tiistai 27. huhtikuuta 2010

Wiimeinen tuomio

Cosca ihmisen Poica tule hänen cunniasans/ ja caicki pyhät Engelit hänen cansans. Silloin hän istu cunnians istuimella/ ja hänen eteens cootan caicki Canssat.
Ja hän eroitta toiset toisistans/ nijncuin paimen eroitta lambat wuohista.

Ja asetta lambat oikialle puolellens/ mutta wuohet wasemallens.

Silloin sano Cuningas nijlle/ jotca hänen oikialla puolellans owat: Tulcat minun Isäni siunatut/ omistacat se waldacunda/ joca teille on walmistettu mailman algusta.
Sillä te opitte minua/ ja te käsititte euangeliumin ja lain eron/ ja cosca sen käsititte te tulitte minun tygöni ja tahdoitte yksin uskoa ilman lain töitä.

Silloin wanhurscat händä wastawat/ ja sanowat: Herra/ cosca me opimme sinua/ ja käsitimme euangeliumin ja lain eron ja cosca tulimme sinun tygös yksin uskon ja ei lain tekojen kautta?

Nijn wasta Cuningas/ ja sano heille: totisest sanon minä teille: Sen cuin te oletta oppinet minun palwelijaltani Lutherilta/ sen te olette oppinet minulta.

Silloin hän myös sano nijlle/ jotca hänen wasemallens owat: mengät pois minun tyköni te kirotut ijancaickiseen tuleen/ joca walmistettu on Perkelelle ja hänen Engeleillens.

Sillä et te minua oppinet/ et te käsittänet mitä on wanhurskaus yksin uskosta/ ja cosca te omilla töillä tahdoitte minua palwella.

Silloin myös nekin händä wastawat/ sanoden: Herra/ cosca me emme oppineet sinua ja emme käsittäneet euangeliumin ja lain eron/ ja tahdoimme omilla töillä sinua palwella?

Nijn hän wasta heitä sanoden: Totisest sanon minä teille/ mitä et te oppinet näistä wähimmist kappaleist/ ja mitä te wärin uskoit, on kirottua. waika ykxi Engeli taiwasta julistais minun oppia wastan/ hän olko kirottu.

Ja nijden pitä silloin menemän ijancaickiseen waiwaan: mutta yksin uskosta wanhurscat ilman lain töitä/ ja ilman omaa ansiota/ pitää käymän sisälle ijancaickisen elämän.


Matt 29:38-52 KR 1643tarkoituksena olisi tällä palstalla pohtia seuraavaa ajatusta, joka nettiruukussa on ollut esillä.

"Oppi pelastaa"

tässä mielessä olen siis edellä muokannut Jeesuksen vertausta viimeisestä tuomiosta, jossa Tuomarin sanojen painopiste on puhtaan opin käsittämisessä.

samaan suuntaan on myös kirjoitettu "Oppi on tie Kristuksen luokse"

ja jopa

"Oppi on Kristus"

Kirjoittanut: Patu

"tarkoituksena olisi tällä palstalla pohtia seuraavaa ajatusta, joka nettiruukussa on ollut esillä.

"Oppi pelastaa"

samaan suuntaan on myös kirjoitettu "Oppi on tie Kristuksen luokse"

ja jopa

"Oppi on Kristus" " MikkoL

Tunnustaudun ihan avoimesti luterilaisen opin puolustajaksi myös täällä nettiruukussa. En kuitenkaan muista itse enkä kenenkään muunkaan kirjoittaneen Mikon sitaatteihin pantujen tavoin :"Oppi pelastaa" tai "Oppi on Kristus."

Kärjistykset voivat olla ihan tarkoituksenmukaisia, kun on halutaan saada keskustelua eri korostuksista, vaikka ne eivät olekaan totta. Suorina lainauksina sitaatteihin pantuna ne voivat kuitenkin antaa väärän kuvan niiden viesteistä, jotka ovat haluneet korostaa opin merkitystä.Täällä on MikkoL:n ja useamman muun toimesta asetettu vastakkain Jeesuksen opetusten seuraaminen ja "elävän Jeesuksen" seuraaminen tai "Pyhän Hengen seuraaminen".

MikkoL otti alustuksessa Jeesuksen opetuksen viimeisestä tuomiosta ja muutti sitä kuten Saatana paratiisissa Jumalan sanaa panemalla omiaan joukkoon.

Elävän Jeesuksen seuraaminen on hänen sanansa kuulemista ja seuraamista. Jeesuksen sanan opettamisen tehtävään on paimenvirka kirkossa ja siihen tehtävään MikkoL:kin on kutsuttu luterilaiseen kirkkoon ja nettiruukkuun. Jeesuken sanan opettamisen tehtävässä oli myös Luther. Paimenen tehtävä on arvokas, kun se välittää Jeesuksen sanaa, koska "sillä on iankaikkinen elämä eikä hän joudu tuomittavaksi", kun sitä kuulee ja uskoo.

Joh.5:24. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.
25. Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat ne saavat elää.


Joh.6:14 Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti.
15 Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: "Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?"
16 Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.
17 Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.
18 Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä.

Kirjoittanut: mama
"Elävän Jeesuksen seuraaminen on hänen sanansa kuulemista ja seuraamista."

Kertoisitko Patu lisää tästä?

Mitä tarkoittaa Jeesuksen sanan seuraaminen sinulle?

Mitä tarkoittaa elävä Jeesus sinulle?

Mitä tarkoittaa Jeesuksen sana, jota seuraat?

Tuo jää kovin helposti pelkäksi semantiikaksi ja hurskaaksi puheeksi. Olisi mukava kuulla, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa elämässäsi."Täällä on MikkoL:n ja useamman muun toimesta asetettu vastakkain Jeesuksen opetusten seuraaminen ja "elävän Jeesuksen" seuraaminen tai "Pyhän Hengen seuraaminen".

Aika hauska tämä, muutes.

Tuon vastakkainasettelun Elävän Jeesuksen ja opin välillä aloitti taannoin Late ilmeisesti MarttiF:n sivustatuella, ja sitä vastakkainasettelun ylläpitoa on vahvasti jatkanut mm. Patu ja Haamul.

Tarina alkoi siitä, että ei ole Elävää Jeesusta, joka vaikuttaisi elämässämme, on vain oppi jota seuraamme. Tänään keskellämme olevasta elävästä Jeesuksesta puhuminen on hurmahenkisyyttä, koska Jumala ei halua olla kanssamme tekemisissä kuin Sanassa ja sakramenteissä.

Itsekin hyvin voimakkaasti käytät kummallisesti ymmärrettyä Schamalkadenin opinkappaletta hiljentääksesi jeesustelijat.Juuri kukaan muu ei ole täällä luterilaista oppia yhtä perusteellisesti opettanut kuin MikkoL. Siksikin kuulostaa kummalta tuo kommenttisi.

Esimerkiksi Hollatzia läpikäymällä ja juuri loppuun päätynyttä Kristityn Wapautta läpikäymällä.

Ja molemmissa teoksissa on erittäin vahvasti juuri tässä hetkessä vaikuttava elävä Jeesus, joista molemmat hemmot, Luther ja Hollatz eivät väsy puhumasta.

Huikeita teoksia!

Huikea Jeesus!

Kirjoittanut: MikkoL

no hyvä että nuo kohdat tuli heti kumottua!

taitaa minulla muisti pettää kun kulmakarvat hiusrajassa ja silmät pyöreänä noita ajatuksia nettiruukusta luin.

jos ne jossain on, ehkä ne löytyisivät hakemalla, mutta jos joku noin ajattelee niin voi varmaan näkökantansa tuoda esiin.otetaan kuitenkin kaikki nyt hattu päästä Kristuksen opin edessä, jonka Johanneksen evankeliumi mainitsee.

ettei jollekin tulis tosiaan sellainen harhaluulo, että hänellä on tämä jumalallinen oppi hallussa ja hanskassa.

Tämän Päivän Sana on tässä avuksi:

"Ei hän väsy, ei uuvu,
tutkimaton on hänen viisautensa.
Hän virvoittaa väsyneen
ja antaa heikolle voimaa."
Jes. 40:28-29 KR 1992


Tutkimaton on Hänen viisautensa.

tutkitaan nyt kuitenkin asiaa, mutta silleen nöyrästi ja oppilaina - opetuslapsina.Juutalaisuudessa ei ole lainkaan Oppi käsitettä.

Ei heiltä järkeä puutu, kuten näemme, mutta he eivät edes yritä kirjoittaa "kristinoppia" eivätkä rabbit ole koskaan laatineet mitään dogmaa, virallista oppia Jumalasta.

Raamattuaan he kutsuvat nimellä Tanakh, kolmesta kirjaimesta Tora, Nebiim, Ketuvim.

Toora ei tarkoita hepreankielessä "Laki" vaan "Opetus", opetuksen valo.

Sen olennainen sisältö on Mooseksen laki.

Nebiim on profeetat ja Ketuvim on muut kirjoitukset, kuten psalmit tai sananlaskut.

Juutalaisuus on pragmaattinen eli käytännöllinen uskonto, jossa ihmisen jumalasuhde näkyy liitossa elämisessä, sellaisessa vaelluksessa, joka on elävälle Israelin Jumalalle mieluista ja Hänen tahtomaansa.

juutalainen ei pyri ansaitsemaan lakia noudattamalla autuutta, kuten protestantit ovat ennen kuvitelleet, vaan he tahtovat elää Isän tahdon mukaan Hänelle iloksi.


Saatamme ajatella, että väärä oppi kadottaa.

Siitä nuo saatanalliset jakeet palstan alussa kertovat.

mieleemme tulee apostoli Paavalin jyrinä galatalaisille, jotka asuivat nykyisen Turkin alueella.

Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin.

Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia.

Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme -- vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli -- hän olkoon kirottu.

Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu.


Gal 1:6-9 KR 1992asia todistettu?

no ei hyvänen aika!!!

Apostoli Paavali kirjoittaa sydänverellään ja kaikella tarmollaan harhaoppiin eksyneille galatalaisille.

Ei kirotakseen heidät, vaan saattaakseen heidät käsittämään puhtaan evankeliumin ja mitä on laki ja mitä on usko.

Samoin teki Luther, kirjoitti väärään oppiin eksyneille paksuja kirjoja, osoittaen niitä paaveille ja papeille ja kansalle, saattaakseen heidät käsittämään puhtaan evankeliumin ja mitä on laki ja mitä on usko.

kenet pyhä Herran työhön erotettu Paavali tässä kiroaa?

harhaopin opettajat.niitä taivaan yllätyksiä

helvetissä kärventyy joku hollantilainen oikeaoppinen ja ihmettelee, että se harhaoppinen anabaptisti nainen, jonka hän lasten huudoista välittämättä heitti säkissä hukkumaan jokeen on siellä Kristuksen luona, valkoisissa vaatteissa ja seppele kimaltelevilla hiuksillaan.

tälle naiselle oli opetettu, että kun tulee uskoon, tulee mennä uskovien kasteelle.

oikeaoppinen yhden kasteen puolustaja hukutti hänet ja kansa nauroi - kuinka sopiva rangaistus hereetikolle, hukutetaan!apostoli kirjoittaa siis puhtaan evankeliumin, lain ja uskon asiasta eksyneille.

niin myös kirkkoisä Luther.

kumpikaan ei heitä hylkää eikä tuomitse, vaan tuomitsee ankarin sanoin heidän opettajansa.

jos saarnaaja julistaa väärää oppia, hän saattaa joutua kirouksen alle, vaikka seuraväen mielestä hän olisi kuin Herran enkeli.

opista siis on kyse tässäkin mielessä kuin juutalaisetkin sanan tuntevat - opetus. Toora.


no eikös Paavali kirjoita

“Harhaoppista ihmistä karta varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä tuominnut”
Tiit. 3:10-11


tästä kohdasta voi vetää pinnan paljon kireämmälle kuin Paavali itse veti harhaan joutuneiden galatalaistensa kanssa, jotka oli saanut johdattaa Jeesuksen luo.

Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen kirkko on mielestäni hyvä esimerkki tällaisesta kaiken harhaopin tarkasta varomisesta ja harhaoppisten ihmisten karttamisesta.

meikä poika viihtyy uudelleen kastavien hellareidenkin saunassa missä räiskitään kasteoppia suuntaan ja toiseen. makkarat syödään sinapilla ja ollaan kasteopista kovin eri mieltä ja järveltä puhaltaa vilpoisa kesäyön tuuli.

ajattelen enempi niinkuin Jehovan todistajia ja mormoneita. En istu heidän seurassaan enkä keskustele teologiasta, ellei tilanne ole aivan poikkeuksellinen.

mutta katotaas mitä ML tästä kohdasta kirjoitti:"Olen sanonut ennen ja sanon vieläkin, etten tahdo tästä lähin olla tekemisissä hurmahenkien kanssa, vaan jätän heidät Jumalan tuomittaviksi.

Sillä minä ja monet muut olemme niin perusteellisesti ja vakaasti kumonneet heidän mielettömät puheensa, että heidän on itsensä ollut pakko peruuttaa suurin osa, vaikka he aluksi pitivät siitä itsepintaisesti kiinni.

Ja näin kokemus näyttää, että he ovat esittäneet omia, itse sepittämiään ajatuksia vailla varmaa pohjaa.

Mutta kun he kadottavat yhden todisteensa, miettivät ja tuumivat he niin kauan, kunnes keksivät toisen, eivätkä voi tähän päivään saakka lakata lörpöttelemästä, sillä koko heidän olemassaolonsa on sen varassa, etteivät vaikene.

He tekevät aivan niin kuin heidän mestarinsa perkele: kun hän ei voita pyhiä miehiä väkivalloin ja viekkaudella, hän yrittää väsyttää heidät herkeämättä pitkittämällä siten ehkä päästäkseen voitolle."Sen tähden on minun vilpitön kristillinen neuvoni: älä ole missään tekemisissä heidän kanssaan, sillä heidän väitteillään ei ole loppua.

Eivät he luovu mielipiteistään, eivät kuule, eivät mitään tiedä eivätkä voi muilta mitään oppia.

Äläkä ota tätä neuvoa, niin kuin se olisi minusta kotoisin, vaan Pyhän Hengen neuvona, joka tuntee kaikki sydämet ja kaiken paremmin kuin me.

Hänhän on valitun aseensa, apostoli Paavalin, kautta antanut meille tämän neuvon:

“Harhaoppista ihmistä karta varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä tuominnut” (Tiit. 3:10-11).

Luther, Elämän taistelussa. Helsinki 1946, s. 184-185.ovatko aikamme helluntailaiset siis hurmahenkiä siinä missä Lutherin innoittama ja talonpoikia hengen voimalla kapinaan johtanut Thomas Müntzer (1488 – 1525)?

no - Luther tarkoittaa hurmahengellä sellaista hengellisyyttä, joka ei perustu Jumalan Sanaan.

no - moni suomalainen keskiverto luterilainen joutuu tunnustamaan, että moni suomalainen keskiverto helluntailainen tuntee Raamatun paremmin kuin hän.

eiköhän Martti sinne saunaan ahtautuisi mukaan, ja antaisi satikutia uudestikastajien väärälle opetukselle!

ja joisi vielä saunakaljat päälle, saksalainen kun on.jos juutalaisilla ei ole oppia Jumalasta, dogmaa

vaan monimutkainen ja hienosäätöinen tie, jolla Israelin Jumalan tahdon mukaan eletään, lakia noudattaen ja uhreja uhraten, rukoillen ja parannusta tehden.

eikö silloin ole paljon mahdollista, että ensimmäisillä juutalaisilla Jeesukseen uskovilla ei myöskään ollut mitään oppia.

juutalaisia kun ovat.

vaan Opetus - Opettaja ja opetus, Didakhee kreikaksi.Uusi testamentti ei ole samaa mieltä, että juutalaisuudessa ei tunneta oppia.

on mielenkiintoista koettaa käsittää, mitä tuo sana sisältää evankeliumeissa ja muissa pyhissä kirjoituksissa.

Jeesusta kutsutaan arvokkaasti Opettaja tittelillä

Ja eräs kirjanoppinut tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, minä seuraan sinua, mihin ikinä menet".
Matteus 8:19

διδάσκαλος didaskalos, opettajaSilloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia.
Mt 16:12

διδαχή didakhee

MikkoL:
Ja sen kuullessaan kansa hämmästyi hänen oppiansa.
Mt 22:33

sama sana didakhee

Kirjoittanut: MarttiF

Hienoa!
Patu on rohkealla ja asiallisella tyylillään tarttunut tiettyyn spiritualismin henkeen, joka on puhunut täällä myös aika röyhkeällä suulla.

Se ei ole mielestäni mitään muuta kuin jatkoa sille samalle toteamukselle, ettei Pyhä Henki ole irti Jumalan sanasta, eikä liioin meidän kokemuksemme Kristuksen läsnäolosta.Kun luen tuota Augustinuksen "elämäkertaa" kiinnittyy huomio siihen, että jo 300-luvulla alkoi opillinen harhaisuus vahvistua.

Sellaiselle, joka ei ole joutunut yöllä ja päivällä taistelemaan Jumalan vihaa ja pyhyyden vaatimuksia vastaan, ei oppi tietenkään ole minkään arvoinen. Sitä on niin kiva seurustella pitkin päivää Jeesuksen kanssa, ja jättää näille reppanoille se opin kanssa seurusteleminen. Siitä kiva vaikka vähän veetuilla, varsinkin kun peesaaja vahvistaa.

Kristityn kokemuksista se lienee kiinni. Kun Jumalan koko pyhyys ja ankaruus vyöryy päälle, on Jeesus silloin aika kaukana. Eikä Herra tule hädänalaista yhtään lähemmäksi kun Kiirunan Drei Weise saapuvat seimen luokse.Silloin oli hienoa kohdata niitä, joilla Oppi on ollut selvä.
Ne olivat tähdenlentoja, ja usein heidän sanansa tuntui epäuskottavalta.
Vielä 30 vuoden jälkeenkin muistan jonkun rukoushuoneen pihalla sanotun lauseen, josta todellinen tie Kristuksen luo löytyi - löytyi siitä huolimatta, että Jeesuksesta kyllä puhuttiin koko ajan.

Tämä on tietysti täysin arvotonta sellaiselle, joka koko ajan ja ilman mitään kriisiä sydämessään, on istunut Jeesuksen sylissä.

300-luvun katolisessa kirkossa alettiin suosia askeesia.
Ihmisiä vihittiin pysyvään askeesiin ja selibaattiin. Myös autiomaan yksinäisyyteen alkoi paeta ihmisiä etsimään mielenrauhaa. Eugarios Pontoslainen varoittaa demoneista, jotka askeetin tulee voittaa. Tietty laji demoneita panee päähän ajatuksen, jonka mukaan tulisi ottaa vaimo ja ruveta isäksi eikä heittää aikaa hukkaan näkemällä nälkää ja tappelemalla synnillisiä ajatuksia vastaan.

Kirjoittanut: mama
Niin.

Alan tosiaan vähitellen ymmärtää, että on uskovia, joiden elämässä ei Jeesuksella ole mitään tekoa.

Se on ollut minulle aikamoinen sokki.

Tietona, eli oppirakennelmana siitä, miten pelastus ja vanhurskautus tapahtuu, Jeesuksen ristinkuoleman merkitys tuntuu olevan peruukissa.

Aina yhtälailla mykistää se, miten opillisiksi itseään kutsuvat pilkkaavat elävää Jeesusta.

Aivan samalla tavoin se tapahtui 2000 vuotta sitten.

Ne oli veriset peesajaiset.

Silloinkin oli kyse uskosta, ei näkemisestä. Silloinkaan eivät kaikki uskoneet lihaksi tulleeseen Sanaan.


Kirjoittanut: MikkoL
jatkan tätä Uuden testamentin oppi sanan opiskelua:

Jeesus hämmästytti opillaan:

Ja he hämmästyivät kaikki, niin että kyselivät toisiltaan sanoen: "Mitä tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä."

Jeesus hämmästytti ajamalla riivaajan ulos.

vahva yhdistelmä Markus 1:27


Oppi, jossa on voima!


sama kreikan sana didakhee tässäkin

Kirjoittanut: MarttiF

Kiitos Autuuden Opin,
joka minulle, kuten veljelleni Latelle,
on ollut se unohtunut tie,
tasainen ja suora Kristuksen luo,
tunnen eläväni Vapahtajani kanssa joka päivä,
elämäni ratkaisuissa ja
elämäni vaivoissa ja ahdistuksissa.

Sellaiselle, joka tältä sydämen maanjäristykseltä on säästynyt,
Oppi on kuin se taskukello,
jonka Sara Wacklinin mukaan
kaksi maalaisäijjää löysi
Oulun kadulta joskus 1790-luvulla:

Ottivat kellon maasta ja pistivät korvalleen vuorollaan kumpikin:
- katsos kuinka se panee!
- katos mokomaa!
- se on Perkele!

Sanoivat ja löivät kellon säpäleiksi!

Kirjoittanut: MikkoL

että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu.
Luk 1:4

Asiat, joita on opetettu.


sana "asia" on tässä kohtaa alkukielessä kreikan "Logos"

sama kuin Johanneksen evankeliumin alussa Sana tuli lihaksi "Logos"


sana "opetettu" on tässä kohtaa alkukielessä kreikan "kathekeoo"

katekismus!

Kirjoittanut: MarttiF

Kesällä varsinkin kannattaa katsoa mihin istuu.
Syli on lämmin, mutta sydämen kivi on kylmä ja siitä saattaa saada alapäähän taudin.

Jeesuksen sylistä ei jaeta
Festuksen ja Pilatuksen tuomioita,
tuomarille on marmorista tehty istuin.
Se voi vielä talvella olla niin kylmä että ruumis jäähtyy sydäntä myöten.

Kirjoittanut: MikkoL

jännä toi MarttiF tapa katsella nettiruukkua.

onhan täällä raamattupiirissä vuosien varrella porukalla käyty läpi apostolinen, nikealais-konstantinopolilainen, athanasiuksen espanjalainen, khalkedon, kappadokian trinitaariset isät, Basileios Suuri, augsburgin tunnustus, lutherin elämän tapahtumia, englannin uskonpuhdistus, vähä ja iso katekismus, svebiliuksen katekismus, herrnhutilaisuuden synty, laestadiuksen elämä, vapaakirkkojen kasteopetus,

että on sitä oppia hiukan ollu esillä

vaan toi Jeesus nimi

mites se noin aiheuttaakaan esikoislestadiolaisuudessa onkelmaa

olen kuullut luotettavalta taholta, että perus-essu häpeää lausua nimen Jeesus.

tähän aion osaltani kyllä tarttua - koska tuollaisen perus-essun nimi voi hävettää Kristusta, kun Hän tulee kunniassaan.

näin on näet kirjoitettu.


on vähän augustinuksestakin ollu juttua

Kirjoittanut: Rami

MikkoL: "eikö silloin ole paljon mahdollista, että ensimmäisillä juutalaisilla Jeesukseen uskovilla ei myöskään ollut mitään oppia.

juutalaisia kun ovat.

vaan Opetus - Opettaja ja opetus, Didakhee kreikaksi."

Kyllähän jokaisella opettajalla opettaessaan joku oppi on. Tosin se saattaa tänä pyhänä olla jossain kohtaa erilainen kuin ensi pyhänä. (jopa saman saarnan aikana)

Tällainen epävarmuus opissa aiheuttaa sekaseuraisuutta ja epävarmuutta seurakunnassa.

Luulisi, että Jumalalla on kaikissa opillisissa asioissa ollut selvä tietty tarkoitus, jonka Hän on ilmoittanut raamatussa. Voidaanko väittää, että seuraan Jeesusta, jos uskoni ja elämäni ei ole sinne päinkään mitä sana opettaa?

Toisaalta, ei pelkkä opin ulkoa osaaminen varmaan pelasta ketään, jos sana ei ole tullut eläväksi omalla sydämellä.

Kun kukaan ei varmaankaan kaikkea opista käsitä pilkun päälle oikein, niin herää kysymys, mikä riittää pelastukseen?


vaan ei nää mikään oo mitään

meidän viisaamme ja oppineet ja oppimme

ja oma viisautemme

tutkimaton on Jumalan viisaus

ja kaikki ihmisen oppima, Pyhän Hengen opettama, kalpenee kun Aurinko alkaa loistaa täydeltä terältä

on vain yksi nimi, nimi yli kaiken mitä taivaassa ja maan päällä on

Jeesusei että se evankeliumi

Paavalin kautta ilmoitettu

Lutherin uudelleen löytämä?

kuka sen Paavalille, juutalaiselle jästipäälle opetti?

Jeesus itse

kuka sen Lutherille, saksalaiselle härkäpäälle opetti?

Jeesus itse

kuka sen sinulle opetta, sinä viheliäinen syntisäkki?

Jeesus itse


mutta takaisin pyhään Raamattuun. Johanneksella on useampia kohtia, jotka liittyvät tähän:

Profeetoissa on kirjoitettuna: 'Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi'. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni.
Joh 6:45

Jumalan opettama - didaktos
Isältä oppinut - didakhee

Kirjoittanut: MarttiF


Joo, Rami puuttui aiheeseen. On ollut hienoa, kun eräät opettajat ovat olleet opillisesti selvillä.
Muistan, kuinka AH kerran Tampereella veti opillista linjaa ja lakaisi edes hiukan evankeliumia roskan alta esiin. Siitä syntyi pieni mellakka saarnapöntön eteen. Suurinta meteliä pitivät vesselit, jotka siellä nytkin kuuluvat pitävän valtaa.
Olen myös kiitollinen siitä, että olen voinut kuulla OS:n opillisesti selkeää opetusta.

Kirjoittanut: MikkoL

Didaktiikalla tarkoitetaan nykykäsityksen mukaan opetuksen ja oppimisen kasvatustieteellistä tutkimusta. Sen keskeisin alue on kouludidaktiikka.

Yksinkertaistettuna didaktiikka tarkoittaa oppia opetuksesta vrt. pedagogiikka, joka tarkoittaa oppia kasvatuksesta.

Termi didaktiikka pohjautuu kreikan kieliseen sanaan didascalia, joka tarkoittaa opetusrunoa.

Didaktiikasta käytettiin 1970-luvulle asti suomennosta opetusoppi. Nykyään suomennosta näkee harvemmin käytettävän.

Yksi vakiintuneimmista tavoista luokitella didaktiikkaa on jakaa se opetustapahtuman tutkimiseen, oppimisen tutkimiseen eli opetusmenetelmäoppiin ja opetussuunnitelman tutkimiseen eli opetussuunnitelmaoppiin.

Didaktiikka käsittelee useita eri oppimisteoreettisiä näkökulmia. Tällaisia ovat mm. behaviorismi, kognitivismi, konstruktivismi ja situationaalinen konstruktiovismi.

pedagokiikka on kasvatustiede


suomalainen wikipediaMutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti.

Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: "Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?"

Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.

Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.

Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä.

Joh 7:14-18Johannes on tässä ainutlaatuinen evankeliumien joukossa.

Kristuksen oppi on Jumalan antama oppi.


"onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani."
Jeesus

didakhee - oppi


Alkukielessä ihmettelevät kaverin Raamatun tuntemusta, kun ei ole saanut oppia - kreikan manthaneo jonka taustalla on matheo, oppia, ymmärtää.

siitä mathematics...

millainen lienee ollut Jeesuksen matikan taito? kun ei ollut kouluja käynyt...no eivät olleet Hänen galilealaiset seuralaisensakaan kouluja käyneet, tuskin edes kansakoulun perusoppimäärää...


"Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa."
Apt 4:13

koulunkäymättömiä - kreikan agrammatos

ei ollu juuri kielioppia (grammatiikkaa) tullu luettua siellä kalavesillä...


ja aina paranee

oppimattomia

kreikan idiotes


joten voisimme kääntää kansankielelle

havaitsivat heidän olevan koulujakäymättömiä idioottejaeikös tähän kaadu aika lailla sellainen ajatus, että ymmärtämällä uskonpuhdistuksen ajan tohtori Martti Lutherin opetusta, pelastutaan?

ehkä ei sitä kukaan väitä


minä väitän, että nämä koulujakäymättömät idiootit hämmästyttivät kaikkein oppineimmat Jerusalemin viisaat miehet

koska Pyhä Henki tuntee Isän Jumalan viisauden, joka on Jeesus


ja näinhän se sitten esikoisten kansanherätyksen parissa menee

ei tartte lukea teologiaa

ei tartte tuntea Kristityn vapautta tai Isoa Katekismusta

ei tartte tuntea kolminaisuusopin hienouksia

parempi ettei lue jumaluusoppia ja rupea viisasteleen

kun Pyhä Henki tietää kaiken ja antaa täyden viisauden ja tiedon

ei ihmisen tartte opiskella, oppia, vaan on täysin oppinut kun saa Hengen

etenkin saarnaajat.ja niin apostoli Paavali kirjoittaa

viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin ... tomppeleita


Kun nyt käskynhaltija näki, mitä oli tapahtunut, niin hän uskoi, ihmetellen Herran oppia.
Apt 13:12

Herran oppi

τη διδαχη του κυριου

tee didakhee tou kyriou

suomeksi kaiketi Kyrioksen didakhee

:-)

Kirjoittanut: MarttiF

Augustinuksen mukaan armo tarkoittaa sitä, että Jakob valitaan, mutta ei Esauta. Veljesten omilla valinnoilla ei ole mitään vaikutusta lopputulokseen.
Paavalin mukaan Jumala on kuitenkin täysin oikeudenmukainen. (Room 9:13-20)

Kirjoittanut: MikkoL
Ja he ottivat hänet ja veivät Areiopagille ja sanoivat: "Voimmeko saada tietää, mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat?
Apt 17:19

uusi oppi: kainee didakhee

suomeksi kaino didaktiikka
vai onko?Mutta kun hän näin puolustautui, sanoi Festus suurella äänellä: "Sinä olet hullu, Paavali, suuri oppi hulluttaa sinut".
Apt 26:24

tässä on alkukielessä kyllä toinen ajatus - ei ole kyseessä "suuri oppi".

KR 1992 kääntää ajatuksen oikein suomeksi

Paavalin näin puolustautuessa Festus sanoi kovalla äänellä: "Paavali, sinä olet järjiltäsi! Kirjaviisaus on sekoittanut pääsi."

alkukielessä on tässä tosiaan tuo "paljo opiskelu" tekee sinusta hullun (kr mania ... maanikko)


niin että meillä on Jeesuksen seuraajissa siis koulujakäymiä idiootteja ja niin paljon kirjoja lukenut, että roomalainen maaherra pitää häntä seinähulluna.


esikoisilta voimme siis kysyä kohteliaasti, ketä Jeesus on käyttänyt kirkossaan enempi - oppimatonta Pietaria vai huippuoppinutta Paavalia?

vastaus taitaa olla "molempi parempi"

Luther oli tohtori ja Vanhan testamentin professori.

ei oppi häntä ojaan kaatanut

(tässä ilmauksessa sana oppi on mielessä oppiminen, lukeminen, grammatika)


Roomalaiskirjeessä ei juurikaan esiinny sana "oppi". oisko vain yhdessä kohdassa?

"Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä."
Room 16:7

oppi - didakhee

jonka olette oppineet

manthano (matheo)Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,
1 Kor 1:21 KR 1938

"oppinut tuntemaan Jumalaa"

tässä on kreikassa väkevä sana, jota ei ole helppo suomentaa - ginosko


Herra Opin, Didakheen, sijasta Paavalin kirjeessä astuu esiin rouva Sofia

viisaus on kreikan sofia

"sofian sohva" jne suomessa...

sofistiikka, viisauden etsintä (ja Lutherin mielestä viisastelua)Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:

"Älä tartu, älä maista, älä koske!"
- sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta - ihmisten käskyjen ja oppien mukaan?

Kol 2:20-22

tarkoitettu ... ihmisten käskyjen ja oppien mukaan

käsky - tässä olevan kreikan sana entalma on "uskonnollinen määräys"

oppi - didaskaliaMutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.

Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden

Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
2 Tess 2:13-15

pitäkää kiinni ... opetuksista

tässä on alkukielessä aivan toinen sana kuin "oppi"

paradosis - perinne, isien perinnäissäännöt

παραδίδωμι paradidomi antaa, siirtää


tätä kantsii tutkia tarkemmin...Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin, tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät.


Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,
10. haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan -
autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu.

1 Tim 1:6-11

"tervettä oppia vastaan"

tässä katsotaan pikemmin vaellusta kuin mitä sydämessä, päänupissa ja peruukissa on

hygiaino didakhee

suomeksi siis hygieeninen didakhe

terveellinen oppiTimoteuksen hommana oli Efesossa kieltää eräitä levittämästä väärää oppia, torjua tarinoita ja loputtomia sukuluetteloita.
1 Tim 1:3

"vieraat opit" ovat tässä alkukielessä heterodidaskalo
lähinnä kai mielessä "toisenlaista oppia"

ei aitoa ja alkuperäistä vaan jotain muuta

tämä kai on esiskoistenkin suurena huolena, ettei opeteta "toisenlaista oppia" vaan sitä alkuperäistä, joka Ruotsin Lapissa on Jumalan armosta saatu käsittää rovastin kautta.

hetero-didakhee ... jännä ilmaus


Kaikki, jotka ovat orjina ikeen alla, pitäkööt isäntiänsä kaikkea kunnioitusta ansaitsevina, ettei Jumalan nimi ja oppi tulisi häväistyksi.
1 Tim 6:1

Jumalan nimi ja oppi

väkevä ilmaus!

nimi - onoma
oppi - didaskalia


tuossa siis vaellus on Jumalan nimen ja opin kunniassa pitämistä, palvelijoiden rähinöinti keskenään tuo häväistystä sekä Jumalan nimelle että opille.

onneksi me täällä osaamme keskustella opista niin, että ulkopuolistenkin silmissä keskustelu on arvokasta ja Jumalan nimen ja opin kunniaksi! (etenkin minä...)


Kaikki, jotka ovat orjina ikeen alla, pitäkööt isäntiänsä kaikkea kunnioitusta ansaitsevina, ettei Jumalan nimi ja oppi tulisi häväistyksi.

Mutta ne, joilla on uskovaiset isännät, älkööt pitäkö heitä vähemmässä arvossa sentähden, että he ovat veljiä, vaan palvelkoot heitä sitä mieluummin, koska he ovat uskovia ja rakastettuja ja harrastavat hyväntekemistä. Tätä opeta ja tähän kehoita.

Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.

1 Tim 6:1-5Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen
1 Tim 6:3

meille jo tutuksi tullut sana opettaa "muuta oppia" - heterodidaskaleo

jumalisuuden mukainen oppi - didaskalia kata eusebeio

jumalisuus, vanhurskaus

oppi, joka on vanhurskauden mukainen

tässäkin katse on siis vaelluksessa, jossa oppi näkyy


Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,
ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

2 Tim 3:14-17myös toisessa Timoteuskirjeessä Jumalan Sanan kehoitus kohdistuu opitun pitämiseen, kristillinen vaellus mielessä.Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
2 Tim 4:3-4

ihmiset eivät "kärsi tervettä oppia", siedä sitä kuulla, vaan tahtovat oppia omien himojensa vapauttamiseksi.

terve oppi on tässä taas hygieeninen didaktiikka...

tarut ovat tässä mythos, myyttejäTiituksen kirjeen alussa yhdistyy myös terve oppi ja jumalinen vaellus. laitan koko luvun.


Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu:

vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet;

niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia, voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa, olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.Nuorempia miehiä samoin kehoita käyttäytymään siveästi.


Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta ja puheesi tervettä ja moitteetonta, että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole meistä mitään pahaa sanottavana.


Kehoita palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia, heille mieliksi, etteivät vastustele, etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan, meidän vapahtajamme, opin kaikessa kaunistaisivat.


Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko.

Titus 2


tässä saattaa jonkun niskakarvat hieman alkaa nousta, ja otsa mennä uhkaavasti ryppyyn

mitä tämä Tiituksen kirjeen "hygieeninen, terve oppi" oikein on, jossa puhutaan vain jumalisesta vaelluksesta ja kansasta, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

eikös tässä ole kirkas evankelinen oppi ihan hukassa.

eikös tämä ole kuin esikoislestadiolaisen partiolaisen käsikirjasta?

neuvoja ja ohjeita vaellukseen tässä kristillisyydessä, ettei Jumalan Sana ja nimi ja oppi pilkatuksi ja häväistyksi tulisi tekojemme kautta?Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä tuominnut.
Ti 3:10-11

αἱρετικός haireitikos, hereetikkoJättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta.

Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii.
Heb 6:1-3

"Kristuksen opin alkeet" tässä on sanat arkhee Logos ... arkkitehti, arkkipiispa, arkki-oppi

Johanneksen evankeliumin alussa Logos - Sana tuli lihaksi

"oppi kasteesta" didakhee

Kirjoittanut: MarttiF

>>>jännä toi MarttiF tapa katsella nettiruukkua.

onhan täällä raamattupiirissä vuosien varrella porukalla käyty läpi apostolinen, nikealais-konstantinopolilainen, athanasiuksen espanjalainen, khalkedonin trinitaariset isät, augsburgin tunnustus, lutherin elämän tapahtumia, englannin uskonpuhdistus, vähä ja iso katekismus, svebiliuksen katekismus, herrnhutilaisuuden synty, laestadiuksen elämä, vapaakirkkojen kasteopetus,>>>


Ei tämä minusta niin jännältä vaikuta.
Onhan täällä monet kerrat Mikon suulla sanottu "seuraa sinä oppia, minä seuraan Kristusta" - aivan kuin nämä kaksi olisivat toisensa poissulkevia.

On täällä tosin sanottu monta kertaan niinkin, ettei Jumalan sanaa tarvita, kun pelkkä Jeesukseen uskominen riittää.

Kirjoittanut: MikkoL

Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet.
Hep 13:9

vieraat opit - xenos didakhee

xenofobia - vieraiden pelkoSillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan.

Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.

Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.

2 Joh 1:7-11kaikissa kohdissa Toisen Johanneksen kirjeen varoituksissa opista on tuo meille jo tuttu kreikan sana

didakheeMutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.

Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.

Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;

ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.

Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa;

pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen.

Ilm 2:20-25


melkoisen ankaraa opillista rajankäyntiä Ilmestyskirjan Jeesus tässä käy

tappamalla tapan Isebelin lapset...

oppi sana on tässä hurjassa kohdassa myös tuo kreikan didakhee


noh niin

siitähän tuli melkoinen Uuden testamentin pikaselaus, meinaa ihan hengästyä

Oppi esiintyy kyllä läpeensä, ja hyvin rikkaassa ja monipuolisessa merkitysten kokonaisuudessa Raamatun ihmeellisessä aarrearkussa"seuraa sinä oppia, minä seuraan Kristusta" - aivan kuin nämä kaksi olisivat toisensa poissulkevia.

joo, et oikein tuosta lauseestani tykännyt ja nythän se on helppo ottaa erikseen siitä tilanteesta.

olisko näistä apua?

-------
Palstalta ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme 2”
Kirjoittanut: Lauri Kosonen, 08.03.2010 19:33
Mikko, unohdit kokonansa, että tornikokemus toi Lutterista esiin ennen kaikkea Opin. Oppinsa lävitse hän julisti Kristusta, ei miten tahansa.

Kirjoittanut: Lauri Kosonen, 08.03.2010 20:38
Mutta oppi on tie Kristuksen luo. Mää pidän kiinni siitä opista, koska olen sen armosta saanu.Kirjoittanut: Patu, 08.03.2010 21:58 Minusta mikkoL sanoit aika pahasti Latelle:
"elä sinä Opin kanssa. minä kuljen Galilean miehen seurassa" Ikäänkuin kristillinen oppi olisi ja siinä eläminen olisi jotain muuta kuin Kristuksen kanssa elämistä.

Vai tarkoititko, ettei Latella ole
kristillistä oppia, vaan jokin jumaloitava ei Kristusta kirkastava
oppi?

Kirjoittanut: Lauri Kosonen, 08.03.2010 17:28 Miten sä kuvittelet kenenkään pääsevän irti eslest opillisesta sekametelistä jos oppikeskustelu yrinasioista kaadetaan tällai? Mieti joskus.


Palstalta: Mitä tapahtui Olavi Simolinille? 2
Kirjoittanut: Tapsa, 18.03.2010 10:10 Vicar: "Jeesus ei tuonut myöskään mitään varsinaista oppia esille puheissaan. Hän eli sitä."

Erinomainen havainto! Kolme vuotta sitten kävin Luther-säätiön jumalanpalveluksessa, sen jälkeen nyt tänä vuonna olen käynyt kaksi kertaa, siis Lahden Luther-säätiön jumalanpalveluksessa. Kuten arvata voi, oppi on erityisen tärkeä asia siellä. Luther-säätiössä oppia ja Kristusta ei voi erottaa toisistaan, siellä keskustellessa ne ovat täysin kimpassa. Tästä voisi tehdä saman päätelmän: He elävät siitä.Palstalta: Jesaja 26
Kirjoittanut: Haamul, 17.03.2010 16:02

Kyllä vain, MikkoL, vesi meidät nytkin pelastaa, kasteena...

Mutta tietysti on oltava opin alkeet selvillä: mitä Kaste tarkoittaa.

Kaste tarkoittaa Jeesuksen sovintoveren pisaroita, jotka ovat maan tomun kostuttaneet Getsemanessa ja Golgatalla.

Ilman uskoa Kaste ei tietenkään ketään pelasta. Kuten hyvin tiedät.

Kasteen pelastavasta voimasta paljonkin tekstiä.Kirjoittanut: Patu, 22.03.2010 15:18

Ymmärrän kyllä MikkoL tarkoituksesi saarnata parannusta siitä, että pitäisi myös uskoa kasteen sakramentissa välitettyyn armoliittoon.
Ilman uskoa ei mistään ole iloa. Olisi kuitenkin toivottavaa, että tällainen parannussaarna ei himmentäisi tai sumentaisi jo kasteessa saatua lahjaa, vaan että ymmerrättäisiin sekin ilon ja voiman lähteeksi Jeesuksen seuraamisessa.


Palstalta: Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät
Kirjoittanut: Haamul, 24.03.2010 20:23

Tai tietysti tavallamme julistammekin sitä Kastettu Autuas-PISTE -oppia.

Niinkuin joku Huoltoasemalla osuvasti totesikin, näinhän asia on:
"Autuaaksi tulemisen jälkeen on piste"

Eihän siihen mitään lisättävää ole.

1.Kor.1:30: "Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi."

Hänet on meille annettu viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi.

Kirjoittanut: MarttiF
Täällä on muuten veivattu sitäkin napolitanoa, ettei sillä, joka roikkuu opissa, ole mitään Jeesustakaan - muuta kuin jossain kirjahyllyssä.

Sain ilokseni tänään Suomen Teologisen Instituutin äänenkannattajan Kulmakivi. Henrik Perret siinä kirjoittaa:
"Jeesus ei sano, että "joka uskoo hänen, saa iankaikkisen elämän", vaan: "Totisesti, totisesti minä sanonen teille; joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään" Joh 5:24.
Perretin mukaan me emme pysty innostamaan itseämme emmekä skarppaamaan niin, että olisimme vähän aktiivisempia kuin aikaisemmin .


Menen nyt erään UT exegetiikan proffan kanssa kahville. Puhelemme opista ja raumalaisista jaarituksista. Pahoittelen pientä katkoa teksintuotannossa!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti