torstai 26. helmikuuta 2015

In hoc signo vinces

Otsikon latinankielinen lause on käännös kreikan ἐν τούτῳ νίκα (en touto nika) ja tarkoittaa "tässä merkissä voitat".

Kyse on Milvian sillan taistelun aattona 27. lokakuuta 312 tapahtuneista asioista.

Katsotaan asiaa nyt senverran tarkasti, että lukija voi itse vetää johtopäätöksiä historian lähteistä. Kuten Raamatun kohdalla, tässäkään tapauksessa meille ei ole säilynyt yhtä selkeää ja luotettavaa kertomusta, vaan useampia hieman toisistaan poikkeavia versioita.

Tämän Pyhä Henki on nähnyt aiheelliseksi varmaan ihan siitäkin syystä, että nämä olisivat uskonasioita, ei pelkkää tietoa. Epäillä saa, mutta uskolle on riittävät perusteet!


Lactantiuksen kertomus
Kerrottujen tapahtumien aikana elänyt kristitty historiankirjoittaja Lactantius (250-325) kertoo, että Milvian sillan taistelua edeltävänä yönä Konstantinus näki unen, jossa hänen käskettiin maalauttaa "taivaallinen merkki" sotilaiden kilpiin.

Englantilainen wikipedia väittää, että tämä merkki on Lactantiuksen mukaan roomalainen risti, staurogrammi, jossa pystypuun päässä on puolikaari tehden siitä P kirjaimen, joka on kreikan Rho kirjain. Merkki on kristittyjen tunnus kautta aikojen.

Lactantius keroo Konstantinuksen näystä kirjassaan De mortibus persecutorem 44.5. Voit lukea latinalaisen tekstin englanninkielisen käännöksen tässä linkissä.
"Konstantinus sai unessa ohjeen maalauttaa taivaallinen merkki sotilaidensa kilpiin ja näin valmistautua taisteluun. Hän teki, kuten käskettiin, ja antoi merkitä heidän kilpensä X kirjaimella jonka läpi kulkee viiva, joka kääntyy takaisin ylhäällä ollen Kristuksen tunnusmerkki".
Lactantius
Hetkonen, sanoi putkinen. Toisin kuin eng wikipedia väittää, Lactantius ei tässä kuvaa staurogrammia vaan Khi-Rho symbolia, X on näet kreikan Khi ja P on kreikan rho, kaksi ensimmäistä kirjainta sanasta Khristos.

(hmmm.. wikipediassa on tässä kohtaa paha virhe, onko vapaaehetoisia sitä korjaamaan?)


Eusebius Kesarealaisen kuvaukset
Toinen tapahtumien aikalainen, piispa Eusebius Kesarealainen (260-345) kertoo Milvian sillan tapahtumista kahdessa eri kirjassa.

Kirkkohistoria -teoksessa Eusebius mainitsee lyhyesti, että Jumala auttoi Konstantinusta tässä taistelussa. Hän ei mainitse mitään näkyä.

Konstantinuksen elämänkerrassa (Vita Constantini) Eusebius kertoo asiasta hyvin yksityiskohtaisesti ja sanoo kuulleensa tapahtumasta keisari Konstantinukselta itseltään.

Eusebius ei pahemmin valehtele, joten saamme luottaa tuohon tietoon - ihmeelliset tapahtumat Milvian sillan taistelun aattona ovat itsensä Keisari Konstantinus Suuren suullisesti kertoma asia.

Konstantinus kertoo Eusebiuksen talteen kirjoittaman mukaan olleensa marssimassa joukkojensa johdossa - hän ei sano missä.

Keisari katsoi kohti kirkasta aurinkoa ja näki siellä jotain ja kuuli äänen sanovan ἐν τούτῳ νίκα (en touto nika).

Muistamme, kuinka Saulus Tarsolaisen kokemus Damaskon tiellä oli kirkas valo ja ääni
1. Mutta Saulus puskui vielä uhkauksia ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin tykö,
2. Ja anoi häneltä kirjaa Damaskuun synagogain tykö, että kutka ikänä hän sen tien miehistä eli vaimoista löytäis, ne hän olis vienyt sidottuna Jerusalemiin.
3. Mutta kuin hän matkusti, tapahtui, että hän Damaskua lähestyi, ja äkisti leimahti valkeus taivaasta ympäri häntä.
4. Ja hän lankesi maahan ja kuuli äänen hänelle sanovan: Saul, Saul, miksi vainoot minua?
5. Mutta hän sanoi: kuka sinä olet, Herra? Ja Herra sanoi: minä olen Jesus, jota sinä vainoot: työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.
6. Niin hän vapisi, hämmästyi ja sanoi: Herra, mitäs minua tahdot tekemään? Ja Herra sanoi hänelle: nouse ja mene kaupunkiin; siellä sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän.
7. Mutta ne miehet, jotka hänen seurassansa olivat, seisoivat hämmästyksissä; he kuulivat tosin äänen, mutta ei he ketään nähneet.
8. Niin Saulus nousi maasta ja ei nähnyt ketään avoimilla silmillä; mutta he taluttivat häntä kädestä ja veivät Damaskuun.
9. Ja hän oli kolme päivää näkemättä ja ei syönyt eikä juonut.
Apt 9:1-9
Konstantinus kertoo, ettei hän tiennyt, mikä merkki se oli, Seuraavana yönä Kristus neuvoi häntä käyttämään tätä merkkiä vihollisiaan vastaan.


Khi-Rho merkki eli labarum
Labarum Constantius II vartijan kilvessä
kuva Wikimedia Commons

Eusebius kertoo sitten, miten kamppailussa Liciniusta vastaan Konstantinuksen sotilaiden tunnuksena on Khi-Rho merkki, Kristuksen symboli, jonka roomalainen nimi on labarum.

Ensimmäinen numismaattinen todiste Konstantinuksen käyttämstä Khi Rho rististä on vuonna 317 lyöty hopearaha hänen poikansa Crispuksen noustessa keisariksi.

Eusebius Vita Constantini 1.26-31 Englanninkielinen käännös tästä kohdasta on luettavissa tässä linkissä. Sisältö vastaa edellä kuvattua, mutta mukana on monia yksityiskohtia, joten jos kiinnostaa, Eseubiuksen oma teksti kannattaa ehdottomasti tuosta lukea. en käännä sitä tähän.


Kristus kohtasi Konstantinuksen auringon häikäisyssä
Konstantinus I Suuri ja Sol Invictus . Kultaraha 313
kuva Wikimedia Commons

Aurinkoisen tapaamisen merkityksen ymmärtämiseksi meidän tulee muistaa, että Konstantinuksen suosikki-jumala Rooman monien jumaluuksien joukossa oli Voittamaton Aurinko, Sol Invictus. Milvian taistelun jälkeen hän antoi lyöttää kuvan komean kultarahan, jossa hänen rinnallaan on säteilevää kruunua kantava Sol Invictus.

Voittamaton Aurinko esiintyy Konstantinuksen rahoissa aina vuoteen 325 asti.

Voimme kuitenkin sanoa, että Kristus puhutteli keisaria auringon kautta ratkaisutaistelun aattona ja tästä varmaankin roomalaisen pakanuuden vahvat kahleet alkoivat entistä nopeammin murtua hänen sydämessään.

Ajallisena todisteena keisarin sydämen muutoksesta on Konstantinuksen armeijan käyttämä labarum (khi-rho) symboli, jota Licinius ilmeisesti hirveästi pelkäsi ja kielsi sotilaittaan edes katsomasta näitä merkkejä.

Häikäisevä puhuttelu, Kuninkaiden Kuninkaan sanoma maailman väkevimmälle keisarille.

Lohikäärme oli nyt pulassa Roomassa ja kansojen villitsijä joutui karvaan tappionsa jälkeen etsimään uusia keinoja vihattuja Jeesuksen opetuslapsia vastaan.

Ja onhan hän niitä keksinyt.


Ihmisen Pojan merkki
Tunnetuin Ihmisen Pojan merkki on tänään risti. Saa nähdä sitten, minkä Herra valitsee tullessaan - labariumin vai ristin!
29. II. Mutta kohta sen ajan vaivan jälkeen aurinko pimenee, ja kuu ei anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaasta, ja taivaan voimat pitää liikutettaman.
30. Ja silloin näkyy Ihmisen Pojan merkki taivaassa, ja silloin kaikki sukukunnat maassa parkuvat ja saavat nähdä Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvissä suurella voimalla ja kunnialla.
31. Ja hän lähettää enkelinsä suurella basunan äänellä, ja he kokoovat hänen valittunsa neljästä tuulesta, yhdestä taivasten äärestä niin toiseen.
Matteus 24:29-31
Kysymys sinulle, arvon lukija ja minullekin

Herra Jeesus kukisti Lohikäärmeen taistelussa Rooman sielusta ja tahtoi ja pystyi auttamaan maailman vahvinta hallitsijaa, Konstantinus Suurta hädän ja ahdistuksen hetkinä, nostamaan tämän hylätyn äidin korkeimpaan kunniaan.

Mutta mahtaako Hän pystyä auttamaan sinua - ja minua - näissä oman elämämme arjen ylettömän suurissa ongelmissa, joihin nähden joku Rooman imperiumin kohtalo on pikkujuttu?Ei kommentteja:

Lähetä kommentti