torstai 22. tammikuuta 2009

Tapaus Risto Blom - Avoin haava esikoisuudessa

Karesuvannon vanha kirkko 1813-1905
Lestadiolaisen herätyksen koti

Risto Blomin tutkimuksen esittely on KTK sivuilta


Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja C58

JUMALAN LAPSEKSI
Käsitys uudestisyntymisestä esikoislestadiolaisessa julistuksessa

Risto Blom

Tutkimuksen pääkysymyksenä on:

Milloin uudestisyntyminen tapahtuu esikoislestadiolaisen herätysliikkeen julistuksen mukaan?

Tähän läheisesti liittyen tarkastellaan kasteen ja ehtoollisen vaikuttavuutta, herätyskristillistä armonjärjestyskäsitystä, vanhurskauttamiskäsitystä, sanan ja Pyhän Hengen välistä suhdetta, käsitystä uudestisyntyneiden hengellisestä yhteisöstä sekä uudestisyntyneiden pyhitystä, uudistusta ja uutta elämää.

Tutkimus osoittaa paitsi opillisten käsitysten kirjavuuden herätysliikkeen sisällä myös näkemysten yhtenevyydet ja poikkeamat verrattaessa niitä luterilaiseen oppitraditioon.

Kirjoittaja Risto Blom (s. 1939) on toiminut esikoislestadiolaisen herätysliikkeen saarnaajana oman toimensa ohella. Hän valmistui teologian maisteriksi vuonna 2000 ja on nykyisin seurakuntapastorina Kajaanin seurakunnassa.


SISÄLLYS

1 Johdanto
2 Näin isämme uskoivat ennen ja kylvivät, leikkasivat. Käsityksiä uudestisyntymisestä: Martti Lutherista Gunnar Jönssoniin
Oppi-isän ja opetusisien käsityksiä uudestisyntymisestä
• Martti Luther
• Philipp Melanchthon
• Luterilaisen kirkon

tunnustuskirjat
- Augsburgin tunnustus ja sen puolustus
- Yksimielisyyden ohje eli Sovinnon kaava

• Lars Levi Laestadius
Herätysliikkeen alkuajan vanhimpien kokemuksia ja ajatuksia uudestisyntymisestä
• Juhani Raattamaa
• Muut alkuajan vanhimmat

Esikoislestadiolaisuudessa esiintyneitä käsityksiä uudestisyntymisestä 1902–1959
• Sakramenteista
• Armonjärjestyksestä
• Vanhurskauttamisesta
• Sanasta ja Pyhästä Hengestä
• Uudestisyntyneiden yhteisöstä
• Pyhityksestä, uudistuksesta ja uskovan uudesta elämästä
• Yhteenveto


3 Me saarnaamme aikojen mennen kuin isämme saarnasivat. Käsitys uudestisyntymisestä esikoislestadiolaisuudessa julistuksessa (1960–1998)

Sakramentit ja uudestisyntyminen
• Mitä kasteessa tapahtuu
- Vain hengestä vai vedestä ja Hengestä
- Kasteen vaikuttavuus
- Lapsen usko ja "viattomuuden tila"
• Kristuksen lahjat alttarin sakramentissa
- Yleistä
- Muistoateria, rakkauden ateria ja sovitusateria
- Ehtoollisen vaikuttavuus
- Ehtoollinen hengessä ja sanan uskomisessa


Uudestisyntymisen hetki armonjärjestyksessä
• Armonjärjestys, herätyskristillinen käsite
• Sydän puhdistuu uskolla
• Synnintunnustus uskon ja uudestisyntymisen ehtona
• Uskominen ja uudestisyntyminen ennen synnintunnustusta
Vanhurskauttaminen
• Vanhurskauttamisoppi kristinopin pääkohtana
• Vanhurskauttamisen perusteet
• Vanhurskauttaminen

Sana ja Pyhä Henki
• Elävä ja kuollut sana
• Pyhän Hengen virka
Elävä kristillisyys, uudestisyntyneiden yhteisö
• Ainoa oikea elävä Pyhän Hengen saanut seurakunta
- Esikoisten seurakunta
- Rajat auki elävän ja kuolleen välillä
- Äitiseurakunta
Pyhitys, uudistus ja uskovan uusi elämä
• Pyhitys ja uudistus, mitä ne ovat?
• Vaellus, uskovan uusi elämä
• Kuuliaisuus ja tottelemattomuus
• Outoja selityksiä ja yllättäviä huomioita
• Uskon kilvoitus Pyhän Hengen työnä

4 Loppukatsaus

5 Viitetekstien suomennokset

6 Lyhenteet

7 Lähteet ja kirjallisuus


Risto Blomin asiallinen ja monipuolinen tutkimus essujen teologiasta on Isän Jumalan antama arvokas lahja tälle herätysliikkeelle - niinkuin Risto itsekin.

Risto Blomin kirja on Jeesuksen Kristuksen asian huolellista ja nöyrää käsittelyä, kaikkein olennaisimpien kysymysten pohdintaa Jumalan Sanan äärellä.

Risto Blomin kirja on Pyhän Hengen viitoittamaa tietä totuuteen, kaikkeen totuuteen, eikä mihinkään muuhun kuin totuuteen


lakatkaa hyvät ihmiset panettelemasta ja väärin todistuksen laumaa raatelevista susista puhumasta.

susia ovat ne, jotka tahtovat teiltä totuuden riistää, sulkea silmänne ja vaientaa Pyhän Hengen työn uskollisten saarnaajien kautta.

ammuttuaan uskollisen paimenen, he lähettävät roskakirjeitä ehtoollisesta, josta näkyy, etteä he eivät ymmärrä yhtikäs mitään muusta kuin maallisesta vallasta.
ja näin on.

tämä esikoisten saarnaaja on saanut teologian maisterin arvon joka oikeuttaa hänet hoitamaan papin virkaa Suomen ev.lut. kirkossa.

Eero Halme hankki huolellisin opinnoin saarnaluvan ja oikeuden toimia Inkerin kirkossa.

sen sijaan että kademielellä heidät potkitaan ulos, saarnaajaveljet ja lähetysmiehet olisivat voineet kutsua heidät koteihinsa

tulkaa veljet, jakakaa kanssamme mitä olette oppineet.

ja siellä saunan lauteilla olisi väännetty tosi hurjaa sotaa siitä, miten tullaan Jumalan lapseksi.

kaikki olisivat siitä hyötyneet, erityisesti esikoislestadiolainen herätysliike.

kuoliaaksi vaikeneminen...

ei vain onnistu!!

sillä te ette voi mitään totuutta vastaan - sanoo Herra Jeesus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti