maanantai 18. lokakuuta 2010

Raamattu ja esikoislestadiolaiset r.y. lausunto 10.1.2009


"Opetuksemme tulee perustua Jumalan sanaan"

Kirjoitan tähän joitain huomioitani Raamatun käytöstä arkkipiispalle lähetetyssä Esikosilestadiolaiset r.y. lausunnossa 10.1. 2009.

.................................
1. Kirkko on luopumassa Raamatun auktoriteetista

"Jumalan kansa on niin Vanhan kuin Uuden liiton aikana seurannut opetuksessaan Jumalan sanaa ja halunnut kilvoitella elämässään tämän mukaisesti. Nyt kuitenkin näemme, että Jumalan pyhä ja muuttumaton Sana ei enää ole kirkon opetuksen ehdoton auktoriteetti. Siksi Esikoislestadiolaisilla on todellinen huoli kansankirkostamme."

- kirkon opetuksen "ehdoton auktoriteetti" tarkoittaa tässä Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa.Tilanteen korjaamiseksi

A. Kirkon tulee kääntyä Raamatun vastaisesta asiasta ja torjua homoseksuaalisuus syntinä

"Arvoisa arkkipiispa.
Me Esikoislestadiolaiset kehotamme, että kirkko selkeästi torjuu homosuhteet syntinä ja pysyy näin Jumalan sanan kestävällä pohjalla."


B. Homouteen myönteisesti suhtautuvien tulee luopua tästä ja palata Jumalan luomisjärjestyksen kunnioittamiseen.

"Kaikkia homosuhteisiin myönteisesti suhtautuvia kehotamme palaamaan Jumalan luoman ja Raamatun opettaman mieheyden ja naiseuden kunnioittamiseen."


2. Homoseksuaalisuus on kadottava synti

"Pyhässä Raamatussa homoseksuaalisuuden harjoittaminen on kaikissa muodoissaan tuomittu."

"Homoseksuaalisuuden harjoittaminen on synti, joka ilman Jumalan vaikuttamaa katumusta ja parannusta johtaa iankaikkiseen kadotukseen."

A. Tuomio
.. homo- ja lesbosuhteet ovat kaikissa muodoissaan suora tie kadotukseen, ellei ihminen tee niistä parannusta. (lakkaa harjoittamasta seksiä omaan sukupuoleen kuuluvan ihmisen kanssa)

B. Ei "luonnollista taipumusta"
Hhmous ei ole synnynnäinen "luonnollinen" taipumus joissain ihmisissä, vaan perisynnin vääristävää hedelmää (tietoinen valinta, kun toisinkin voisi tehdä).

"Puhe homoseksuaalisuudesta annettuna ominaisuutena on erittäin ongelmallinen. Homoseksuaalinen taipumus ja halu ovat käsittääksemme seurausta ihmisen perisyntisyydestä."


Armahduksen mahdollisuus

"Ainoa neuvo, jonka löydämme Raamatusta homoseksuaalisten ihmisten avuksi on, että heitä kehotetaan parannukseen ja uskomaan Jeesuksen sovinto veren uudistavaan ja parantavaan voimaan."

Homoseksuaalisella ihmisellä on kuitenkin toivoa. Usko Jeesuksen sovintoveren uudistavaan ja parantavaa voimaan voi vapauttaa hänet tästä taipumuksesta ja tehdä taivaskelpoiseksi.Hengellisen opettajan vastuu sanoistaan

"Muistaen sen, että hengelliset kaitsijat ovat itsekin vastuussa opetuksistaan Jumalan edessä."


..................
Lausunnossa viitataan erinäisiin Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kohtiin.

Painokkaalla kohdalla lausunnon lopussa on viittaus Jeesukseen.

Uudessa testamentissa ei ole yhtään kohtaa, jossa Jeesus selkeästi ottaisi kantaa homoseksuaalisuuteen esimerkiksi Paavalin tavalla.

Mutta siellä on erittäin vahvana Jeesuksen opetusta Jumalan luomasta miehen ja naisen suhteesta

"...palaamaan Jumalan luoman ja Raamatun opettaman mieheyden ja naiseuden kunnioittamiseen"

.. mielestäni tämä lausunnon kohta on sen parasta antia - näin juuri Jeesus opettaa.


Sen sijaan muualla lausunnossa joudutaan Raamatun kanssa melko lailla hakoteille, vaikka juuri pyhän Raamatun merkitystä tahdotaan korostaa.

esille on otettu kolme kohtaa 3 Ms 18:22, 3 Ms 20:13 ja Sodoman ja Gomorran kertomus 1 Ms 19:5


Mooseksen laki sukupuolisesta siveydestä


"Ei sinun pidä miehenpuolen kanssa makaaman, niinkuin vaimon kanssa; sillä se on kauhistus."
3 Ms 18:22

"Jos joku miehenpuolen kanssa makaa, niinkuin jonkun vaimon kanssa, he ovat kauhistuksen tehneet, heidän pitää molemmat totisesti kuoleman: heidän verensä olkoon heidän päällänsä."
3 Ms 29:13

Mooseksen laki on yksiselitteinen: kahden miehen makaaminen keskenään on kauhistus ja rangaistava kuolemalla.


Es.lest. ry kannanotto käyttää tässä Vanhan testamentin lakia tukena homouden tuomitsemiselle ja ilman muuta on selvä, että Mooseksen laissa homous on synti.Mutta laki?

1. Eikö tämä ole juuri se synnin ja kuoleman laki, joka vei Jeesuksen ristille, ja josta kristityt ovat vapaita?

2, Miksi arkkipiispalle kirjoitetaan vain homoseksuaalisuudesta. Mooseksen laki sisältää näet sukupuolisesta siveydestä monia muitakin kohtia, joissa Raamattu ei ole kirkon muuttumaton, ehdoton auktoriteetti.

Olemmeko kuulleet kirkossa selkeää ja Jumalan muuttumattoman pyhän Sanan mukaista opetusta, että jos tyttö ei vuodata verta hääyönä, hänet on surmattava seuraavana aamuna kivittämällä?

"Ja jos se tosi on, ettei vaimo löydetty neitseeksi; Niin vietäkään vaimo isänsä huoneen ovelle, ja kaupungin kansa kivittäkään hänen kuoliaaksi, että hän teki tyhmyyden Israelissa, ja että hän salavuoteudessa makasi isänsä huoneessa: ja niin sinä otat pahan pois tyköäs."
5 Ms 22:20-21 Biblia 1776Mooseksen laissa homoseksuaalisuus ei ole jokin hävityksen kauhistus, vaan yksi asia, jota ihmiset tekevät, ja jonka laki jyrkästi kieltää.

Eläimiin sekaantuminen on synti
"Ei sinun pidä myös eläimen kanssa makaaman, ettes itsiäs sen kanssa saastuttais. Ja ei yksikään vaimo pidä eläimeen ryhtymän, yhdistymään sen kanssa; sillä se on kauhistus."
3 Ms 18:23


Samoin on surmattava mies, joka makaa avioliitossa toisen miehen kanssa olevan naisen kanssa:

"Jos joku löydetään maanneeksi vaimon tykönä, jolla aviomies on, niin pitää molempain kuoleman, sekä miehen, että vaimon, jonka tykönä hän makasi; ja niin pahuus otetaan pois Israelista."
5 Ms 22:22voin jatkaa Mooseksen lain tutkimista, ja osoittaa, miten siinä sukupuolista siveyttä pidetään yllä tarkoin määräyksin.

Tämä on Mooseksen lakia, synnin ja kuoleman lakia, jonka Herra Jeesus Kristus kohtaa Uudessa testamentissa.


Siellä on tavattu itseteossa nainen, joka on toisen miehen kanssa maannut, ja hänet on surmattava.

Mutta tämä outo opettaja Galileasta, joka on niin suosittu. Hei, nythän meillä on oiva tilaisuus tutkia, pitäytyykö hän Jumalan sanan ehdottomaan auktoriteettiin.Mutta Jesus meni Öljymäelle,

Ja tuli varhain huomeneltain jälleen templiin ja kaikki kansa tuli hänen tykönsä, ja hän istui ja opetti heitä.

Mutta kirjanoppineet ja Pharisealaiset toivat vaimon hänen tykönsä huoruudesta otetun kiinni. Ja kuin he olivat sen hänen eteensä asettaneet,

Sanoivat he hänelle: Mestari, tämä vaimo on löydetty itse työssä, kuin hän teki huorin.

Mutta Moses on laissa meitä käskenyt, että senkaltaiset kivillä surmattaisiin. Mitäs sinä sanot?

Mutta sen he sanoivat, kiusaten häntä, kantaaksensa hänen päällensä.

Mutta Jesus kumarsi ja kirjoitti sormellansa maahan.


Joh 8:1-6 Biblia 1776


Huomaamme tässä kertomuksessa Jeesuksesta, miten syvälle Jumalan pyhä Sana tunkeutuu ihmisen sydämeen.

Luulisimme luonnostamme, että Jeesus alkaisi keskustella Mooseksen laista.

Ensinnäkin evankelista kertoo, että näiden miesten motiivi oli yllättävä - he kiusasivat Jeeusta.

ei heille merkinnyt mitään tämä huoruuteen langennut nainen (missä lie mies luurannut, sama tuomio) - näitähän rutiininomaisesti tapettiin, kun eivät pysyneet uskollisina toisilleen silloinkaan Israelin miehet ja naiset.

heitä ärsytti tämä opettaja.

ja jostain syytä he ymmärsivät, että tämä tapaus olisi Jeesukselle hankala.Jeesus käänsi katseet pois naisesta, jota varma ja julma kuolema odotti - niinkuin niin monia naisia islamilaisissa maissa tänään Afrikassa ja Aasiassa ja Lähi-idässä.

Jeesus käänsi katseet pois naisesta syyttäjiin itseensä.

mitä teidän sydämessänne on?

ei hän kiistänyt Mooseksen lakia ja sen yksiselitteistä tulkintaa - kuoleman oma.

antakaa mennä - joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven.Mutta Jesus kumarsi ja kirjoitti sormellansa maahan.

Mutta kuin he seisoivat kysymyksensä päälle, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: joka teistä on synnitön, se heittäkään ensin häntä kivellä.

Ja hän kumarsi taas ja kirjoitti maahan.

Kuin he tämän kuulivat ja olivat omaltatunnoltansa voitetut, läksivät he ulos yksittäin, ruveten vanhimmista, viimeisiin asti; ja Jesus jäi yksinänsä, ja vaimo seisoi siinä.

Mutta kuin Jesus ojensi itsensä, ja ei nähnyt ketään paitsi vaimoa, sanoi hän hänelle: vaimo, kussa ovat sinun päällekantajas? Onko sinua kenkään tuominnut?

Hän sanoi: Herra, ei kenkään. Niin Jesus sanoi: en minä myös sinua tuomitse: mene, ja älä silleen syntiä tee.


Joh 8:6-11 Biblia 1776Ei Jeesus myöskään kieltänyt, etteikö nainen olisi Mooseksen lain mukaan tehnyt syntiä Jumalaa vastaan.

Nainen tiesi sen toki itsekin, että oli rangaistuksensa ansainnut (kuten ristin ryöväri)

Mutta Jeesus ei tuominnut häntä.Es.lest. ry lausunnossa on armahtava perustava ajatus, että homoseksuaalisuuden synnistä on mahdollista tehdä parannus, saada anteeksi ja tulla taivaskelpoiseksi.

Vanhan testamentin laissa ei ole tällaista näkökulmaa - neitseyden ennen avioliittoa menettänyt ei voi tulla neitsyeksi enään ja on kuoleman oma, Samoin homouteen langennut on kuoleman oma.

Poista paha Israelista.

Tämä on Jumalan pyhä ja muuttumaton laki, joka on Mooseksen kirjojen kautta annettu.

synnin ja kuoleman laki.

(oli toki uhrejakin, syntiuhreja, mutta näissä lausuntoon valituissa kohdissa ei viitata mihinkään armon mahdollisuuteen)Sodoma ja Gomorra

Lausunnossa on Vanhasta testamentista viittaus kertomukseen Sodomasta ja Gomorrasta, ihmisen pahuuden symbolista:


"Myös julkean syntielämän ja paatumuksen tähden tuomitun ja tuhotun Sodoman yksi raskaimmista lan¬keemuksista oli homoseksuaalisuuden harjoittaminen"

Kohta on:

"Ennenkuin he levätä panivat, tulivat kaupungin miehet, Sodomalaiset, nuoret ja vanhat: kaikki kansa joka kulmalta, ja piirittivät huoneen.

Ja huusivat Lotin, ja sanoivat hänelle: kussa ovat ne miehet, jotka sinun tykös yöllä tulivat? tuo heitä meidän tykömme tutaksemme heitä."
1 Ms 19:4-5 Biblia 1776tämä tulkinta, että Sodoman ja Gomorran erityinen synti oli homoseksuaalisuus, on varsin yleinen.

monessa kielessä käytetään sanaa "sodomia" peniksen tunkemisesta takapuoleen.

Tarkempi Raamatun kertomuksen lukeminen osoittaa kuitenkin, että Loot ei kauhistunut niinkään tästä teknisestä puolesta.

Kertomuksessa Sodomasta ja Gomorrasta siellä asuvien väkivaltaisten ja pahojen ihmisten pahuutta ei korosteta kertomalla homoseksuaalisuudesta, vaikka se kuvaan toki liittyy tässä.

Kauhistus oli vieraanvaraisuuden sääntöjen rikkominen.

Loot tarjosi miesten iloksi omia tyttäriään, neitsyitä, jotta hänen kattonsa alta suojaa etsineet vieraat olisivat turvassa.Mielestäni Vanhan testamentin lain käyttö lausunnossa tuolla tavoin on ongelmallista.

Sodoman ja Gomorran kertomuksessa lausunto asettaa painopisteen väärin. Tuo ei ole Jumalan pyhän Sanan oma sisältö.Uuden testamentin kohdalla lausunnossa sanotaan

"Uudessa testamentissa homoseksuaalisuus mainitaan kolme kertaa. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa apostoli Paavali osoittaa synnissä elävien ihmisten syyllisyyden Jumalan edessä. Koska he hylkäsivät Jumalan, Jumalakin hylkäsi heidät mielihalujensa valtaan ja saastaisuuteen."

Taas annetaan yksipuolinen ja väärä kuva Jumalan pyhän Sanan sisällöstä:

"Paavali ottaa homoseksuaalisuuden harjoittamisen esimerkiksi siitä, miten kauas Jumalasta luopuminen voi mennä (Room. l :24-28 )."


Lausunnossa sanotaan edelleen

"Homoseksuaalisuuden harjoittaminen mainitaan Uudessa testamentissa myös kahdessa syntiluettelossa (l. Kor. 6:9-11,1. Tim. l :9-10)."

tämä on totta.Raamatun maailmaan liittyy myös seuraava kohta lausunnossa:

"Viime aikoina Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä on yhä avoimemmin kyseenalaistettu Pyhän Raamatun ja seurakunnan vuosituhansien opetus ja usko.

On jopa sanottu, että Raamatun aikaan ei tunnettu homoseksuaalisia rakkaussuhteita.

Tällainen näkemys on kestämätön ja väärä.

Antiikin aikana jopa ylistettiin homoseksuaalista rakkautta, mutta Jumalan kansan piti erottautua tällaisesta."Todellakin, Vanhan testamentin aikana homoseksuaaliset suhteet olivat osa kanaanilaista uskontoa ja heidän temppeleissään oli poikia ja tyttöjä.

Assyriassa ja Babyloniassa meno temppeliporttojen maailmassa oli vauhdikasta.

Myös Raamatun Israel tunsi pyhäkköporto. Taamarhan pukeutui sellaiseksi ja huijasi Juudaa.

"Liki kolmen kuukauden jälkeen ilmoitettiin Juudalle: sinun miniäs Tamar on salavuoteessa ollut, ja katso, salavuoteesta on hän myös raskaaksi tullut. Juuda sanoi: viekäät häntä poltettaa."
1 Ms 39:24

siinä taas oli nopea tuomari!

vaan Taamarilla oli todisteet, kuka on lapsen isä.Homous oli siis prostituution ja kultinkin yhteydessä vanhan liiton Israelin aikana Lähi-idän kulttuureissa hyvin tunnettu ilmiö.

Mooseksen laki kieltää sen jyrkästi kuolemanrangaistuksen uhalla.Uuden testamentin Jumalan kansa eli kreikkalais-roomalaisen kulttuurin ympäröimänä.

Näissä suurissa kulttuureissa poikarakkaus oli yleinen ilmiö ja Lesbos saaren runoilija Sapho on tullut kuuluisaksi naisten välilsen rakkauden kuvaajana.

tässä Es.lest. ry lausunto on oikeassa.

sen sijaan Raamattu ei missään kohdassa mainitse homoseksuaalista rakkautta, vaan puhuu ainoastaan itse teosta.Heikkoutena lausunnossa on tuo niin tuiki tavallinen tapa lukea apostoli Paavalin kirjettä Roomalaisille - oi aikoja, oi tapoja!

koska homous on sellainen raju sana ja voimakas asia, se aivankuin pomppaa tuosta kohdasta ihmisten mieliin.

toki se on listassa mukana.

Paavali sanoo tarkkaan ottaen, että naiset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä mieheen, miehet naisiin.

siis hetero on heittäytynyt seksuaalisiin kokeiluihin ja hurjasteluihin - eikö niin?


uskovatko allekirjoittaneet saarnaajat todella, että homous on merkki tämän yksilön erityisestä lankeamisesta kauas Jumalasta - josta rangaistuksena hänen seksuaalinen suuntautumisensa on vääristynyt?

tämän kuvan lausunto antaa.

mutta eihän apostoli näin kirjoita vaan näin (nykysuomeksi)He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi, ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin.

Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa.

He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa -- olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen.

Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan.

Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen,

ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan.

Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi.

He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä.

Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin.


Room 1:22-32 KR 1992Lausunto ottaa apostoli Paavalin arvion aikansa roomalaisesta pakanuudesta ja sen seurauksista, ja heittää koko kuorman homoseksuaalisesti suuntautuneiden aikamme suomalaisten niskaan.

eiköhän tuo Paavalin kuuluisa kirje kuitenkin sisällä tässä kohtaa hieman toisen painotuksen?


Summa summarum

mielestäni lausunnossa käytetään Mooseksen laista poimittuja erillisiä kohtia ongelmallisella tavalla ikäänkuin yhä eläisimme krisittyinä synnin ja kuoleman lain alla.

mielestäni lausunnossa annetaan kohtalokkaalla tavalla virheellinen kuva apostoli Paavalin kirjeestä Roomalaisille.

Mielestäni lausunnon parasta antia on viittaus Jeesukseen, joka ei puhu homoseksuaalisuudesta lainkaan, mutta sitä enemmän Jumalan luomistyöstä ja avioliiton särkykmättömyydestä ja pyhyydestä.

on hyvä, että Jumalan Sanan pyhyyttä ja arvovaltaa tahdotaan korostaa, ja kaikki koemme, että kirkkomme on etääntymästtä Raamatusta.

mutta tässä tulee ahkeroida, tutkia ja tehdä työtä.


..................................
loppukanettina laitan tähän yhteyteen homoliittojen siunaamiseen liittyen saamani ymmärrykseni Jeesuksen sanoista, kun Häneltä kysyttiin avioerosta:Jeesus lähti sieltä ja tuli Jordanin itäpuolta kulkien Juudean alueelle. Hänen kanssaan kulki nytkin suuri joukko ihmisiä, ja tapansa mukaan hän opetti heitä.

Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka häntä koetellakseen kysyivät, saako mies hylätä vaimonsa.

Hän vastasi heille: "Mitä Mooses on siitä säätänyt?"

He sanoivat: "Mooses antoi meille luvan kirjoittaa erokirjan ja hylätä vaimon."

Silloin Jeesus sanoi: "Te olette kovasydämisiä, siksi hän laati teille sen säännöksen. Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

Kun he olivat keskenään, opetuslapset kysyivät uudestaan tätä asiaa.

Jeesus sanoi heille: "Se, joka hylkää vaimonsa ja menee naimisiin toisen kanssa, on avionrikkoja ja tekee väärin vaimoaan kohtaan.

Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen."


Mk 10:1-12 KR 1992


en ole kuullut, että Esikoislestadiolaiset r.y. olisi antanut lausuntoa Suomen ev.lut. kirkolle eronneiden vihkimisestä.

en myöskään ole varma, onko tämä Jumalan pyhän ja muuttumattoman Sanan ehdoton auktoriteetti voimassa esikoisten omassa keskuudessa - varmaan siihen pyritään ihanteena.

mutta olisiko mahdollista, että joku seuraväessä olisi vaimostaan eronnut ja nainut toisen?

mutta olisiko mahdollista, että joku saarnaaja - Lapin vanhimmista puhumattakaan - olisi eronnut ja mennyt uudelleen naimisiin?

en tiedä

eikä se ole tässä varsinainen asiani.Jeesus viittaa avioerosta puhuessaa Jumalan luomistekoon.

Aivan Raamatun alkusivuilla, heti kun puhutaan ihmisen luomisesta tähän ihanaan ja hyvään maailmaan, jonka Jumala on luonut, sanotaan että ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi.

Miehuus ja naiseus ovat ihmisen erityinen olemus ja heidät on luotu fyysisesti toisiaan varten.

Nykyinen evoluutioteoria ei mitenkään pysty selittämään, miten on "kehittynyt sattumalta" niin toisiinsa sopivat systeemit kuin miehen ja naisen sukupuolielimet ovat.

Luomisen suuria tekoja!minkä Jumala on yhdistänyt


tämä ei mielestäni tarkoita sen enempää rabbin kuin papin aamenta.

kun mies makaa naisen kanssa, näistä tulee yksi liha - riippumatta heidän yhteiskunnallisesta asemastaan naimattomina tai avioparina.

naiselle on annettu immenkalvo sitä yhtä varten.

miehelle on tarkoitettu se yksi.


kun aikamme nuoriso osaa ehkäistä ja suojautua sukupuolitaudeilta, he "tulevat yhdeksi" monen eri ihmisen kanssa, ja repivät näin itseään hajalle.yhteiskunnan antama virallinen status ja lain suoaj sekä kirkon rukoilema siunaus avioliitolle ovat tähän liittyvä asia.

tapana on ollut, että mies ja nainen odottavat toisiaan, varjelevat itsensä toisilleen, ja hääyönä on sitten suurta juhlaa miehen ja naisen välillä (jos olosuhteet sallivat)

Jeesus sanoo ymmärtääkseni, että luomisen työn mukaan mies ja nainen tulevat yhtyessään yhdeksi.

yhdeksi lihaksi.

Mies ja nainen ovat yhdessä Jumalan kuva.

tämä on ensimmäisen luomiskertomuksen sangen tasa-arvoista sanomaa Jumalan luomakunnasta.


homopari ei voi yhtyä.

toki kaikenlaista välinettä voidaan käyttää ja harrastaa "sodomiaa"

mutta heistä ei tule yksi liha.


yhteiskunta suojelee homoparia lainsäädännöllisesti,parisuhde voidaan rekisteröidä.

mutta sen ydin on Raamatun näkökulmasta toinen - se on kahden toistaan rakastavan ja toisistaan huolta pitävän ihmisen liitto, yhteinen koti, yhteiset ateriat, yhteinen vuode, ehkä adoptoidut lapset, toisen omat...

mutta he eivät ole yksi liha.


kirkon opetuksen tulisi tässä olla käytännössä selvä, niin että miehen ja naisen välinen suhde pidetään pyhänä ja miltei sakramenttina - onhan siitä Paavalilla ihmeellisiä sanoja.

homoparien siunaus vesittää käytännössä miehen ja naisen liiton erityisen luonteen.


kirjoittanut mama
Minulla meinaa nousta näppylöita nykyisin aina kun kuulen jonkun mainostavan itseään raamatullisena tai Jumalan sanaan nojaavana tai Jumalan sanasta kiinni pitävänä.

Se tuntuu useimmiten tarkoittavan itsensä korottamista muiden yläpuolelle, hurskaammaksi, paremmin asioita ymnmärtäväksi ja ei niin pahasti synnin turmelemaksi, ym.

Yhdistyy mielessäni juuri tuohon fariseusten henkeen, jossa he toivat aviorikoksista syytetyn naisen Jeesuksen eteen.

Kun tuo näyttää suomeksi tarkoittavan lähinnä sitä, että on noukittu Raamatusta kohdat, jotka jostain syystä (ehkä jopa siitä, että ne eivät satu koskettamaan itseä) ovat jotenkin paljon raskaampia syntejä kuin ne joihin itse joutuu ja joista kokee, että ne ovat sovitettuja vähintäänkin oman pidättäytymisen ja katumuksen vuoksi.

Jotenkin niin surettaa nuo tuomaroinnit.Kirjoittanut: MikkoL

koetin tuoda esille toisen Raamatun opetuksen, avioeron, joka jakaa esikoisia.

Miksi?

että tuollainen tahmea "raamatullisuus" tulisi paremmin näkyviin, sellainen joka toi syntisen naisen Jeesuksen luo - pidätkö lain vai et?

totta - Jeesus on ainoa mahdollisuus suhteessamme Jumalaan.raamatullisuus on kovasti esillä ja paljon siitä puhutaan uskovien parissa.

mutta meidän tulee muistaa, että pyhän Kirjan kanssa ei ole niin yksinkertaista elää. etenkin Raamattu on varsin hankala kirja.

sanotaan vaikka leikiten, että norpalla olisi kotona somalilainen orja. tekisi kaikki työt mitä vaaditaan, ilman mitään palkkaa tai sosiaaliturvaa muuta kuin mitä isännältä heltyy. saisi ehkä ruoskaakin silloin tällöin tottelemattomuudestaan.

Raamatun perusteella ei kukaan voisi sanoa mitään norpalle. Sekä Vanha että Uusi testamentti suhtautuu orjuuteen suopeasti ja ymmärtävästi.

....
sen sijaan tämän pahan nykyajan lait ovat sellaiset, että norppa joutuisi tuosta orjan pitämisestä todennäköisesti vankeuteen.

...
varmuudeksi sanon, ettei norpalla ole somalialalista orjaa - tämä on vain esimerkki siitä, miten vanha kirja ja nykyaika voivat joutua ristiriitaan.

ja joutuvatkin.

missä siis Raamatun auktoriteetti?tai oletetaan että mikolla olisi kolme vaimoa, kukin omassa talossaan.

Raamatun perusteella ei kukaan voisi sanoa mitään, sillä moniavioisuus on siellä tunnettu ilmiö eikä sitä Mooseksen laissa tai muualla kielletä.

(toki Raamatusta löytyy yksiavioisuuden puolesta kohtia, ja seurakunnan johtaja saisi mielellään olla yhden vaimon mies)

mutta tämän pahan ajan lainsäädäntö tuomitsisi Suomen kansalaisena mikon moniavioisuudesta mahdollsiesti vankeuteen.

(sanottakoon varmuudeksi, että mikolla on kristillisen käytännön mukaan yksi vaimo)

- Mormonit ottivat tämän tosisaan ja 1800-luvun lopulla alkoivat luopua käytännöstä muun USA väestön painostuksesta. taisi olla yksi syy Utahiin muuttamiseenkin ja Salt Lake Cityn rakentamiseen.

- mormonipohjaisia lahkoja on edelleen jenkeissä, joissa moniavioisuus on sallittua. näin juuri telkkarissa haastattelussa tyttären, jonka äidillä oli ensimmäisestä miehestä 14 ja toisesta 15 lasta.onko siis maallinen lainsäädäntö oikeudenmukaisempaa kuin Raamatun lainsäädäntö?

on.niin... raamatullisuus ei ole aivan yksinkertainen asia.

ei juutalainen kansakaan lue Moosesta noin "paljaana" vaan paksun rabbiinisen perinnön, soveltamisen ja tulkinnan kautta - mitä tämä Jumalan pyhä käsky tänään meille merkitsee.


"Jumala ilmoittaa yksiselitteisesti että homosuhteissa elävät eivät peri taivasten valtakuntaa."

Tämä juuri on Es.lest. ry 2009 kannanoton ajatus ja edustaa herätyksen virallista linjaa.

mutta otetaas toi Raamatun kohta kokonaan ... eikä poimita siitä vain rusinoita (noi kauheat homot)Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa?

Älkää eksykö!

Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat
eivätkä epäjumalien palvelijat,
eivät avionrikkojat,
eivät miesten kanssa makaavat miehet,
eivät varkaat
eivätkä ahneet,
eivät juomarit,
pilkkaajat
eivätkä riistäjät.

Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta.

1 Kor 6:9-11 KR 1992Tämän syntilistan Es.lest. ry lausunto mainitsee

siinä mainitaan nimenomaan miehen kanssa makaava mies, mutta ei lesbolaisia naisia.

(naisten on ilmeisesti helpompi kuin miesten pitää tämä taipumus myös pitää kaapissa, läheisen ystävyyden nimissä)Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti.

Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan
lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten,
rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden,
isän- ja äidinmurhaajien,
tappajien,
siveettömien,
miesten kanssa makaavien miesten,
ihmisten sieppaajien,
valehtelijoiden,
valapattojen

ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia.

Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu.


1 Tim 1:8-11 KR 1992tämä on se toinen syntilista, jonka lausunto mainitsee.

ja kuten Auroorakin sanoo, miesten kanssa makaavat miehet ovat mukana molemmissa.

Raamatusta ei löydy yhtään homoseksuaalisuutta puolustavaa kohtaa.

moderni yhteiskunta puolustaa homoseksuaaleja myös uskonnollista syrjintää vastaan.

Raamatun opetuksesta voi kohta joutua sakkoihin tai vankeuteen Suomen maassakin.mutta miten ne ruksalla istuvat vauraat miehet

ahneet, tätinsä osakkeen vääryydellä ottaneet, autokaupassa pettäneet

he eivät ole taivasten valtakunnan perillisiä

vaikka saarnaaja mitä sanoisi

jos pysyvät ahneudessaan

miksi tästä totuudesta vaietaan?

entä se vääryydentekijä?

ei hän ole Jumalan lapsi vaikka tässä kristillisyydessä mukana kulkeekin

Viimeisellä tuomiolla Jeesus sanoo heille -

"Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.""Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi.

Sen jälkeen kuin perheenisäntä on noussut ja sulkenut oven ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea sanoen: 'Herra, avaa meille', vastaa hän ja sanoo teille: 'En minä tunne teitä enkä tiedä, mistä te olette'.

Silloin te rupeatte sanomaan: 'Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme sinä opetit'.

Mutta hän on lausuva: 'Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.'

Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettain olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyiksi ulos.

Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa.

Ja katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja on ensimmäisiä, jotka tulevat viimeisiksi."

Luuk 13:24-30 KR 1938yritän sanoa, ettei Raamattu ole mitenkään homofobian valtaama kirja.

sen kanta on yksiselitteinen.

miehen kanssa makaava mies on kauhistus ja tämä on synti Jumlan edessä.


kadottavaa syntiä on myös ahneus

kadottavaa syntiä on vääryyden tekeminen, oli se mitä tahansaesimerkiksi se, että tekee vääryyttä homoseksuaalista lähimmäistään kohtaan ja tuomitsee hänet helvettiin

kun tuomiovaltaa ei ihmiselle ole annettu.


Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Laestadiuksen ja Raattaman ja Juhonpietin ja kaikkien profeettain olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyiksi ulos.

tosi pottumainen juttu


ilman muuta, anteeksi annettu ja unohdettu.
armon meressä on kalastus kielletty.


...
Es.lest. ry kannanotto torjuu kokonaan sen mahdollisuuden, että joku olisi synnynnäisesti suuntautunut omaan sukupuoleen.

tällaista ei ole, vaan kyse on perisynnin seurauksesta, josta tulee tehdä parannus.

....
mutta ajatellaas, mitä jos?

entä jos on ihmisiä, jotka syntymästään tai varhaislapsuudestaan asti ovat seksuaaliselta identiteetiltään häiriytyneitä. (siis oman fysiikkansa vastaisia)

sanotaan, että tyttönen syntyy ja molemmissa jaloissa on kuusi pientä suloista varvasta.

näin hän kasvaa ja saapuu sitten seurakuntaan, ja siellä hänelle opetetaan "12 varpaiset eivät pääse taivaaseen. tee parannus"

no ... aikamme lääketieteelle tuo ei olisi niin vaikea poistaa ylimääräiset varpaat.

vaan eipä taida olla vielä löytynyt lääketieteen keinoja homoseksuaalisen suuntautumisen korjaamiseen.apostoli Paavali puhuu heittäytymisestä syntiin, syttymisestä, naiset ja miehet jättävät luonnollisen suhteensa...

tällaista irstailua on paljon heteroiden keskuudessa.

ja monta muutakin sorttia irstailua.

jotenkin ajattelisin, että apostolin syntilistat tähtäävät tähän, eivätkä ihmisiin, jotka ovat mitä ovat eivätkä muuta voi?esikoisten saarnaajat eivät näin ajattele, vaan torjuvat että kukaan voisi 12 varpaan kanssa syntyä, olla luonnostaan homoseksuaalinen.

....


en kysy keneltäkään näin henkilökohtaisia asioita, mutta mietin noin teoriassa, olisiko sinulla esikoisten parista tuttuja perheitä, jossa vaikapa poika on homoseksuaalinen.

todennäköisyys on aika pieni.

laskeskelin tässä että oletaan laskujen helpottamisen vuoksi, että Suomessa eläisi noin 10.000 esikoislestadiolaista kristittyä (koko maailmassa kaiketi noin 30.000).

jos nyt Suomen väestöstä arvioiden mukaan 2 - 3% on homoseksuaalisesti suuntautunutta, saisimme suomalaisten essujen joukosta oletetun 200 tai 300 henkeä.

koska näistä puolet olisi naisia, jäljelle jäisi 150 homomiestä koko porukassa.

ottaen huomioon esimerkiksi tuon lausunnon, nämä ovat kaikki kaapissa, kuten sanonta kuuluu.

joten esikoiset eivät omasta piiristään juuri tunne tätä ilmiötä.

siksi siihen suhtaudutaan näin teoreettisesti ja antamatta mitään toivoa "parantumattomasti" homoille..............
kuten joku tässä kertoi

olin ensin rikollinen, sitten sairas, nyt kadotettu syntinen


Ruotsissa sodomialla tarkoitettiin eläimiin sekaantumista ja kiellettiin lailla 1734. Homoseksuaalisuutta ei mainittu.

Suomen autonomian aikana tilanne pysyi samana vuoteen 1889 asti, jolloin homoseksuaalinen teko kiellettiin lailla. (Suomen suuriruhtinaanmaan rikoslaki 19 p:ltä joulukuuta 1889)

Vuoteen 1971 asti homoseksuaalisesta teosta tuomittiin Suomessa vankeuteen.

nyt homopareille etsitään kirkon siunausta.

niin muuttuu maailma, Eskoseni


.................
jotta asia tulisi selväksi, ymmärrän että apostoli Paavali kuvaa näkemäänsä ja kokemaansa Roomassa.

Jumalan tahdon vastaista menoa monenlaista, epäjumalanpalvelusta lukemattomissa temppeleissä Jupiteristä Veenukseen.

Tässä hän näkee roomalaisten lankeamuksen ytimen, siinä ... epäjumalien palvonnassa ja oikean Jumalan hylkäämisessä ... on avain.

synnit kertovat siitä, että ihminen on hylännyt Jumalan ja Jumala puolestaan hylännyt tämän himojensa ja halujensa valtaan turmelemaan itseään.


apostoli puhuu nimenomaan naisista ja miehistä, jotka ovat jättääneet oman sukupuolensa ja syttyneet vastapuoleen.

siis heteroista, jotka ovat lähteneet homo-kokeiluihin ja seikkailuihin.

tämä on minun ymmärtääkseni kyseessä oleva synti. tästä tulisi vakavasti varoittaa ja kehottaa parannukseen.

synkein esimerkki tällaisesta syntisestä riehakkaasta homoseksuaalisuudesta on keisari Neron "häät" miehen kanssa tekojärvellä, josta historioitsija kertoo silminnäkijänä.

ei meinaa edes omalta ajaltamme löytyä vastaavaa turmelusta ja rappiota, josta tuo tilanne kertoo.

ei mitään iloa, pelkkää himoa, saastaisuutta, rivoutta, inhottavaa menoa ... ja pian sitten Nero tappoikin itsensä.

oli ottanut elämästä ilon irti.

toisaalta ajattelen kahta fiksua naista, hiljaista, työlleen omistautunutta, lahjakasta ja monin tavoin kristillisessä työssä mukana olevia.

heidän keskinäinen rakkautensa, vastuunsa toisistaan, yhdessä olemisen ilo ja keskinäinen kumppanuus ei oikeastaan lainkaan rakennu seksiin vaan kyseessä on todellinen kahden ihmisen välinen rakkaus.

kumpikaan ei ole "valinnut" suuntautumistaan, ketään he eivät viekottele, ketään he eivät häiritse. ovat Jumalan edessä mitä ovat.


sitten taas ajattelen huikentelevaa homo miestä, komeaa ja urheilullista.

kuinka vähän on muita homoja, kyseessä on todellakin vähemmistö.

joten hän alkaa metsästää heteromiehiä, hetero poikia, lyhyitä seksi suhteita, ilonpitoa, naurua, kortin peluuta, leikkiä tunteilla ...

tällainen tuttavuus voi olla heteroseksuaaliselle miehelle tai naiselle erittäin tuhoisa, polttaa tunne-elämän karrelle.

..
mutta miten tämä lopulta eroaa hetero miehestä, joka metsästelee nuoria tyttöjä tai aikuisia naisia, ja aiheuttaa synneillään syvää tuhoa heidän elämässään, polttaen karrelle unelmat kodista ja lapsista?


minusta sielunhoitajan ja julistajan tulisi pitää tarkasti silmällä, missä mennään.

Jumalan Sanan valo paljastaa, osoittaa synnin todeksi - niin heterojen kuin homojen maailmassa - ja ohjaa parannuksen lähteille.


jos syntiset eivät viihdy kristityn lähellä - ja kristitty tuntee olonsa vaivautuneeksi syntisten lähellä...

missä Jeesus, jessä Miisus? Syntisten ystävä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti