tiistai 20. tammikuuta 2009

Esikoiset, usko ja tieto

Hän valitsi ne jotka eivät mitään olleet..."

on todella hyvin tärkeää, että Raamatun äärellä tutkimme myös itseämme.

vastakkain ovat toisaalta "tohtorit ja professorit ja muut tämän maailman viisaat" ja toisaalta "tietämättömät, mitättömät ja tyhmät, jotka Jumala on valinnut"

ajatus on raamatullinen:


" Sentähden että Juudalaiset merkkiä anovat ja Grekiläiset viisautta etsivät;'
Mutta me saarnaamme ristiinnaulitun Kristuksen Juudalaisille pahennukseksi ja Grekiläisille hulluudeksi.
Mutta kutsutuille sekä Juudalaisille että Grekiläisille saarnaamme me Kristuksen Jumalan voimaksi ja Jumalan viisaudeksi.
Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.
Te näette, rakkaat veljet, teidän kutsumisenne, ettei monta lihallista viisasta, ei monta voimallista, ei myös monta suuresta suvusta,
Vaan ne, jotka maailman edessä hullut ovat, on Jumala valinnut, että hän viisaat häpiään saattais; ja ne, jotka heikot ovat maailman edessä, on Jumala valinnut, että hän väkevät häpiään saattais;
Ja ne alimmaisesta suvusta ja ylönkatsotut maailmassa on Jumala valinnut, ja ne, jotka ei mitään ole, että hän ne, jotka jotakin ovat, turhaksi tekis;
Ettei hänen edessänsä yksikään liha kerskaisi.
Mutta te olette hänestä Kristuksessa Jesuksessa, joka meille on Jumalalta tehty viisaudeksi, ja vanhurskaudeksi, ja pyhitykseksi ja lunastukseksi:
Että niinkuin kirjoitettu on: joka itsiänsä kerskaa, hän kerskatkaan itsiänsä Herrassa."

1 Kor 1:22-31 Biblia 1776
Antti: "pelastusta ei pidä nostaa kadunmiestä korkeammalle". Meidän tulee aina muistaa tämä. Jeesuksen antama pelastus on niin yksinkertainen asia, että jokainen voi sen vastaanottaa, kun Pyhä Henki sen kirkastaa, mutta viisainkaan ei koskaa pysty sitä käsittämään.


---
näin on.
tältä tieltä eksy henkisesti kehitysvammaisetkaan. ei pelastus ole akateemisista opinnoista kiinni.


on myös pitemmälle menevä ajatus jonka mukaan Herra Jeesus ei vaadi uskovilta tietoa - päin vastoin, Hän vastustaa opiskelua, oppimista, tiedon etsintää, tiedettä ja korkeakouluja.

miksi muuten Hän kieltäisi tässä meidän kristillisyydessämme kasvavia nuoria lähtemästä opintielle?

miksi muuten esikoisten seurakunta painaa alas ja ulos ne, jotka koettavat teologista sivistystä tuoda sisään? Jeesus ei sitä tahdo, että asioita käsitellään syvällisemmin, kriittisesti ja monipuolisesti.

Jeesus ei ole oikeasti kiinnostunut totuudesta, vaan tahtoo, että Hänen omansa pysyvät tietämättöminä ja neitsyinä, joita pahan maailman paha tieto ei ole raiskannut.

näin heitä on helpompi myös ohjata kaidalla tiellä, ilman turhia kysymyksiä.

vallankäyttäjä ei keskustele vaan käyttää valtaa.


minua hirmusti hämmästyttää, että kun Herramme Jeesus Kristus on näin kaikkea tietoa ja oppimista vastaan,

niin miksi isä Luther niin mahdottomasti piti huolta siitä, että seurakuntien pastorit ja saarnaajat ja perheen isät huolehtisivat lastensa kristillisestä opettamisesta?

miksi evankeliumin leviämisen mukana leviää myös lukutaito?

onhan vaara, että joka osaa lukea, lukee jotain sopimatonta?


mutta parahin mikko, ehkä sanot,

onhan kirjoitettu

tieto paisuttaa mutta rakkaus rakentaa

tämän maailman viisaus on hulluutta Jumalan silmissä

Henki ilmoittaa ja johtaa kaikkeen totuuteen

ja vielä

"jos joku luulee jotain tietävänsä, hän ei vielä tiedä niinkuin tietää tulee"

no niin on kirjoitettu.

mitähän tuo pahamaineinen "tieto"

sanoisiko Viisaus, että lue tuo kohta kokonaan?


Epäjumalain uhreista me tiedämme, että kaikilla meillä on tieto. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.

Mutta jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä mitään tiedä, kuin hänen tulis tietää.

Mutta jos joku Jumalaa rakastaa, se on tuttu häneltä.

Niin me nyt tiedämme siitä ruasta, joka epäjumalille uhrataan, ettei yhtään epäjumalaa maailmassa olekaan, ja ettei yhtään muuta Jumalaa ole kuin yksi;

Ja vaikka muutamat ovat, jotka jumaliksi kutsutaan, olkoon se taivaassa eli maan päällä, (niinkuin monta jumalaa ja monta herraa on:)

Niin on kuitenkin meillä yksi Jumala, Isä, josta kaikki ovat, ja me hänessä, ja yksi Herra Jesus Kristus, jonka kautta kaikki ovat, ja me hänen kauttansa.

Mutta ei jokaisella ole tietoa; sillä muutamat tekevät itsellensä omantunnon epäjumalista ja syövät niinkuin epäjumalille uhrattua, ja että heidän omatuntonsa on heikko, niin se saastutetaan.

Mutta ei ruoka meitä saata otolliseksi Jumalan edessä; jos me syömme, emme siitä rikkaammaksi tule; ellemme taas syö, emmepä me sentähden köyhemmäksi tule.


Vaan katsokaat, ettei tämä teidän vapautenne tulisi heikoille pahennukseksi;

Sillä jos joku näkee sinun, jolla tieto on, atrioitsevan epäjumalain huoneissa, eikö siitä omatunto, joka heikko on, yllytetä epäjumalain uhria syömään?

Ja niin sinun tietos kautta sinun veljes hukkaantuu, joka heikko on, jonka tähden Kristus on kuollut.

Mutta kuin te niin syntiä teette veljiänne vastaan ja särjette heidän heikon omantuntonsa, niin te Kristusta vastaan syntiä teette.

Sentähden jos ruoka minun veljeni pahentais, niin en minä ikänäni söisi lihaa, etten minä veljeäni pahentaisi.

1 Kor 8 Biblia 1776


ai jaa, noinko se meneekin?

luulin vähän toista

apua, voisiko joku selittää mitä Paavali tarkoittaa tässä puhuessaan "tiedosta"?


no kyllä Herra on antanut joitain opettajia seurakuntiinsa, jotka ovat omistaneet elämänsä tutkimaan Paavalin kirjeitä alkukielillä niiden omassa kulttuurimiljöössä, omana aikana, ja niiden merkitystä ja tulkintaa tänään.

saavat siitä ihan hyvää akateemista palkkaa ja ovat onnellisia työssään, useimmat heistä, kun saavat näiden pyhien asioiden äärellä olla.

miksi halveksit näitä Jeesuksen Hengen seurakunnalle herättämiä opettajia tietoineen?

oletko sittenkin ylpistynyt hengessä ja tahdot väittää olevasi yliopistojen professoreita ja dosentteja tietävämpi Raamatun tutkija, vaikka olet vain jonkun Raamatun peruskurssin käynyt, mutta sinulla on Jumalan Pyhä Henki joka opettaa mitä sinun tarvitsee tietää?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti