämä koko maailmankaikkeudessa on Yksi.

Koska vain elämä synnyttää elämää.

Iankaikkinen elämä ei ole sen kummempaa kuin ajallinen elämä - sitä samaa elämää. Vain se astia, jossa uusi elämä on on erilainen, kuolematon, tämän kuolevan ruumiimme sijasta.

Jos sinä elät iankaikkisesti, sinä elät iankaikkisesti - se, elämä mitä sinussa on ei koskaan kuole.

Jos sinä kuolet iankaikkisesti, sinä kuolet iankaikkisesti - se mitä olet on olemassa ikuisesti ilman elämää. Vaikka tämä ruumiisi kuolee ja maatuu, et sinä itse mihinkään katoa.

Nämä ajatukset nousevat Raamatusta - vai nousevatko!KASVIT KASVAVAT (elävät)

Jumala sanoi:
"Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä."
Ja niin tapahtui.
1 Ms 1:11


ELÄVIÄ OLENTOJA
Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja ja lennelkööt linnut ilmassa taivaankannen alla." 21 Niin Jumala loi suuret meripedot ja kaikki muut elävät olennot, joita vedet vilisevät, sekä kaikki siivekkäiden lajit.
Jumala näki, että niin oli hyvä.
1 Ms 1:20-21Jumala sanoi: "Tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja, kaikki karjaeläinten, pikkueläinten ja villieläinten lajit." Ja niin tapahtui. Jumala teki villieläimet, karjaeläimet ja erilaiset pikkueläimet, kaikki eläinten lajit.
Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.
1 Ms 1:24-25


IHMINEN LISÄÄNTYY (elämä jatkuu)

Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu."
1 Ms 1:27-28


ELÄMÄN KIERTOKULKU (kuolema)

Kaikki ensin vegetaristeina!

Jumala sanoi vielä: "Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonanne.

Ja villieläimille ja taivaan linnuille ja kaikelle, mikä maan päällä elää ja liikkuu, minä annan ravinnoksi vihreät kasvit."
Niin tapahtui.
1 Ms 1:29-30Maasta olet sinä tullut, ihminen

"Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat."
1 Ms 3:19Elämän äiti, Havva

Mies antoi vaimolleen nimeksi Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten kantaäiti.
1 Ms 3:20


Eläinten kuolema
Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahasta vaatteet ja puki heidät niihin.
1 Ms 3:21ONGELMA: ELÄMÄ ILMAN KUOLEMAA

Sitten Herra Jumala sanoi: "Ihminen on nyt kuin me: hän tietää sekä hyvän että pahan. Ettei hän nyt vain ota elämän puusta hedelmää ja syö ja niin elä ikuisesti!"


RATKAISU; KARKOITUS ELÄMÄN PUUTARHASTA

Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Eedenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty.

Hän karkotti ihmisen ja asetti Eedenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan, leimuavan miekan vartioimaan elämän puulle vievää tietä.
1 Ms 3:22-24LIHAN SYÖNTI VAAN EI VEREN

Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille:
"Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Kaikki villieläimet ja taivaan linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläimet ja meren kalat pelkäävät ja säikkyvät teitä; ne on annettu teidän valtaanne. Teidän ravintonanne olkoot kaikki olennot, jotka elävät ja liikkuvat. Ne kaikki minä annan nyt teille, niin kuin annoin teille vihreät kasvit.

Mutta lihaa, jossa vielä on jäljellä sen elämänvoima, veri, te ette saa syödä.

Ja jokaisen, joka vuodattaa teidän verenne, teidän elämänvoimanne, minä vaadin tilille. Minä vaadin tilille jokaisen eläimenkin. Vaadin tilille jokaisen ihmisen, joka vuodattaa lähimmäisensä veren.

-- Joka ihmisen veren vuodattaa,
hänen verensä on ihminen vuodattava,
sillä omaksi kuvakseen
Jumala teki ihmisen.

Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, lisääntykää ja levitkää yli maan."
1 Ms 9:1-7VERI ON ELÄMÄNVOIMA

Mutta lihaa, jossa vielä on jäljellä sen elämänvoima, veri, te ette saa syödä.
1 Ms 9:4

Tähän Nooan liiton sanaan myös Jerusalemin apostolien kokous vetosi:

Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa. Annamme ainoastaan nämä välttämättömät ohjeet: karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin."
Apt 15:28-29Ainoastansa älkäät syökö lihaa, jossa vielä on veri itsessänsä:
1 Ms 9:4 Biblia 1776

Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on.
1 Ms 9:4 KR 1933

But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat.
Gen 9:4 KJVאך־בשׂר בנפשׁו דמו לא תאכלו׃

al bashar benafsho damo lo tokhlu

liha jossa sen nefesh verensä älkää syökö

...
Sana nefesh on käännetty KR 1992 paratiisikertomuksessa "elävä olento"

Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen (nishmat haim). Näin ihmisestä tuli elävä olento (nefesh).
1 Ms 2:7


Nooan liitossa ei tehdä eroa ihmisen ja muun luomakunnan elämän (nefesh) kanssa vaan se on veressä.

Merkillinen kirja tämä Raamattu, ei mikään aapeesee-kirja, tosta vaan hyllyltä että noin se on.

pistää miettimään.

elämän isoja asioita.amerikkalaiset ovat pohtineet Nooan liittoa, nefesh ja elämä asiaa. Jehovan todistajat ovat päätyneet siihen, että koska elämä ja sielukin on veressä, ihmisen verta ei saa vaihtaa.

tästä tulee sellainen hankaluus lääketieteen kanssa, että verenluovutus ja toisen ihmisen veren saaminen joutuvat ristiriitaan
uskonnollisen vakaumuksen kanssa.

Juutalaiset eivät syö eläinten verta eivätkä etenkään uskonnolliset syö eläintä, joka on surmattu ilman, että siitä on ensin veri laskettu pois.

Samoin muslimit, rituaalinen uskonnollisesti perusteltu teurastamainen kuuluu uskontoonsa.

Kuuluisi kaiketi kristityillekin ellei Paavali olisi mennyt lihan vapauksillaan pilaamaan hyvää lähetyskirjettä...

Mutta juutalaiset ja muslimit eivät torju tietääkseni verenluovutusta ja antavat leikkauspotilaan tai onnettomuuden uhin saada toisen ihmisen verta.Ortodoksiset kristityt eivät ilmeisesti syö verta, noudattaen Jerusalemin apostolisen lähetyskirjeen ohjetta.MOOSEKSEN LAKI

"Jos joku israelilainen tai israelilaisten keskuudessa asuva siirtolainen syö verta, missä muodossa tahansa, minä vihastun häneen ja poistan hänet kansansa keskuudesta.

Veressä on elävän olennon elämänvoima.

Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen.

Sen tähden minä sanon israelilaisille: yksikään teistä ei saa syödä verta, eikä sitä myöskään saa syödä kukaan teidän keskuudessanne asuva siirtolainen."Kun joku israelilainen tai heidän keskuudessaan asuva siirtolainen pyydystää syötäväksi kelpaavan eläimen tai linnun, hänen tulee valuttaa sen veri maahan ja peittää veri hiekalla, sillä veressä on jokaisen elävän olennon elämänvoima.

Siksi minä sanon israelilaisille: Älkää syökö minkään elävän olennon verta, sillä veressä on sen elämänvoima.

Jokainen, joka syö verta, on poistettava kansansa keskuudesta."Jos joku, olipa hän israelilainen tai siirtolainen, syö itsestään kuollutta tai kuoliaaksi raadeltua eläintä, hän pesköön vaatteensa ja peseytyköön; hän on epäpuhdas iltaan saakka. Sitten hän on jälleen puhdas. Mutta ellei hän pese vaatteitaan ja peseydy, hän jää syynalaiseksi."


3 Ms 17:10-15 KR 1992Paavali meni sanomaan kaiken lihakaupassa myytävän puhtaaksi...

muuten kaiketi lännessäkin verensyönnin välttäminen olisi yleisenä käytäntönä.Mooseksen lain kiellolla on 3. Mooseksenkirja 17 perusteluna tuo, mitä on suomennettu KR 1992:

"veressä on elämänvoima"

Lisäksi verensyömisen kieltoa perustellaan sovitusuhrilla

"Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen."

"verssä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen"


kyseessä on sama sana "nefesh", joka esiintyy - kuten aiemmin näimme - toisessa luomiskertomuksessa ja Nooan liitossa.Ensimmäisellä liitolla oli siis jumalanpalvelusta koskevat säädöksensä ja pyhäkkö täällä maan päällä. Pyhäkkönä oli teltta, jonka etumaisessa huoneessa oli lampunjalka, pöytä ja uhrileivät. Tätä osaa nimitettiin "pyhäksi".

Toisen verhon takana oli se teltan osa, josta käytettiin nimeä "kaikkeinpyhin". Siellä oli kultainen suitsutusalttari ja liitonarkku, joka oli kauttaaltaan kullalla päällystetty. Arkussa oli kultainen, mannaa sisältävä astia ja Aaronin sauva, joka puhkesi lehteen, sekä liiton taulut. Arkun päällä olivat kerubit, kirkkauden enkelit, jotka siivillään varjosivat syntien sovituspaikkaa.

Kaikkea tätä ei nyt ole tarpeen selittää yksityiskohtaisesti.Näin siis on kaikki järjestetty.

Teltan etuhuoneessa käyvät papit päivittäin toimittaessaan jumalanpalvelusta.

Mutta teltan toiseen huoneeseen menee ainoastaan ylipappi, ja hänkin vain kerran vuodessa. Hänellä täytyy silloin olla mukanaan verta; hän tuo sitä sovittaakseen sekä omat syntinsä että kansan tahattomat synnit.

Näin Pyhä Henki osoittaa, että kaikkeinpyhimpään ei avata pääsyä niin kauan kuin teltan etumainen huone on vielä paikallaan.

Tämä kaikki kuvaa nykyistä aikaa: lahjoja ja uhreja kyllä tuodaan, mutta jumalanpalvelukseen osallistuvan omatunto ei niistä puhdistu, ne eivät tee häntä täydelliseksi.

Samalla tavoin kuin määräruoat ja määräjuomat ja erilaiset pesut nämäkin menot perustuvat ulkonaisiin säädöksiin ja pätevät ainoastaan siihen asti, kun pysyvä järjestys astuu voimaan.


Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin ja joka siis ei kuulu tähän luomakuntaan.

Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä.

Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkeinpyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen.

Jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri!

Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän omantuntomme kuoleman teoista, niin että voimme palvella elävää Jumalaa.Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista ja että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen perinnön.

Liitto on myös testamentti, ja testamentin tekijän kuolema on aina voitava näyttää toteen.

Testamenttihan astuu voimaan vasta sen tekijän kuoltua; tekijänsä eläessä sitä ei voida koskaan panna täytäntöön.

Siksi ei ensimmäistäkään liittoa voitu vahvistaa ilman verta.

Luettuaan kansalle lain käskyt Mooses otti sonnien ja pukkien verta sekä vettä, punaista villaa ja iisopinvarsia ja vihmoi lain kirjan ja koko kansan sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt."

Samalla tavoin hän vihmoi verta teltan ja kaikkien jumalanpalveluksessa käytettävien esineiden päälle.

Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta.Kun siis taivaan todellisuuden kuvat on näin puhdistettava, tulee itse todellisuus puhdistaa paremmin uhrein.

Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme.

Hänen tarkoituksenaan ei myöskään ole antaa uhriaan toistuvasti, niin kuin tavallinen ylipappi kerran vuodessa vie kaikkeinpyhimpään verta, joka ei ole hänen omaansa.

Muutoinhan Kristuksen olisi pitänyt kärsiä kuolema monet kerrat maailman luomisesta lähtien.

Hän on kuitenkin tullut tähän maailmaan vain kerran, nyt aikojen lopulla, hävittääkseen synnin uhrillaan.

Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle.

Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit, ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat.

Hep 9 KR 1992Veri, elämänvoima (nefesh)

Rituaalinen puhtaus

Kaikkein pyhin

Kristuksen veri

Sovitus

Ylimmäinen pappi

... melkoisen syvällistä tekstiä tämä Heprealaiskirjeen yhdeksäs luku

... jossa myös mainitaan, että jokaisen ihmisen on kuoleman jälkeen tultava tuomiolle elämästään tässä ajassa"Katso Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin"
Johannes Kastaja

"Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit"
Heprealaiskirje (Apollos?)

"Ja on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita"
Uskontunnustukset

"ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat."
Heprealaiskirje (Apollos?)


kantsii siis odottaa Jeesuksen paluuta!

Maranata!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti