torstai 8. tammikuuta 2009

STLK Raamattu tunnustus?

Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko, STLK, pitää yllä hieman omituista sivua

Silmissäni tämä on outo sen tähden, että kristinoppia esitetään Martti Lutherin Vähän Katekismuksen tyyliin niin, että mukana on johdanto.

Johdannossa määritellään usko Raamattuun käyttämällä monia Raamatun jakeita apuna.

Suomen Tunnustuksellisen kirkon sivulta:

Uskonpuhdistaja tohtori Martti Lutherin
VÄHÄN KATEKISMUKSEN SELITYS eli
KRISTINOPPI

RAAMATTU


4.
Mikä on pyhä Raamattu?

Pyhä Raamattu on Jumalan sana, jonka pyhät ihmiset ovat kirjoittaneet Pyhän Hengen vaikutuksesta. Apostoli Pietari kirjoittaa:

2 Piet. 1:21: Koskaan ei ole tuotu esiin mitään profetiaa ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.

Pyhä Raamattu ei vain sisällä Jumalan sanoja, vaan se on sana sanalta Jumalan sana.

5.


Ketkä kirjoittivat Raamatun?
Vanha testamentti on Mooseksen ja muiden profeettojen kirjoittama. Uuden testamentin ovat kirjoittaneet apostolit ja evankelistat. Nämä ovat toimineet Pyhän Hengen välineinä, kun hän antoi ihmisille sanansa puhuttuna tai kirjoitettuna.

Daavid lausuu:2 Sam. 23:2: Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni.

Apostoli Paavali sanoo:1 Tess. 2:13: Kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on, Jumalan sanana.

6.


Millainen Raamattu on?


Raamattu on ainutlaatuinen, sillä se on erehtymätön, elävä, voimallinen ja iankaikkisesti muuttumaton totuus. Sen varassa voi turvallisesti elää ja autuaasti kuolla.


4 Moos. 23:19: Jumala ei ole ihminen niin, että hän valhettelisi eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?


Hebr. 4:12: Jumalan sana on elävä ja voimallinen.


Joh. 10:35: Raamattu ei voi raueta tyhjiin.


Hebr. 6:18: Jumala ei ole voinut valehdella.


Tiit. 1:2: Jumala ei valehtele.


1 Piet. 1:25: Herran sana pysyy iankaikkisesti.


Joh. 17:17: Sinun sanasi on totuus.

7.

Mitä varten Jumala on antanut meille Raamatun?


Jumala on antanut meille Pyhän Raamatun opettamaan, kuinka tulemme iankaikkisesti autuaiksi eli kuinka pelastumme.

Sen tähden Jumala tahtoo, että

1. Me luemme ja opimme sitä ahkerasti.

2. Uskomme sen sydämissämme.

3. Noudatamme sitä elämässämme.

4. Teemme sitä tunnetuksi myös muille.

2 Tim. 3:15: Jo lapsuudestasi saakka sinä tunnet pyhät Kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.


Joh. 20:31: Nämä ovat kirjoitetut, jotta te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja jotta teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään.

2 Tim. 3:16-17: Kaikki Raamatun kirjoitus on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta ja on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.


Ps. 119:105: Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.

Luuk. 11:28: Autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä.

Mark. 16:15: Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.

8.

Miten Raamattu on pantu kokoon?

Raamattu muodostuu Vanhasta ja Uudesta testamentista. Vanhassa testamentissa on 39 kirjaa. Se on syntynyt paljon ennen Jeesuksen syntymää. Uudessa testamentissa on 27 kirjaa. Ne on kirjoitettu apostolisena aikana. Raamattu on siis kirjakokoelma, jossa on kaikkiaan 66 kirjaa.

Kirjat on myöhemmin jaettu lukuihin ja jakeisiin.

Tehtäviä: Opettele Raamatun kirjojen nimet. Niistä käytetään lyhennyksiä. Opettele löytämään raamatunkohdat, kun ne on merkitty lyhennyksiä käyttäen. Ratkaise seuraava tehtävä: Jani sai sähkeen kummisedältään syntymäpäiväksi. Siinä luki: "Ps. 86:5 ja Fil. 2:10-11." Mikä oli sanoma?

Vanha testamentti on kirjoitettu alun perin hepreaksi, joitakin vähäisiä osia myös arameaksi, Uusi testamentti kreikaksi. Raamattu tai sen osia on käännetty hyvin monille eri kielille ja yhä käännetään. Ensimmäinen suomenkielinen Uusi testamentti ilmestyi vuonna 1548 Mikael Agricolan kääntämänä. Koko Raamattu ilmestyi suomeksi ensi kerran vuonna 1642.ei ole oikein selvä sivun lukijalle, kuka mitäkin on siihen kirjoittanut.

mikä tässä sitten on outoa?

Kristillinen kirkko ei ole koskaan antanut uskontunnustusta Raamattuun.

Raamattua käytetään kyllä, mutta siitä itsestään ei anneta mitään lausumia uskontunnustuksen muodossa.

"Niinkuin on kirjoitettu" toistuu kyllä, Raamattua käytetään jatkuvasti, ja protestantit tahtoivat nostaa sen kirkon ylimmäksi opin ja elämän auktoriteetiksi.

se ei heiltä itseltäänkään oikein nykyään näytä kirkossa onnistuvan.

Martti Lutherin Vähässä Katekismuksessa ei ole mitään uskon lauselmia Raamatusta.

Tämän puutteen STLK kirkko tahtoo korjata ja antaa noilla sivuilla kauniilta näyttävän selostuksen siitä, mikä Raamattu on ja miksi sitä tulee lukea.

Kristinoppi puhuu kyllä yleisestä ja erityisestä ilmoituksesta, katolinen kirkko Luonnosta ja Armosta jne. johon sisältyy Raamattua koskevia ajatuksia.

olen kuitenkin sitä mieltä, että lisäämällä kristillisen kirkon perinteeseen Raamattua koskevaa tunnustuksellista ainesta, STLK kirkko ajaa karille.

se sama vanha järkeisuskon perkele siellä takana kurkkii, että olisi nyt kristityllä edes yksi vuorenvarma perusta kuten muslimeilla tuo Koraani.

sitten on sen verran uskonkappaleita, ettei heistä tarvitse enempää huolehtia.

tunnustusluonteisten lausumien sijasta kirkon virallinen Uusi Katekismus, piispa Eero Huovisen kirjoittama ja jokaiseen kotiin jaettu, opettaa Raamatusta eikä tee siitä itsestään uskon kohdetta.

korjatkaa ihmeessä jos olen ymmärtänyt väärin.

Uusi Katekismus:

40

Raamattu on kristittyjen pyhä kirja. Vanhassa ja Uudessa testamentissa kerrotaan Jumalan teoista ja hänen rakkaudestaan kaikkia ihmisiä kohtaan. Samoin kuin Kristuksessa myös Raamatussa inhimillinen ja jumalallinen ovat yhdistyneet toisiinsa. Raamatussa Jumala itse puhuu meille ihmisten kielellä.

Jumalan sanana Raamattu tutkii ja koettelee meitä paljastaen itsekkyytemme ja epäuskomme. Se näyttää peilin tavoin, millaisia todella olemme. Samalla se kääntää katseemme Vapahtajaan, joka on tehnyt puolestamme sen, mihin emme itse kykene. Kristus ja hänen rakkautensa meitä kohtaan on avain Raamatun ymmärtämiseen.

Koska emme voi rakentaa elämäämme omaan varaamme, meidän on yhä uudelleen turvauduttava Jumalan sanan lupauksiin. Kun luemme ja kuulemme Jumalan sanaa, Pyhä Henki sytyttää meihin uuden luottamuksen ja rohkeuden.

Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. (Ps. 119:105)

Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. (2. Piet. 1:21)

eikö tämä asenne vapauttaisi meidät kristittyinä sekä tutkimaan Jumalan pyhää ilmoituksen Sanaa että tutkimaan Jumalan luomakuntaa?

ilman järkeisuskon silmälappuja?

onko kaikki sitten hyvin tiedemaailmassa?

että me kristityt sen kuin nielemme kaiken mitä tiede milloinkin sanoo?

ei tietenkään.

tieteellinen tutkimus on kokenut monia harharetkiä ja eksynyt

vaan aikaa myöten tiede korjaa itseään

eräät tutkijat ovat intohimoisesti rakastuneet totuuteen eivätkä saa nukuttua kunnolla koska eivät sitä vielä ole löytäneet kyseisestä asiasta

skeptikko epäilee kaikkea ja on kykenemätön lapsen puhtaaseen uskoon ja iloon.

skeptisismi on eräänlainen syöpä

ateisti ei nimensä mukaan usko jumalaan. Ateisti ei usko, että Jumalaa on olemassa.

"tosiuskovainen" omaksuu jonkin uskonsysteemin sokeasti ja puolustaa sen rajoja

kriittinen ajattelija arvostelee ja tutkii kaikkea koettaen löytää totuuden

hänen perustava maailmankuvansa voi olla uskova tai uskon kieltävä, mutta totuutta ei ole mahdollista löytää ilman kriittistä työskentelyä, arviointia

Paavali neuvoo
"koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvä on"

Viisautta me julistamme siihen kypsyneille, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailmanajan kukistuvien valtiaiden viisautta.

Me julistamme Jumalan salaista, kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme.

Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa.

Me julistamme, niin kuin on kirjoitettu,

mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.

Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet.

Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on.

Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille.

Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme Hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat Hengen avulla.

Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla.

Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia.

-- Kuka tuntee Herran mielen, niin että voi neuvoa häntä?

Mutta meillä on Kristuksen mieli.

1 Kor 2:6-16 KR 1992

viisaudessaan Kristuksen kirkko ei tunnusta apostolisen uskontunnustuksen alussa

"Minä uskon Raamattuun, joka on Jumalan erehtymätön, pelastava ilmoitus ihmisille.

Minä uskon Isään Jumalaan, josta Raamattu kertoo.."

jne

Raamattu ei ole tällä tavalla uskon kohde

Se on jotain paljon enemmän

Jumalan Sana, joka syntyi lihaksi ja asui meidän keskellämme

Jumalan Sana, joka vaeltaa kanssamme ja osaa neuvoa niin Jumalan salaisuuksia kuin ihmisen hengen salaisuuksia

Jumalan Sana, jonka valaisemat ihmiset saavat oppia vapaasti tuntemaan Jumalan luomakunnan ihmeitä


Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen Kirkon tekstissä on sinänsä hyviä ja tärkeitä asioita kaikki neljä ja Raamatulla perusteltavissanenä on silleen poskellaan, että

minusta nuo sivut antavat sen kuvan kuin tämä olisi Lutherin tekstiä

tietääkseni Luther ei ole mitään moista kirjoittanut, vaikka kaveri kirjoitti yhtä ja toista Raamatusta, ei koskaan tällaista uskonkappaletta AmD tyyliin

en löydä tekstiä Katekismuksesta

en löydä tekstiä ev.lut. kirkon Kristinopista

1. voi olla että en osaa etsiä oikeasta paikasta

2. tai sitten sitä ei noissa perustavissa kirjoituksissa ole

silloin STLK on lähtenyt yllättävän nopeasti hurjaan lahkoutumisen syöksykierteeseen, omia oppejaan laatimaan??

sitä suren - kaverit tahtoivat turvallisen luterilaisen puhdasoppisen kodin

ja menevät tässä jo pika pikaa ulkoradalta metsään, luomalla uskonkappaleita Raamatusta

"Jumala tahtoo" alku on varsin väkevää tekstiä

6 kommenttia:

 1. Se, että Luther ei kirjoittanut Raamatusta katekismuksissaan johtuu varmaankin siitä, että siihen ei ollut varsinaista tarvetta aikana jona kuitenkin tunnustettiin Raamattu Jumalan omaksi sanaksi.
  Veikkaan, että tuo Kristinopin teksti on Markku Särelän käsialaa.

  STLK on varmaankin halunut tehdä Kristinoppiinsa opetuksen Raamatusta, koska luterilainen usko sanainspiraatioon on nykyään lähes kadonnut.

  Miten tämä vie karille?

  VastaaPoista
 2. STLK:n sivuilla on myös Brief statement, josta voisi sanoa, että siitä on tullut tunnustuksellisen luterilaisuuden oma tunnustuskirja Yksimielisyyden kirjan lisäksi:
  http://www.luterilainen.com/files/kirjasia/Raamattu%20opettaa.pdf

  Kyseisessä dokumentissa on vastattu niihin kysymyksiin, jotka ovat nousseet lut. kirkossa tunnustuskirjojen kirjoittamisen jälkeen.

  VastaaPoista
 3. sydämellinen kiitos tästä valaisevasta linkistä, joka antaa Missouri Synodin 1936 Brief Statement selityksen SLTK tekstille.

  tunnustan tässä tietämättömyyteni. Sieltä käsin tosiaan nousee tuo ihmetelemäni Raamattua koskeva uskontunnustuksen tapainen ilmaisu.

  samoin kiitän tiedosta että ilmeisesti Markku Särelä on laatinut tämän kristinopin, johon viittaan.

  asia on sen verran keskeinen että koetan kirjoittaa tästä laajemmin blogissani.

  autoit minua reippaasti eteenpäin ymmärtämään mistä on kyse STLK tekstin suhteen!

  VastaaPoista
 4. Eipä mitään.

  Mielestäni Robert D. Preusin kirja "Raamatun inspiraatio" selvittää hyvin luterilaisen ortodoksian näkemyksiä Raamatusta.
  STLK haluaa varmasti vaalia tätä kallista perintöä.

  Kirjan saa viidellä eurolla Luther-divarista.
  http://www.concordia.fi/lutherdivari/index.htm

  VastaaPoista
 5. Avasin uuden blogin, jossa koetan käydä keskustelua myös Missouri Synodin tekstistä ja STLK sivulla olevasta opetuksesta.

  http://eraamattu.blogspot.com/

  VastaaPoista
 6. Kun on kyse uskosta Raamattuun tässä blogissa kirjoitellaan "järkeisuskon perkeleestä", vaikka kristittynä esiintyvä kirjoittaja itsekin tunnustaa,että Sana tuli lihaksi (Joh.1).

  Mutta kirjoitettu on:

  1.Kor. 4:
  6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on", ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.

  Kirje Titukselle 3:

  10 Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti,
  11 sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä tuominnut.

  VastaaPoista