maanantai 16. helmikuuta 2015

Vanhan virsikirjan 1701 virsi 66 ja psalmi 79

Aasafin psalmin, piispa Eusebiuksen kertomuksen Kesarean marttyyreista ja vuoden 1701 virren 66 välinen sisäinen yhteys on ihmeellinen.

Virsi 66
Karoliinien ajan virsikirjan virsi 66 puhuu samanlaisista asioista kuin josita piispa Eusebius Kesarean kaupungin kristittyjen vainojen yhteydessä

1. Herra, kansas perittäväs pääll' / Karanneet pakanat ovat, /
Väärää Jumalan palvellust' väell', / Pääll' tunkein edes tuovat. /
Ei voi kärsiä sinun pyhää sanaas, / Saastutit kirkkos, poljit alas, /
Kanss' kukistit kaupunkis perät'.

2. Pyhäis veren vuodatit, kuin veden, / Ei kenkään heitä haudann', /
Lintuin ruaks' ja maan petoin / Annoit heidän lihans' naurain. /
Ympär' asuvilt' me pilkataan, / Sanas tähden alas poljetaan, /
Jonk' kautta häväistään nimes.

3. Herra, kuinkas kauvan tahtonet / Niin vihainen olla meillen? /
Etkös syntim' anteeks' antane? / Etkös armahtane päällem'? /
Älä meit' rankais' julmuudesas, / Muista päällem' laupiudesas, /
Armos ann', apuhum' riennä.

4. Vuodata vihas niiden pääll', / Kuin ei sinua tuta tainneet. /
Kukist' kanss' ne valtakunnat tääll', / Kuin ei sinun nimees maininneet, /
Mutt' seisovat sinua vastaan aina, / Sanaas pyytävät alas painaa, /
Ja pyhää nimees pilkat'.

5. Auta meit' auttajam' Jumal'! / Sinun nimes kunnian tähden. /
Vihollisten julmuudes' tuimas' / Armahda päällem', auks' ehdi: /
Entisii syntiäm' älä muista: / Ann' anteeks', lepy, vihas suista, /
Me vaivaiseks' olem' tulleet.

6. Ylits' häväistyksem' ja vahinkom' / Viel' vihollisilt' kärsim' enää; /
Kuin sydämen kivun haaliva on, / Kosk' he näin pilkata tiennee: /
Kusa se Jumal', johon luotit? / Jolt' avun heillens' toivotit? /
Ah, nous' Herra! kosta heidän pilkkaus'.

7. Ann' huokauksem' etees tulla, / Korjaa meit' kuolevaisii lapsiis, /
Joita pyytään surman ala, / Holho käsivarrellas ratki, /
Emme turvaa toista tienne, / Jumal', sinä meill' turva lienet, /
Sinä Lunastajam' olet.

8. Pilkat pilkkaajillen maksa, / Joill' sinua pilkanneet ovat. /
Hädäs' meitä aina auta, / Me olem' kansas oma. /
Auks' huudam' sinua, päälles luotam': / Kosk' meill' apu sinult' suodaan, /
Niin julistam' kiitokses ijät.

Vanha virsikirja 1701 66Psalmi 79
Virsi on kristillinen versio Aasafin psalmista

1 Assaphin Psalmi. HERra/ pacanat owat pericundaas carannet/ he owat saastuttanet sinun pyhän Templis/ ja Jerusalemista kiwiraunion tehnet.

2 He annoit palwelias ruumit linnuille taiwan alla ruaxi/ ja sinun pyhäis lihat maan pedoille.

3 He wuodatit heidän werens nijncuin weden Jerusalemin ymbärille/ ja ei kengän haudannut.

4 Me olemma meidän läsnä asuwaisillem nauroxi tullet/ häwäistyxexi ja pilcaxi nijlle jotca meidän ymbärilläm owat.

5 HERra cuinga cauwan sinä nijn wihainen olet ? ja annat sinun kijwauxes nijncuin tulen pala ?

6 Wuodata hirmuisudes pacanain päälle/ jotca ei sinua tunne/ ja nijden waldacundain päälle/ jota ei sinun nimes rucoile.

7 Sillä he owat Jacobin syönet/ ja hänen huonens häwittänet.

8 Älä muistele meidän endisiä pahoja tecojam/ armada pian meidän päällem: sillä me olemma sangen köyhäxi tullet.

9 Auta sinä meitä Jumala meidän auttajam/ sinun nimes cunnian tähden/ pelasta meitä/ ja anna meillen synnit andexi sinun nimes tähden.

10 Mixis sallit pacanain sanoa: cusa on nyt heidän Jumalans ? ilmoitettacan pacanain seas/ meidän silmäim edes sinun palweljas weren costo/ joca wuodatettu on.

11 Anna etees tulla fangein huocauxet/ sinun suuren käsiwartes cautta/ corja cuoleman lapset.

12 Ja costa meidän läsnä asuwaisillem seidzemen kerroin heidän pilckans heidän helmaans/ jolla he sinua HERra pilcannet owat.

13 Mutta me sinun Canssas/ ja sinun wehmas lauma kijtäm sinua ijancaickisest/ ja julistam sinun kijtostas loppumata.

Kirkkoraamattu 1642
__________
näitä 1701 virsiä on varmaan vaikea löytää, Länsi-Suomen rukoilevaisten parissa niitä yhä veisataan, mutta en tiedä onko virrestä 66 olemassa nuottipainosta.

Suvivirrestä on Vanhan virsikirjan versio kauniisti tässäEi kommentteja:

Lähetä kommentti