lauantai 16. lokakuuta 2010

Ahura Mazdā


Ahura Mazdā (Ohrmazd, Hormazd, Aramazd) oli eräs vanhan Iranin jumaluuksista. Kokemansa ilmestyksen jälkeen zarathustra alkoi opettaa, että hän on Luomaton Jumala, ainoa, joka on palvonnan arvoinen.

Onko kyseessä siis usko yhteen Jumalaan (monoteismi)?

ymmärtääkseni ei, vaan kyse on yhden Jumalan palvonnasta (monolatria). Muitakin jumaluuksia ja jumalia uskotaan olevan, mutta yhtä palvotaan.

Tällainen usko oli pronssikauden aikaan Abrahamilla, Iisakilla ja Jaakobilla (monolatria). Heidän jälkeläisensä puhuivat Isien Jumalasta, jota he palvovat. Muuta palvokoot omia jumaliaan, joiden olemassaoloa ei kielletä.

Vasta myöhemmin juutalainen kansa alkoi oivaltaa, erityisesti juuri Assyrian-Babylonian sotien ja sitten pakkosiirtolaisuuden aikaan, että "hei, tämä meidän Jumalammehan on ainoa Jumala".

tämä sanoma tulee erityisesti Israelin profeettojen kautta.

Ahura Mazda nimi tarkoittaa Viisasta (mazda).

Ahura on vanha proto-iranilainen sana, samaa juurta kuin Assur, Raamatusta tuttujen assyrialaisten tärkein jumaluus.

Assur

Kymmenen käskyä ei kiellä, että olisi muita jumalia. Siinä kielletään, että muita jumalia ei saa palvoa.


Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta.

Sinulla ei saa olla muita jumalia.

Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala.

Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua.

Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.


2 Ms 20:2-6 KR 1992


Monolatriaa, yhden Jumalan palvelmista, vaativa 10 käskyn laki ajoittunee myöhäiselle pronssikaudelle, ehkä 1300-luvun tuntumaan eKr.

Tämä on samaa aikaa, jolloin monet arvelevat zarathustran eläneen siellä Kaspian meren tuntumassa (tai jossain päin vanhaa Persiaa)

Tämä on myös samaa aikaa, jolloin Egyptissä hallitsi faarao Amenofis IV, Ekhnaton, Akenaton, joka hyvin korostetusti opetti uskoa yhteen jumalaan, aurinkoon (egyptin kielessä Aton).

Amenofis IV hallitusaika tunnetaan hyvin tarkkaan - 1353-1336 eKr.

Monet ovat nähneet tämän hevosnaamaisen ja hieman naisen vartalon omaavan faaraon kuvia (hänellä saattoi olla jokin sairaus, joka muutti kehoa naiselliseksi), ja eritysesti hänen kauniin vaimonsa, vanhan maailman Mona Lisan, Nefertitin, jonka kasvoja esittävät patsas on Berliinissä ja eräs Egyptin suosituimpia matkamuistoja.

on arveltu että olisiko Siinaille paennut Mooses saanut ajatuksen yhdestä Jumalasta Ekhnatonilta?

Ekhnatonin aurinkojumalan hymni ei anna tälle perusteita.

mutta on mielenkiintoista, että monolatrian ajatus saattaa nousta ainakin kolmella eri suunnalla samoihin aikoihin (Mooses, Ekhnaton, zarathustra)zarathustra oli nostamassa virrasta vettä pyhiin menoihin, kun hän näki kirkkaan olennon, Vohu Manahin. Tämä saattoi hänet Ahura Mazdan luo, ja siellä hänelle annettiin perustavaa opetusta Hyvästä Uskosta.

Hänen aikansa iranilaiset palvoivat monia jumalia (daeva), joiden joukossa oli kolme suurinta - kukin Ahura niminen. zarathustra alkoi julistaa, että näistä vain Ahura Mazda on Luomaton Jumala, ja palvonnan arvoinen.

Ahura Mazda on luonut maailmankaikkeuden ja on kaiken hyvän alku.

Ahura Mazda on luonut hyviä henkiä (jazata) jotka auttavat häntä ja joille osoitetaan kunnioitusta.

Mutta kaikki nuo muut jumalat (daeva) ovat pahoja henkiä, joita ei tule palvoa. Ne ovat Angra Mainjun luomuksia, Vihollisen, Paholaisen tekoja. Ne ovat kaiken kärsimyksen ja synnin takana maailmassa.

Ahura Mazda on luomaton, kaikkialla läsnäoleva, mutta ei kaikkivaltias Jumala. Hän tarvitsee ihmisten apua taistelussa Angra Mainjua vastaan.

Ahura Mazda on suurempi kuin Angra Mainju ja maailman lopulla tuhoaa Paholaisen henkineen, jotka yrittävät viedä ihmiset vanhurskauden (asha) poluilta.


Ahura Mazda, Luomaton Jumala on zarathustran mukaan Viisas, ihmisiä kohtaan hyväntahtoinen ja hyvä, totuuden (asha) luoja ja ylläpitäjä.

Ahura Mazda on luonut ja ylläpitää "asha", joten hän valvoo oikeudenmukaisuutta ja on vanhurskaan ihmisen ystävä.

Ahura Mazda ei ole Kaikkivaltias, koska Paha taistelee häntä vastaan. Kerran, aikojen lopulla, hän on kuitenkin tuhoava pahan.


Jumalan vastustaja on paha henki, Angra Mainju.

Ahura Mazdan tavoitteena on tuhota Angra Mainju ja luoda maailma, joka on kokonaan hyvä.

Saavuttaakseen tämän tavoitteen Ahura Mazda tarjosi rauhaam jonka Angra Mainju kuitenkin torjui. Ahura Mazda kokosi sitten hengellisen armeijan, jonka johtoon hän loi seitsemän Amesha Spenta, henkiä, jotka valvovat ja suojelevat jokaista seitsemää luomistekoa.Nämä persialaiset nimet ja sanat voivat tehdä suomalaiselle hankalaksi ymmärtää zarathustran opetusta. Poistan ne ja yritän sanoa tuon saman asian tutummilla sanoilla.

Ikuinen, luomaton, viisas, hyvä, oikeudenmukainen ja vanhurskas Jumala kohtaa jo ennen luomista Pahan hengen. Neuvottelut eivät tuota tulosta, joten jumalten maailmassa käydään sotaa hyvien ja pahojen henkivaltojen välillä.

Ihminen on osallinen tästä taistelusta, jossa vanhurskaan Jumalan hyvä tahto, totuus ja oikeudenmukaisuus, uhkaa jäädä vääryyden jalkoihin.

Paha henki ja sen joukot yrittävät kaikin tavoin vietellä ihmiset pois vanhurskauden poluilta, ja aiheuttavat maailmassa paljon tuskaa ja onnettomuutta.

Viimeisinä aikoina Jumala on tuhoava Pahan ja luova sellailsen maailman, joka on täyellisesti hyvä.


kuulostavatko nämä sielunmaisemat tutuilta?

Jumala ja Perkele.

ja kuitenkaan ne eivät ole Vanhan testamentin uskonnossa mitenkään selkeästi esillä tässä muodossa.

Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on heimojumala, jonka Sana tulee isille eri tilanteissa ja joka johdattaa heitä Kaanaan maahan. He palvovat häntä alttareita rakentaen ja rukoillen ja unia ja näkyjä nähden.

Mooseksen Jumala on Israelin kansan luoja, pelastaja Egyptin orjuudesta, lain antaja ja liiton Jumala.

Israel on pässinpää, tottelematon, uppiniskainen, kiittämätön, napiseva, mutta siitä huolimatta heidän jälkeläisensä ohjataan Jordanin yli Luvattuun maahan, jonne Mooses ei pääse.

Siellä eletään, saadaan kuningashuone ja kaksi, soditaan vihollisten kanssa, uhrataan temppelissä ja rukoillaan psalmeja.

Profeettojen Jumala ei myöskään ole zarathustran kuvaama lähes tasaveroista vihollista vastaan taisteleva, vaan suvereeni Majesteetti, Luoja ja ylläpitäjä, kansojen kuningas.


Tarkoitan tällä sanoa, että Vanhassa testamentissa on lähde ja on virta ennen zarathustraa.

Se on erilainen ja siitä puuttuu tämä hyvän ja pahan maisema, joka meille tämän päivän kristityille on niin tärkeä.

Montako kertaa esikoisten saarnaajat varoittavat Raamatun sanoin perkeleestä, joka kavalana vaanii siellä ulkkopuolella ja joka lammasten vaatteissa pyrkii sisään, nielläkseen kenet voi?

Montako kertaa koet sydämessäsi hyvän ja pahan taistelua, kiusausta ja houkutusta lähteä vanhurskauden poluilta (asha) omille teillesi.Asha on zarathustran opetuksen olennaisin käsite.

Totuus

mukana sanassa on merkityksinä myös hyvä järjestys (Jumala on järjestyksen Jumala), oikeudenmukaisuus, oikealla tavalla toimivuus (oikein asetettu yhteen).


Druij on tämän vastakohta

Vale

mukana merkityksenä on myös petos, pettäminen, kavaluus

totuus, asia on oikein sanottu, niinkuin se on tässä aineellisessa todellisuudessamme.

Maailmankaikkeus kulkee totuuden mukaan, totuudellisesti.

Myös ihminen voi elää totuuden mukaan ja puhua totuudellisesti.


olla oikeasti olemassa, asha tarkoittaa myös todellista olemista jonka vastakohta on taas druij, vale, olematon.

Luoja on luonut sen mikä on olemassa, totuuden, jota vastassa on vale, silmänlume, ei-olevainen.

zarathustran opetus ihmiselle on "hyvät ajatukset, hyvät sanat, hyvät teot".


oikein toimiva, siten kuin Luoja on tarkoittanut.

asiat ovat laillisia, oikeudenmukaisia, kulkevat säädetyllä tavalla. oikein liitetyt yhteen.

tästä syystä esimerkiksi zarathustralainen rukoilee huolellisesti, asettaa sanat oikein, jotta rukous olisi toimiva, oikean järjestyksen mukainen.

vastaavasti kun ihminen tekee jotain tätä järjestystä vastaan, luomisjärjestystä vastaan, hän tekee syntiä rikkomalla koko olevaisen järjestystä.Totuuden (asha) ilmentymä on tuli.

Amesha Spenta (Parhain totuus), toiselta nimeltään Asha Vashista, asuu tulessa, joka on lämmin, elämän kipinä.

Avesta kirjallisuudessa Paha henki (Angra Mainju) valittaa sitä, että Jumala (Ahura Mazda) on kerran polttava hänet tulessa.
Jumalan totuus käy kuin tuli ihmisiin ja etsii ja koettelee heitä.

Erilaisia elämän "tulikokeita" (garmo varash) luetellaan noin kolmekymmentä. Joka niistä selviää, vahvistuu henkisesti ja ruumiillisesti, viisastuu, tulee totuudelliseksi ja saavuttaa syvenevän rakkauden.

Sassanidiajan jälkeen (varhaisen islamin ajoilta) on säilynyt zarathustralainen teksti, joka kertoo suuresta tulikokeesta.

maailman lopussa on maanpäällä on oleva tulinen sulan metallin virta. Hurskaat kulkevat siinä kuin lämpimässä maidossa, mutta pahat palavat sen lieskoihin ja kuumuuteen.


toisinpäin kuin Jaakobin kirjeen kuuluisa kohta kielestä, joka syttyy helvetistä

Jasna 31.19 sanoo "mies, joka ajattelee aša, [...] joka käyttää kieltään puhuakseen oikein, tekee niin kirkkaan tulen avulla"

Akhmenidien ajan Persiassa 600-300 luvulla eKr (Koores, Darius, Kserkses ja muut) persialaiset rakensivat tulen temppeleitä.

Voimme ehkä ymmärtää myös Danielin ja kolmen miehen tulikokeen, pätsin, tästäkin näkökulmasta - totuuden lieskat eivät näihin miehiin koskeneet, he kestivät äärimmäisen tulikokeen.Tuli on maailman perus elementti ja niinkuin tuli ja kuumuus tunkeutuu kaikkeen, niin totuus hallitsee oikein ja vanhurskaasti elävää ihmistä.

Maailman lopulla on Tuomion päivä, jolloin tuli ja totuus (asha) koettelevat jokaisen oikeudenmukaisesti.

Totuuden (asha) paras olinpaikka on paratiisi. Sinne pääsevät ainoastaan ne, joilla on totuus. Siellä heillä on valkeus ja kaikki mitä he tarvitsevat.

Näissä viimeisissä vaiheissa Jumala tuhoaa myös Pahan hengen tulella.kaiken tämän keskellä tulee muistaa, että zarahaustralaisuudessa on useita historiallisia vaiheita, ja se on vuosisatojen matkassa muuttunut ja kehittynyt, vaikuttanut ja saanut vaikutteita.

sukulaisuutta löytyy Intiasta sekä hindulaisuudesta että buddhalaisuudesta, ja monia mielenkiintoisia tapaamisia - välillä hyvinkin väkivaltaisia - on ollut kristittyjen ja zarathustralaisten välillä, riippuen kuka on vallassa.

(Sassanidiajan kristittyjen vainot Persiassa kuuluvat marttyyrikirkon verisimpiin)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti