lauantai 28. helmikuuta 2015

ANTAKAA SANAN TEHDÄ TEIDÄT ELÄVIKSI - Henri

Olen kiitollinen luvasta saada julkaista blogissa oheinen syvällinen tutkielma Raamatun eläväksi tekevästä vaikutuksesta. Se on sekä varoitus omatekoisista mielissämme olevista jumalakuvista, jotka ovat aina liian pieniä, sekä kehoitus ahkeroida Sanan äärellä koko elämämme ajan.
Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta.
Joh 5:39


Antakaa Sanan tehdä teidät eläviksi

Joh.1:1-3. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
 • Älkää yrittäkö tehdä itseänne ja muita ”järjellisesti” muka Jumalan Sanan mukaiseksi ja usein myös itsenne kaltaisiksi kuolleiksi luiksi.
Raamattu, kaste ja ehtoollinen ovat vain kuollut kirjain ja tapa ilman Henkeä, joka ainoastaan antaa uuden elämän. Se voi tulla vasta vanhan ”itsekeskeisen elämän” kuoleman jälkeen. Älä tee itsellesi jumalan kuvaa kasteesta, ehtoollisesta, Raamatusta tai mistään muistakaan kirjoituksista.

Hes.18:4. ”Se sielu, joka syntiä tekee, sen pitää kuoleman.”

Joh.5:39-40. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta; ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

Älä tee mitään jumalan kuvaa, sillä Hän tekee meistä oman kuvansa. (2.Moos. 20:4-6.)
 • jokainen saa olla oma itsensä Sanan alla. Ketään ei tarvitse orjuuttaa Sanan alle. Jokainen on erilainen Jumalan kuva. Hänen (Minä olen se, joka olen) Sanansa (Jeesus, hebr. Jeshua = Pelasta) on rikkaus, mitä järki ei voi ymmärtää eikä hallita. Siitä seuraa sota lihan ja hengen välillä.
Älä anna orjuuttaa itseäsi, sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. Lain kirjaimella voi saada orjat rakentamaan ”Egyptin ruokavarastoja”, jotka auttavat ehkä tässä elämässä, mutta vain PYHÄ HENKI VOI YHDISTÄÄ SYDÄMET YKSIMIELISEKSI tässä ja tulevassa elämässä.

Te menette harhaan, kun ette tunne kirjoituksia. Elävä sana on Sana, joka vaikuttaa hyvät teot, jotka Jumalalle kelpaavat. Ne ovat lain täyttymys.

Matt.22:37-40. Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.' Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.' Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. → Tämä riittää Jeesuksen ristille asti, … mutta meidät on kutsuttu myös ylösnousemukseen ja Jumalan kirkkauteen asti hallitsemaan Hänen valtakunnassaan yhdessä kirkastetun Kristuksen, se on voidellun kuninkaan Jeesuksen kanssa. → Joh.13:34-35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus." Rakasta lähimmäistäsi itsekkään, itsekeskeisen itsesi kuolemaan asti. → Joh. 5:13-14. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä.

Älkää tehkö mitään jumalan kuvaa, sillä jos te teette sen, Totinen Jumala ei voi tehdä teistä omaa kuvaansa.

1.Joh. 5:20. Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

Älkää mukautuko ihmisten vaatimuksiin, vaan antakaa sija väärentämättömälle ja puhtaalle Jumalan Sanalle, joka on ilmoitettu Raamatussa ja jonka Henki tekee eläväksi. Pelastuksen lähde on ainoastaan Jeesus, joka voi tehdä eläväksi. Älkää tukkiko lähdettä tekemällä jostain Jumalan sanan paikasta jumalan kuvaa. Me emme saa muokata Sanaa vain minulle tai meille sopivaksi, vaan SANAN TÄYTYY ANTAA MUOKATA JOKAISTA HENKILÖKOHTAISESTI, sitä on oikea vapaus.

Siitä seuraa se, että Kristuksen, Messiaan ruumis tulee eläväksi niin, että ihmisten tekemät seurakuntarajat ”häviävät” kaikissa niissä, jotka pyytävät ja saavat elämän HENGEN. SE ON ELÄMÄ, SE ON KUOLLEITTEN YLÖSNOUSEMUS. Silloin SANA ALKAA TEHDÄ TYÖTÄ KAIKESSA VOIMASSAAN, KAIKILLA LAHJOILLA, KAIKKIALLA. Silloin ne teot ovat ”suurempia” kuin Jeesuksen teot hänen ollessaan maan päällä ensimmäisen kerran. Silloin kuolleet luut saavat nahan, jänteet ja lihan ja Henki tulee niihin tehden ne eläviksi. Sitä koko luomakunta odottaa!

Matt.23:27. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa!

Hes.37:3-10. Niin hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi?" Mutta minä sanoin: "Herra, Herra, sinä sen tiedät." Niin hän sanoi minulle: "Ennusta näistä luista ja sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra näille luille: Katso, minä annan tulla teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra." Minä ennustin, niin kuin minua oli käsketty. Ja kävi humahdus, kun minä ennustin; ja katso, kuului kolina, ja luut lähenivät toisiaan, luu luutansa. Minä näin, ja katso: niihin tulivat jänteet ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka; mutta henkeä niissä ei ollut. Niin hän sanoi minulle: "Ennusta hengestä, ennusta, ihmislapsi, ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: Tule, henki, neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi." Minä ennustin, niin kuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa: ylen määrin suuri joukko.


Joh.4:14. ”mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään."

10 käskyn ensimmäinen käsky kertoo kuka Hän on ja kaksi seuraavaa kuka ja mitä Hän ei ole:

2.Moos. 20:2-7. 1. käsky: "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
2.käsky: Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
3.käsky: Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä (”Minä olen”) turhaan lausuu.

vrt. Kuka on suurin Jumalan valtakunnassa, se olkoon kaikkien muiden palvelija: ”Minä olen Kristuksen orja ja palvelen sinua…” vai ”Minä olen seurakunnan pää ja sanon sinulle mitä pitää tehdä ja miten asiat on…”

Matt.7:7-8. Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.

 • Etsi niin löydät – Jumalan sana vie Jeesuksen Kristuksen luo - TIE
 • Pyydä niin saat – Jeesus Kristus antaa Hengen - TOTUUS
 • Kolkuta niin avataan – Pyhä Henki avaa Kirjoitukset - ELÄMÄ

Jos me olemme Jumalan lapsia, niin meillä on Isä taivaassa, joka rakastaa meitä niin paljon, että sallii meidän kasvaa Hänen Sanansa mukaisesti Johanneksen kasteesta, hengellisestä vauvasta, lapsuuden ja nuoruuden kautta täyteen aikuisuuteen sen maljan kautta, mistä kirjoittaa Markus 10:39. Niin Jeesus sanoi heille: "Sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan teidätkin.” Se malja on Pyhän Hengen ja Tulen kaste Hänen kärsimykseensä ja kirkkauteensa.

Taivaallinen Isämme odottaa, että kaikki (Jeesukseen uskovat) lapset:

 • pyytävät Pyhää Henkeä
 • ottavat vastaan Pyhän Hengen
 • kasvavat Jumalan (kirjoitetusta, puhutusta, kuullusta, koetusta) Sanasta Hengen ohjaamana
 • ottavat vastuuta hengellisestä elämästä
 • itsenäistyvät
 • jatkavat Isän työtä
 • tuottavat samaa hedelmää kuin Isä
 • tulevat Isän kaltaisiksi
 • iloitsevat Isän kanssa

Jeesus ja Isä ovat yhtä, kun olemme kasvaneet aikuisuuteen, Jeesuksen mitan jälkeen, mutta me olemme yhä Hänen lapsiaan ja saamme kysyä Häneltä neuvoa rukouksessa ja Hän vastaa ajallaan. Nyt olemme vapaat tulemaan ja menemään niin kuin Henki johtaa, mutta maito ja hunaja eivät enää ravitse täysi-ikäistä. Nyt me tarvitsemme vahvempaa ravintoa.

Joh. 17:20. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä.

Joh.14:12-13. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.

Ef. 4:1. Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.
Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan.

HenriEi kommentteja:

Lähetä kommentti