maanantai 2. marraskuuta 2009

Käännös

Arvoisat miehet ja naiset, yhdistyksemme jäsenet.

Kiinnitän huomiotanne vaaraan, joka uhkaa joukossamme niitä, jotka ajattelevat periaatteistamme toisella tavalla kuin on tarkoitetttu. Tässä suhteessa itsenäinen pohtiminen ja omien käsitysten muodostaminen ei ole meillä tervetullutta.

Joku meistä saattaa muodostaa henkilökohtaisesti näkemyksen, jossa hän pyrkii ratkaisemaan itse kokemansa vaikeuden tai ongelman. Tällainen yhdistyksemme jäsen ymmärtää kuitenkin asian olennaisesti väärin.

Kaikki tiedämme, että meillä on yhdessä omaksuttu tieto oikeista ratkaisuista ja kuinka niitä sovelletaan käytännön elämään.

Henkilökohtaisten ongelmien ja vaikeuksien kohdatessa yhdistyksemme jäsenten tulee siksi etsiytyä järjestömme hyväksymien alan asiantuntijoiden puheille.

Parhaimmat ja varmasti ainoat oikeat ratkaisut ovat tarjolla tässä meidän yhdistyksessämme, ei omassa ajattelussa tai aktiivisuduessa.

Toimiessaan oikealla tavalla turvautuen ammattitaitoiseen ja asianmukaisesti valtuutettuun henkilökuntaamme, yhdistyksemme jäsenet saatte varmasti kokea jopa sisäistä iloa ja turvallisuutta nähdessään, miten hyvin teidän ongelmanne ratkaistaan tunnetulla tavalla ja talon sisällä.

Rakkaat yhdistyksemme jäsenet, olette kaikki saaneet selkeät ohjeet siitä, miten tässä työyhteisössä toimitaan.

Mikäli nämä toimintaohjeet ja määräykset aiheuttavat henkilökohtaisia ongelmia ei ole jäätävä yksin vaan on käännyttävä yhdistyksemme valtuuttamien ammattilaisten puoleen, joiden kanssa vaikeudet parhaiten ratkaistaan.

Olemme kuulleet, että jotkut yhdistyksemme jäsenet ovat pyrkineet toimimaan muiden yhdistysten ja organisaatioiden piirissä. Tämä ei ole toivottavaa, vaan kaikki vähäiset voimavaramme on keskitettävä oman yhdistyksemme rakennukseksi.

Jokainen ihminen, mies tai nainen, nuori tai vanha, on yhdistyksellemme tärkeä. Uurastuksemme heidän parissaan tulee kohdistaa siihen, että he kaikki liittyisivät mukaan rakkaaseen yhdistykseemme.

Toki on muitakin yhdistyksiä, joista jotkut muistuttavat meitä toimintaperiaatteiltaan ja käytännön työtavoiltaan.

Nämä toiset eivät kuitenkaan ole aidosti toimintaperiaatteidemme mukaisia. Muihin yhdistyksiin kuuluvia jäseniä ei mitenkään voi verrata niihin etuoikeutettuihin, jotka ovat mukana tässä meidän yhdistykssämme.

Varokaa yhteyksiä muihin yhdistyksiin, niissä saattaa esiintyä myös haitallisia ja yhdistyksemme toimintaperiaatteiden kannalta jopa vaarallisia piirteitä.

Rakkaat jäsenet.

Tämä meidän yhdistyksemme on saavuttanut kunnioitettavan iän ja menestynyt hyvin vaikeuksienkin keskellä. Tästä syystä palveluksessamme on varsin kokeneita alan ammattilaisia, joilla on omakohtaista tietoa toimintaperiaatteistamme ja mitä niistä poikkeamisesta voi seurata.

Poikkeamista säännöistä toki on tapahtunut ja tapahtuu, minä olen itsekin siihen syyllistynyt, mutta meillä on järjestelmä, jolla tilanne palautuu taas normaaliksi ja asianmukainen käytös korjautuu.

tämä korjausmeneltelmä on itse asiassa merkittävin side, joka pitää meidät kaikki tiukasti kiinni tässä yhdistyksessä ja on hyvin arvokas.

Käyttäkää kaikki hyväksenne näiden kokeneiden ammattilaisten antamia neuvoja ja ohjeita ja näette kuinka ne pitkän testauksen jälkeen toimivat kaikkien meidän yhteiseksi parhaaksemme.


Muistutan taas mielieenni, että tässä meidän yhdistyksessämme on selkeä työnjako. On johto, jota minä edustan kollegoideni kanssa ja olette te, alaisemme.

On selkeä työnjako ja roolien profilointi, josta pidämme kiinni kaksin käsin.

Kullakin meistä on omat tehtävämme tässä yhdisyksessä - minä olen teidän johtajanne ja te teette alaisinani, mikä teidän tehtäviinne ja asemaanne kuuluu.

tämän työnjaon ja järjestyksen ylläpito on yhdistyksemme kannalta hyvin tärkeää ja siksi ota asian taas esille.

olen pannut merkille, että jotkut teistä, arvoisat läsnäolijat, on voinut kokea tarvetta julkisesti pohtia yhdistyksemme hyväksymiä periaatteita ja toimintatapoja.

on jopa esitetty suullisia ja kirjallisia kysymyksiä niistä ja väitetty, että toimintaperiaatteissa ja ohjeissa muka olisi jotain vikaa tai korjattavaa.

tällainen arvostelun mielialan valtaama henkilö on astunut yhdistyksessämme tunnetun punaisen viivan yli ja noussut korkeinta arvovaltaamme vastaan.

ellei arvosteleva jäsen opi ymmärtämään asiaa oikealla tavalla, kuten me kaikki sen ymmärrämme, eikä ymmärrä vaitioloa edellyttävää asemaansa tässä yhdistyksessä, on odotettavissa jäsenten keskuudessa epäselvyyksiä ja sekaannusta.

Jopa rauhattomuutta voi tällainen arvostelu saada aikaan joissain heikommin yhdistystämme ymmärtävissä jäsenissä.

Luotamme kuitenkin siihen, että yhdistyksemme sisäisen voima on riittävä tuomaan tällaiset niskurit ja vikurit takaisin valtauomaan ja hiljaa asettumaan paikalleen muiden jäsenten rinnalle kuuntelemaan ja oppimaan, sen sijaan että he pyrkisivät tätä yhdistystä jotenkin muuttamaan tai sitä muka parantelemaan.

Luotamme tähän voimaan. Tahdon sen lisäksi kuitenkin varoittaa, että nousu arvostelevin tai kyselevin ajatuksin yhdistyksemme toimintaperiaatteita ja käytäntöjä vastaan tullaan johdon puolelta käsittelemään tehokkaasti ja nopeasti ja joku teistä saattaa joutua kokemaan - jos niin saan verrannollsiesti sanoa - mitä on hevosen tai muulin tai aasin tavoin saada isännän antamaa kuritusta.Kirjoittanut: Patu

Kristus on syntynyt tänä viimeisenä etsikkoaikana tänne Ruotsin Lapin maalle köyhän naisen Lapin Marian kylvämästä siemenestä rovasti Lars Leevi Laestadiuksen ollessa ensimmäinen ja paras työntekijä. Sieltä kristillisyys on levinnyt yli maan rajojen aina valtamerien yli. Mutta hengellinen hallitus on edelleen Ruotsin Lapin maalla, jonka apostolit ja wanhimmat yhdessä seurakunnan kanssa johtavat koko kristillisyyttä. Jotkut itsessään viisaat ovat tulleet niin rohki, että arvostelevat tätä taivaallisen Jerusalemin vanhinten arvovaltaa, mutta he ovat kasvaneet niin suuriksi puiksi, että ovat kuivettuneet keloiksi eivätkä kelpaa muuhun kuin tulen ruoaksi. He keräävät laumaa oman selkänsä taakse ja ovat hyljänneet kristillisyyden yhteisen ymmärryksen. He ovat niitä lammasten vaatteissa tulleita susia, jotka vain varastavat ja ryöstävät. Olkaa te lapsukaiset hyvässä turvassa ja kantakaa luottamus saarnaajiinne ja siihen seurakuntaan ja sen apostoleihin, joilla on Pyhä Henki ja avainten valta. Heillä on avaimet, joilla päästetään synneistä ja suljetaan kuolleen uskon ja omavanhurskauden palvelijat syömään sitä rapaa, joka ei siollekaan kelpaa.

Kirjoittanut: Haamul

Voiko joku seurakunta maan päällä alkaa käyttäytyä Tyroksen tavoin, alkaa luottaa omaan kauneuteensa ja kuvitella itselleen sen aseman, mikä kuuluu vain Herralle (Sanalle)?

Voiko joku asettua Edeniin aarteiden vartijaenkeliksi tavalla, jota Herra ei ole ihmiselle tarkoittanut?Hes. 28 kertoo Tyroksesta ja sen kohtalosta.

Tyros alkoi arvostaa itseään yli kaiken, vaikka sen tehtävänä oli vain toimia Jumalan palvelustehtävässä, vartioimassa Edeniä. Se tehtävä tosin oli kyllä hyvin arvokas ja tärkeä.

Tyros tarkoittaa suomeksi kalliota.

Kristus-Kallio Tyros ei ole, sillä se lopulta jäi keskelle merta vain sellaiseksi paljaaksi kallioksi, että sitä alettiin käyttää verkkojen kuivauspaikkana.

- - -

Edenin vartijaenkelin aseeksi on annettu välkehtivä miekka, Jumalan Sana.

Se Sana itse tekee tehtävänsä, sen, mitä varten se on annettu. Sana, eli Herra Jeesus Kristus itse. Kenestäkään ihmisestä, lukuunottamatta Jumalan Poikaa, ei koskaan tule välimiestä Jumalan ja ihmisen välille. Ei, vaikka tuo ihminen olisi lestadiolainen.Tosin se vesi, jonka Jeesus ihmiselle antaa, tulee tuon veden nauttijassa sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.

Mutta on huomattava, että edelleenkään tuo ihminen itse ei tule sellaiseksi lähteeksi. Ei, vaan Sana itse tulee hänessä iankaikkiseen elämään kumpuavaksi lähteeksi.


Sana on aina sellainen Lähde. Kuultiin Hänet missä maankolkassa tahansa, kenen suusta tahansa.

Kirjoittanut: immata
Aamen

Kirjoittanut: mjoalmme


Aamen...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti